Search result for

sacrés

(223 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sacrés-, *sacrés*, sacré
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sacrés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sacrés*)
English-Thai: Longdo Dictionary
sacred basil(n) กะเพรา, S. holy basil,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sacred[ADJ] ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า, Syn. consecrated, divine, ordained
sacred[ADJ] ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
massacre[N] การพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การแพ้การแข่งขันครั้งสำคัญ
massacre[VT] ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
massacre[VT] เอาชนะได้อย่างท่วมท้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข่งขันชนะ
sacred cow[IDM] สิ่งหวงห้าม, See also: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรหลบหลู่, สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงในแง่ไม่ดี
sacredness[N] ความเป็นที่สักการะทางศาสนา, See also: ความศักดิ์สิทธิ์, Syn. divinity, holiness, sanctity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sacrectomyการตัดกระดูกใต้กระเบนเหน็บออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sacred booksคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choruses, Sacredเพลงประสานเสียงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Nanking Massacre, Nanjing, Jiangsu Shen, China, 1937การสังหารหมู่ที่นานกิง, หนานจิง, เจียงสู, จีน, ค.ศ. 1937 [TU Subject Heading]
Sacred booksคัมภีร์ทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songsเพลงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Sacred songs (High voice) with pianoเพลงทางศาสนา (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Sacred songs with string orchestraเพลงทางศาสนาประกอบวงดุริยางค์เครื่องสาย [TU Subject Heading]
Sacred songs, Unaccompaniedเพลงทางศาสนาไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]
Sacred spaceปูชนียสถาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His sacré de Birmanie cat, of course.แมวราชนิกูลแห่ง Burma ไงล่ะ Chainsaw (2015)
Sacré bleu!พระเจ้าช่วย! Beauty and the Beast (2017)
Take Sacré Coeur.Bring es ins Sacré Coeur. Off Limits (1988)
Sacre bleu!SacréThe Adventure of Johnnie Waverly (1989)
Sacre!SacréThe Incredible Theft (1989)
They hadn't spoken in 20 years.SacréFour and Twenty Blackbirds (1989)
You think you are too tricky, sacré bleu les enfants....Du hältst dich für trickreich, sacré bleu les enfants... A Pinch for a Pinch (1990)
Mon Dieu!Mon Dieu, sacré alors! The Tragedy at Marsdon Manor (1991)
Just... sacre!SacréThe Tragedy at Marsdon Manor (1991)
Sacré!SacréWasps' Nest (1991)
True, you can see the Sacré-Coeur...Tatsächlich: Die Kirche Sacré-Coeur... Same Old Song (1997)
I've twisted my neck with the Sacré-Coeur.Dieser Blick auf Sacré-Coeur tut ganz schön weh. Same Old Song (1997)
Sacré!SacréLord Edgware Dies (2000)
Sacr?SacréThe Murder of Roger Ackroyd (2000)
Young talent. View on Paris. There you have the Sacré Coeur.Ein Gemälde von Boujnhart, der Blick über Paris, Sacré-Coeur... L'auberge espagnole (2002)
Then, when the Allied troops came in they found all the explosives lying there and the switch unturned and they found the same thing at the Sacré-Coeur, Eiffel Tower couple other places, I think.Und als die Alliierten kamen, haben sie die ganzen Sprengladungen gefunden, und in Sacré-Coeur und am Eiffelturm war's genauso, und an noch ein paar Stellen. Before Sunset (2004)
Sacrè...SacréThird Girl (2008)
And Charles says he'll take me backstage.Charles will mir die Kulissen zeigen. Sacré... Three Act Tragedy (2010)
- Sacre!- SacréHallowe'en Party (2010)
Sacre!SacréMurder on the Orient Express (2010)
Mr Poirot!Sacré! Mr. Poirot! Elephants Can Remember (2013)
Took me to Paris, France, at the age of 11 so we could see the Sacre Coeur.Sie nahm mich mit nach Paris, als ich 11 war, um mir Sacré-Cœur zu zeigen. The Structural Dynamics of Flow (2017)
Sacre nom.Sacré nom. A Most Unusual Camera (1960)
Rue Leandre, near Sacre Coeur.- Rue Leandre bei Sacré Coeur. The Night of the Generals (1967)
Let's get a picture of Sacré Coeur!Lass uns ein Bild von Sacré Coeur holen! Sweet Movie (1974)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครู[N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์[N] holy place, See also: sacred place
เสก[V] sprinkle holy water on the bride and groom at a wedding, See also: pour sacred water on the hands of the married couple, Example: ประธานในพิธีจะเสกก่อนแล้วญาติผู้ใหญ่ถึงจะเสกได้, Thai definition: รดน้ำในพิธีมงคล
มนตร์[N] sacred words, Example: เขาลุ่มหลงเธอขนาดหนัก เหมือนต้องมนตร์อะไรสักอย่าง, Thai definition: คำสำหรับเสกเป่า
ศักดิ์สิทธิ์[ADJ] sacred, See also: holy, consecrated, Syn. ขลัง, Example: สุเหร่านั้นเป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในอินเดีย สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16
ศีล[N] religious precept, See also: commandment, religious rule, moral precept, sacrament, sacred precept, Syn. ข้อบัญญัติ, ข้อปฏิบัติ, Example: หากผู้แทนของกองทัพไทยวางตัวเป็นผู้ที่มีศีลมีสัตย์ ย่อมทำให้ชื่อเสียงของบ้านเมืองดี และเป็นที่นับถือ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อบัญญัติที่กำหนดทางปฏิบัติกายและวาจาทางพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปลุกเสก[V] recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
ปลุกพระ[V] recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness, See also: perform magic spell on a Buddhist image, Example: เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว, Thai definition: บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง
พิฆาต[V] kill, See also: massacre, slaughter, destroy, Syn. เข่นฆ่า, ฆ่า, สังหาร, กำจัด, ทำลาย, Example: ระเบิดปรมาณูและไฮโดรเยนสามารถพิฆาตผู้คนได้ทั้งโลก, Thai definition: ทำลายล้างให้หมดสิ้นไป
ปูชนียวัตถุ[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: การเคารพบูชาปูชนียวัตถุของศาสนาอื่นถือว่าเป็นบาป, Count unit: ชิ้น
ปูชนียสถาน[N] sacred place, See also: shrine, place of worship, Example: พระอารามหลังนี้เป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งของไทย, Count unit: แห่ง
วัตถุมงคล[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, รูปบูชา, Example: ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
วัตถุบูชา[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุมงคล, รูปบูชา, Example: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
รูปบูชา[N] sacred object, See also: holy object, Syn. วัตถุบูชา, Example: คนเคร่งศาสนา มักจะมีตัวแทนพระเจ้าเป็นรูปบูชาอยู่ที่บ้าน, Count unit: ชิ้น, Thai definition: รูปหรือวัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
สัตตบุษย์[N] sacred lotus, Syn. บัวหลวง, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อบัวหลวงพันธุ์หนึ่งมีดอกสีขาว
เจดียสถาน[N] sacred sanctuary, See also: sacred sanctuary, sacred place, shrine, stupa, Buddhist relic shrine, Example: คำว่าวัดนั้นจะต้องครอบคลุมเจดียสถานและพุทธาวาสตลอดหมด, Thai definition: สถานที่เคารพเช่นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมา พระพุทธบาท พระพุทธฉายา และพระบรมสารีริกธาตุ
ที่ธรณีสงฆ์[N] temple ground, See also: sacred ground, land of temple, monastery land, Example: เขาปลูกบ้านอยู่ในที่ธรณีสงฆ์, Thai definition: ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด, Notes: (กฎหมาย)
ทิพยพยาน[N] sacred witness, See also: reliable witness, Count unit: ท่าน, Thai definition: พยานที่ศักดิ์สิทธิ์, พยานที่เชื่อถือได้โดยแน่นอน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รดน้ำมนต์[V] sprinkle holy water, See also: pour sacred water on somebody, bless someone with holy water, Example: ถ้าใครมีเคราะห์ ก็ต้องให้พระรดน้ำมนต์ให ้ เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์
ประเจียด[N] inscribed cloth for protecting someone from harm, See also: scarf against harm, napkins' sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and, Syn. ผ้ายันต์, ผ้าประเจียด, Example: ก่อนออกรบทหารใช้ผ้าประเจียดผูกคอเพื่อเป็นเครื่องป้องกันอันตราย, Count unit: ผืน, ชิ้น, Thai definition: ผ้าลงเลขยันต์ถือกันว่าเป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้ ใช้เป็นผ้าผูกคอหรือผูกต้นแขนเป็นต้น
มงคลสูตร[N] sacred thread which Buddhist monks wear around a holy water vessel, Thai definition: ด้ายศักดิ์สิทธิ์ที่ล่ามจากหม้อน้ำมนตร์ในพิธีทำบุญ
การสังหาร[N] massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai definition: การผลาญชีวิต
กะตุด[N] tiny rolled metal amulet with sacred letter, Syn. ตะกรุด, กะตรุด, Count unit: ดอก, Thai definition: เครื่องรางชนิดหนึ่ง, Notes: (ภาษาปาก)
ธรณีสงฆ์[N] churchyard, See also: monastery land, monastery property, sacred ground, Syn. ที่ดินวัด, Example: เขาอาศัยปลูกบ้านอยู่ในเขตธรณีสงฆ์
ธรรมเจดีย์[N] doctrinal shrine, See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
ธรรมสรีระ[N] pagoda, See also: sacred-stupa, Syn. เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์, Count unit: องค์, Thai definition: ที่บรรจุธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เมรุ[N] name of a sacred mountain in the middle of the universe, See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world, Thai definition: ชื่อภูเขากลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์อยู่, Notes: (บาลี)
ของสูง[N] sacred thing, Ant. ของต่ำ, Example: ในวัฒนธรรมไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์[N] sacred item, See also: holy object, Example: ยามมีทุกข์หลายคนจะนึกถึงวัด นึกถึงคุณพระคุณเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหาทางปลดเปลื้องทุกข์ และหาวิธีการสู่ความสุขสงบทางใจ, Thai definition: ของเคารพซึ่งเชื่อว่าสามารถจะบันดาลผลต่างๆ ได้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์[N] sacred item, See also: holy object, Example: ยามมีทุกข์หลายคนจะนึกถึงวัด นึกถึงคุณพระคุณเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อหาทางปลดเปลื้องทุกข์ และหาวิธีการสู่ความสุขสงบทางใจ, Thai definition: ของเคารพซึ่งเชื่อว่าสามารถจะบันดาลผลต่างๆ ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัวหลวง[n. exp.] (būa lūang) EN: Sacred Lotus ; Lotus   
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของสูง[n.] (khøngsūng) EN: sacred thing   
ลูกประคำ[n.] (lūk prakham) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads   FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]
โมก[n.] (mōk) EN: Sacred Buddhist ; Wondrous Wrightia ; Wild Water Plum ; Water Jasmine   
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula   FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree   FR: ordre du roi [m]
โพธิ = โพธิ์[n.] (phōthi = phō) EN: bodhi ; bo tree under which the Buddha attained enlightenment   FR: arbre de sagesse [m] ; figuier sacré [m]
ปลีกเวลา[v. exp.] (plīk wēlā) FR: consacrer du temps
ประหารหมู่[v. exp.] (prahān mū) FR: massacrer
ราชาภิเษก[n.] (rāchāphisēk) EN: coronation ; ceremony for the coronation of the king   FR: couronnement [m] ; sacre [m]
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon   FR: idole [f]
ศักดิ์สิทธิ์[adj.] (saksit) EN: sacred ; holy ; hallowed ;revered ; sacrosanct ; numinous   FR: sacré ; saint
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate   FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire
เสมา[n.] (sēmā) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones   FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]
ศีล[n.] (sīn) EN: commandement ; religious precept ; moral precept ; sacrament   FR: règle de conduite [f] ; précepte religieux [m] ; précepte moral [m] ; sacrement [m]
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck   FR: amulette [f] ; talisman [m]
ต้นโพ = ต้นโพธิ์[n.] (ton phō) EN: pipal ; pipal tree ; Sacred Fig ; Bo-Tree   
อวยพร[v.] (ūayphøn) EN: wish well ; felicitate ; bless   FR: bénir ; consacrer
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of   FR: dédier ; consacrer
อุทิศตัว[v. exp.] (uthit tūa) EN: devote oneself to ; direct oneself to   FR: se consacrer
วันพระ[n. exp.] (wan phra) EN: Buddhist Sabbath ; Buddhist observance day ; Buddhist holy day   FR: jour sacré [m] ; sabbat bouddhique [m] ; jour du culte bouddhique [m]
วัดอารามหลวง[n. exp.] (wat ārām lūang) EN: royal temple ; sacred temple   
วัตถุบูชา[n. exp.] (watthu būchā) EN: sacred object ; holy object   
วัตถุมงคล[n. exp.] (watthu mongkhon) EN: religious article ; sacred object ; holy object   
เหยี่ยวแดง[n. exp.] (yīo daēng) EN: Brahminy Kite   FR: Milan sacré [m] ; Milan à tête blanche [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SACRED    S EY1 K R AH0 D
MASSACRE    M AE1 S AH0 K ER0
MASSACRED    M AE1 S AH0 K ER0 D
MASSACRES    M AE1 S IH0 K ER0 Z
SACREDNESS    S EY1 K R AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sacred    (j) (s ei1 k r i d)
massacre    (v) (m a1 s @ k @ r)
sacredly    (a) (s ei1 k r i d l ii)
massacred    (v) (m a1 s @ k @ d)
massacres    (v) (m a1 s @ k @ z)
sacredness    (n) (s ei1 k r i d n @ s)

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, See also: S. dédicacer

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[, ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[, on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
ウパニシャッド[, upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]
羽車[はぐるま, haguruma] (n) (See 御羽車) portable shrine used to transport a sacred object [Add to Longdo]
奥義書[おうぎしょ, ougisho] (n) esoteric writings; Upanishad (sacred Hindu treatises) [Add to Longdo]
温明殿[うんめいでん, unmeiden] (n) (See 神鏡,十七殿) pavilion housing the sacred mirror (in Heian Palace) [Add to Longdo]
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter [Add to Longdo]
玉串;玉籤;玉ぐし[たまぐし;たまくし(玉串;玉籤)(ok), tamagushi ; tamakushi ( tama kushi ; tama kuji )(ok)] (n) (1) branch of a sacred tree (esp. sakaki) with paper or cotton strips attached (used as a Shinto offering); (2) (See 榊・1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica) [Add to Longdo]
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods [Add to Longdo]
形代[かたしろ, katashiro] (n) (1) paper, cloth, wood, etc. representation of a sacred object; (2) paper doll used in Shinto purification rites [Add to Longdo]
経題[きょうだい, kyoudai] (n) (1) title of a scripture or sacred text (e.g. Buddhist sutra); (2) (See 巻き物・まきもの・1) title on a scroll or rolled book [Add to Longdo]
経典[きょうてん;けいてん, kyouten ; keiten] (n) sacred books; sutras; scriptures; Bible [Add to Longdo]
経伝[けいでん, keiden] (n) sacred texts [Add to Longdo]
剣璽[けんじ, kenji] (n) sacred sword and jewels [Add to Longdo]
御羽車;お羽車[おはぐるま, ohaguruma] (n) (See 羽車) portable shrine used to transport a sacred object [Add to Longdo]
御旅所;お旅所[おたびしょ, otabisho] (n) (See 旅所) place where the sacred palanquin is lodged during a festival [Add to Longdo]
御嶽;御岳[みたけ, mitake] (n) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
坂東三十三所[ばんどうさんじゅうさんしょ, bandousanjuusansho] (n) (See 三十三所) 33 sacred places in the Kanto Region (which was previously known as Bandou) [Add to Longdo]
榊;賢木[さかき, sakaki] (n) (1) sakaki (species of evergreen sacred to Shinto, Cleyera japonica); (2) evergreen (esp. one planted or used at a shrine) [Add to Longdo]
殺戮;殺りく[さつりく, satsuriku] (n,vs) (uk) slaughter; massacre [Add to Longdo]
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera) [Add to Longdo]
三蓬莱[さんほうらい, sanhourai] (n) (obsc) (See 霊山) the three sacred mountains [Add to Longdo]
山岳信仰[さんがくしんこう, sangakushinkou] (n) mountain worship; religion that worships mountains as sacred [Add to Longdo]
惨殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) slaughter; massacre [Add to Longdo]
式年遷宮祭[しきねんせんぐうさい, shikinensenguusai] (n) fixed-interval transfer ceremony (wherein a shrine's sacred object is transferred to a newly constructed main hall) [Add to Longdo]
宗教芸術[しゅうきょうげいじゅつ, shuukyougeijutsu] (n) sacred art; religious art [Add to Longdo]
女人結界[にょにんけっかい, nyoninkekkai] (n) prohibition against women entering a sacred area [Add to Longdo]
浄域[じょういき, jouiki] (n) sacred ground [Add to Longdo]
浄火[じょうか, jouka] (n) sacred fire [Add to Longdo]
浄界[じょうかい, joukai] (n) sacred ground; the Pure Land [Add to Longdo]
神火[しんか, shinka] (n) sacred flame [Add to Longdo]
神器[じんぎ;しんき, jingi ; shinki] (n) sacred treasure; the three sacred treasures (sword, jewel, mirror) [Add to Longdo]
神橋[しんきょう, shinkyou] (n) sacred bridge [Add to Longdo]
神鏡[しんきょう, shinkyou] (n) divine mirror; sacred mirror (one of the three sacred treasures) [Add to Longdo]
神剣[しんけん, shinken] (n) divine sword (one of the three sacred treasures) [Add to Longdo]
神庫;宝倉[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects [Add to Longdo]
神座[しんざ, shinza] (n) place where there is a god or spirit; place containing the sacred object of a shrine [Add to Longdo]
神蛇[しんじゃ, shinja] (n) sacred snake [Add to Longdo]
神酒;御酒[しんしゅ(神酒);みき;みわ(ok), shinshu ( kami sake ); miki ; miwa (ok)] (n) (See 御神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
神聖[しんせい, shinsei] (adj-na,n) holiness; sacredness; dignity; (P) [Add to Longdo]
神聖視[しんせいし, shinseishi] (n,vs) regarding something as sacred; apotheosis; deification [Add to Longdo]
神聖戦争[しんせいせんそう, shinseisensou] (n) Sacred War [Add to Longdo]
神殿[しんでん, shinden] (n) temple; sacred place; shrine; sanctuary; tabernacle; (P) [Add to Longdo]
神灯;神燈(oK)[しんとう, shintou] (n) (See 御神灯・1) sacred light [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中岳[zhōng yuè, ㄓㄨㄥ ㄩㄝˋ, / ] Mt Song 嵩山 in Henan, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
九华山[Jiǔ huá shān, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄢ, / ] Mt Jiuhua in Anhui, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Kṣitigarbha 地藏 [Add to Longdo]
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, / ] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan [Add to Longdo]
五台山[Wǔ tái shān, ˇ ㄊㄞˊ ㄕㄢ, / ] Mt Wutai in Shanxi, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Manjushri 文殊 [Add to Longdo]
克尔白[Kè ěr bái, ㄎㄜˋ ㄦˇ ㄅㄞˊ, / ] Ka'aba, sacred building in Mecca [Add to Longdo]
北岳[běi yuè, ㄅㄟˇ ㄩㄝˋ, / ] Mt Heng 恆山 in Shanxi, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
南京大屠杀[Nán jīng dà tú shā, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] the Nanjing massacre of December 1937 [Add to Longdo]
南京大屠杀事件[Nán jīng dà tú shā shì jiàn, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Nanjing massacre of December 1937; the Rape of Nanjing (documentary book by Iris Chang 張純如|张纯如) [Add to Longdo]
南岳[nán yuè, ㄋㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] Mt Heng 衡山 in Hunan, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
吠陀[fèi tuó, ㄈㄟˋ ㄊㄨㄛˊ, ] Vedas (Hindu sacred writings or legends) [Add to Longdo]
四一二惨案[sì yī èr cǎn àn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] the massacre of 12th Mar 1927; the Shanghai coup of 12th Mar 1927 by Chiang Kai-shek against the communists [Add to Longdo]
四大佛教名山[Sì dà Fó jiào Míng shān, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, ] Four Sacred Mountains of Buddhism - namely Mt Wutai 五臺山|五台山 in Shanxi, Mt Emei 峨眉山 in Sichuan, Mt Jiuhua 九華山|九华山 in Anhui, Mt Potala 普陀山 in Zhejiang [Add to Longdo]
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre; Holocaust [Add to Longdo]
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] massacre; Holocaust [Add to Longdo]
大昭寺[Dà zhāo sì, ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄙˋ, ] Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism [Add to Longdo]
夷戮[yí lù, ㄧˊ ㄌㄨˋ, ] to massacre [Add to Longdo]
夷灭[yí miè, ㄧˊ ㄇㄧㄝˋ, / ] to massacre; to die out [Add to Longdo]
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, ] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising [Add to Longdo]
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, ] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields [Add to Longdo]
屠戮[tú lù, ㄊㄨˊ ㄌㄨˋ, ] slaughter; massacre [Add to Longdo]
屠杀[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre [Add to Longdo]
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, ] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls [Add to Longdo]
峨嵋山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤 [Add to Longdo]
峨眉山[É méi shān, ㄜˊ ㄇㄟˊ ㄕㄢ, ] Mt Emei in Sichuan, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Samantabhadra 普賢|普贤; Emeishan city [Add to Longdo]
嵩山[Sōng shān, ㄙㄨㄥ ㄕㄢ, ] Mt Song in Henan, central of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous) [Add to Longdo]
恒山[Héng shān, ㄏㄥˊ ㄕㄢ, / ] Mt Heng in Shanxi, northern of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] massacre; tragedy [Add to Longdo]
拉贝[Lā bèi, ㄌㄚ ㄅㄟˋ, / ] (John) Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre) [Add to Longdo]
普陀山[Pǔ tuó shān, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄛˊ ㄕㄢ, ] Mt Potala at Zhoushan 舟山市 in Zhejiang, one of the Four Sacred Mountains and Bodhimanda of Guanyin 觀音|观音 (Avalokiteśvara) [Add to Longdo]
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna [Add to Longdo]
东岳[dōng yuè, ㄉㄨㄥ ㄩㄝˋ, / ] Mt Tai 泰山 in Shandong, one of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, / ] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity [Add to Longdo]
残杀[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, / ] massacre [Add to Longdo]
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, / ] massacre; slaughter [Add to Longdo]
泰山[Tài shān, ㄊㄞˋ ㄕㄢ, ] Mt Tai in Shandong, eastern of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]
烏魯汝[Wū lǔ rǔ, ㄌㄨˇ ㄖㄨˇ, ] Uluru, iconic large rock formation in central Australia, sacred to Aboriginals, a World Heritage Site; also known as Ayers Rock [Add to Longdo]
白头山[bái tóu shān, ㄅㄞˊ ㄊㄡˊ ㄕㄢ, / ] Mt Paekdu or Baektu, sacred mountain of Koreans at North of North Korea [Add to Longdo]
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred [Add to Longdo]
约翰拉贝[Yuē hàn Lā bèi, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄌㄚ ㄅㄟˋ, / ] John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre) [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing [Add to Longdo]
老子[Lǎo Zǐ, ㄌㄠˇ ㄗˇ, ] Laozi or Lao-tze (c. 500 BC), Chinese philosopher, the founder of Taoism; the sacred book of Daoism, 道德經|道德经 by Laozi [Add to Longdo]
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] holy; sacred; saint; sage [Add to Longdo]
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution) [Add to Longdo]
圣心节[shèng xīn jié, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Feast of the Sacred Heart [Add to Longdo]
圣火[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] sacred fire; Olympic flame [Add to Longdo]
圣王[shèng wáng, ㄕㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] sacred king; sage ruler [Add to Longdo]
菩提树[pú tí shù, ㄆㄨˊ ㄊㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] pipal tree (Ficus religiosa); bo fig tree; Bodhi tree (sacred to Buddhism and Hinduism) [Add to Longdo]
华山[Huà shān, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄢ, / ] Mt Hua in Shaanxi, western of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top