Search result for

seuls

(95 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seuls-, *seuls*, seul
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seuls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seuls*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pas seul(พาเซล) n. การเต้นระบำเดี่ยว,การเต้นรำเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chroseuleโครซูล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ms. Yoon Seulคุณยูนซอล One (2010)
In addition, holding hands with Seul in HaeNam golf course...นอกจากนี้ยังจับมือกับซอลในสนามกอล์ฟแฮนัม Episode #1.10 (2010)
You marry someone like Seul... and toy around with sweet innocent Gil Ra Im?นายจะแต่งงานกับใครสักคน อย่างเช่น ซอล เหรอ และเล่นกับสาวหวานอินโนเซ็นส์อย่างกิลรากิม? Episode #1.10 (2010)
'To Yoon Seul, with all my eternal love.' Please write that.'แด่ยูนซอล , ด้วยความรักนิรันดร์ของฉัน' ช่วยเขียนให้ด้วยค่ะ Episode #1.10 (2010)
Dear Yoon Seul...ยูนซอลที่รัก... Episode #1.10 (2010)
I'm Yoon Seul. I'm pleased to meet you.ฉันยูนซอล ยินดีที่ได้พบค่ะ Episode #1.10 (2010)
Dear Yoon Seul...ยุน ซูล ที่รัก... Episode #1.11 (2010)
Do you think Seul only slept with you?นายคิดว่าเซอูลนอนกับนายคนเดียวเหรอ? เธอเป็นเพลย์เกริล์ Episode #1.11 (2010)
To be in a relationship with her? Seul is just a play thing.เซอูลก็แค่ของเล่น Episode #1.11 (2010)
Hello. My name is Yoon Seul.สวัสดีค่ะ ฉันชื่อยูนซอล Episode #1.12 (2010)
I know you are freaked because I showed friendliness to Yoon Seul.ฉันรู้ว่านายแกล้งทำ เพราะผมแสดงความเป็นมิตรกับ ยุนซอล Episode #1.12 (2010)
I fear to find out that the reason Seul is doing this is because of me.ผมกลัวว่าเหตุผลที่เซอิลเป็นแบบนี้ จะเป็นเพราะผม Episode #1.12 (2010)
It was Seul, who refused my marriage proposal.เพราะเซอุนปฏิเสธคำขอแต่งงานของผม Episode #1.13 (2010)
Seul took some medicine.เซอูล กินยาอะไรบางอย่าง Episode #1.13 (2010)
It's because Seul had no friends...มันเป็นเพราะเซอุลไม่มีเพื่อน Episode #1.13 (2010)
Seul was a part of everything to you.เซอูลต้องทิ้งทุกอย่างเพราะคุณ Episode #1.13 (2010)
You never had an occasion not seeing Seul when you wanted to see her.คุณไม่เคยมีโอกาสได้เห็น เซอูล เมื่อคุณต้องการที่จะเห็นเธอ Episode #1.13 (2010)
But Seul was always alone when she needed you.แต่ เซอุลอยู่อย่างโดดเดี่ยว เมื่อเธอต้องการคุณ Episode #1.13 (2010)
Yoon Seul will come.ยูน ซูล น่าจะมา Episode #1.13 (2010)
Yoon Seul will come.ยุนซอลจะมา Episode #1.13 (2010)
Seul heard it all.เซอุลได้ยินทั้งหมด Episode #1.14 (2010)
Director Yoon? Yoon Seul. She's a CF* director now.ยุนซูลคนที่เป็นผู้กำกับโฆษณาไง Episode #1.3 (2010)
Seul said she saw you.เธอบอกฉัน เธอเห็นคุณ Episode #1.3 (2010)
Yoon Seul. She's a CF director.คนที่ชื่อยูนเซอูล เป็นผู้กำกับหนังโฆษณา Episode #1.3 (2010)
For the precious relationship between you and his precious daughter, Yoon Seul.ครับ มีค่าต่อความสัมพันธ์ระหว่าง คุณและลูกสาวของคุณยุนโซ... Episode #1.4 (2010)
I called earlier, I'm Yoon Seul.ฉัน ยูนซูล คนที่โทรมาก่อนหน้านี้ Episode #1.4 (2010)
I'm the Oska music video's director, Yoon Seul.ฉันเป็นผู้กำกับมิสิควิดีโอของคุณ ยุนโซล Episode #1.5 (2010)
Still, you can't pick Seul!ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุนไม่ควรจ้าง ยุนโซล Episode #1.5 (2010)
Ah, how do you know Yoon Seul? I went on a blind date with her.นายรู้จักยุนโซได้อย่างไร เธอเคยนัดบอดกับฉัน Episode #1.5 (2010)
That Yoon Seul or Goo Seul, I'm going to find that woman and tell her everything.หรื่อชื่ออะไรซักอย่าง แล้วฉันก็จะผลาญเงินของคุณทั้งหมด Episode #1.6 (2010)
Frankly, you missed Seul.แค่จริงๆ แล้วคุณต้องการจะพบยุนโซล Episode #1.6 (2010)
I don't know Seul?ผมไม่รู้จัก ยุนโซล Episode #1.6 (2010)
Hyung, you know me and you know Seul.พี่นี่ รู้จักทั้งผม และ ยุนโซล Episode #1.6 (2010)
Frankly, if it wasn't for Seul, there wouldn't have been any MV. Geez!ถ้านายเป็นคนที่เลือกมาที่นี่ นายก็ควรจะถ่ายมิวสิควิดีโอที่นี่ด้วย Episode #1.6 (2010)
I understand you had a marriage prospect meeting with Yoon Seul.ฉันได้ยินว่าคุณกับยุนซอลไปนัดดูตัวกันมา Episode #1.6 (2010)
There's Yoon Seul right over there.นั่น ยูนซิวไง Episode #1.8 (2010)
You and Yoon Seul?คุณและยูนซิว? Episode #1.8 (2010)
I'm talking about Seul.ฉันพูดถึงซิว Episode #1.8 (2010)
Seul is... just my side fling.เซอึล แค่ความสัมพันธ์ชั่วคราว Episode #1.8 (2010)
But Yoon Seul ssi,แต่คุณยูนซิล Episode #1.8 (2010)
Isn't that Yoon Seul's work address?นั่นมันที่ทำงานของยูนซึลไม่ใช่เหรอ Episode #1.8 (2010)
What are you talking about? What does Seul (the director) say? Why did she do this to you?คุณพูดอะไร ผู้กำกับว่าไงบ้าง ทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับนาย Episode #1.9 (2010)
What about with Seul?งั้นที่ กับ ซอล Episode #1.15 (2011)
To get back with Seul.ฉันวางแผนว่าดูตัวกับ Seul Episode #1.15 (2011)
I want to apologize, grow up, and go back to Seul.การได้หวนกลับไปคิดถึงเสน่ห์ของ zither (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ของจีน คล้ายขิมใช้มือดีด) Episode #1.15 (2011)
I heard you won't sign with Seul. So?ได้ยินว่านายไม่ได้เซ็นต์สัญญากับ the Chinese zither Episode #1.16 (2011)
Miss Yoon Seul? I work for Star Daily.คุณยูซึลรึเปล่าครับ โทรจากหนังสือสตาร์เดลี่นะครับ Episode #1.16 (2011)
Then Seul is mine. 36-24-34. She's perfect.36 24 34 มันช่างวิเศษจริงๆ Episode #1.19 (2011)
You're dead if it's Seul.รับสายก่อน Episode #1.19 (2011)
Yes, this is Yoon Seul. Wish us the best.ใช่แล้ว เราจะถนอมความสัมพันธ์ของเรา Episode #1.19 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ครั้งเดียว[v. exp.] (chai khrang dīo) FR: utilisé une seule fois
ช้างงาเดียว[n. exp.] (chāng ngā dīo) EN: one-tusked elephant   FR: éléphant à une seule défense [m]
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ēng) EN: help oneself ; do it yourself   FR: se débrouiller tout seul
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd   FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adv.] (dīo = dio) EN: solo ; alone   FR: en solo ; seul ; tout seul
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphang) EN: alone ; by oneself   FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
โดด[adj.] (dōt) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary   FR: seul
โดดเดี่ยว[adj.] (dōtdīo) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo   FR: solitaire ; isolé ; seul
ฟังความข้างเดียว[v. exp.] (fang khwām khāng dīo) EN: listen to one-sided only   FR: entendre un seul son de cloche (fam.)
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
คนเดียว[n.] (khon dīo) EN: one person ; lonely person   FR: personne seule [f] ; une seule personne [f]
คนเดียว[adj.] (khon dīo) EN: alone ; lonely   FR: isolé ; seul ; tout seul
ครั้งเดียว[n. exp.] (khrang dīo) EN: only once   FR: une seule fois
กินคนเดียวไม่อร่อย[xp] (kin khon dīo mai arøi) EN: Eating alone is tasteless   FR: A manger seul, point de saveur
ลำพัง[adv.] (lamphang) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed   FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
ล้วน[adv.] (lūan) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of   FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
ไม่แต่เพียง[X] (mai tae phīeng) FR: non seulement
มีแต่...[v. exp.] (mī tāe ...) EN: only have ... ; there are only ...   FR: n'avoir que ; disposer seulement de ; il n'y a que ...
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว [n. exp.] (nakthurakit thī sāng neūa sāng tūa) EN: self-made businessman   FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [m] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [m] ; self-made man [m]
เหงา[adj.] (ngao) EN: lonely ; feeling lonely ; lonesome   FR: solitaire ; seul
เงียบเหงา[v.] (ngīepngao) EN: be lonely ; be lonesome ; be alone ; be solitary   FR: être seul
เป็นทางเดียว[xp] (pen thāng dīo) EN: it's the only way   FR: c'est le seul moyen
เพียง[X] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just   FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just   FR: rien que ; seulement ; il suffit de
ราคาเพียง ... บาท[xp] (rākhā phīeng ... bāt) EN: only ...(+nb) ) baht   FR: seulement ... (+ nb) bahts
ราคาเพียงร้อย 100 บาท[xp] (rākhā phīeng røi bāt) EN: only 100 baht   FR: seulement 100 bahts
สร้างตัว[adj.] (sāng tūa) EN: self-made   FR: self-made ; qui a réussi tout seul ; qui est l'artisan de sa propre réussite
แต่[adj.] (tāe) EN: only ; merely   FR: seulement ; uniquement ; simplement ; amis ; ne ... que
แต่เพียง[adv.] (tae phīeng) EN: only ; merely   FR: seulement ; simplement ; ne ... que ; uniquement
แต่เพียงอย่างเดียว[adv.] (tae phīeng yāng dīo) EN: only ; merely   FR: seulement ; simplement
เท่านั้น[X] (thaonan) EN: only ; merely   FR: seulement ; uniquement
ถือเอกา[v. exp.] (theū ēkā) EN: take one meal a day   FR: prendre un seul repas par jour
ทีเดียว[adv.] (thīdīo) EN: one time ; a time   FR: une fois ; une seule fois
โทน[adj.] (thōn) EN: single ; only   FR: unique ; seul
ว้า[adj.] (wā) EN: lonely ; solitary ; alone ; lonesome ; empty   FR: seul ; solitaire
อยู่โดดเดี่ยว[v. exp.] (yū dōtdīo) FR: vivre seul
อยู่คนเดียว[v. exp.] (yū khon dīo) EN: be alone ; live alone   FR: être seul ; vivre seul ; rester seul

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Floreseule {f} [ornith.]Flores Scops Owl [Add to Longdo]
Fuchseule {f} [ornith.]Spotted Scops Owl [Add to Longdo]
Kapgraseule {f} [ornith.]Grass Owl [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
seulement(adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น เช่น Des soins médicaux pour les riches seulement en Israël.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
seulement (n vt ) โดดเดียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top