Search result for

sels

(150 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sels-, *sels*, sel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sels*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A small group and a select one.เล็กแต่คัดสรรมาแล้ว The Reader (2008)
Precisely 19 have been convicted, and only six for murder.มีแค่ 19 คนที่โดนข้อกล่าวหา และแค่ 6 คนในข้อหาฆาตกรรม The Reader (2008)
In the book, she describes a selection process.- ใช่ค่ะ ในหนังสือ เธอได้เขียนบรรยาย กระบวนวิธีคัดเลือก The Reader (2008)
At the end of the month's labor, every month, sixty inmates were selected.ทุกครั้งที่ถึงเวลาสิ้นเดือน ผู้หญิงในค่าย 60 คนจะถูกคัดเลือก The Reader (2008)
So you helped make the selection? - Yes.งั้นแสดงว่าคุณช่วยคัดเลือกด้วย The Reader (2008)
Then tell me, how did that selection happen?ถ้างั้นขอถาม การคัดเลือกมันทำกันยังไง The Reader (2008)
In your book, you describe the process of selection.ในหนังสือ คุณบรรยายถึงขั้นตอนการเลือก The Reader (2008)
Are there people here who made that selection?ในห้องนี้มีพวกคนที่ทำการคัดเลือกมั้ย The Reader (2008)
Better, "Why didn't you kill yourself when you found out?"ยิ่งกว่านั้น "ทำไมคุณไม่ฆ่าตัวตายไปซะ พอคุณรู้เรื่องนี้" The Reader (2008)
Put the gun in my hand, I'd shoot her myself.เอาปืนมาสิฉันจะยิงเธอกับมือ The Reader (2008)
The defendant herself is determined to keep this information secret.ตัวจำเลยเองตั้งใจจะปกปิดข้อมูลนี้ ไว้เป็นความลับ The Reader (2008)
I need to sleep by myself.ฉันต้องนอนคนเดียว The Reader (2008)
I should warn you, for a long time Hanna held herself together.ฉันขอเตือนคุณก่อน ฮันนาเป็นคนดูแลตัวเองมานานแล้ว The Reader (2008)
She's let herself go.เธอเริ่มปล่อยตัว The Reader (2008)
Hanna Schmitz recently died. She killed herself.ฮันนา ชมิดส์ เพิ่งเสียชีวิต เธอฆ่าตัวตาย The Reader (2008)
She taught herself to read when she was in prison.เธอหัดอ่านเขียนเองตอนอยู่ในคุก The Reader (2008)
Or do you just want to feel better yourself? My advice?หรือคุณแค่อยากรู้สึกดีขึ้น The Reader (2008)
It was the tin itself that was valuable, what you could do with it.เขาจะเอาตัวกระป๋องดีบุกต่างหาก ตอนนั้นถือเป็นของมีค่า เอาไปทำอะไรได้เยอะ The Reader (2008)
We are not calling ourselves Shit Sandwich, and that is final.เราจะไม่เรียกเราเองว่า Shit Sandwich เป็นอันยุติ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Look, I'm just afraid that if he gets with you and nothing happens his self-esteem could really go through the crapper, you know?ฉันก็แค่กลัวว่าถ้าเขากับเธอ แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาจะรู้สึกเสียความมั่นใจ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I don't care if Brad Pitt is selling fruit in a thong on the GW.ฉันไม่สนว่า แบรด พิทต์ จะมาขายผลไม้ในชุดหนังของ GW Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- I'm at Veselka.-ฉันอยู่ที่ Veselka. Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
I need something to distract myself from the fact that you're driving my car pretty recklessly.ผมแค่ต้องการอะไรสักอย่าง มาเบี่ยงเบนความสนใจผม ...จากความจริงที่ว่า คุณกำลัง ขับรถผมได้ค่อนค้างหลุดโลกมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Do you realize that I had to walk back to 10th by myself?คุณนึกภาพออกไหมว่า ฉันต้องเดินกลับถนนที่10เอง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- You weren't exactly by yourself.-ไม่ได้เดินกลับเองสักหน่อย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Are you saying I should sell my house?เธอว่าฉันควรจะขายบ้านงั้นเหรอ Loyal and True (2008)
Well, you've done pretty ? for yourself long here.แหมๆ ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ ประสบความสำเร็จไม่ใช่เล่นนะจ๊า Loyal and True (2008)
I promised myself thatฉันเคยสาบานกับตัวเอง Loyal and True (2008)
Most of us possess a certain amount of self-knowledge, Shane.คนส่วนใหญ่นะ เชน เขาต้องรู้จักตัวเองกันพอสมควร Loyal and True (2008)
Who were more than happy to sell to us at a profit.คนที่ยินดีจะขายมันให้เรา 671 00: 42: 43,260 Loyal and True (2008)
But I'm not going to try to save you. It's something you have to do for yourself, so.ฉันก็จะไม่ช่วยเธอหรอกนะ มันเป็นสิ่งที่เธอต้องช่วยตัวเธอ งั้นก็.. Loyal and True (2008)
I got ahead of myself, it is something. I just...ฉันทำไปล่วงหน้า เป็นสิ่งที่ ฉันแค่... Loyal and True (2008)
As for myself,สำหรับตัวฉันเอง Loyal and True (2008)
How do you do it? How do you live with yourself?Loyal and True (2008)
I guess they were afraid to tell you what happened to me till I could talk to you myself.ฉันคิดว่าพวกเขาคงไม่กล้าบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน จนกว่าฉันจะเป็นคนพูดเอง The Beginning of the End (2008)
You got yourself good and lost out here, hugo............ The Beginning of the End (2008)
Listen,the D.A.'S decided to try this case herself,ฟังนะ ตอนนี้อัยการตัดสินใจที่จะทำคดีนี้ด้วยตนเอง Eggtown (2008)
I made the mistake of failing to introduce myself.ผมทำผิดมหันต์ที่ไม่ได้แนะนำตัว Eggtown (2008)
I'll kill him myself ***** if I hav he survived the box.ฉันจะฆ่ามันเองเลย มันรอดจากกล่องนั่นได้ Dirt Nap (2008)
Maybe I didn't enunciate myself.บางที ฉันจะไม่ออกเสียงของฉัน Dirt Nap (2008)
Quit embarrassing yourself.หยุดพล่ามได้แล้ว Dirt Nap (2008)
Let those idiots chickenfoot themselves all they want,huh?ให้พวกนั้นมันใช้ขาไก่ตามใจชอบใช่มั้ย? Dirt Nap (2008)
Out of here, it's every man for himself.ออกจากที่นี่ได้ แบบ "ต้องพึ่งตัวเอง" ไง Under & Out (2008)
"separate thyself from thy enemies,จงอยู่ให้ห่างศัตรู Under & Out (2008)
I guess I just didn't make myself clearสงสัยว่าฉันจะพูดไม่ค่อยเข้าใจนะ Under & Out (2008)
I think he's never forgiven himself for that.ฉันว่า เขายังไม่ยอมให้อภัยตัวเองสำหรับเรื่องนั้นเลย Under & Out (2008)
It doesn't have to be every man for himself.มันไม่จำเป็นที่จะแค่พึ่งตัวเองเท่านั้น Under & Out (2008)
It seems our fisheanrmgrew himself aดูเหมือนพ่อนักประมงของเราจะโตขึ้นแล้ว Under & Out (2008)
Agent Self.เอเจนท์เซล์ฟ Blow Out (2008)
Every man for himself, right?เราทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันหมด ใช่ม่ะ? Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sel2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
selA baby is incapable of taking care of itself.
selA baseless accusation.
selAbout all, take care of yourself.
selAbove all, be true to yourself.
selAbove all, take care of yourself.
selAbove all things, we must not be selfish.
selAbove all, you must take good care of yourself.
selA cafeteria is a self-service style restaurant.
selA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.
selA car in itself is neither good nor bad; it depends on the driver.
selA correspondent must soon adjust himself to life abroad.
selA crowd gathered of itself.
selActually, we had prepared ourselves for defeat.
selA dog seldom bites unless it is attacked.
selAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
selAfter graduation he will engage himself in study.
selAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
selAfter her husband's death she reared four children by herself.
selAfter her sickness, she's only a shadow of her former self.
selAfter his father died, he had to study by himself.
selAfter my mother died suddenly, my father looked after me all by himself.
selAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
selAfter supper I always find myself falling asleep.
selAfter the summit, President Mitterand said that he dissociated himself from the statement.
selAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
selA good idea presented itself.
selA great idea presented itself in my mind.
selA house divided against itself can't stand.
selAim very proud of the job I chose myself.
selA jaywalker exposes himself to great danger.
selAll he can do is support himself.
selAll he can do is to support himself.
selAll his efforts were useless.
selAll his political enemies showed themselves at his funeral.
selAll my efforts turned out to be useless.
selAll of us devoted ourselves to the development of our country.
selAllow me to introduce myself.
selAll that he can do is to support himself.
selAll the children sat up and behaved themselves at the party.
selAll you have to do is to cultivate the ability to put yourself in the other fellow's place.
selAll you have to do is to take care of yourself.
selAlthough he was in such circumstances, he made his way by himself.
selAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
selAlthough it's "Mac OS X" that doesn't mean that the Mac OS code itself has been upgraded to a new version.
selAlthough it was a wonderful talk, the door opened of itself.
selAlthough there was no wind blowing, the door opened of itself.
selAlways be true to yourself.
selA magnificent sight presented itself before us.
selA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes [Add to Longdo]
Abschreibungsgesellschaft {f}tax-loss company [Add to Longdo]
Abschreibungsschlüssel {m}amortization code [Add to Longdo]
Absolutauswahl {f}absolute selection [Add to Longdo]
Achsel {f} [anat.] | Achseln {pl}shoulder | shoulders [Add to Longdo]
Achselhöhle {f} [anat.] | Achselhöhlen {pl}armpit | armpits [Add to Longdo]
Achselhöhle {f} [anat.]axillary [Add to Longdo]
Achselstück {n} | Achselstücke {pl}epaulet | epaulets [Add to Longdo]
Achselzucken {n}shrug; shrug of the shoulders [Add to Longdo]
Ader {f}; Blutader {f} [anat.] | Adern {pl}blood vessel; vein | veins [Add to Longdo]
Adhäsionsverschluss {m}self adhesive seal [Add to Longdo]
Adressauswahl {f}address selection [Add to Longdo]
Adressenansteuerungsystem {n}address selecting system [Add to Longdo]
Adressenauswahleinrichtung {f}address selection unit [Add to Longdo]
Adressentschlüsselung {f}address decoding [Add to Longdo]
Adressschlüssel {m}; Anredeschlüssel {m}address code [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.] | Aktiengesellschaften {pl}stock corporation; Corp. (stock) [Am.] | stock corporations [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f} (AG) [econ.]public limited company (PLC) [Br.] [Add to Longdo]
Aktiengesellschaft {f}incorporated company [Add to Longdo]
Akzeptbank {f}; Wechselbank {f}acceptance house [Add to Longdo]
Alkohol {m}; Schnaps {m}; Fusel {m}booze [Add to Longdo]
Alleinstellungsmerkmal {n}unique selling point [Add to Longdo]
Altruismus {m}; Selbstlosigkeit {f}; Uneigennützigkeit {f}altruism [Add to Longdo]
Amsel {f}; Schwarzdrossel {f} [ornith.] | Amseln {pl}blackbird | blackbirds [Add to Longdo]
Amulettkapsel {f}amulet capsule [Add to Longdo]
Anbieter {m}supplier; provider; tenderer; bidder; (potential) seller [Add to Longdo]
Anblick {m} | Anblicke {pl} | fesselnder (hässlicher) Anblick | ein alltäglicher Anblicksight | sights | fascinating (ugly) sight | a common sight [Add to Longdo]
Anfangskurzschlusswechselstrom im [electr.]initial symmetrical short-circuit current [Add to Longdo]
Anfechtungsklausel {f}avoidance clause [Add to Longdo]
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack [Add to Longdo]
Anhängsel {n}appendage [Add to Longdo]
Anhängsel {n}; Beiwerk {n}attachment [Add to Longdo]
Anklage {f}; Anklagevertretung {f}; Vertreter {m} der Anklagecounsel for the prosecution [Add to Longdo]
Anklagevertreter {m}prosecuting counsel [Add to Longdo]
Anlagenschlüssel {m}asset key [Add to Longdo]
Anlagenschlüssel {m}assets code [Add to Longdo]
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller [Add to Longdo]
Antiselektion {f}; Gegenauslese {f}adverse selection [Add to Longdo]
Arbeiterselbstverwaltung {f}autogestion [Add to Longdo]
Arbeitsplatzwechsel {m}; Stellenwechsel {m}job change; change of job [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}beggarliness [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}paltriness [Add to Longdo]
Armseligkeit {f}poorness [Add to Longdo]
sich ein Armutszeugnis ausstellento shame oneself [Add to Longdo]
Art {f}; Sorte {f}; Exemplar {n} | seltene Exemplare von Fischenvariety | rare varieties of fishes [Add to Longdo]
Aufenthaltsraum {m}; Gesellschaftsraum {m}; Foyer {n}lounge; guest lounge [Add to Longdo]
Aufgeblasenheit {f}self-importance [Add to Longdo]
Aufkauf {m} | Aufkauf einer Kapitalgesellschaft durch eigenes Management durch externe Finanzierung [econ.]buying up; byout | leveraged buyout [Add to Longdo]
Aufopferungsbereitschaft {f}self-sacrifice [Add to Longdo]
Aufschlüsselung {f} | Aufschlüsselung des Vertragspreisesbreakdown | contract price breakdown [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top