Search result for

son

(247 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -son-, *son*
Possible hiragana form: そん
English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
magnetic resonance imaging(n phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
prison camp(n) ค่ายเชลย, ค่ายกักกัน เช่น America opened its prison camp at Guantanamo Bay to house “the worst of the worst”., S. concentration camp
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., S. Individual Income Tax

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
son[SL] คำเรียกผู้ชาย
son[N] ลูกชาย, See also: บุตรชาย, Syn. male child, offspring
song[N] เพลง, See also: บทเพลง, บทกวี, Syn. melody, lyric
sonar[N] ระบบหาวัตถุใต้น้ำด้วยคลื่นเสียง, See also: เครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ, Syn. detector, finder
sonic[ADJ] เกี่ยวกับเสียง
sonny[N] อ้ายหนู, เจ้าหนู, See also: คำเรียกเด็กหนุ่มที่สนิทสนมกัน
sonant[N] เสียงก้อง, Syn. vocal, voiced
sonata[N] ดนตรีที่เรียบเรียงสำหรับเครื่องดนตรีหนึ่งหรือสองชิ้น
sonnet[N] โคลง 14 บรรทัดซึ่งมีรูปแบบการสัมผัสตายตัว
sonance[N] การออกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
son(ซัน) n. บุตรชาย,คำที่ใช้เรียกคนผู้ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีอาวุโสน้อย,The Son พระเยซูคริสต์.
son of a bitchn. วายร้าย,อ้ายหมา,อ้ายสัตว์ pl. sons of bitches
son of adamn. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน
son of ebonyn. คนผิวดำ
son of godn. พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus Christ
son of gunn. วายร้าย,อันธพาล,คำที่ใช้ทักทาย (เจ้านั่นเจ้านี่) pl. sons of gun
son of mann. พระเยซูคริสต์
son-in-law(ซัน'อินลอ) n. ลูกเขย pl. sons-in-law
sonant(โซ'เนินทฺ) n.,adj. (ออก) เสียงรัว,เสียงสั่น,เสียงพยางค์,พยัญชนะที่ออกเสียงได้โดยไม่มีสระ, See also: sonantal,sonantic adj.
sonar(โซ'นาร์) n. (ย่อมาจาก SOund NAvigation Ranging) ระบบการหาตำแหน่งวัตถุใต้น้ำโดยการส่งคลื่นเสียงและรับเสียงสะท้อน,เครื่องมือที่ใช้ในระบบดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
son(n) ลูกชาย,บุตรชาย,โอรส
SON-IN-son-in-law(n) ลูกเขย
sonata(n) บทเพลงเข้าเปียโน
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง
sonnet(n) โคลงชนิดหนึ่ง,ซ็อนเน็ต
sonny(n) น้องชาย,ไอ้หนู,เจ้าหนู
sonorous(adj) กังวาน,มีเสียงดัง,ดังสนั่น
arson(n) การลอบวางเพลิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
son, favouriteตัวเก็งของท้องถิ่น (ในการเลือกตั้งประธานาธิบดี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SONET (synchronous optical network)โซเน็ต (ข่ายงานเชิงแสงประสานเวลา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
song๑. เพลงร้อง, เพลง๒. บทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonic log; acoustic logผลบันทึกทางคลื่นเสียง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sonitus; syrigmus; tinnitus auriumอาการมีเสียงในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sonnetบทร้อยกรองซอนเนต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonnet cycleชุดบทร้อยกรองซอนเนต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonorityพลังประจำเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonorous-เสียงก้อง, -เสียงดัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sona (Computer file)โซนา (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
sonarโซนาร์, อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือเพื่อสำรวจหรือหาวัตถุใต้ทะเล โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงออกไปกระทบวัตถุใต้น้ำ แล้วสะท้อนกลับมาสู่เครื่องรับ  sonar ย่อมาจาก sound navigation and ranging [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sonatas (Violin and piano)โซนาตา (ไวโอลินและเปียโน) [TU Subject Heading]
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Songsเพลง [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with pianoเพลง (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Songs and musicเพลงและดนตรี [TU Subject Heading]
Songs with orchestraเพลงประกอบวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Songs, Englishเพลงอังกฤษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
son of a gun (slang) นายแน่มาก
son visors (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
Songs for Life (uniq ) เพลงเพื่อชีวิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Son?สน? In the Name of the Father (1993)
My son.ลูก The Sins of the Father (2009)
Son?ลูก Granite State (2013)
Daniel, my son, you have near perfect grades,แดเนียล ลูกพ่อ ลูกได้เกรดสุดยอด New Haven Can Wait (2008)
He's the son of Howard "the captain" Archibald.เป็นลูกของ Howard "the captain" Archibald น่ะ New Haven Can Wait (2008)
Oh! I love this song.โอว ฉันรักเพลงนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
And there was this song about cecil the caterpillar.และพวกนั้นเคยร้องเพลงเกี่ยวกับนังร่านซีซิล Pret-a-Poor-J (2008)
Son of a bitch.คุณจะได้เจอกับแฟนคุณเร็วๆนี่แน่ Committed (2008)
- Leave a tender moment is a good song.leave a tender moment เป็นเพลงที่ดี Birthmarks (2008)
- It's a great song.เพลงที่ดี.. Birthmarks (2008)
I assume you're the guy who was playing the song.ผมคิดว่า\ คุณคือชายคนที่เล่นเพลงเพลงนั้น Birthmarks (2008)
And now, our son Gregory would like to say a few words.และตอนนี้ลูกของเรา\ เกรกเกอรีจะพูดสักเล็กน้อย Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sonHe encouraged his son to study harder.
sonThis song is familiar to us.
sonThe song called up my childhood.
sonShe is anxious about the results of her son's test.
sonWe introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.
sonHer son called from New York.
sonI made my son see the doctor.
sonInstead of going himself, he sent his son to the political meeting.
sonShe takes pride in her son's success.
sonTom closed his speech with a beautiful song.
sonMy son can read the clock.
sonI told my son in Canada to write me more letters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋าเจ้ง[N] son-of-a bitch, Syn. ชาติหมา, Thai definition: ลูกหมา (เป็นคำด่า), Notes: (จีน)
สงกรานต์[N] SongKran, Syn. วันสงกรานต์
โอรส[N] son, Syn. ลูกชาย, บุตรชาย, Ant. ธิดา, ลูกสาว
ลูกเขย[N] son-in-law, Syn. บุตรเขย, Example: พ่อฝ่ายหญิงไม่ค่อยปลื้มลูกเขยสักเท่าไร, Count unit: คน, Thai definition: ชายซึ่งเป็นผัวของลูกสาว
สงกรานต์[N] Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
หน่อ[N] child, See also: son, lineage, ancestry, descent, Example: เขาเป็นถึงหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ เขาไม่สนใจเธอหรอก, Thai definition: ลูก, ลูกชาย, เชื้อสาย
เขย[N] son-in-law, See also: brother-in-law, male relative by marriage, Example: เจ้าเงาะเป็นเขยของท้าวสามล เพราะเป็นสามีของนางรจนา, Count unit: คน, Thai definition: ผัวของลูก เรียกว่า ลูกเขย, ผัวของญาติ เช่น ลุงเขย หลานเขย
เครื่องตรวจการได้ยิน[N] audiometer, See also: sonometer, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตรวจวัดความชัดของการได้ยิน
พระราชโอรส[N] son, Syn. ลูกชาย, บุตรชาย, โอรส, Ant. พระราชธิดา, Example: พระองค์ทรงส่งพระราชโอรสไปรับการศึกษาในต่างประเทศ, Count unit: องค์, พระองค์, Thai definition: ลูกชาย (ใช้สำหรับลูกของเจ้านาย), Notes: (ราชา)
พิฆเนศ[N] elephant - headed god, See also: son of Siva, Syn. พิฆเนศวร, คเณศ, วิฆเนศ, วิฆเนศวร, Example: เขานับถือพระพิฆเนศมาก ทำเป็นสร้อยห้อยคอติดตัวไปไหนมาไหนตลอด, Thai definition: เทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง ถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปะ ถ้าบูชาแล้วป้องกันความขัดข้องที่จะเกิดมีขึ้นได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อักษรเสียงกลาง[n. exp.] (aksøn sīeng klāng) EN: medium tone consonant ; middle-class letters   FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[n. exp.] (aksøn sīeng tam) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant   FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SON    S AH1 N
SONY    S OW1 N IY0
SONG    S AO1 NG
SONI    S OW1 N IY0
SONN    S AA1 N
SONS    S AH1 N Z
SONYA    S OW1 N Y AH0
SONAR    S OW1 N AA0 R
SONGY    S AA1 N JH IY0
SONEX    S OW1 N AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
son    (n) (s uh1 n)
song    (n) (s o1 ng)
sons    (n) (s uh1 n z)
Sonia    (n) (s o1 n i@)
sonar    (n) (s ou1 n aa r)
songs    (n) (s o1 ng z)
sonic    (j) (s o1 n i k)
sonny    (n) (s uh1 n ii)
sonsy    (j) (s o1 n s ii)
sonars    (n) (s ou1 n aa z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
備える[そなえる, sonaeru] (vt) ตกแต่ง,ติดตั้ง
供える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
損益計算書[そんえきけいさんしょ, son'ekikeisansho] งบกำไรขาดทุน
損益分岐点分析[そんえきぶんきてんぶんせき, son'ekibunkitenbunseki] การวิเคาระห์จุดคุ้มทุน , See also: R. break-even analysis
損金[そんきん, sonkin] รายจ่าย
尊敬[そんけい, sonkei] 1.การเคารพ 2.การยกย่อง 3.การนับถือ
存在[そんざい, sonzai] (n ) (n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
損傷[そんしょう, sonshou] (n vt) การเสียหาย,การบาดเจ็บ
尊重[そんちょう, sonchou] (adj ) ยอมรับ(ความคิด)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
村長[そんちょう, sonchou] Thai: ผู้ใหญ่บ้าน English: village headman
その他[そのほか, sonohoka] Thai: และอื่น ๆ English: etc.

German-Thai: Longdo Dictionary
Sonderausgabe(n) |die, pl. Sonderausgaben| ฉบับพิมพ์พิเศษ
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,
sondernหากว่า
Sonnenschein(n) |der, nur Sg.| แสงตะวัน, See also: Sonnenlicht,
Sonnensystem(n) |das| ระบบสุริยะ
Image:
Sonnenuntergang(n) |der| การตกของพระอาทิตย์, พระอาทิตย์ตกดิน, See also: A. Sonnenaufgang
Sonntag(n) |der| วันอาทิตย์
sonstถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว, นอกเหนือจากนี้
Person(n) |die, pl. Personen| คน, บุคคล
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sonnenblende {f} [auto] | Sonnenblenden {pl} (n ) ที่บังแดดด้านหน้ารถยนต์ที่ติดกับกระจกด้านหน้ารถ โดยปกติมีสองชิ้นคือชิ้นสำหรับด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sonstelse [Add to Longdo]
Sonderdividende {f}; Dividendenzuschlag {m}extra dividend; surplus dividend [Add to Longdo]
Hundesohn {m}; Hurensohn {m} [slang]son of a bitch (SOB) [slang] [Add to Longdo]
Scheißkerl {m}; Scheißer {m} [ugs.]son of a bitch; bastard; shithead; turd [slang] [Add to Longdo]
Sohn {m} | Söhne {pl}son | sons [Add to Longdo]
Sonate {f} [mus.]sonata [Add to Longdo]
Sonde {f}probe [Add to Longdo]
Sonderabdruck {m}offprint [Add to Longdo]
Sonderabdruck {m}separate print [Add to Longdo]
Sonderabschreibung {f}special amortization [Add to Longdo]
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance [Add to Longdo]
Sonderanfertigung {f}special design [Add to Longdo]
Sonderangebot {n}special offer [Add to Longdo]
Sonderauftrag {m}special mission [Add to Longdo]
Sonderausführung {f}special construction [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
chanson(n) |m| เพลง, See also: S. le chant,-s,
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส
faire son chemin(phrase) ประสบความสำเร็จตามทางที่ตนเลือก

Japanese-English: EDICT Dictionary
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
DQN[ドキュン, dokyun] (n) (sl) dumb-ass (person or corporation) [Add to Longdo]
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH [Add to Longdo]
K粒子[ケーりゅうし, ke-ryuushi] (n) K-meson; kaon [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer [Add to Longdo]
PDA[ピーディーエー, pi-dei-e-] (n) (See 携帯情報端末) personal digital assistant; PDA [Add to Longdo]
PHS[ピーエッチエス;ピーエイチエス, pi-ecchiesu ; pi-eichiesu] (n) personal handyphone system; PHS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
人子[rén zǐ, ㄖㄣˊ ㄗˇ, ] son of man [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, / ] son [Add to Longdo]
儿子[ér zi, ㄦˊ ㄗ˙, / ] son [Add to Longdo]
公子[gōng zǐ, ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] son of an official [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] icicle [Add to Longdo]
刘宋[Liú Sòng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] Song of the Southern dynasties 南朝宋 (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]
刘宋时代[Liú Sòng shí dài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]
十四行诗[shí sì háng shī, ㄕˊ ㄙˋ ㄏㄤˊ ㄕ, / ] sonnet [Add to Longdo]
南朝宋[Nán cháo Sòng, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ ㄙㄨㄥˋ, ] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing; also known as Liu Song 劉宋|刘宋 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エリクソン[えりくそん, erikuson] Ericsson [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
ジョセフソン接合[ジョセフソンせつごう, josefuson setsugou] Josephson junction [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その他[そのた, sonota] ausserdem [Add to Longdo]
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
供える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
備える[そなえる, sonaeru] einrichten, ausruesten [Add to Longdo]
備わる[そなわる, sonawaru] besitzen [Add to Longdo]
別冊[べっさつ, bessatsu] Sonderband [Add to Longdo]
号外[ごうがい, gougai] Sondernummer, Extrablatt [Add to Longdo]
[その, sono] Garten [Add to Longdo]
変人[へんじん, henjin] Sonderling, Eigenbroetler [Add to Longdo]
太陽[たいよう, taiyou] Sonne [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (38 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Son \Son\, n. [OE. sone, sune, AS. sunu; akin to D. zoon, OS.,
   OFries., & OHG. sunu, G. sohn, Icel. sonr, Sw. son, Dan.
   s["o]n, Goth. sunus, Lith. sunus, Russ. suin', Skr. s[=u]nu
   (from s[=u] to beget, to bear), and Gr. ? son. [root]293. Cf.
   {Sow}, n.]
   1. A male child; the male issue, or offspring, of a parent,
    father or mother.
    [1913 Webster]
 
       Sarah conceived, and bare Abraham a son. --Gen. xxi.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   2. A male descendant, however distant; hence, in the plural,
    descendants in general.
    [1913 Webster]
 
       I am the son of the wise, the son of ancient kings.
                          --Isa. xix.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       I am the Lord, I change not; therefore ye sons of
       Jacob are not consumed.        --Mal. iii. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. Any young male person spoken of as a child; an adopted
    male child; a pupil, ward, or any other young male
    dependent.
    [1913 Webster]
 
       The child grew, and she brought him unto Pharaoh's
       daughter, and he became her son.   --Ex. ii. 10.
    [1913 Webster]
 
       Be plain, good son, and homely in thy drift. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A native or inhabitant of some specified place; as, sons
    of Albion; sons of New England.
    [1913 Webster]
 
   5. The produce of anything.
    [1913 Webster]
 
       Earth's tall sons, the cedar, oak, and pine.
                          --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   6. (Commonly with the def. article) Jesus Christ, the Savior;
    -- called the Son of God, and the Son of man.
    [1913 Webster]
 
       We . . . do testify that the Father sent the Son to
       be the Savior of the world.      --1 John iv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Who gave His Son sure all has given. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   Note: The expressions son of pride, sons of light, son of
      Belial, are Hebraisms, which denote persons possessing
      the qualitites of pride, of light, or of Belial, as
      children inherit the qualities of their ancestors.
      [1913 Webster]
 
   {Sons of the prophets}. See School of the prophets, under
    {Prophet}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 son
   n 1: a male human offspring; "their son became a famous judge";
      "his boy is taller than he is" [syn: {son}, {boy}] [ant:
      {daughter}, {girl}]
   2: the divine word of God; the second person in the Trinity
     (incarnate in Jesus) [syn: {Son}, {Word}, {Logos}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 son [sõ]
   his
   sound
   its
   her
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 son
   son
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 conclusion
 
 1. son, nihayet, sonuç, netice
 2. karar
 3. son kısım
 4. (gram) şart cümlesinde ikinci kısım, ceza
 5. (man) vargı
 6. (huk.) iddia veya müdafaanın son hulâsası. in conclusion sözu bitirirken..., son söz olarak... try conclusions with bir kimse ile yarışmaya girmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 conclusive
 
 1. kesin
 2. kati, son, nihai
 3. ikna edici.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 culminate
 
 1. neticelenmek, bitmek, sona ermek
 2. en yüksek noktaya varmak, doruğuna yükselmek. culmina'tion netice, son, bitme
 3. en yüksek nokta.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 definitive
 
 1. kesin, kati, nihai, son, tam ve eksiksiz
 2. tayin eden, sınırlandıran, tahdit eden, mukarrer. definitively kesinlikle
 3. nihai olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 denouement
 
 1. sonuç, netice, akıbet, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 dernier
 
 1. son, nihai.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 farewell
 
 1. (ünlem), Uğurlar olsun, Güle güle. ayrılma, gitme
 2. veda, geçirme, uğurlama
 3. son, ayrılma. farewell dinner veda yemeği.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 extreme
 
 1. son derece
 2. müfrit, aşırı
 3. en uçta veya kenarda olan
 4. son
 5. sınır, bitiş noktası veya çizgisi, kenar, uç
 6. son derece
 7. (mat.) denklem ve seride başlangıç veya bitiş noktası. extreme case olağan üstü bir örnek. go to extremes ifrata kaçmak, aşırı gitmek. extremely ziyadesiyle, aşırı derecede. extremeness ifrat, aşırılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 extremity
 
 1. uç, nihayet, son, zirve
 2. hudut, sınır
 3. son derece
 4. aşırı sıkıntı veya tehlike
 5. aşırı davranış veya fikir. extremities el ve ayaklar. resort to extremities aşırı gitmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 (f.)
 
 1. (kıs.) February, Fellow, France, Friday, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 end
 
 1. uç, son, nihayet, baş
 2. akıbet, encam
 3. gaye, amaç, niyet, maksat, meram
 4. sonuç netice. end for end uçları ters çevrilmiş. end on (den.) baş başa, tam pruvada
 5. tos vuruşu gibi baş başa. end to end sıra ile veya uç uca dizilmiş. at loose ends. boşlukta, gayesiz
 6. işsiz, ortalıkta. at ones wit' end aklı başından gitmiş, şaşırıp kalmış. from beginning to end baştan sona. from end to end bir uçtan bir. uca go off the deep end (k.dili.) kendini zor duruma sokmak, düşünmeden ileri atılmak
 7. çok sinirlenmek, duygusal kontrolu kaybetmek
 8. intihar etmek. in the end sonunda, nihayetinde. He is at the end of his tether çaresizlikten kıvranıyor. Bütün imkânlarını kullanmış. keep one's end up sorumluluğunu çok iyi bilmek
 9. kendini gayet iyi savunmak. make an end of bitirmek, son vermek
 10. mahvetmek, işini bitirmek, öldürmek. make both ends meet geçinebilmek, geliri giderine denk gelmek, ayağını yorganına göre uzatmak. no end sonsuz, pek çok. odds and ends ufak tefek şeyler. on end dik, dikine
 11. mütemadiyen, üst üste put an end to son vermek to the end that gayesi ile. world without end ebediyen.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ending
 
 1. son, nihayet, hitam
 2. uç, baş
 3. (gram.) takı, (sonek)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 epilogue
 
 1. sonsöz, hatime, son
 2. nutkun son kısmı
 3. (tiyatro) oyun sonuna ilâveedilen kısa söylev veya şiir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 expiry
 
 1. hitam, son, bitim.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 expiration
 
 1. hitam, son, nihayet
 2. nefes verme.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 final
 
 1. son, nihai
 2. kati, kesin
 3. sonuncu
 4. (matb.) son baskı
 5. (çoğ.), (spor) kesin sonuç veren oyun, final, bir spor karşılaşmasmın son ve kati denemesi
 6. sömestre sonu imtihanı. finally nihayet, sonunda. final cause nihai maksat, son gaye.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 finis
 
 1. son, hitam, nihayet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 finish
 
 1. bitirmek, sona erdirmek
 2. tamamlamak, ikmal etmek
 3. terbiye etmek
 4. mahvetmek
 5. telef etmek, yıkmak
 6. (k.dili.) yok etmek
 7. bitmek, sona ermek, nihayet bulmak
 8. nihayet, son
 9. en mükemmel durum, son iş, cila, rötuş. finish off veya up bitirmek. finish with ilişkiyi kesmek. finishing school genç kızları toplum hayatı için hazırlayan özel okul. fight to a finish sonuna kadar mücadele etmek. in at the finish sonunda iştirak e(den.)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 foot
 
 1. (çoğ.) feet) ayak, kadem
 2. ayak kısmı
 3. en alçak kısım
 4. alt, (dağ) etek, dip
 5. temel esas
 6. son
 7. (şiir) vezin tef'ilesi
 8. yaya asker, piyade
 9. dikiş makinasında bezi düz tutan parça, ayak
 10. yekun, tutar. foot lathe ayak tornası. foot of a mast (den) direk ıskaçası. foot of a sail (den) yelkenin altabaşosu. foot passenger yaya yolcu, yaya giden kimse. foot rot (bot.) portakal ağacının gövdesine ârız olan bir hastalık herhangi bir filizin dibinde husule gelen bir hastalık. foot rule bir ayak boyunda cetvel. foot soldier piyade neferi. (I.) wouldn't touch that with a tenfoot pole. Elimi bile sürmem. at one's feet ayağının dibinde
 11. tesiri altında. cubic foot kübik kadem, 28, 317 cm3. off one's feet yatar vaziyette
 12. iradesi dışında. have feet of clay dışardan görünmeyen önemli bir kusuru olmak. keep one's feet düşmemek, sarsılmamak. one foot in the grave bir ayağı çukurda. on foot yaya olarak, yürüyerek. on one's feet ayakta. put one's foot down kararlı olmak, ayak diremek. put one's best foot forward iyi bir tesir bırakmak
 13. elinden geleni yapmak. put one's foot into it, put one's foot in one's mouth pot kırmak, gaf yapmak. set foot in girmek, ayak basmak. sit at one's feet bir kimsenin hayranı olmak, müridi olmak. square foot kadem kare, 0, 0929 m2. stand on one's own feet bağımsız olmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamak. swift of foot ayağına tez. under foot ayak altında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 heel
 
 1. topuk, ökçe
 2. ayakkabı ökçesi: çorap topuğu
 3. herhangi bir şeyin geride olan kısmı, uç (ekmek), art, arka, son
 4. (A.B.D), (argo) alçak adam, kalleş kimse. heel-and-toe walking her adımda bir ayağın parmaklarını kaldırmadan öbürünün topuğunu yere değdirerek yürüme. at heel, to heel hemen arkasına veya arkasında, peşinde, ardı sıra. come to heel çağrılınca ayağının dibine gelmek (köpek)
 5. uslanmak. cool ones heels bekletilmek, (slang) ağaç olmak, kök salmak. down at the heel perişan kılıklı. drag one' heels istemeyerek gitmek veya kabul etmek, ayaklarını sürümek, ayakları geri geri gitmek. head over heels (bak.) head kick up one' heels oyalanmak, eğlenmek serbest hareket etmek. Iay by the heels hapsetmek. take to one' heels koşarak kaçmak, (slang) tabanları yağlamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 last
 
 1. son, en sonraki, en gerideki, sonuncu
 2. geçen, evvelki
 3. sabık
 4. son derece, gayet
 5. en sonra, son olarak, nihayet
 6. son, en nihayet. last but not least son fakat aynı derecede ehemmiyetli. last ditch son çare, son mudafaa. Last Judgement kıyamet, kıyamet günü. last mentioned en son olarak söylenen. last night dün gece. last offices cenaze duaları. last quarter dolunaydan sonra yedinci gece. last rites cenaze töreni
 7. ölüm döşeğinde yatanların başucunda yapılan ayin. last sleep ölüm, son uyku. last straw son had, dayanılmaz derece. Last Supper Hazreti İsa'nın şakirtleriyle yediği son yemek. last word son söz
 8. son moda
 9. en mükemmel şey. at last nihayet, sonunda. at long last en nihayet. breathe one' last son nefesini vermek, ölmek. the last day mahşer günü, kıyamet günü .the last two son ve sondan evvelki. the last word on the matter mesele hakkında son ve kesin söz. to the last nihayete kadar . When did you see him last ? Son defa onu ne zaman gördünuz? lastly nihayet, son olarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lag
 
 1. (ged, ging) geri kalmak, oyalanmak, yavaş yavaş yürümek
 2. gerileme, geri kalma
 3. ağır, geri. lag end geç kalan, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 omega
 
 1. Yunan alfabesinin son harfi
 2. bir şeyin sonu, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 placenta
 
 1. (anat.) meşime, son, plasenta
 2. (zool.) etene
 3. (bot.) bitki tohumunu etrafındaki zarfa bağlayan kısım. placental plasentaya ait.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 result
 
 1. (sık sık) in (ile) çıkmak meydana gelmek, varmak: sonuçlanmak: netice, sonuç, son, akıbet, semere, mahsul.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 afterbirth
 
 1. (tıb.) plasenta, son, meşime.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 secundine
 
 1. (bot.) örtü (tohum taslağmda), integüment
 2. çog, (tıb.) meşime, son.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sequel
 
 1. devam
 2. son, sonuç, netice.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tail
 
 1. kuyruk
 2. eskiden paşalık alameti olan at kuyruğu
 3. tuğ
 4. kuyruğa benzer şey
 5. ceket ucu veya kuyruğu
 6. arka, nihayet
 7. (çoğ.) (k.dili) parada resimsiz taraf, yazı
 8. saç örgüsü
 9. uçağın kuyruğu
 10. (çoğ.) (k.dili) frak
 11. (k.dili) iz
 12. (k.dili) kıç, popo
 13. sayfa altımdaki boşluk
 14. son
 15. arka
 16. takibenden
 17. peşinden gelen
 18. kuyruk takmak veya yapmak
 19. kuyruğunu kesmek veya koparmak
 20. ucuna takılmak
 21. (mim.) ucunu duvara yerleştirmek
 22. (den.) kıç taraftan dönmek
 23. kıç taraftan karaya oturmak
 24. (k.dili) gizlice takip etmek
 25. peşinden gitmek. tail away geride kalmak, geride kalarak dağılmak. tail behind arkasından gitmek. tail end kıç, arka
 26. son. tail off yavaş yavaş bitmek, azalmak. tail wind arkadan rüzgâr. turn tail tehlikeden kaçmak. with his tail between his legs süklüm püklüm, korkmuş olarak. (I.) can't make head or tail of it içinden çıkamıyorum Hiç anlayamıyorum .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 termination
 
 1. tahdit, sınır
 2. nihayet, son, bitirme, bitim
 3. sonuç, netice
 4. (gram.) (sonek), çekim eki. terminational sona ait
 5. bitiren
 6. (gram.) soneki olan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 terminus
 
 1. (çoğ.) ni) hudut, sınır, son, nihayet
 2. gaye, maksat
 3. demiryolu başı
 4. demiryolu başının bulunduğu istasyon veya şehir
 5. son durak
 6. sınır işareti
 7. (bh) eski Romalıların sınırlarla ilgili tanrısı. terminus ad quem (Lat.) bitim noktası
 8. (huk.) bitim günü. terminus a quo (Lat.) başlangıç noktası
 9. (huk.) başlangıç günü.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ultimate
 
 1. son, nihai, en son, en uzak
 2. esas, cüzlere ayrılmayan, çözümlenemez
 3. müfrit, aşırı
 4. en büyük, en yüksek (kuvvet)
 5. sonuç. ultimate reality son gerçek. ultimate weapon herkesi öldürecek olan silâh. ultimately eninde sonunda, nihayette.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 utter
 
 1. bütün butun, tam, mutlak
 2. son derece
 3. kesin, son, nihai. utterly tamamen, bütün bütün. uttermost  azami (derece)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 water
 
 1. su
 2. deniz, göl, nehir
 3. su birikintisi
 4. gölek, gölcük, gölet
 5. elmasın parlaklık ve şeffaflığı
 6. hare, kumaşın şanjanı
 7. mükemmellik, kalite
 8. karşılığı olmadan ilâve olunan sermaye
 9. (çoğ.) kara suları
 10. (çoğ.) sular. water ballet su balesi. water bearer sucu, saka
 11. (b. h.), (astr.) Kova Burcu
 12. Saka takımyıldızı. water bed yatak olarak kullanılan içi su dolu büyük plastik torba. water beetle, water bug su böceği, su sineği, (zool.) Hydrophilus. water blister içi suyla dolu kabarcık. water boy işçilere veya sporculara su getiren kimse. water buffalo manda, (zool.) Bubalus bubalus. water cart su arabası. water chestnut su kestanesi, göl kestanesi, (bot.) Trapa natans. water closet tuvalet, apteshane, (kıs.) W.C. water color suluboya
 13. suluboya resim. water cooler su soğutacak kap veya tertibat. water cure (tıb.) su ile tedavi
 14. (k. dili) fazla su içirerek yapılan işkence. water flea su piresi
 15. subiti, (zool.) Daphnia. water gap iki dağ arasındaki derin dere, koyak, geçit. water gas hidrojenle karbonmonok- sitten meydana gelen bir çeşit havagazı. water gate set, kapak. water gauge istim kazanındaki suyun yüksekliğini ölçme aleti, su seviyesi göstericisi. water germander sunanesi, sarmısak otu, (bot.) Teucrium scordium. water glass su bardağı
 16. kazandaki suyu ölçme aleti
 17. sodyum silikat
 18. su saatı. water hammer borularda su gürültusü. water hazard golf oyununda su mâniası. water hemlock sığır baldıranı, (bot.) Cicuta virosa. water hen su tavuğu. water hole hayvanların su içtiği ufak pınar veya gölcük. water jacket moturu soğutmak için silindirlerin etrafındaki su gömleği. water jump at yarışlarında su mâniası. water level su seviyesi. water lily nilüfer, (bot.) Nymphaea. water line (den.) su hattı. water main yeraltı su borusu. water meter su saatı. water mill su değirmeni. water moccasin Kuzey Amerika'da bulunan kanca-dişli engerek. water nymph su perisi. water on the brain beyinde su toplanması. water polo su polosu. water rat misk sıçanı, su sıçanı, (zool.) Ondatra zibethica
 19. limanlarda hırsızlık eden serseri. water rights su kullanma hakkı. water snake su yılanı, (zool.) Natrix. water softener suyun kirecini ayırarak yumuşatan kimyasal madde veya tertibat. water spaniel su spanyeli. water supply su rezervi
 20. su kaynakları
 21. su sağlama. water system bütün kollarıyle bir ırmak
 22. su kaynakları
 23. su sağlama. water table (mim.) bina yüzündeki alt saçak, yağmur etekliği
 24. (jeol.) su tabakası, su tabakası seviyesi. water tower su kulesi. water wheel sudolabı
 25. çark. water wings yüzme öğrenenler için bir çift sugeçirmez şişirilmiş torba. water witch yeraltı sularının yerini bulabildiğini iddia eden kimse. above water kaygısız, sıkıntısız. be in hot water başı dertte olmak, güç durumda olmak. be under water su altında kalmak. go water (k. dili) su dökmek, işemek. head of water kaynak yeri, su başı
 26. su rezervi
 27. sarnıç, baraj
 28. su gücü. high water met, kabarma
 29. sel
 30. (k. dili) boy atan çocuğa pantolonunun kısa gelmesi. in deep water başı dertte, müşkül durumda. in smooth water meselesiz, yolunda. low water cezir, inme
 31. suların çekilmiş hali. low water mark tam cezri veya suyun fazla çekildiğini belirten işaret. make water su dökmek, işemek. of the first water en iyi cinsten. on the water denizde. soft water tatlı su, kireçsiz su. spring water pınar suyu. take the water (belirli bir membadan) su içmek. the waters meşime, son, etene, döleşi. throw cold water on hevesini kaçırmak, soğutmak. watered silk hareli veya dalgalı ipekli kumaş. He worked hard to keep his head above water. Geçinebilmek için çok çalıştı. Sam is a villain of the purest water. Sam hainlerin daniskasıdır. They spend money like water. Su gibi para harcarlar.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top