Search result for

scandas

(203 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scandas-, *scandas*, scanda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา scandas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *scandas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandal[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal[N] เหตุการณ์อื้อฉาว, See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย, Syn. disgrace, shame
scandalize[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้อัปยศ, Syn. culiminate, slander
scandalous[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalizer[N] คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalously[ADV] อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว, Syn. indecently, shameful
scandalmonger[N] ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว, See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย, Syn. gossip, newsmonger
scandalization[N] การใส่ร้าย
scandalousness[N] ความน่าอับอาย
scandalmongering[N] การกระจายเรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious

English-Thai: Nontri Dictionary
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Escandarian was in the neighborhood to look at that gaudy Mediterranean two blocks up.Mr. Escandarian war in der Gegend, um sich das knallige mediterrane Haus zwei Blöcke weiter anzusehen. Open House (2011)
They did A Scandalous Woman together.- "A scandalous woman", kennst du sie? Femme Fatale (1989)
No. A Scandalous Woman?"Scandalous woman"? Femme Fatale (1989)
A film called A Scandalous Woman.Der Film heißt "A scandalous woman". Kommen Sie rein. Femme Fatale (1989)
Your scan data will be very helpful to my research.Deine Scandaten werden meiner Forschung sehr nützlich sein. The Maternal Capacitance (2009)
Scandalous!- Escandalo. Monte Carlo (2011)
Mr. Escandarian.Mr. Escandarian. Open House (2011)
Hmm? A Scandalous Woman was the name of the movie that Lewis sold."A scandalous woman" war der Film, den Louis verkauft hat. Femme Fatale (1989)
Seven, I need the data from those last two Astrometric scans.- Ich brauche die letzten Scandaten. Someone to Watch Over Me (1999)
But in this film, A Scandalous Woman... I showed the world her true magic.Aber erst nach dem Film "A scandalous woman"... hat alle Welt Lili angebetet. Femme Fatale (1989)
She loves company. I can't believe I'm getting a private screening of A Scandalous Woman.Sie haben gesagt, Sie zeigen mir "A scandalous woman". Femme Fatale (1989)
Oui, c'est scandaleux.Oui, c'est scandaleux. After the Funeral (2005)
(chuckles) check it out. * ooh, that dress so scandalous * * and you know another guy couldn't handle it * * she's shaking that thing, like, "who's the ish?" * * with a look in your eye so devilish, uh ** (chuckles) check it out. * * ooh, that dress so scandalous * * and you know another guy couldn't handle it * * she's shaking that thing, like, "who's the ish?" * Mash-Up (2009)
Dr. Harmon, meet Mr. Joe Escandarian.Dr. Harmon, das ist Joe Escandarian. Open House (2011)
Then I'm sure you realize that School for ScandalDann bin ich sicher, dass Sie erkennen, dass Schule für ScandaThe Duchess (2008)
Where is Mr. Escandarian?Wo ist Mr. Escandarian? Rubber Man (2011)
You know, Vivien, I have had it with your abuse, and for your information, I've called Mr. Escandarian for two weeks-- morning and night-- the man won't return my calls.Wissen Sie, Vivien, ich habe Ihre Beschimpfungen satt, und zu Ihrer Information, ich habe Mr. Escandarian zwei Wochen lang angerufen, Tag und Nacht, der Mann will meine Anrufe nicht beantworten. Rubber Man (2011)
I'd love to spend the day debating the supernatural, but I've got to pop by Mr. Escandarian's office.Ich würde gerne den Tag damit verbringen, über das Übernatürliche zu diskutieren, aber ich muss bei Mr. Escandarians Büro vorbeischauen. Rubber Man (2011)
Uh, Mr. Escandarian, would you like to see the rest of the house?Mr. Escandarian,... würden Sie gerne den Rest des Hauses sehen? Open House (2011)
Would you ask the band to play my favourite song, A Breath of Scandal?Bitten Sie die Kapelle um mein Lieblingslied, A Breath of Scandal? A Breath of Scandal (1960)
So when George White's Scandals opened, she packed me off to Florida.Als das George White's Scandals öffnete, schickte sie mich nach Florida. Some Like It Hot (1959)
Game of Thrones, Scandal.- Ich weiß nicht. Hm, "Games of Thrones". "Scandal". Hello, Emma. (2015)
This is "Scandal."Da läuft "Scandal". Was willst du denn? Cherry Blossoms (2015)
Previously on "Scandal"...Zuvor bei Scandal... - Und das ist... Dirty Little Secrets (2012)
That's not for The Scandals. All right.Das ist nichts für Scandals. Rhapsody in Blue (1945)
Not like The Scandals, eh, George?Das ist anders als Scandals, was? Rhapsody in Blue (1945)
So, you do what you do with other women and then you go home and watch Scandal with her?Also tust du, was du mit anderen Frauen tust, und guckst später mit ihr Scandal im Fernsehen? The Alert (2017)
We love Scandal.Wir lieben Scandal. The Alert (2017)
Would you play A Breath of Scandal for me?Würden Sie A Breath of Scandal spielen? A Breath of Scandal (1960)
Your one and only source into the scandalous lives-แหล่งข่าวฉาวโฉ่หนึ่งเดียว There Might be Blood (2008)
"A scandal may be necessary.""Oportet ut scandala eveniant." "Manchmal bedarf es eines Skandals." The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องอื้อฉาวของสังคมชั้นสูงในแมนฮัตตัน Pret-a-Poor-J (2008)
- I'm wearing an invisible girdle.Ich hab meinen neuen Scandale an. Pierrot le Fou (1965)
"Under my new trousers, Scandal, for a youthful figure."Den merkt man nicht. "Unter meinem Hausanzug: Scandale, die jugendliche Linie." Pierrot le Fou (1965)
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Into the scandalous lives ofที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน Chuck in Real Life (2008)
I'm not the one to fall to a scandal.ถ้าข่าวฉาวมันกระพือล่ะก็ Scandal Makers (2008)
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน Joy (2008)
Write up a scandal for me!ช่วยทำให้มันมีเรื่องอื้อฉาวหน่อยสิ ผมขอร้อง Scandal Makers (2008)
The board tends to shy away from that sort of scandal.คณะกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวแบบนั้น London. Of Course (2009)
Any scandal, any mark upon her name could be fatal.เรื่องอัปยศอดสู รอยด่างใดก็ตามที่แปดเปื้อนชื่อของนาง ทำให้เกิดหายนะได้ The Other Boleyn Girl (2008)
Into the scandalous lives of manhattan'sที่แฉชีวิตไฮโซในแมนฮัตตั้น You've Got Yale! (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite. - Serena, where's Charles?ที่จะรายงานข่าวคาวแวดวงไฮโซในแมนฮัตตัน เซรีน่า ชาร์ล อยู่ไหน? In the Realm of the Basses (2009)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่เจาะลึกชีวิตของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน Gone with the Will (2009)
Into the scandalous lives of Manhattan¡¯s elite.ที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาวของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน The Grandfather (2009)
Your one and only source into the Scandalous lives of manhattan's elite.ที่เจาะลึกชีวิตของชาวไฮโซในแมนฮัตตัน Carrnal Knowledge (2009)
Is--is a scandal still a scandal If you--you can't text about it?เรื่องฉาวยังจะเป็นเรื่องฉาวอยู่ได้ไง ถ้าส่งข้อความไปไม่ได้? โคตรปรัชญาเลยย่ะ Carrnal Knowledge (2009)
A scandal Would hurt everyone.ดิฉันคิดว่าในฐานะหัวหน้าสมาคมผู้ปกครอง คุณควรจะรับทราบเอาไว้ Carrnal Knowledge (2009)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.สาวช่างเม้าท์ มาแล้ว แหล่งข่าวเดียวที่แฉชีวิตอื้อฉาว ชาวไฮโซแมนฮัตตัน The Age of Dissonance (2009)
wanna hear the sickest scandal ever?อยากจะได้ยิ่นเรื่องอื้อฉาวที่สะอิดสะเอียนตลอดไปเหรอ? The Age of Dissonance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scandaA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
scandaAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
scandaAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
scandaDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
scandaHe admits being involved in the scandal.
scandaHe had a great deal to do with the scandal.
scandaHe had no part in the scandal.
scandaHe had the courage to expose the scandal.
scandaHe is a constant subject of scandal.
scandaHe is said to have something to do with the political scandal.
scandaHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
scandaHe set me up for the scandal.
scandaHe was in scandalized silence.
scandaHis clinic has lost many patients since the scandal.
scandaI don't think we can keep the lid on the scandal much longer; people are bound to find out.
scandaI have nothing to do with the scandal.
scandaIn point of fact, she had nothing to do with the scandal.
scandaI think he has something to do with that scandal.
scandaNews of the scandal caused the politician to lose face.
scandaScandal could expose the lie.
scandaShe was taken in by that fake gold certificate scandal and lost most of her money.
scandaThat politician has come down in the world since the so-called "Recruit scandal" was publicized.
scandaThat scandal cost him his reputation.
scandaThat scandal will be known to everybody in the course of time.
scandaThe bribery scandal cast doubts on the government.
scandaThe bribery scandal created a backlash overseas.
scandaThe insider trading scandal put a lot of people out of business.
scandaThe magazine jumped the gun and reported on the scandal.
scandaThe opposition party is still harping on the scandal.
scandaThe papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.
scandaThe political scandal was brought to light by two journalists.
scandaThe Prime Minister's explanation of the scandal just wouldn't wash with the public.
scandaThe Prime Minister tried to cover up the scandal, but that just made it worse when the newspapers discovered the truth.
scandaThe Prime Minister was involved in a scandal.
scandaThere is a scandal about him.
scandaThe scandal could lead to the firing of some senior officials.
scandaThe scandal detracted from his reputation.
scandaThe scandal has badly damaged his clean image.
scandaThe scandal hurt the company's reputation.
scandaThe scandal nearly wrecked her career.
scandaThe scandal robbed him of a chance to become President.
scandaThe scandal separated him from his friend.
scandaThe scandal was an obstacle to his promotion.
scandaThe scandal was fatal to his political future.
scandaThey have something to do with the scandal.
scandaThis scandal has severely damaged the public image of our company.
scandaWhen he was at the acme of his career, a scandal brought about his downfall.
scandaWhen the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องอื้อฉาว[N] scandal, Syn. เรื่องฉาวโฉ่, Example: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
ข้อครหา[N] scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
เหม็น[V] be notorious, See also: be infamous, be dishonorable, be scandalous, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวยาเสพย์ติดมีชื่อนักการเมืองเข้าไปพัวพันจนทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองเหม็นเน่าไปตามๆ กัน, Thai definition: มีชื่อเสียงไม่ดี
คาว[ADJ] scandal (n), Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน, Example: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาวๆ
ความอื้อฉาว[N] notoriety, See also: scandal, Syn. ความฉาวโฉ่, Example: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด, Thai definition: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
อื้อฉาว[V] be scandalous, See also: be notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: ข่าวการโกงกินในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อื้อฉาวไม่แพ้ข่าวทุจริตยาชาวชนบทยากจน, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่องหรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
อื้อฉาว[ADJ] scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ฉ่าฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่[ADJ] scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchāo) EN: scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful   FR: scandaleux ; honteux

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANDAL    S K AE1 N D AH0 L
SCANDALS    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDAL'S    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDALIZE    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z
SCANDALOUS    S K AE1 N D AH0 L AH0 S
SCANDALIZED    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scandal    (n) (s k a1 n d l)
scandals    (n) (s k a1 n d l z)
scandalize    (v) (s k a1 n d @ l ai z)
scandalous    (j) (s k a1 n d @ l @ s)
scandalized    (v) (s k a1 n d @ l ai z d)
scandalizes    (v) (s k a1 n d @ l ai z i z)
scandalizing    (v) (s k a1 n d @ l ai z i ng)
scandalously    (a) (s k a1 n d @ l @ s l ii)
scandalmonger    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r)
scandalmongers    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ z)
scandalmongering    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skandal {m} | Skandale {pl} | Skandale aufdeckenscandal | scandals | to muckrake [Am.] [Add to Longdo]
Skandalblatt {n} | Skandalblätter {pl}scandal sheet; muckraking newspaper | scandal sheets [Add to Longdo]
Spendenaffäre {f}donations scandal [Add to Longdo]
Stimmenkauf {m}; Stimmenkaufskandal {m}vote buying; vote rigging; vote buying scandal [Add to Longdo]
anecken; schockieren; einen Skandal hervorrufen | aneckend; schockierend | angeeckt; schockiertto scandalize | scandalizing | scandalized [Add to Longdo]
eckt anscandalizes [Add to Longdo]
hanebüchen {adj}scandalous [Add to Longdo]
skandalös {adj}scandalous [Add to Longdo]
skandlös {adv}scandalously [Add to Longdo]
ungeheuerlich {adj} | ungeheuerlicher | am ungeheuerlichstenscandalous | more scandalous | most scandalous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct [Add to Longdo]
会計疑惑[かいけいぎわく, kaikeigiwaku] (n) accounting scandal [Add to Longdo]
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P) [Add to Longdo]
疑獄事件[ぎごくじけん, gigokujiken] (n) bribery scandal (case) [Add to Longdo]
苦々しい;苦苦しい[にがにがしい, niganigashii] (adj-i) unpleasant; disgusting; loathsome; shameful; scandalous [Add to Longdo]
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [Add to Longdo]
収賄事件[しゅうわいじけん, shuuwaijiken] (n) bribery case; bribery scandal; graft case [Add to Longdo]
醜い争い[みにくいあらそい, minikuiarasoi] (n) scandalous dispute [Add to Longdo]
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour [Add to Longdo]
醜聞[しゅうぶん, shuubun] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
醜名[しゅうめい, shuumei] (n) scandal [Add to Longdo]
赤新聞[あかしんぶん, akashinbun] (n) scandal sheet; gutter press [Add to Longdo]
舌禍事件[ぜっかじけん, zekkajiken] (n) scandal (trouble) caused by a slip of the tongue [Add to Longdo]
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight [Add to Longdo]
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous [Add to Longdo]
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P) [Add to Longdo]
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event [Add to Longdo]
不正事件[ふせいじけん, fuseijiken] (n) scandal; bribery case; graft case [Add to Longdo]
浮き名;浮名;憂き名[うきな, ukina] (n) (1) (浮き名, 浮名 only) rumour (of two people having a love affair); rumor; gossip (about two people being involved); scandal; (2) (arch) bad reputation [Add to Longdo]
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book [Add to Longdo]
李下瓜田[りかかでん, rikakaden] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face [Add to Longdo]
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire [Add to Longdo]
成何体统[chéng hé tǐ tǒng, ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] What a scandal!; Whatever next? [Add to Longdo]
李陵[Lǐ Líng, ㄌㄧˇ ㄌㄧㄥˊ, ] Li Ling (-74 BC), Han dynasty general whose defeat by the Xiongnu 匈奴 in 104 BC led to a major scandal [Add to Longdo]
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal [Add to Longdo]
满城风雨[mǎn chéng fēng yǔ, ㄇㄢˇ ㄔㄥˊ ㄈㄥ ㄩˇ, / 滿] lit. wind and rain through the town (成语 saw); fig. a big scandal; an uproar; the talk of the town [Add to Longdo]
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal [Add to Longdo]
惊师动众[jīng shī dòng zhòng, ㄐㄧㄥ ㄕ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to alarm everyone; to scandalize the public [Add to Longdo]
惊师动衆[jīng shī dòng zhòng, ㄐㄧㄥ ㄕ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to alarm everyone; to scandalize the public [Add to Longdo]
惊群动众[jīng qún dòng zhòng, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to alarm everyone; to scandalize the public [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top