Search result for

sien

(48 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sien-, *sien*
Possible hiragana form: しえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sienna[N] ดินเผา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Burnt Sienna, you're gonna be stuck in a mobile oncology truck in Pewaukee, Wisconsin.เบอร์น เซียน่า นายจะตกหลุมรักอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่ ใน มิลว็อกกี้ วิสคอนซิน Dying Changes Everything (2008)
Siena, Italyเซียน่า อิตาลี Quantum of Solace (2008)
And then there was my semester in Sienna.แล้วก็สมัยฉันไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อิตาลี 500 Days of Summer (2009)
Lo sientoผมขอโทษ Monsters vs. Aliens (2009)
Lo sientoผมขอโทษ Monsters vs. Aliens (2009)
I'm Sienna.] วันนี้เรามีแร๊ปเปอร์ที่ดีที่สุด ยังไม่ได้ถามเค้าเลยว่าพร้อมที่จะเข้า Family หรือยัง? [ภารกิจวันนี้คือ... ] Our Family Wedding (2010)
Ladies, Kurt, I am really, really impressed. [ Will] Sientate. You know what the best part is?รู้มั้ย มันเยี่ยมตรงไหน? Theatricality (2010)
I'm artist,Daisy,and the Sienna has plenty of room.ฉันเป็นจิตรกร เดซี่ และเซียน่ามีเนื้อที่มาก The Bones on the Blue Line (2010)
Perdon, lo siento!เสียใจด้วย Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Toyota Sienna, safest family auto in its class.โตโยต้า เซียนน่า รถครอบครัวที่ปลอดภัยที่สุดในรุ่น Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
And I apologize. Lo siento.และฉันขอโทษ โล เซียนโต้ Beauty and the Beast (2010)
I was taking an art course in Tuscany, staying with a family outside Siena, and they had a son Lorenzo, and it was love at first sight.ฉันมาเรียนศิลปะที่ทัสคานี่ อาศัยอยู่กับครอบครัวที่นอกเมือง เซียน่า และพวกเขาก็มีลูกชายชื่อ ลอเรนโซ และมันก็เป็นรักแรกพบ Letters to Juliet (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อน้ำบาดาล[n. exp.] (bø nām bādān) EN: artesian well   FR: puits artésien [m]
ชาวอินโดนีเซีย[n. prop.] (Chāo Indōnīsīa) EN: Indonesian   FR: Indonésien [m]
ชาวมาเลเซีย[n. prop.] (Chāo Mālēsīa) EN: Malaysian   FR: Malaisien [m] ; Malais [m]
ชาวปารีส[n. prop.] (Chāo Pārīt) FR: Parisien [m] ; Parisienne [f]
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
แขก[n. prop.] (Khaēk ) EN: Indian ; Pakistani ; North-Africans ; Arab   FR: Hindou [m] ; Indien [m] ; Pakistanais [m] ; Malaisien [m] ; Nord-africain [m] ; Arabe [m]
มู่ลี่[n.] (mūlī) EN: bamboo blind ; bamboo curtain ; chick ; venetian blind ; sun-blind ; view breaker ; eyeshade ; blinder   FR: store [m] ; persienne [f]
พิกัดคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phikat Khāthīsīen) EN: Cartesian coordinates   FR: coordonnées cartésiennes [fpl]
ผลคูณคาร์ทีเซียน[n. exp.] (phonkhūn Khāthīsīen) EN: Cartesian Product   FR: produit cartésien [m]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent   FR: proches [mpl] ; siens [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIENKO    S IY0 EH1 NG K OW0
SIENNA    S IY0 EH1 N AH0
SIENNA'S    S IY0 EH1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sienna    (n) (s i1 e1 n @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Asien(uniq) |das, ส่วนใหญ่ใช้โดยไม่มี Artikel| ทวีปเอเซีย

French-Thai: Longdo Dictionary
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
ソフトエラー[, sofutoera-] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
バーントシェンナ[, ba-ntoshienna] (n) burnt sienna [Add to Longdo]
パリジェンヌ[, parijiennu] (n) parisienne (fre [Add to Longdo]
パリジャン[, parijan] (n) parisien (fre [Add to Longdo]
逢うは別れの始め[あうはわかれのはじめ, auhawakarenohajime] (exp) those who meet must part (suggesting the transient nature of this life); we meet only to part [Add to Longdo]
一過性[いっかせい, ikkasei] (n) transient (pain or fever) [Add to Longdo]
一過性肺浸潤[いっかせいはいしんじゅん, ikkaseihaishinjun] (n) transient pulmonary infiltration [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] (n) {comp} transient window [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
非常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  sien
     temple
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top