Search result for

scanda

(86 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scanda-, *scanda*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandal[N] สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal[N] เหตุการณ์อื้อฉาว, See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย, Syn. disgrace, shame
scandalize[VT] ทำให้ตกใจ, See also: ทำให้อัปยศ, Syn. culiminate, slander
scandalous[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง, See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalizer[N] คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalously[ADV] อย่างน่าอับอาย, See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว, Syn. indecently, shameful
scandalmonger[N] ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว, See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย, Syn. gossip, newsmonger
scandalization[N] การใส่ร้าย
scandalousness[N] ความน่าอับอาย
scandalmongering[N] การกระจายเรื่องอื้อฉาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious

English-Thai: Nontri Dictionary
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gossip girl here-- your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.กอสซิปเกิร์ลมาแล้ว แหล่งข่าวแห่งเดียว ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวคาวๆ ของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน พวกเขาจะยึดเงินเราหรอ The Ex-Files (2008)
I mean, a scandal will destroy her.ฉันหมายความว่า ... รองเท้าแตะอาจจะทำลายเธอ Never Been Marcused (2008)
Into the scandalous lives ofที่จะรายงานความเป็นไป\ ของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน The Dark Night (2008)
But when it comes to scandal, I'll take Manhattan every time.แต่เมื่อใดที่เกิดข่าวดังขึ้น ฉันก็จะมาบอกในแมนฮัตตัน Never Been Marcused (2008)
and a scandal bubbling.และเป็นเชมเปญที่แสนจะอื้อฉาว Never Been Marcused (2008)
Gossip Girl here-- your once and only source into the scandalous lives ofสาวช่างเม้าท์อยู่นี่แล้ว แหล่งข่าวที่เจาะลึกชีวิตอื้อฉาว Never Been Marcused (2008)
Into the scandalous lives of manhattan's elite.ที่นำเสนอเรื่องอื้อฉาวของไฮโซในแมนฮัตตัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
It's scandal.มันเป็นเรื่องอื้อฉาว O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan 's elite.ที่นำเสนอเรื่องอื้อฉาวของไฮโซในแมนฮัตตัน It's a Wonderful Lie (2008)
gossip girl here-- your once and only source into the scandalous lives of manhattan'slite.กอสสิป เกิร์ล มาแล้วจ๊ะ... . แหล่งข่าวเดียว The Magnificent Archibalds (2008)
Your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.-ที่เดียวที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลชีวิตที่อื้อฉาวของไฮโซชาวแมนฮัตตัน Bonfire of the Vanity (2008)
Unlike the rest of us, sex, lies and scandal never take a vacation.สำหรับพวกเรา เซ็กส์ การโกหก ข่าวฉาว ไม่เคยได้มีวันหยุด Summer Kind of Wonderful (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scandaA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
scandaAll the rumors of his bribes, scandals and lovers soon blew over.
scandaAs far as I know, she has nothing to do with that scandal.
scandaDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
scandaHe admits being involved in the scandal.
scandaHe had a great deal to do with the scandal.
scandaHe had no part in the scandal.
scandaHe had the courage to expose the scandal.
scandaHe is a constant subject of scandal.
scandaHe is said to have something to do with the political scandal.
scandaHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
scandaHe set me up for the scandal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องอื้อฉาว[N] scandal, Syn. เรื่องฉาวโฉ่, Example: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
ข้อครหา[N] scandal, See also: gossip, blame, Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน, Example: การเลือกตั้งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่พ้นข้อครหาในเรื่องผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกันระหว่างพรรคการเมืองกับผู้ที่หนุนหลัง
คาว[ADJ] scandal (n), Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน, Example: ผู้หญิงกับวงการบันเทิงคงไม่พ้นเรื่องข่าวคาวๆ
ความอื้อฉาว[N] notoriety, See also: scandal, Syn. ความฉาวโฉ่, Example: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด, Thai definition: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
อื้อฉาว[ADJ] scandalous, See also: notorious, Syn. ฉาวโฉ่, Example: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส, Thai definition: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ฉ่าฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว, Example: ข่าวนี้เป็นข่าวฉ่าฉาวมากในวงการบันเทิง
ฉาว[ADJ] scandalous, See also: rumoured, Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: เธอเป็นนางแบบที่มีข่าวฉาวที่สุดในวงการ
ฉาวโฉ่[ADJ] scandalous, See also: notorious, rumoured, Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว, Example: โครงการโรงกำจัดขยะของกทม. ได้ชื่อว่าเป็นโครงการฉาวโฉ่ที่สุดแห่งปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūchāo rap sinbon) EN: corruption scandal   
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchāo) EN: scandal   
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap sinbon) EN: corruption scandal   
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame   
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment   FR: scandale [m] ; honte [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful   FR: scandaleux ; honteux

CMU English Pronouncing Dictionary
SCANDAL    S K AE1 N D AH0 L
SCANDALS    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDAL'S    S K AE1 N D AH0 L Z
SCANDALIZE    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z
SCANDALOUS    S K AE1 N D AH0 L AH0 S
SCANDALIZED    S K AE1 N D AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scandal    (n) (s k a1 n d l)
scandals    (n) (s k a1 n d l z)
scandalize    (v) (s k a1 n d @ l ai z)
scandalous    (j) (s k a1 n d @ l @ s)
scandalized    (v) (s k a1 n d @ l ai z d)
scandalizes    (v) (s k a1 n d @ l ai z i z)
scandalizing    (v) (s k a1 n d @ l ai z i ng)
scandalously    (a) (s k a1 n d @ l @ s l ii)
scandalmonger    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ r)
scandalmongers    (n) (s k a1 n d l m uh2 ng g @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized [Add to Longdo]
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P) [Add to Longdo]
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P) [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
汚行[おこう, okou] (n) scandalous conduct [Add to Longdo]
会計疑惑[かいけいぎわく, kaikeigiwaku] (n) accounting scandal [Add to Longdo]
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal [Add to Longdo]
疑獄[ぎごく, gigoku] (n) scandal; graft case; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top