Search result for

ruffing

(280 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ruffing-, *ruffing*, ruff
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ruffing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ruffing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruff[N] ผ้าที่พับเป็นแผงใช้สวมรวบคอในศตวรรษที่16-17, Syn. collar
ruff[N] ขนแผงคอนกหรือของสัตว์อื่น, Syn. plume
ruff[N] เกมเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
gruff[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: หยาบ, Syn. brusque, offhand, Ant. polite
gruff[ADJ] (เสียง) แหบ, See also: (เสียง) ห้าว, Syn. hoarse, harsh, rough
ruffle[VT] ทำให้กระเพื่อม
ruffle[VI] กระเพื่อม
ruffle[VT] ทำให้ขนตั้งฟู, Syn. erect feathers
ruffle[VT] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset, Ant. soothe, compose
ruffle[VI] ขุ่นเคือง, See also: หัวเสีย, โกรธ, Syn. annoy, agitate, upset
ruffle[VT] ทำให้ย่น, See also: ทำให้ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple, Ant. smooth, arrange, order
ruffle[VI] ย่น, See also: ไม่เรียบ, Syn. disarrange, disorder, rumple
ruffle[N] การกระเพื่อม, See also: การเป็นคลื่น
ruffle[N] สิ่งรบกวนใจ, See also: สิ่งน่ารำคาญ, สิ่งที่ก่อให้เกิดความรำคาญ, Syn. annoyance, irritation
ruffle[N] ชิ้นผ้าที่จับจีบใช้ตกแต่ง, Syn. frill, fringe
ruffle[N] การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน, Syn. low drumbeat
ruffle[VT] การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
ruffly[ADJ] กระเพื่อม, See also: เป็นคลื่น
scruff[N] หลังคอ, See also: ต้นคอ, Syn. neck, nape
scruff[N] คนที่สกปรกและไม่เรียบร้อย, See also: คนที่ไม่เป็นระเบียบ, คนเลอะเทอะ
gruffly[ADV] (เสียง) แหบ, See also: (เสียง) ห้าว, Syn. hoarsely, throatily
ruffian[N] นักเลง, See also: อันธพาล, คนเกเร, นักเลงหัวไม้, Syn. hooligan, thug
ruffled[ADJ] ยุ่งเหยิง, See also: ไม่เรียบร้อย, Syn. dishevelled, rumpled
ruffled[ADJ] (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ
truffle[N] เห็ดชนิดกินได้
dandruff[N] ขี้รังแค (เขียนอีกคือ dandriff), See also: รังแค
gruffness[N] เสียงแหบ, See also: (เสียง) ห้าว
ruffle up[PHRV] ทำให้ยับ, See also: ทำให้ย่น, Syn. rough up
ruffle up[PHRV] ทำลายความสงบของ, See also: ทำให้ตื่นเต้น
unruffled[ADJ] สงบ, See also: มั่นคง, Syn. calm, unperturbed, Ant. ruffled
ruffianism[N] ความเศร้าโศก
walking dandruff[SL] หมัด, See also: เหา
ruffle someone up the wrong way[IDM] ทำให้ขุ่นเคือง, See also: ทำให้ไม่พอใจ, Syn. rub up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dandruff(แดน'ดรัฟ) n. ขี้รังแค, See also: dandruffy adj. ดูdandruff dandriffy adj. ดูdandruff, Syn. dandriff
gruff(กรัฟ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,หยาบคาย,กระด้าง., See also: grufffish adj. gruffness n., Syn. blunt,abrupt,
gruffy(กรัฟ'ฟี) adj. =gruff, See also: gruffily adv. gruffiness n.
ruff(รัฟ) n. ปกคอเสื้อพับเป็นระเบียบรอบคอที่ใช้สวมในสมัยศตวรรษที16-17,การทิ้งไพ่ตัวคิง vt. ทำให้ผมยุ่ง,ทำให้ผมเป็นกระเซิง
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
unruffled(อันรัพ'เฟิลดฺ) adj. เงียบสงบ,มั่นคง,คงที่,ราบรื่น,ไม่ย่น., Syn. serene,calm

English-Thai: Nontri Dictionary
dandruff(n) รังแค,ขี้หัว
gruff(adj) มีเสียงแหบ,ห้าว,หยาบคาย,กระด้าง
ruff(n) ขนรอบคอนก,ผ้าแข็งพันคอ
ruffian(adj) เป็นนักเลง,อันธพาล,เกเร,พาล,โหดเหี้ยม
ruffian(n) นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
ruffle(vt) รบกวน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สาก,ทำให้ขรุขระ,ทำให้ย่น
scruff(n) ต้นคอ
truffle(n) เห็ดโคน,เห็ดดำ,เห็ดถ่าน
unruffled(adj) เรียบ,สงบ,ไม่สะเทือน,มั่นคง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dandruffขี้รังแค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidandruff Agentsสารป้องกันรังแค, สารขจัดรังแค [การแพทย์]
Antidandruff Shampoosแชมพูขจัดรังแค [การแพทย์]
Dandruffรังแค [การแพทย์]
Dandruff, Oilรังแคน้ำมัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
scruffyยู่ยี่, สกปรก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
They're a band of ruffians in the woods.อันธพาลที่อาศัยอยู่ในป่า.. The Secret of Moonacre (2008)
- Trufflehunter?ทรัฟเฟิลฮันเตอร์? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
He escaped from the Youth Detention Center with those ruffians from Incheon Harbor.มันหนีออกมาจากสถานกักกันเยาวชน กับพวกนักเลงจากท่าเรือที่อินชอน Episode #1.5 (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
A couple of scruffy guys walk in,มีคนสกปรกเดินเข้ามา Safe and Sound (2008)
There's the dandruff shampoo marketing presentation at 3:00.มีสาธิตเกี่ยวกับการทำตลาดแชมพูขจัดรังแค ตอน 3 โมง Duplicity (2009)
I'm short and occasionally have dandruff in my beard.ฉันเตี้ย และมีโอกาสที่จะเป็นรังแคที่หนวด Chuck Versus the Best Friend (2009)
You have dandruff in your beard?นายมีรังแคที่หนวดด้วยเหรอ? Chuck Versus the Best Friend (2009)
You're sweet as hell and adorable and scruffy with that little grey in your hair and that hot little nose.คุณมันปากหวาน และก็น่ารัก กับผมสีเทาของคุณ และจมูกเล็กๆ ที่แสนเร่าร้อนนั้น Shake and Fingerpop (2009)
In a Piemonte Alba truffle omelette.เสริฟพร้อม Piemonte Alba truffle omelette. Episode #1.5 (2009)
Truffle.Truffle. Episode #1.5 (2009)
A truffle.A truffle. Episode #1.5 (2009)
NOTHING IS WORTH TAKING? IT'S KIND OF TOUGH TO TELL A SCRUFFValley Girls (2009)
- That's a whole lot of dandruff. - Yeah.รังแคเยอะมาก ใช่ Out of Time (2009)
This gruff guy.หนุ่มเสียงแหบๆคนนั้น Dream Logic (2009)
- Ruff, ruff, ruff - Ruff, ruff, ruffรัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ Hotel for Dogs (2009)
- Ruff, ruff, ruff - Ruff, ruff, ruffรัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ รัฟ Hotel for Dogs (2009)
I saw your little indian feathers get all ruffle up.ฉันเห็นขนนกอินเดียเล็กๆ The Blind Side (2009)
You know, the treats. The Truffle-opolis.ของหวานนั่นไง ทรัฟเฟิลออพโพลิส Bride Wars (2009)
The truffle tray.ทรัฟเฟิลถาดใหญ่ Bride Wars (2009)
It smells great. Dandruff shampoo.แชมพูขจัดรังแค The Robotic Manipulation (2010)
You like puzzles and... little monsters on your pencil and some guy named Mark Ruffalo.เธอคือแอนนี่ เธอชอบเกมพัซเซิ่ลและ... สัตว์ประหลาดตัวเล็กๆบนดินสอเธอ Mixology Certification (2010)
Like your hair and dandruff shampoo.เหมือนผมของคุณกับแชมพูขจัดรังแค Aerodynamics of Gender (2010)
What a ruffian!ช่างร้ายอะไรอย่างนี้ Dong Yi (2010)
Ruffle my hair while you still can.ถ้างั้น,จับผมเท่าที่พี่ต้องการเลยในขณะที่พี่ยังทำได้ Episode #1.1 (2010)
*Ruffians, thugs, poison Ivy, quicksand.*♪อันธพาล, อันธพาล, ไม้เลื้อยพิษ, ดูด ♪ Tangled (2010)
Is it, ruffians, thugs? Have they come for me?มัน, อันธพาล, อันธพาล? Tangled (2010)
Probably be best if we avoid ruffians and thugs, though.อาจจะดีที่สุดถ้าเราหลีกเลี่ยงอันธพาลและนักเลง แม้ว่า Tangled (2010)
- Give me back my guide, ruffians.- ให้ฉันกลับคำแนะนำของฉัน, อันธพาล Tangled (2010)
-And they dig these exquisite truffles... -Wait. 1 20 kilometers?ที่ที่พวกเขาขุดเห็ดที่แสนมหัศจรรย์ขึ้นมา เดี๋ยวนะ 120 กม. Letters to Juliet (2010)
It's a truffle. lt's a tartufo. lt's the thing that you put on top of pasta, you know?มันเป็นเห็ดใต้ดิน ที่ที่ เราใช้วางแต่งหน้าพาสต้ากันนะ คุณรู้มั้ย Letters to Juliet (2010)
You know what? Why don't you go see the truffle placeคุณรู้อะไรมั้ย ทำไมคุณไม่ไปดูเห็นใต้ดินนี่ Letters to Juliet (2010)
Ruffnut and Tuffnut and Astrid.ยิง! How to Train Your Dragon (2010)
- Tuffnut, Ruffnut! You're out!- ทัฟนัืท รัฟนัท พวกเจ้าออก! How to Train Your Dragon (2010)
Ruff, Tuff! Watch your backs!รัฟกับทัฟระวังหลังด้วย How to Train Your Dragon (2010)
Ruff, Tuff, find out if it has a shot limit! Make it mad!รัฟ ทัฟ หาขีดจำกัดจำนวนยิง ยั่วให้โกรธ How to Train Your Dragon (2010)
I wore a powder blue tux with a ruffled shirt and a big velour bowtie.ฉันใส่ชุดทักซีโด้สีนํ้าเงินกับเสื้อขาวๆที่มีกลีบฟุ้งๆ แล้วก็ผูกหูกระต่ายกํามะหยี่อันใหญ่ๆ Prom Queen (2011)
(IN GRUFF VOICE) To the toilet!ไปห้องน้ำ The Engagement Reaction (2011)
Ted's got a lead on rare white truffles in tuscany.เท็ดได้เบาะแสว่ามีเห็ดทรัฟเฟิลสีขาว/Nที่หายากในทัสคานี While You Weren't Sleeping (2011)
Gregor never said a word, he just grabbed his brother by the scruff of his neck and shoved his face into the burning coals.เกรย์กอร์ไม่พูดอะไรออกมาสักคำเดียว เขาแค่จับตัวน้องชาย คว้าที่ต้นคอ ผลักหน้าของเขา เข้าหาถ่านที่ลุกไหม้ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Start him on Amphotericin "B" tonight, and in the morning, run a scope up where the sun don't shine, see if you can find any truffles.เริ่มให้ยาต้านเชื้อคืนนี้ และวันรุ่งขึ้น มันน่าจะมองเห็น ในที่ๆพระอาทิตย์ไม่ส่องแสง Fall from Grace (2011)
Their truffle risotto was the inspiration for mine.ผมได้แรงบันดาลใจในการปรุงริชอตโต้รัฟเฟิลมาจากร้า่นนี้ Deadline (2011)
Blue point oysters, lobster caviar, truffles, and champagne... foods that puts you in the mood.หอยนางรมบลูพ้อยท์ ล็อบสเตอร์ คาร์เวีย เห็ดทรัฟเฟิล แล้วก็แชมเปญ เป็นอาหารที่ช่วยเร่งเร้าอารมณ์ Traffic (2011)
(gruffly): A chance for the Bearded Bandit to come out and play.โอกาสที่จอมโจรหนวดงามจะออกไปทำการแสดงไง Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
(gruffly): Wish me luck.อวยพรด้วย Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Toro with black truffle.ปลาโทโร่กับเห็ด black truffle And the Rich People Problems (2011)
I'm drunk on black truffle.ฉันเมาเห็ด black truffle น่ะ And the Rich People Problems (2011)
I have the nose of a truffle pig.ยกเว้นคนหนึ่ง Home Invasion (2011)
You big ruffian.นักเลงโตอย่างแก Episode #1.8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruffA ruffian's pistol went off.
ruffThe mind ruffled the surface of the water.
ruffThat dog has been barking 'Ruff-ruff-ruff-ruff!' all day long.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมพร้อ[V] look shabby, See also: look scruffy, Syn. ซอมซ่อ, Example: ที่รัสเซียไม่มีบริษัทประกันภัยให้ประกันรถหาย รถยนต์ที่วิ่งบ้างจอดบ้างจึงเก่าพร้อมพร้อนัก, Thai definition: ไม่งดงาม
นักเลงโต[N] ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
สร้อย[N] mane, See also: ruff, Thai definition: ขนคอสัตว์
คนพาล[N] hooligan, See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout, Syn. คนเลว, คนเกเร, Ant. คนดี, Example: นิทานเรื่องนี้ให้คติสอนใจถึงการหลีกเลี่ยงการทำความชั่วคบคนดีหลีกหนีคนพาลซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี, Count unit: คน
ขี้ลม[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, รังแค, Example: ชายแก่ใส่เสื้อสีดำ ทำให้เห็นขี้ลมล่วงอยู่บนบ่าชัดเจน, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ, ขี้ไคลที่ศีรษะ
ขี้รังแค[N] dandruff, See also: dandriff, scurf, Syn. รังแค, Example: เขาเกาผมจนขี้รังแคร่วงหล่นเต็มเสื้อ, Thai definition: ขี้ไคลขาวๆ หรือหนังตาย ที่ติดอยู่ตามศีรษะ
เยือกเย็น[ADJ] cool, See also: calm, unruffled, composed, collected, Syn. สุขุม, ใจเย็น, Example: พี่สาวมีนิสัยใจคอเยือกเย็นสุขุมไม่ใจร้อนเท่าน้องสาว, Thai definition: มีจิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ใจเย็น[ADJ] calm, See also: cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขารักแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นศิลปินเจ้าอารมณ์
ทรชน[N] ruffian, See also: knaves, rascals, evildoer, wicked man, desperado, out-law, culprit, Syn. ทุรชน, คนชั่ว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนชั่วร้าย, Ant. สุภาพชน, Example: ตำรวจลากคอ 3 ทรชนที่ข่มขืนเด็กวัย 15 ขวบต่อหน้าเพื่อน, Count unit: คน
น่าตื่นตาตื่นใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก
น่าตื่นตาตื่นใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมน่าตื่นเต้นมาก
น่าตื่นเต้น[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าระทึกใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
น่าเร้าใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
รังแค[N] dandruff, See also: scurf, Syn. ขี้รังแค, ขี้ลม, Thai definition: ขุยหนังศีรษะ
ก้นขบ[N] cylindrophis ruffus, See also: species of non-poisonous snake, Syn. งูก้นขบ, Example: งูก้นขบมีสีดำแกมม่วงมีลายขาวเป็นปล้องๆ, Count unit: ตัว
นักเลง[N] ruffian, See also: rowdy, hooligan, hoodlum, rascal, knave, rogue, Syn. อันธพาล, Example: ฉันเกลียดพวกนักเลงที่ชอบสุมหัวอยู่ท้ายซอย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เกะกะระรานชอบหาเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อน
นัวเนีย[V] confuse, See also: muddle, disturb, perturb, ruffle, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, ปัวเปีย, Thai definition: เกี่ยวพันกันยุ่งไปหมด
แห้ว[N] truffle, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในวงศ์ Cyperaceae ขึ้นตามที่ชื้นแฉะ หัวกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
แห้ว[n.] (haeo) EN: truffle ; water chestnut   FR: chataîgne d'eau [f]
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout   FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
ขี้รังแค[n.] (khīrangkhaē) EN: dandruff ; scurf   FR: pellicules [fpl]
คนชั่วร้าย[n. exp.] (khon chūarāi) EN: ruffian   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel   FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
นักเลง[n.] (naklēng) EN: ruffian ; rowdy ; hooligan ; hoodlum ; rascal ; knave ; rogue ; knave   FR: fripon [m] ; racaille [f] (vx) ; canaille [f] (vx)
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
นกกะปูดเล็ก = นกกระปูดเล็ก[n. exp.] (nok kapūt lek = nok krapūt lek) EN: Lesser Coucal   FR: Coucal ruffin [m] ; Petit Coucal [m]
นกรัฟ[n. exp.] (nok raf) EN: Ruff   FR: Combattant varié [m] ; Bécasseau combattant [m] ; Chevalier combattant [m] ; Combattant ordinaire [m] ; Combattant variable [m] ; Paon de mer [m]
รังแค[n.] (rangkhaē) EN: dandruff ; scurf   FR: pellicules [fpl]
สร้อย[n.] (søi) EN: mane ; ruff   FR: crinière [f] ; plumage du cou [m]
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

CMU English Pronouncing Dictionary
RUFF    R AH1 F
BRUFF    B R AH1 F
GRUFF    G R AH1 F
RUFFO    R AH1 F OW0
BORUFF    B AO1 R AH0 F
RUFFLE    R AH1 F AH0 L
RUFFIN    R AH1 F IH2 N
RUFFER    R AH1 F ER0
RUFFORD    R AH1 F ER0 D
RUFFOLO    R UW0 F OW1 L OW0
SCRUFFY    S K R AH1 F IY0
RUFFNER    R AH1 F N ER0
TRUFFLE    T R AH1 F AH0 L
RUFFLES    R AH1 F AH0 L Z
RUFFLED    R AH1 F AH0 L D
RUFFALO    R UW0 F AA1 L OW0
RUFFING    R AH1 F IH0 NG
RUFFINI    R UW0 F IY1 N IY0
RUFFINO    R UW0 F IY1 N OW0
TRUFFLES    T R AH1 F AH0 L Z
DANDRUFF    D AE1 N D R AH0 F
WOODRUFF    W UH1 D R AH0 F
TRUFFAUT    T R UW0 F OW1
RUFFLING    R AH1 F AH0 L IH0 NG
RUFFCORN    R AH1 F K ER0 N
RUFFLING    R AH1 F L IH0 NG
UNRUFFLED    AH0 N R AH1 F AH0 L D
TRUFFAUT'S    T R UW0 F OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruff    (v) (r uh1 f)
gruff    (j) (g r uh1 f)
ruffs    (v) (r uh1 f s)
ruffed    (v) (r uh1 f t)
ruffle    (v) (r uh1 f l)
scruff    (n) (s k r uh1 f)
gruffer    (j) (g r uh1 f @ r)
gruffly    (a) (g r uh1 f l ii)
ruffian    (n) (r uh1 f i@ n)
ruffing    (v) (r uh1 f i ng)
ruffled    (v) (r uh1 f l d)
ruffles    (v) (r uh1 f l z)
scruffs    (n) (s k r uh1 f s)
scruffy    (j) (s k r uh1 f ii)
truffle    (n) (t r uh1 f l)
dandruff    (n) (d a1 n d r uh f)
gruffest    (j) (g r uh1 f i s t)
ruffians    (n) (r uh1 f i@ n z)
ruffling    (v) (r uh1 f l i ng)
truffles    (n) (t r uh1 f l z)
gruffness    (n) (g r uh1 f n @ s)
ruffianly    (j) (r uh1 f i@ n l ii)
scruffier    (j) (s k r uh1 f i@ r)
unruffled    (j) (uh1 n r uh1 f l d)
ruffianism    (n) (r uh1 f i@ n i z @ m)
scruffiest    (j) (s k r uh1 f i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness [Add to Longdo]
Grobian {m}; Rohling {m}; Rüpel {m}ruffian [Add to Longdo]
Halbmondkeil {m}woodruff key [Add to Longdo]
am Kanthaken nehmenby the scruff of one's neck [Add to Longdo]
Krause {f}; Halskrause {f} | Krausen {pl}ruff; ruffle | ruffs [Add to Longdo]
Nacken {m}nape; scruff [Add to Longdo]
Rüsche {f}; Falbel {f} | mit Rüschen besetzt; Rüschen...ruffle; frill | frilly; frilled; ruffled [Add to Longdo]
in aller Ruhewithout ruffle or excitement [Add to Longdo]
Scheibenfeder {f}Woodruff key [Add to Longdo]
Schroffheit {f}gruffness [Add to Longdo]
Schuppen {pl}; Hautschuppen {pl}; Kopfschuppen {pl} | gegen Schuppendandruff | anti-dandruff [Add to Longdo]
Trüffel {m} | Trüffel {pl}truffle | truffles [Add to Longdo]
Trumpfen {n} (Kartenspiel)ruff (cards) [Add to Longdo]
Waldmeister {m} [bot.]woodruff [Add to Longdo]
drecktscruffs [Add to Longdo]
dreckig {adj} | dreckiger | am dreckigstenscruffy | scruffier | scruffiest [Add to Longdo]
glattunruffled [Add to Longdo]
grob {adv}gruffly [Add to Longdo]
roh {adv}ruffianly [Add to Longdo]
ruhigunruffled [Add to Longdo]
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adj} | schroffer; grober; barscher; ruppiger; unwirscher | am schroffsten; am gröbsten; am barschesten; am ruppigsten; am unwirschestengruff | gruffer | gruffest [Add to Longdo]
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adv}gruffly [Add to Longdo]
sträuben; zerzausen | sträubend; zerzausend | gesträubt; zerzaust | sträubt | sträubteto ruffle; to ruffle up | ruffling; ruffling up | ruffled; ruffled up | ruffles; ruffles up | ruffled [Add to Longdo]
trumpfen; stechen (Kartenspiel) | trumpfendto ruff; to trump (cards) | trumping [Add to Longdo]
unsauber; schmuddelig; schmuddlig {adj}filthy; scruffy [Add to Longdo]
Weißkragenpipra [ornith.]White-ruffed [Add to Longdo]
Pavao [ornith.]Red-ruffed Fruitcrow [Add to Longdo]
falsches Aufrufformat [comp.]bad call format error [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら声[どらごえ, doragoe] (n) gruff voice [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
トリュフ[, toryufu] (n) truffle (fre [Add to Longdo]
ラッフル[, raffuru] (n) ruffle [Add to Longdo]
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook [Add to Longdo]
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]
雲脂;頭垢[ふけ, fuke] (n) dandruff [Add to Longdo]
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter [Add to Longdo]
襟巻鷸[えりまきしぎ;エリマキシギ, erimakishigi ; erimakishigi] (n) (uk) ruff; reeve (species of sandpiper, Philomachus pugnax) [Add to Longdo]
襟髪[えりがみ, erigami] (n) scruff of neck [Add to Longdo]
荒々しい(P);荒荒しい[あらあらしい, araarashii] (adj-i) desolate; rough; wild; rude; harsh; gruff; violent; (P) [Add to Longdo]
荒くれ者[あらくれもの, arakuremono] (n) ruffian; rowdy (person) [Add to Longdo]
荒くれ男[あらくれおとこ, arakureotoko] (n) rowdy fellow; tough; bully; ruffian [Add to Longdo]
荒事師[あらごとし, aragotoshi] (n) actor who specializes in ruffian roles (specialises) [Add to Longdo]
車葉草[くるまばそう;クルマバソウ, kurumabasou ; kurumabasou] (n) (uk) sweet woodruff (Asperula odorata) [Add to Longdo]
首筋;頚筋;頸筋;首すじ[くびすじ, kubisuji] (n) nape of the neck; back of the neck; scruff of the neck [Add to Longdo]
首根っこ[くびねっこ, kubinekko] (n) the scruff or nape of the neck [Add to Longdo]
澄ます(P);清ます[すます, sumasu] (v5s,vt) to clear; to make clear; to be unruffled; to look unconcerned; to look demure; to look prim; to put on airs; (P) [Add to Longdo]
西洋松露[せいようしょうろ, seiyoushouro] (n) (European) truffle [Add to Longdo]
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian [Add to Longdo]
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous [Add to Longdo]
蛮襟;蛮カラ[ばんから(蛮襟);ばんカラ(蛮カラ), bankara ( ban eri ); ban kara ( ban kara )] (n,adj-na) (1) scruffy; unconcerned about one's personal appearance; (2) rough and uncouth vigor (vigour) [Add to Longdo]
暴漢[ぼうかん, boukan] (n) hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help [Add to Longdo]
無頼漢[ぶらいかん, buraikan] (n) ruffian; villain; scoundrel [Add to Longdo]
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P) [Add to Longdo]
涼しい顔[すずしいかお, suzushiikao] (n) nonchalant (unruffled) air [Add to Longdo]
狼藉者[ろうぜきもの, rouzekimono] (n) rioter; ruffian [Add to Longdo]
鷸;鴫[しぎ;シギ, shigi ; shigi] (n) (uk) sandpiper (any bird of family Scolopacidae, inc. the curlews, godwits, phalaropes, redshanks, ruff, snipes, turnstones, and woodcocks) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, ] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune [Add to Longdo]
地痞[dì pǐ, ㄉㄧˋ ㄆㄧˇ, ] local ruffian; riffraff [Add to Longdo]
块菌[kuài jùn, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄩㄣˋ, / ] truffle (edible root fungus) [Add to Longdo]
安祥[ān xiáng, ㄢ ㄒㄧㄤˊ, ] serene; composed; unruffled [Add to Longdo]
强梁[qiáng liáng, ㄑㄧㄤˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] ruffian; bully [Add to Longdo]
从容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] calm; unruffled [Add to Longdo]
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, ] hurried; worried; ruffled [Add to Longdo]
忘情[wàng qíng, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄥˊ, ] unmoved; indifferent; unruffled by sentiment [Add to Longdo]
恶少[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, / ] young thug; malicious young ruffian [Add to Longdo]
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, ] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers [Add to Longdo]
[máng, ㄇㄤˊ, ] vagrant; ruffian [Add to Longdo]
混混儿[hùn hùn r, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄨㄣˋ ㄖ˙, / ] ruffian; hoodlum [Add to Longdo]
粗糙[cū cāo, ㄘㄨ ㄘㄠ, ] crude; gruff; rough [Add to Longdo]
头皮屑[tóu pí xiè, ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄝˋ, / ] dandruff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ruff \Ruff\, v. t. [imp. & p. p. {Ruffed}; p. pr. & vb. n.
   {Ruffing}.]
   1. To ruffle; to disorder. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To beat with the ruff or ruffle, as a drum.
    [1913 Webster]
 
   3. (Hawking) To hit, as the prey, without fixing it.
    [1913 Webster]
 
   4. (Card Playing) To play a trump card at bridge; as, he
    ruffed his partner's ace.
    [PJC] Ruff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top