Search result for

semen

(72 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semen-, *semen*
Possible hiragana form: せめん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semen[N] น้ำอสุจิ, See also: น้ำกาม, Syn. seminal fluid, sperm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
semen(ซี'เมิน) n. น้ำกามซึ่งมีด้วยตัวอสุจิ
advertisement(แอดเวอ' ทิซเมินทฺ, แอดเวอไทซ' เมินทฺ) n. การโฆษณา, การแจ้งความ, คำโฆษณา, คำแจ้งความ, Syn. ad, notice, announcement)
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
amusement(อะมิวซ' เมินทฺ) n. สิ่งให้ความอภิรมย์, ความขบขัน, ความอภิรมย์, เครื่องหย่อนใจ ,นันทนาการ, กิจกรรมที่เป็นสันทนาการ, มหรสพ
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
basement(เบส'เมินทฺ) n. ห้องใต้ดิน,รากฐาน
casement clothn. ผ้าม่านหน้าต่างชนิดบาง
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
easement(อี'ซิเมินทฺ) n. ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement

English-Thai: Nontri Dictionary
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
advisement(n) การปรึกษา,การให้คำแนะนำ,การตักเตือน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
basement(n) ห้องใต้ถุนตึก,ห้องใต้ดิน
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
disbursement(n) การชำระเงิน,การจัดสรร,การแบ่งสรร
endorsement(n) การสลักหลังเช็ค,การลงนามรับรอง,การอนุมัติ,การเซ็นชื่อกำกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semen๑. เมล็ด๒. น้ำอสุจิ, น้ำกาม [มีความหมายเหมือนกับ sperm ๑ และ sperma] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
semenuria; seminuria; spermaturiaปัสสาวะมีอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Semenอสุจิ [TU Subject Heading]
semenน้ำอสุจิ, ของเหลวซึ่งสร้างจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย  ประกอบด้วยอสุจิกับน้ำเลี้ยงอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Semen preservationการเก็บรักษาอสุจิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I did find trace amounts of semen.แต่ก็พบร่องรอยของอสุจิ Cold Comfort (2009)
Thanks to the Glades water, there's no semen, and without it, I can't identify your perpetrator.ต้องขอบคุณ เกลดส์ วอเตอร์ ไม่มีน้ำกามหลงเหลือเลย เมื่อไม่มีมัน เราก็ระบุตัวคนทำไม่ได้ Out of Time (2009)
So much fucking semen.So much fucking semenHot Tub Time Machine (2010)
Semen, vaginal secretions, blood. Menstrual blood was best.น้ำอสุจิ น้ำช่องคลอด เลือด เลือดประจำเดือนยิ่งดีที่สุด Episode #1.3 (2010)
And I'm in the market for.. some.. semen.แล้วฉันก็ไปในที่ซื้อขายเพื่อหา.. น้ำเชื้อ The Switch (2010)
It's true, he has semen in him.จริง มีน้ำอสุจิในตัวเขาด้วย The Hangover Part II (2011)
But you also have semen in you. Remember?แต่แกก็มีน้ำอสุจินะ... The Hangover Part II (2011)
They smell, they are sticky, they say things that are horrible, and there is semen all over everything, okay?ตัวเหม็น ขี้เหนียว พวกแกพูดในสิ่งที่น่าขนลุก และมีน้ำอสุจิ อยู่ทั่วทุกมุม, โอเค? Bridesmaids (2011)
There's also motile semen present.พบคราบอสุจิยังใหม่อยู่ Through the Looking Glass (2012)
The semen analysis came back.ผลการตรวจอสุจิออกมาแล้ว Through the Looking Glass (2012)
It says that if a guy drinks pineapple juice his semen will taste sweet.มันบอกว่าถ้าคนที่แต่งตัวประหลาด น้ำสับปะรดเครื่องดื่ม ... น้ำอสุจิของเขาจะได้ลิ้มรสหวาน. ไม่ใช่ว่าแปลก The To Do List (2013)
There was no semen, there was no saliva. Elise Nichols died a virgin.เราตรวจไม่พบคราบน้ำลาย น้ำกาม เอลลิส นิโคลตายทั้งยังซิง Apéritif (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
semenYour semen is worth bottling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเชื้อ[N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำอสุจิ, Example: ปัจจุบันมีธนาคารทรัพยากรสืบพันธุ์ที่เก็บรักษาน้ำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
น้ำอสุจิ[N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำกาม, น้ำเชื้อ, Example: ตำรวจนำน้ำอสุจิที่ตรวจพบในช่องคลอดของเธอไปตรวจเพื่อหาคนร้าย
น้ำกาม[N] semen, See also: seminal fluid, sperm, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำเชื้อ, สเปิร์ม, Example: การกลืนน้ำกามของผู้ชายอาจทำให้ติดโรคเอดส์ได้, Thai definition: น้ำเชื้อที่เกิดจากความกำหนัดแล้วเคลื่อนออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย
เชื้อ[N] sperm, See also: semen, Syn. น้ำเชื้อ, Example: พวกนิติเวชพบเชื้ออสุจิในช่องคลอดของเธอ
อสุจิ[N] sperm, See also: semen, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำกาม, สเปิร์ม, น้ำเชื้อ, Example: ท่อปัสสาวะในชายยังเป็นทางผ่านของน้ำอสุจิด้วย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-kham) EN: jokingly   FR: avec humour ; par amusement
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) FR: avertissement électoral [m]
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEMEN    S IY1 M AH0 N
SEMENZA    S EH0 M EH1 N Z AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
semen    (n) (s ii1 m @ n)

French-Thai: Longdo Dictionary
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
アクリリックレジンセメント[, akuririkkurejinsemento] (n) acrylic resin cement [Add to Longdo]
アクリルセメント[, akurirusemento] (n) acrylic cement [Add to Longdo]
アスベストセメント[, asubesutosemento] (n) asbestos cement [Add to Longdo]
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P) [Add to Longdo]
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精液[jīng yè, ㄐㄧㄥ ㄧㄝˋ, ] semen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semen \Se"men\ (s[=e]"m[e^]n), n.; pl. {Semina}
   (s[e^]m"[i^]*n[.a]). [L., from the root of serere, satum, to
   sow. See {Sow} to scatter seed.]
   1. (Bot.) The seed of plants.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The seed or fecundating fluid of male animals;
    sperm. It is a white or whitish viscid fluid secreted by
    the testes, characterized by the presence of spermatozoids
    to which it owes its generative power.
    [1913 Webster]
 
   {Semen contra}, or {Semen cinae} or {Semen cynae}, a strong
    aromatic, bitter drug, imported from Aleppo and Barbary,
    said to consist of the leaves, peduncles, and unexpanded
    flowers of various species of {Artemisia}; wormseed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semen
   n 1: the thick white fluid containing spermatozoa that is
      ejaculated by the male genital tract [syn: {semen}, {seed},
      {seminal fluid}, {ejaculate}, {cum}, {come}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 semen
   seed
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top