Search result for

rowings

(765 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowings-, *rowings*, rowing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rowings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rowings*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:
crown(n) เรือนยอด (ของต้นไม้)
browser(n ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (web browser) ตัวอย่าง เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Konqueror, Google Chrome, Netscape เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
row[N] แถว, See also: แผง, ทิว, แนว, Syn. column, line
row[N] ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง
row[VI] พาย, See also: กรรเชียง, แจว, Syn. paddle
row[VT] พาย, See also: กรรเชียง, แจว, Syn. paddle
row[VI] แข่งเรือ
row[N] การทะเลาะวิวาท, Syn. dispute, quarrel
row[N] เสียงเอะอะโวยวาย, See also: เสียงทะเลาะตึงตัง, Syn. commotion, racket
row[VI] ทะเลาะวิวาท, Syn. argue, dispute, quarrel
brow[N] คิ้ว, See also: ขนคิ้ว, หน้าผาก, Syn. eyebrow
crow[VT] ขัน
crow[VT] คุยโอ้อวด, See also: คุยโว, คุยโต
crow[N] นกกา
crow[VI] ร้องแสดงความดีใจ
crow[N] เสียงร้องของนกกา
grow[VI] เติบโต, See also: เจริญเติบโต, งอกงาม, Syn. increase, thrive
grow[VI] พัฒนา, See also: แผ่ขยาย, Syn. chang to, develop into
grow[VT] ปลูก, See also: เพาะ, เลี้ยง, Syn. plant, nurture, nurse, Ant. harm, impede
grow[VT] ทำให้เจริญเติบโต, See also: ทำให้งอกงาม, ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ทำให้ใหญ่ขึ้น, ทำให้โตขึ้น
prow[N] หัวเรือ, See also: ส่วนหน้าของเรือ, Syn. head, bowsprit
arrow[N] ลูกธนู, See also: ลูกศร, เกาทัณฑ์
arrow[N] ลูกศร, See also: ลูกศรชี้ทิศทาง, สัญลักษณ์รูปลูกศร
brown[N] สีน้ำตาล
brown[ADJ] สีน้ำตาล, Syn. auburn
crowd[VT] กดดัน, See also: บังคับให้ทำ
crowd[VI] ชุมนุม
crowd[VI] เบียดเสียด
crowd[VT] เบียดเสียด, Syn. jam, squeeze, throng
crowd[VI] ผลักไปข้างหน้า
crowd[VT] ผลักไปข้างหน้า
crowd[N] ผู้ชม
crowd[N] ฝูงชน, See also: กลุ่มคน, มวลชน, Syn. throng, mob
crowd[VT] มัดรวมกัน
crown[N] กระหม่อม, See also: ส่วนยอดของศีรษะ
crown[N] กษัตริย์, See also: ผู้ปกครอง
crown[N] จุดสูงสุด, See also: ยอด, Syn. top, apex
crown[VT] ตีหัว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. hit, strike, knock
crown[N] ฟันปลอม
crown[N] มงกุฎ
crown[VT] มอบตำแหน่งสูงสุดให้
crown[N] มาลัยสวมศีรษะ
crown[N] ราชบัลลังก์
crown[VT] ราชาภิเษก
crown[VT] สวมมงกุฎให้เพื่อเป็นรางวัล
crown[N] สิ่งที่คล้ายมงกุฎ
crown[N] หงอนไก่
crown[SL] ตีหัว
drown[VT] จมน้ำ, See also: จม, Syn. sink, dip, dive
drown[VI] จมน้ำ, See also: จม, Syn. sink, dip, dive, Ant. surface emerge
drown[VT] ท่วมท้น
frown[VI] ทำหน้าบึ้ง, See also: ย่นหน้าผาก, ขมวดคิ้ว, ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด, Syn. scowl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrow(แอร์'โร) n. ลูกธนู,ลูกศร,เกาทัณฑ์,สิ่งที่คล้ายลูกศร,ลูกศรชี้. -vt. ชี้ทิศทางด้วยลูกศร, Syn. projectile,missile)
arrow keysแป้นลูกศรเป็นแป้นพิมพ์พิเศษที่ใช้เพื่อการเลื่อนตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ให้ขึ้นลง หรือขยับไปทางซ้ายหรือ ขวาได้ แป้นลูกศรนี้มีอยู่ 4 แป้นและจะมีลูกศรเล็ก ๆ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกทิศทางของการ เลี่อน (ซ้าย,ขวา,บน,ล่าง)
arrowhead(แอร์'โรเฮด) n. หัวลูกศร,สิ่งที่คล้ายลูกศร,พืชจำพวก Sagittaria ซึ่งมีใบคล้ายลูกศร,พืชจำพวก เห็ดเมตตา
arrowroot(แอร์'โรรุท) n. พืชจำพวก Maranta arudinaceae, ต้นไม้เท้ายายม่อม, ต้นสามสิบ, แป้งไม้เท้ายายม่อม, แป้งของพืชจำพวก ดังกล่าว
arrowwood(แอร์'โรวูด) n. พืชจำพวก wahoo มีรากแข็งและตรงชาวอินเดียแดงใช้ทำลูกศร
arrowy(แอร์'โรวี) adj. คล้ายลูกศร,รวดเร็วเหมือนลูกศร, Syn. swift,piercing)
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
borrow(บอ'โร) vt. ยืม,กู้,ขอยืม,ยืมใช้ vi. ยืมสิ่งของ,แล่นใกล้ฝั่ง,แล่นใกล้ลม, See also: borrower n. -Conf. lend
borrowing(บอ'โรอิง) n. การยืม,
brow(เบรา) n. คิ้ว,ขนคิ้ว,หน้าผาก,หน้าตา,หน้าผา
browachen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
browagen. โรคปวดแถวบริเวณขมับ
browbeat(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
browed(เบราดฺ) adj. มีขนคิ้ว
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.
brown beltn. ผ้าคาดเอวสีน้ำตาล,นักยูโดสายสีน้ำตาล
brown bessn. ปืนคาบศิลา
brown coaln. ถ่านลิกไนท์
brown riceข้าวแดง,ข้าวที่ยังไม่ได้สี
brown shirtn. สมาชิกพรรคนาซี,สมาชิกพวกฟาสซิสท์
brown studyn. อยู่ในภวังค์,หมกมุ่นอยู่กับการดูหนังสืออย่างมาก
brown sugarn. น้ำตาลทราย
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง
brownbreadn. ขนมปังดำ,ขนมปังที่มีสีคล้ำกว่าธรรมดา
brownie(เบรา'นี) n. เจ้าพระภูมิ,ขนมช็อกโกแลตเล็ก
brownoutn. การดับไฟบางส่วนของตัวเมือง,ภาวะไฟตก
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
browvbeating(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
burrow(เบอ'โร) {burrowed,burrowing,burrows} n. โพรง -v. เจาะรู,เจาะโพรง
cockcrown. เวลาที่ไก่ขัน,รุ่งอรุณ
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
crow's-foot(โครซ'ฟุต) n.รอยย่นที่มุมนอกของตา,ขวาก, Syn. wrinkles -pl. crow's-feet
crowbar(โคร'บาร์) n. ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า, Syn. crow
crowd(เคราดฺ) {crowded,crowding,crowds} n. ฝูงชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนที่ชมการแสดงหรืออื่น ๆ vt. เบียดเสียด
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก
crowdie(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
crowdy(เครา'ดี) n. จานอาหาร,จานข้าว
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
crowstepบันไดติดกำแพง,กำแพงหัวม้า
disk harrown. คราดจานกลม
disk throwern. นักขว้างจาน
drown(เดราน) vt.,vi. เอาไปถ่วงน้ำให้หายใจไม่ออก,ทำให้จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,กลบ,ใส่น้ำมากเกินไป., See also: drowner n. ดูdrown
drowse(เดราซฺ) {drowsed,drowsing,drowses} vt.,vi. (ทำให้) ง่วง,โงเง,สัปหงก,เซื่องซึม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น. n. การสัปหงก,การเซื่องซึม., Syn. doze
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake

English-Thai: Nontri Dictionary
arrow(n) ลูกศร,เกาทัณฑ์,ลูกธนู
arrowy(adj) เหมือนลูกศร
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
borrow(vt) ยืม,กู้ยืม,หยิบยืม
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้
brow(n) หน้าผาก,คิ้ว
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
brown(adj) สีน้ำตาล,สีเหลืองคล้ำ
brown(vi,vt) เป็นสีน้ำตาล,เป็นสีเหลืองคล้ำ,เกรียม
brownie(n) เทพยดา,พระภูมิ,ขนมบราวนี่
brownish(adj) สีน้ำตาลอ่อน
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
burrow(n) หลุม,โพรง,รู
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
crow(n) เสียงไก่ขัน,การขัน,กา,อีกา
crow(vi) ขันอย่างไก่
crowd(n) ฝูงชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝูง
crowd(vi) มาชุมนุมกัน,ยัดเยียด,เบียดเสียด,อัด,เบียด
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
crown(vi) สวมมงกุฎ,สวมมาลัย,แต่งตัว
drown(vi,vt) จมน้ำตาย,ทำลาย,กำจัด,ท่วม,ถ่วงน้ำ
drowse(n) การสัปหงก,ความง่วง,ความเซื่องซึม
drowse(vi) ง่วง,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
drowsiness(n) ความง่วงนอน,ความซบเซา,ความเซื่องซึม,การสัปหงก
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
eyebrow(n) คิ้ว
farrow(n) เล้าหมู,ลูกหมูคอกหนึ่ง
farrow(vi)
froward(adj) เอาแต่ใจ,ดันทุรัง,ดื้อรั้น
frown(n) การขมวดคิ้ว,ความถมึงทึง,การถลึงตา,ความบึ้งตึง,ความไม่พอใจ
frown(vi) ขมวดคิ้ว,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ถลึงตา
frowzy(adj) โสโครก,ไม่เรียบร้อย,ยับยู่ยี่,เหม็นอับ,ปอน
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง
grow(vi,vt) เติบโต,ขึ้น,เจริญเติบโต,งอกงาม,ผุดขึ้น,ปลูก,เพาะปลูก
growl(n) เสียงคำราม,การคำราม
growl(vi) คำราม
grown(vt) pp ของ grow
GROWN-grown-up(adj) โตเต็มที่,โตเป็นผู้ใหญ่,เติบโต,เติบใหญ่
GROWN-grown-up(n) ผู้ใหญ่
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต
harrow(n) คราด
harrow(vi) ไถคราด,ลงคราด
hedgerow(n) รั้วกั้น,รั้วต้นไม้
marrow(n) เยื่ออ่อน,ไขกระดูก,ส่วนสำคัญที่สุด
morrow(n) วันรุ่งขึ้น,วันใหม่,พรุ่งนี้
narrow(adj) แคบ,จำกัด,คับแคบ,หวุดหวิด
narrow(vt) ทำให้แคบ,ทำให้คับแคบ,จำกัด,กวดขัน
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial veneer crown; partial crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
PFM crown; PFW crown; porcelain fused to metal crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pivotal rowแถวตัวหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
piston crown; piston headหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PFW crown; PFM crown; porcelain fused to metal crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population growthการเพิ่มประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
piston head; piston crownหัวลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
post crown; dowel crownครอบฟันติดเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary growthการเติบโตปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
presentation, browหน้าผากนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porcelain fused to metal crown; PFM crown; PFW crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partial crown; partial veneer crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logistic law of growthกฎการเติบโตตามทรัพยากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
release bearing; clutch thrust bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rowแถว, แนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rowแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row elementสมาชิกตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row operationการดำเนินการตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row split coilคอยล์แยกแถว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
row transformationการแปลงตามแถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row vectorเวกเตอร์แถว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
row-binaryเลขฐานสองแนวนอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
shell crown; cap crownเปลือกครอบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
space, marrowช่องไขกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
scrotal tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary thimble; secondary coping; telescopic crownครอบฟันชั้นนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary coping; secondary thimble; telescopic crownครอบฟันชั้นนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
secondary growthการเติบโตทุติยภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
supercilia (พหู.); eyebrow; supercilium (เอก.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supercilium (เอก.); eyebrow; supercilia (พหู.)๑. คิ้ว [มีความหมายเหมือนกับ brow ๒]๒. ขนคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulcated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sulcus; furrow; grooveร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onyxis; nail, ingrowing; nail, ingrownเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowded dwellingที่อยู่อาศัยแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingความแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingการอยู่อย่างแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overgrowthการงอกเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overgrowthการตกผลึกซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
optimum rate of growthอัตราเติบโตที่เหมาะที่สุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
opinion, crowdมติฝูงชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrow keyแป้นลูกศร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arrow point tracerตัวทำรอยหัวลูกศร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacket; jacket crownครอบฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jacket crown; jacketครอบฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
borrowตัวยืม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Borrower cardบัตรสมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microwaveไมโครเวฟ หรือ คลื่นไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brown riceข้าวกล้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microwave communication systemระบบสื่อสารไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]
Growth modelแบบจำลองการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Growth rateอัตราการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Crowding out (financial)ผลหักลด (ทางการเงิน) [เศรษฐศาสตร์]
Economic growthความเติบโตทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Arrow keysแป้นลูกศร
แป้นสำหรับใช้ขยับเลื่อเคอร์เซอร์ไปในทิศต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Bone marrow syndromeกลุ่มอาการทางไขกระดูก, กลุ่มอาการป่วยจากการได้รับรังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงจากภายนอกทั่วร่างกายในระยะเวลาสั้นๆ ปริมาณตั้งแต่ 1 เกรย์ ขึ้นไป ทำให้เกิดการลดลงของเม็ดเลือดและก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย โลหิตจาง ร่างกายติดเชื้อง่าย เลือดไหลไม่หยุด (ดู Radiation syndrome, Gastrointestinal syndrome และ Cerebrovascular syndrome ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Microwave ovenเตาไมโครเวฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Narrower termคำที่แคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Growth stockหุ้นที่เจริญเติบโตเร็ว
หุ้นของบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรสูงในปัจจุบันและเป็นที่คาดว่าจะสามารถหากำไรได้สูงต่อไปในอนาคต ซึ่งจะมีผลทำให้มูลค่าหุ้นนี้ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอัตราที่สูงกว่าหุ้นของบริษัทอื่นๆ [ตลาดทุน]
Banana growersผู้ปลูกกล้วย [TU Subject Heading]
Bone marrowไขกระดูก [TU Subject Heading]
Bone marrow cellsเซลล์ไขกระดูก [TU Subject Heading]
Bone marrow transplantationการปลูกถ่ายไขกระดูก [TU Subject Heading]
Brown algaeสาหร่ายสีน้ำตาล [TU Subject Heading]
Brown riceข้าวกล้อง [TU Subject Heading]
Brown tideปรากฎการณ์น้ำเปลี่ยนสีน้ำตาล [TU Subject Heading]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Cocao growersผู้ปลูกโกโก้ [TU Subject Heading]
Cookery (Brown rice)การปรุงอาหาร (ข้าวกล้อง) [TU Subject Heading]
Crowdsกลุ่มคน [TU Subject Heading]
Crown landsที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ [TU Subject Heading]
Crownsการครอบฟัน [TU Subject Heading]
Crownsมงกุฎ [TU Subject Heading]
Crystal growthการปลูกผลึก [TU Subject Heading]
Death row inmatesนักโทษประหาร [TU Subject Heading]
Drowningการจมน้ำ [TU Subject Heading]
Drowning victimsผู้ประสบภัยจากการจมน้ำ [TU Subject Heading]
Escrowsเอสโครว์ [TU Subject Heading]
Fetal growth retardationการเจริญเติบโตล่าช้าของทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Fruit growersผู้ปลูกผลไม้ [TU Subject Heading]
Gingival overgrowthเหงือกโตเกินปกติ [TU Subject Heading]
Growthการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Growth (Plants)การเจริญเติบโต (พืช) [TU Subject Heading]
Growth disordersการเจริญเติบโตผิดปกติ [TU Subject Heading]
Growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Growth regulatorsสารควบคุมการเจริญเติบโต [TU Subject Heading]
Hair growth stimutantsยาปลูกผม [TU Subject Heading]
Human growth hormoneฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของมนุษย์ [TU Subject Heading]
Microwave communication systemsระบบสื่อสารไมโครเวฟ [TU Subject Heading]
Microwave cookeryการปรุงอาหารด้วยไมโครเวฟ [TU Subject Heading]
Microwave heatingการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ [TU Subject Heading]
Microwave oven industryอุตสาหกรรมเตาอบไมโครเวฟ [TU Subject Heading]
Microwave ovensเตาอบไมโครเวฟ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
brown rice (n ) ข้าวซ้อมมือ, ข้าวกล้อง
brown shrike (n) นกอีเสือสีน้ำตาล
Browse-wrap Contractหรือ Browse-wrap Agreement หมายถึงข้อสัญญาหรือข้อกำหนดการใช้ งานเว็บไซต์ที่โพสต์ใส่ไว้ในเว็บไซต์นั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะทำเป็น hyperlink ไว้ด้านล่างของหน้าจอ ข้อสัญญาชนิดนี้ไม่ต้องมีการคลิก I agree หรือฉันตกลง สัญญาชนิด Browse wrap จึงไม่มีการแสดงความยินยอมของผู้ใช้อย่างชัดแจ้ง เพียงแต่มีการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดโปรแกรมก็ถือว่าตกลงทำสัญญาแล้วได้
crow garlic (n) กระเทียมป่า
crowdsource (vt uniq ) เป็นการรวมกันของคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มค้นเพื่อค้นหาคำตอบ และวิธีการในการแก้ปัญหาทางธุรกิจนั้นๆ บริษัทสามารถ broadcast คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ Crowd หรือ User ส่วนมากในการทำ Crowdsourcing เราจะหมายถึงกลุ่มชุมชน Online
Crowdsourcingการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคน (Crowd) เพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน จนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ของการทำกิจกรรมในการตลาดออนไลน์ผ่าน Digital Campaign และการโฆษณาออนไลน์ Crowdsourcing ถอดออกมาเป็นคำว่า Crowd และ Outsourcing เป็นการกระจายปัญหาหรือวัตถุประสงค์บางอย่างเพื่อให้กลุ่มคนหรือชุมชนออนไลน์ มาร่วมกันแก้ปัญหาหรือทำอะไรตามวัตถุประสงค์นั้นๆ
crown capฝาจีบ
drow[ดราว] (n ) ดาร์คเอลฟ์
See also: S. dark elf,
growing media (n ) วัสดุปลูก
growth rate (phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี
prowler (n) รถสายตรวจ
raid row (phrase) ดาหน้าเข้าจู่โจม, เรียงแถวเข้าหา, เดินหน้าเข้าหา
sparrowhawk (n ) เหยี่ยวนกเขา
throw a fight (phrase ) ล้มมวย
trowelช้อนปลูก
trowing (vt) จัดงาน
See also: R. trowing a party

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Growling]PTZD (2013)
CROWLEY:CROWLEY: The Boy Who Could Be King (1986)
The Row.Die RowThe Tailor of Panama (2001)
Doc Brown.Doc Brown. Fallout (2015)
What are...- Rowan, was...? Helen (2015)
- Rowan?- Rowan? Helen (2015)
Ah, Barrow.BarrowChristmas Special (2015)
No.- (Barrow) Nein. Term Life (2016)
Brown's always been my plan,มหาลัยบราวน์ เป็นสิ่งที่หนูใฝ่ฝันมาตลอด New Haven Can Wait (2008)
Harvard, yale and brown-- are among the best in the world.Harvard, yale and brown ต่างก็เป็นที่ดีที่สุดในโลก New Haven Can Wait (2008)
For a place like brown. A place like brown?สำหรับสถานที่อย่าง Brown, ที่อย่าง Brown? New Haven Can Wait (2008)
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
Yale would be the ideal place for me to growYale จะเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่ฉันที่จะเติบโต New Haven Can Wait (2008)
The Dean made me realize that by being so set on brown,ดีนทำให้ฉันรู้ว่าการที่จะเข้าแต่บราวน์ New Haven Can Wait (2008)
This crowd can get particular.คนพวกนี้ต้องได้รับการปฏิบัติที่พิเศษ New Haven Can Wait (2008)
She's throwing a book at my head. Yeah,เธอเขวี้ยงหนังสือใส่หัวฉันไง New Haven Can Wait (2008)
Did you strike out? More like abruptly thrown out.แกพลาดไปรึไง ถูกไล่ออกมามากกว่า New Haven Can Wait (2008)
Excuse me. Can I borrow you for a minute?ขอโทษครับ.ขอยืมตัวสักประเดี๋ยว New Haven Can Wait (2008)
Oh, and it's a real crowd-pleaser. It's gonna kill.โอ้ แล้วก็นั่นเป็นการสนองผู้คนที่แท้จริง มันต้องเจ๋งแน่ๆ New Haven Can Wait (2008)
We were probably gonna grow apart in college anyway,เราควรจะแยกย้ายกันไปอยู่คนละที่ New Haven Can Wait (2008)
Sometimes you realize you've oututgrown them...บางครั้งก็อยากให้มันเกิดขึ้นได้อย่างที่ฝัน New Haven Can Wait (2008)
Tomorrow night. Um, I've been meaning to ask you.พรุ่งนี้ใช่ไหม ว่ากำลังจะถามอยู่พอดี Chuck in Real Life (2008)
As tomorrow's party marks our debut as a family,ในเมื่อพรุ่งนี้เราจะมีปาร์ตี้เปิดตัว"ครอบครัว" Chuck in Real Life (2008)
I know savile row when I see it. Joe kennedy taught me.ชั้นรู้จัก Savile Row น่า Joe Kennedy บอกชั้น Chuck in Real Life (2008)
Just that-- um, excuse me. I just need to--to borrow serena.ก็แค่ เอ่อขอโทษนะ ฉันต้องขอยืมตัวเซรีน่าซักครู่ Chuck in Real Life (2008)
What do you mean the herringbone won't arrive until tomorrow?ว่าไงนะ ลายherringboneยังมาไม่ถึง จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Tomorrow night's the aaron rose opening at the gallery.คืนพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัว แอรอน โรส ที่แกลอรี่ Pret-a-Poor-J (2008)
Barneys and bendel's are coming tomorrow.ตัวแทนของห้างบาร์นี่ย์กับเบนเดลล์จะมาพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Um, um, eleanor, the meeting's tomorrow.เอ่อ เอเลนอร์ งานประชุมมันพรุ่งนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
For encouraging me to throw myself at chuck.ที่สนับสนุนให้ฉันเสนอตัวให้ชัค Pret-a-Poor-J (2008)
Which is gonna be tomorrow when eleanor kills me.มันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ ที่เอลลานอล ฆ่าฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
You want to be a grown-up and have a real job?เธออยากจะโตขึ้นแล้วทำงานจริง ๆ ไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
Well, there's always tomorrow at the loft.ได้ เอาไว้คืนพรุ่งนี้ที่ดาดฟ้า Pret-a-Poor-J (2008)
Business. Dan, I promise I'll tell dad everything tomorrowพี่แดน ฉันสัญญาว่าฉันจะบอกพ่อทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ There Might be Blood (2008)
You gotta give me something here. She's telling your dad tomorrow,เธอกำลังจะบอกพ่อนายพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
I lost her out front in the crowd of identical couples.ฉันหาเธอไม่เจอกับคนพวกนี้ There Might be Blood (2008)
Instead of reading it in the papers tomorrow.แทนที่จะอ่านจากหนังสือพิมพ์วันพรุ่งนี้ There Might be Blood (2008)
But tomorrow she's gonna be in "the new york times."แต่พรุ่งนี้เธอจะแจ้งเกิดใน นิวยอร์คไทม์ There Might be Blood (2008)
And throw in a shirley temple for the lady.และก็ขอแบบที่ผู้หญิงเขาไม่กินกัน Committed (2008)
Playing with bows and arrows can only get you so far.เล่นกับธนู ก็พานายมาไกลได้เท่านี้แหละ Odyssey (2008)
- I'll throw him in for free. - Very nice. Come on!ฉันจะแถมเขาให้ ดี มาเลย Odyssey (2008)
What the hell is going on down there, Barrow?ข้างล่างเกิดอะไรขึ้น แบร์โรว์ Dead Space: Downfall (2008)
Chick, get me Foreman Barrow.ชิค ตามโฟแม็น แบโร มา Dead Space: Downfall (2008)
Barrow, come in.แบร์โรว์ ตอบด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Barrow.แบร์โรว์ Dead Space: Downfall (2008)
Barrow, this is the captain. Report in.แบร์โรว์ นี่กัปตันตอบด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Barrow.แบร์โรว์ Dead Space: Downfall (2008)
That wouldn't help us narrow down what- It narrows down who.ซึ่งนี่ไม่ได้ช่วยให้ง่ายขึ้นเลย สำหรับใครล่ะ Not Cancer (2008)
I'm not coming over to your home. I'll grow on you.ฉันไม่แวะไปที่บ้านคุณหรอก ฉันจะทำคุณลุ่มหลงซะเปล่าๆ Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rowA beautiful woman was seated one row in front of me.
rowA big crowd gathered at the scene of the fire.
rowA big crowd of people collected to watch the festival.
rowAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
rowA boy was throwing stones at the dog.
rowAbsence makes the heart grow fonder. [Proverb]
rowA canal flowed between two rows of houses.
rowAccording the radio, it will snow tomorrow.
rowAccording the TV, it will rain tomorrow.
rowAccording to the paper, it will snow tomorrow.
rowAccording to the weather forecast, it will clear up tomorrow.
rowAccording to the weather forecast, it will rain tomorrow.
rowAccording to the weather forecast, it will snow tomorrow.
rowAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
rowA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
rowA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
rowA crowd collected to watch the fight.
rowA crowd gathered around.
rowA crowd gathered at the scene.
rowA crowd gathered of itself.
rowA crowd gathered to see the fire.
rowA crowd of more than three thousand.
rowA crowd of people gathered around the speaker.
rowA crowd of people gathered in the street.
rowA crowd of people were present at a party.
rowA crowd soon gathered around him.
rowA crowd soon gathered around the fire engine.
rowA crowd was gathering around him.
rowA crow is as black as coal.
rowA cry arose from the crowd.
rowA friend comes to play at our house tomorrow.
rowA friend's coming over tomorrow.
rowA frown may express anger or displeasure.
rowAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
rowAfter the accident, the police told the crowd to keep back.
rowAfter the concert, the crowd made for the nearest door.
rowAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
rowA girl approached the king from among the crowd.
rowA girl drowned in the pond yesterday.
rowA good cook doesn't throw out yesterday's soup.
rowAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
rowA growing child requires more food.
rowA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
rowA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
rowAh, you're leaving tomorrow!
rowAir pollution prevents some plants from growing well.
rowAll inventions grow out of necessity.
rowAll the passengers were saved from drowning.
rowA lot of students look up to Mr Brown.
rowAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราคร่ำ[V] be crowded with, See also: be packed with, Syn. เนืองแน่น, Example: สถานีรถไฟคราคร่ำไปด้วยผู้คน
น่าสลดใจ[ADJ] sorrowful, See also: heartbreaking, sad, Syn. น่าเศร้าใจ, Example: คนบุกยิงด้วยปืนลูกซองต่อหน้าคนเป็นร้อยอีกคดีที่น่าสลดใจ
ผู้ยืม[N] borrower, Syn. ผู้ขอยืม, คนยืม, Ant. ผู้ให้ยืม, Example: เมื่อยืมหนังสือ ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของผู้ยืมไว้ด้วยทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่นำของผู้อื่นมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน
พืชผักสวนครัว[N] backyard garden, See also: home-grown vegetable, Syn. ผักสวนครัว, Example: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด, Count unit: ชนิด, Thai definition: พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้
ราชบัลลังก์[N] throne, See also: crown, Example: พระเจ้าฟ้างุ้มถูกปลดออกจากราชบัลลังก์ ต้องเสด็จมาอยู่ที่เมืองน่าน และสวรรคตที่เมืองน่าน, Thai definition: สถานะความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
เตาไมโครเวฟ[N] microwave, See also: microwave oven, Syn. ตู้ไมโครเวฟ
บัตรห้องสมุด[N] library ticket, See also: borrower's ticket
รัวใส่[V] fire at, See also: throw (at), hurl (at), Example: ปืนกลของรถคันแรกรัวใส่โดนเข้านัดหนึ่งที่หัวไหล่เขา, Thai definition: ตีหรือยิงเป็นต้นเร็วๆ ไปยังสิ่งอื่น
สลัดทิ้ง[V] throw away, See also: shake off, throw off, Syn. ทิ้ง, ไม่ไยดี, Ant. เอาใจใส่, Example: ความปวดร้าวในใจเป็นสิ่งที่เขาสลัดทิ้งไม่สำเร็จ
ศัลย์[N] arrow, Syn. ลูกศร
โศก[V] be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
โอ้อวด[V] boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
ครองตำแหน่ง[V] to be crowned, Syn. ได้รับตำแหน่ง, Ant. พลาดตำแหน่ง, Example: เธอกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศ เพราะได้ครองตำแหน่ง นางสาวไทย
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
แน่นขนัด[V] crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
การเจริญเติบโต[N] progress, See also: growth, Syn. ความก้าวหน้า, Example: การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีได้พัฒนานวกรรมทางเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าขึ้น
การเจริญเติบโต[N] growth, Syn. การเติบโต, Example: พืชต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต, Thai definition: การโตขึ้นทางร่างกาย
รุ่งขึ้น[N] next day, See also: tomorrow, following today, Syn. พรุ่งนี้, วันรุ่งขึ้น, วันพรุ่งนี้, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, เมื่อวานนี้, Example: รุ่งขึ้น ผมก็เอาหลักฐานการตายของพ่อไปยื่นที่สำนักงานเขต, Thai definition: เช้าของวันพรุ่งนี้
วันรุ่งขึ้น[N] the next day, See also: tomorrow, Syn. พรุ่งนี้, วันพรุ่งนี้, Example: หลังการออกกำลังกาย อาจมีอาการปวดข้อในวันเดียวกันนั้นหรือในวันรุ่งขึ้น, Thai definition: วันต่อจากวันนี้
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ฉิวเฉียด[ADV] narrowly, See also: by inches, nearly, barely, Syn. เกือบ, หวุดหวิด, เฉียดฉิว, Example: เขาเจาะดึงคะแนนสนับสนุนจากส.ส. กลุ่มต่างๆ ได้เป็นเสียงข้างมากอย่างฉิวเฉียด
นอนมา[V] have a landslide victory, See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory, Example: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่, Thai definition: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย, Notes: (ปาก)
ยืม[V] borrow, Syn. ขอยืม, Thai definition: ใช้ในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้
กระจอก[N] sparrow, See also: genus Passer, Syn. นกกระจอก, Example: ช่วงที่ข้าวออกรวง นกกระจอกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ เพราะมันจะกัดกินแมลงประเภทอื่นที่ทำลายข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดเล็กในวงศ์ Passeridae ตัวลาย มี 4 ชนิด ชนิดที่มีชุกชุม ชอบอาศัยตามชายคาบ้านเรือน เรียก กระจอกบ้าน อีก 3 ชนิด คือ กระจอกตาล, กระจอกป่าท้องเหลือง ) และกระจอกใหญ่
เติบใหญ่[V] grow up, See also: grow, develop, increase, Syn. โตขึ้น, เติบโต, เจริญ, เจริญเติบโต, Example: แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยตนเองตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่
เถลิงราชสมบัติ[V] ascend the throne, See also: enthrone, be crowned as a king, Syn. เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ขึ้นครองราชสมบัติ, ครองราชย์, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเสด็จเถลิงราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325
มุง[V] crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ยกโขยง[V] come in crowds, See also: throng, crowd, flock, Syn. ยกขบวน, ยกพวก, Example: ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
ระทดระทวย[V] be in sorrow, See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn, Example: เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเองก็พลอยระทดระทวยและหดหู่ไปกับเขาด้วย, Thai definition: เหนื่อยอ่อนอย่างหมดแรงหรือหมดกำลังใจ
ราชการ[N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่
วันมะรืนนี้[N] day after tomorrow, Syn. มะรืน, มะรืนนี้, Example: วันมะรืนนี้ผมจะต้องอยู่ร่วมกับพวกเขา 30 กว่าคน จาก 9 ประเทศ, Thai definition: วันถัดจากวันพรุ่งนี้
วาด[V] paddle, See also: row a boat, Thai definition: พายเรือจ้วงน้ำเข้ามาหาตัว
วิปโยค[ADJ] tragic, See also: sorrowful, grievous, miserable, pitiful, Example: ฉันคิดถึงเรื่องแม่น้ำวิปโยคที่ยายชอบเล่าให้ฟัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาด[V] splash, See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle, Syn. ซัด, Example: ฝนสาดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งไว้จนพื้นห้องเริ่มเปียกนอง, Thai definition: ซัดน้ำไป, วักน้ำไปโดยแรง
เสวนา[V] associate, See also: mix (with the crowd), talk, speak, converse, Syn. พูดคุย, Example: ศาลาประชาคมเป็นที่ชาวบ้านพากันแวะเวียนมาพบปะสังสรรค์เสวนาปัญหาต่างๆ รวมทั้งเป็นที่พักพิงของคนเดินทาง
หยิบยืม[V] borrow, Syn. ยืม, ขอยืม, Example: แม่ต้องหยิบยืมเขาเป็นประจำเพราะเงินเดือนพ่อไม่เคยเหลือเลย, Thai definition: ยืมมาใช้ชั่วคราว
หลวง[ADJ] royal, See also: of the court or crown, Example: วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ บางลำพู, Thai definition: ของผู้เป็นใหญ่ คือ พระเจ้าแผ่นดิน
ห้องแถว[N] row house, Syn. เรือนแถว, ตึกแถว, Example: ห้องพักคนงานเป็นห้องแถวอยู่ด้านหลังของบ้านนายจ้าง, Count unit: ห้อง, แถว, Thai definition: อาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแถวเกิน 2 ห้อง และประกอบด้วยวัตถุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่, Notes: (กฎหมาย)
อกสามศอก[ADJ] broad-chested, See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile, Example: เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้, Thai definition: ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
ล้ม[V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
ลอบ[N] kind of bamboo fish-trap with a narrow neck, Example: ชาวนาหาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห เป็นต้น, Count unit: ลูก, Thai definition: เครื่องสานมีงากันไม่ให้ปลาออกได้
ลำแข้ง[N] one's own effort, See also: one's own toil, one's effort, sweat of one's brows, Example: ต่อไปนี้ฉันจะต้องพึ่งแต่ลำแข้งและขาของฉันเอง, Thai definition: กำลังของตนไม่ต้องพึ่งใคร
ลูกแหง่[N] ungrown person, Example: แม้เขาจะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังเป็นลูกแหง่ติดแม่อยู่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่โตแล้วแต่ยังติดพ่อติดแม่ หรือยังทำอ้อนเหมือนเด็กเล็กๆ
เศร้าสลด[V] sadden, See also: grieve, be sad, be sorrowful, distress, , be melancholy, be depressed, be unhappy, be mour, Syn. เศร้าเสียใจ, หดหู่, Example: เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกเศร้าสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก, Thai definition: ไม่สบายใจเพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์หรือผิดประสงค์
โศก[ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศกสลด[V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อโศก[n.] (asōk ) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
อโศกน้ำ [n. exp.] (asōk nām) EN: Sorrow Flower   
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān toēptō) EN: growth rate   
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
บัตรห้องสมุด [n. exp.] (bat hǿngsamut) EN: library ticket ; borrower's ticket   FR: carte de lecteur [m]
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บึ้งตึง[v.] (beungteung) EN: frown   
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ใช้แล้วทิ้ง[adj.] (chāi laēo thing) EN: throwaway ; disposable   FR: jetable ; à usage unique
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]
ชะนีเอี๊ยมดำ[n. exp.] (chanī īem dam) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongkut) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk ; crows   FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ชอน[v.] (chøn) EN: burrow ; worm   FR: percer ; trouer ; fouir
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ดำแดง[adj.] (damdaēng) EN: reddish black ; brown ; dark red ; tan   FR: mordoré
ดัชนีการเติบโต[n. exp.] (kān toēptō) EN: growth rate   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฟันซ้อน[n. exp.] (fan søn) EN: tooth growing in front/behind another tooth   
ฟัด[v.] (fat) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend   FR: secouer ; malmener
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
แห้[n.] (haē) EN: growl of a dog   
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally   
หินลูกรัง[n. exp.] (hin lūkrang) EN: light-brown stone   
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl   FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
ห้องแถว[n.] (hǿngthaēo) EN: shophouse ; row house   
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq
หัวคิ้ว[n.] (hūakhiu) EN: end of the eyebrow   
หัวเรือ[n.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship   FR: proue (d'un navire) [f]
หัวธนู[n. exp.] (hūa thanū) EN: arrowhead ; delta   
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow   
อีกา[n.] (īkā) EN: crow   FR: corbeau [m] ; corneille [f]
อีกา[n. exp.] (īkā) EN: Large-billed Crow   FR: Corbeau à gros bec [m] ; Corbeau corassé [m] ; Corneille à gros bec [f]
อีแก[n.] (īkaē) EN: House Crow   FR: Corbeau familier [m] ; Corneille de l’Inde [f]
แจว[v.] (jaēo) EN: row ; scull   FR: ramer
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย[v. exp.] (jāi ngoen yāng suruisurāi) EN: throw money out of the window   FR: jeter l'argent par la fenêtre/les fenêtres
จำหน่ายคดี[v. exp.] (jamnāi khadī) EN: throw out a case ; strike out a case   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROW    R OW1
PROW    P R AW1
ROWS    R OW1 Z
CROW    K R OW1
TROW    T R OW1
BROW    B R AW1
GROW    G R OW1
ROWE    R OW1
CROWN    K R AW1 N
KAROW    K AA1 R OW0
BUROW    B Y UH1 R OW0
GROWE    G R OW1
ROW'S    R OW1 Z
BROWE    B R OW1
GROWN    G R OW1 N
KROWE    K R OW1
THROW    TH R OW1
CROWL    K R AW1 L
DROWN    D R AW1 N
ROWIN    R OW1 IH2 N
CROWD    K R AW1 D
GROWL    G R AW1 L
ROWAN    R OW1 AH0 N
BROWS    B R AW1 Z
ROWER    R OW1 ER0
BROWN    B R AW1 N
ROWSE    R OW1 S
ROWLY    R OW1 L IY0
FROWN    F R AW1 N
PROWL    P R AW1 L
DOROW    D AO1 R OW0
ROWES    R OW1 Z
MEROW    M EH1 R OW0
GROWS    G R OW1 Z
ARROW    AE1 R OW0
STROW    S T R OW1
PROWS    P R AW1 Z
ROWNY    R OW1 N IY0
CROWS    K R OW1 Z
SPROW    S P R AW1
CROWE    K R OW1
TUROW    T UH1 R OW0
ROWEN    R OW1 AH0 N
ROWDY    R AW1 D IY0
ROWED    R OW1 D
CAROW    K AE1 R OW0
GEROW    JH EH1 R OW0
ESCROW    EH1 S K R OW0
CROWED    K R OW1 D
BOBROW    B AA1 B R OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
row    (v) (r ou1)
row    (v) (r au1)
brow    (n) (b r au1)
crow    (v) (k r ou1)
grow    (v) (g r ou1)
prow    (n) (p r au1)
rows    (v) (r ou1 z)
rows    (v) (r au1 z)
Crowe    (n) (k r ou1)
arrow    (n) (a1 r ou)
brown    (v) (b r au1 n)
brows    (n) (b r au1 z)
crowd    (v) (k r au1 d)
crown    (v) (k r au1 n)
crows    (v) (k r ou1 z)
drown    (v) (d r au1 n)
frown    (v) (f r au1 n)
growl    (v) (g r au1 l)
grown    (v) (g r ou1 n)
grows    (v) (g r ou1 z)
prowl    (v) (p r au1 l)
prows    (n) (p r au1 z)
rowan    (n) (r ou1 @ n)
rowdy    (n) (r au1 d ii)
rowed    (v) (r ou1 d)
rowed    (v) (r au1 d)
rowel    (n) (r au1 @ l)
rower    (n) (r ou1 @ r)
throw    (v) (th r ou1)
Modrow    (n) (m u1 d r ou)
Harrow    (n) (h a1 r ou)
Jarrow    (n) (jh a1 r ou)
arrows    (n) (a1 r ou z)
barrow    (n) (b a1 r ou)
borrow    (v) (b o1 r ou)
browns    (v) (b r au1 n z)
browse    (v) (b r au1 z)
burrow    (v) (b uh1 r ou)
crowds    (v) (k r au1 d z)
crowed    (v) (k r ou1 d)
crowns    (v) (k r au1 n z)
drowns    (v) (d r au1 n z)
drowse    (v) (d r au1 z)
drowsy    (j) (d r au1 z ii)
farrow    (v) (f a1 r ou)
frowns    (v) (f r au1 n z)
frowzy    (j) (f r au1 z ii)
furrow    (v) (f uh1 r ou)
grower    (n) (g r ou1 @ r)
growls    (v) (g r au1 l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
湧く[わく, waku] Thai: ร้อนขึ้น English: to grow hot
賑わう[にぎわう, nigiwau] Thai: หนาแน่นไปด้วยผู้คน English: to be crowded with people
借りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow
捨てる[すてる, suteru] Thai: โยนทิ้ง English: to throw away
低成長[ていせいちょう, teiseichou] Thai: อัตราการเจริญเติบโตต่ำหรือพัฒนาไปช้า English: small (low) growth
投げる[なげる, nageru] Thai: ขว้าง English: to throw
凝る[こる, koru] Thai: แข็งเกร็ง English: to grow stiff
外来語[がいらいご, gairaigo] Thai: คำที่มีที่มาจากภาษาอื่นแล้วนำมาใช้ในภาษาตน English: borrowed word

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwärtspfeil {m}down arrow [Add to Longdo]
...anbaugebiet {n}... growing area [Add to Longdo]
Anderkonto {n}; Treuhandkonto {n} [fin.] | Geld auf ein Anderkonto legenescrow account; escrow deposit | to put money in escrow [Add to Longdo]
Ankerlage {f}row of anchor [Add to Longdo]
Anleihen {pl}; Kreditbeanspruchung {f}borrowings [Add to Longdo]
Anspruchslose {m,f}; Anspruchsloser; Kulturbanause {m}lowbrow [Add to Longdo]
Armbrustbolzen {m}crossbow arrow [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither [Add to Longdo]
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbraue {f}; Stirn {f}brow [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]
Augenfältchen {pl}crow's feet [Add to Longdo]
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations [Add to Longdo]
Auswuchs {m}; Nebenerscheinung {f}outgrowth [Add to Longdo]
Auswurf {m}throw-off [Add to Longdo]
Bauer {m}grower [Add to Longdo]
Baumwurf {m}tree hole; tree windthrow [Add to Longdo]
Begrenztheit {f}; Begrenztheiten {pl}narrowness [Add to Longdo]
Benutzer {m}; Benützer {m} (einer Bibliothek)borrower; reader [Add to Longdo]
Beschränktheit {f}narrowness [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
über Bord; überbord | etw. über Bord werfenoverboard | to throw sth. overboard [Add to Longdo]
Braue {f} [anat.] | Brauen {pl} | die Brauen zusammenziehenbrow | brows | to knit one's brows [Add to Longdo]
Braun {n}brown [Add to Longdo]
Braunkohle {f}lignite; brown coal [Add to Longdo]
Braunkohlenteeröl {n}brown coal tar oil [Add to Longdo]
Brechstange {f}; Stemmeisen {n} | Brechstangen {pl}; Stemmeisen {pl}crowbar | crowbars [Add to Longdo]
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach [Add to Longdo]
Brünieren {n} (Stahl)bronzing; browning; burnishing [Add to Longdo]
Brummbär {m}growler; grumbler [Add to Longdo]
Bugüberhang {m} [naut.]prow [Add to Longdo]
Bug {m}prow [Add to Longdo]
Deckenstehbolzen {m}crown stay; vertical stay [Add to Longdo]
Diskuswerfer {m}; Diskuswerferin {f} [sport]discus thrower [Add to Longdo]
Drehmasse {f}throwing body [Add to Longdo]
Drehspuren {pl}throwing marks [Add to Longdo]
Eberesche {f} [bot.]mountain ash; rowan (tree) [Add to Longdo]
Eckball {m} [sport] | einen Eckball tretencorner kick; corner throw | to take a corner [Add to Longdo]
Effektenleihe {f}stock borrowing [Add to Longdo]
Egge {f} | Eggen {pl}harrow | harrows [Add to Longdo]
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row [Add to Longdo]
Einengung {f}; Beschränkung {f}narrowing [Add to Longdo]
Eisberg {m} | Eisberge {pl} | (kleiner) Eisbergiceberg; berg | icebergs; bergs | growler [Add to Longdo]
jdn. zum alten Eisen werfen [übtr.]to throw someone on the scrap heap [Add to Longdo]
ein knappes Entkommena narrow escape [Add to Longdo]
Entleiher {m}borrower [Add to Longdo]
Tapferkeit {f}prowess [Add to Longdo]
Epitaxiewachstum {n}; Aufwachsen einer Halbleiterschicht [electr.]epitaxial growth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
あ段[あだん, adan] (n) {ling} (See 五十音) 'a' row [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
い段[いだん, idan] (n) {ling} (See 五十音) 'i' row [Add to Longdo]
うぐいす色;鶯色[うぐいすいろ, uguisuiro] (n) (See 鶯茶) greenish brown [Add to Longdo]
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising [Add to Longdo]
う段[うだん, udan] (n) {ling} (See 五十音) 'u' row [Add to Longdo]
え段[えだん, edan] (n) {ling} (See 五十音) 'e' row [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お段[おだん, odan] (n) {ling} (See 五十音) 'o' row [Add to Longdo]
お凸(P);御凸[おでこ, odeko] (n) (1) (uk) (sens) (See 凸・でこ) brow; forehead; (2) (uk) prominent forehead; beetle brow; (3) (uk) (col) not catching anything (in fishing); (P) [Add to Longdo]
かあ[, kaa] (n) cawing (of a crow) [Add to Longdo]
かあかあ[, kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かじ付きフォア;舵付きフォア[かじつきフォア, kajitsuki foa] (n) coxed-four (rowing) [Add to Longdo]
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
きつね色;狐色[きつねいろ, kitsuneiro] (n) light brown [Add to Longdo]
きび砂糖;黍砂糖[きびざとう, kibizatou] (n) light brown sugar [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up [Add to Longdo]
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
ごろりと横になる[ごろりとよこになる, gororitoyokoninaru] (exp,v5r) (See ごろりと・1,横になる) to throw oneself down; to lie down [Add to Longdo]
さめざめ[, samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
じろりと見る[じろりとみる, jiroritomiru] (v1) to throw a glance [Add to Longdo]
ずらっと[, zuratto] (adv) (on-mim) in a line; in a row [Add to Longdo]
ずらり[, zurari] (adv-to) (on-mim) in a row [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
っぽい(P);ぽい[, ppoi (P); poi] (suf,adj-i) (1) (col) -ish; -like; (n) (2) (ぽい only) (on-mim) (See ぽいと) tossing something out; throwing something away; (P) [Add to Longdo]
とぐろを巻く;塒を巻く;蜷局を巻く[とぐろをまく, togurowomaku] (exp,v5k) (1) to coil itself (e.g. a snake); (2) to loaf around [Add to Longdo]
ところを(P);とこを[, tokorowo (P); tokowo] (prt,conj) although (it is a certain time or something is in a certain condition); (P) [Add to Longdo]
とったり[, tottari] (n) arm bar throw (sumo) [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
とろとろ[, torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
とろん[, toron] (adv-to) (on-mim) appearing drowsy or intoxicated (of eyes, actions, etc.) [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, ] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一排[yī pái, ㄧ ㄆㄞˊ, ] row [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一箭双雕[yī jiàn shuāng diāo, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨㄤ ㄉㄧㄠ, / ] lit. one arrow, two golden eagles (成语 saw); to kill two birds with one stone [Add to Longdo]
一连[yī lián, ㄧ ㄌㄧㄢˊ, / ] in a row; in succession; running [Add to Longdo]
不经一番风霜苦,哪有寒梅吐春芳[bù jīng yī fān fēng shuāng kǔ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄈㄢ ㄈㄥ ㄕㄨㄤ ㄎㄨˇ, na3 you3 han2 mei2 tu3 chun1 fang1, / ] No bitterness today, no sweetness tomorrow; Without the winter's cold and wind, where would the sweet spring fragrance come from? [Add to Longdo]
不让须眉[bù ràng xū méi, ㄅㄨˋ ㄖㄤˋ ㄒㄩ ㄇㄟˊ, / ] (idiom) to compare favorably with men in terms of ability, bravery etc; to be a match for men; lit. not conceding to men (beard and eyebrows) [Add to Longdo]
[diū, ㄉㄧㄡ, / ] to lose; to put aside; to throw [Add to Longdo]
丢掉[diū diào, ㄉㄧㄡ ㄉㄧㄠˋ, / ] throw [Add to Longdo]
中国产[Zhōng guó chǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, / ] made in China; home-grown (talent) [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
[chuàn, ㄔㄨㄢˋ, ] to string together; to mix up; to conspire; to connect; a string (computing); (classifier for rows or strings) [Add to Longdo]
丹布朗[Dān Bù lǎng, ㄉㄢ ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Dan Brown (American novelist) [Add to Longdo]
丹顶鹤[dān dǐng hè, ㄉㄢ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, / ] red-crowned crane (Grus japonensis) [Add to Longdo]
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, ] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life [Add to Longdo]
乱扔[luàn rēng, ㄌㄨㄢˋ ㄖㄥ, / ] to litter; to throw away [Add to Longdo]
乱掉[luàn diào, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / ] throw away; to discard [Add to Longdo]
二氧化铀[èr yǎng huà yóu, ㄦˋ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] brown oxidier; uranium dioxide [Add to Longdo]
五子棋[wǔ zǐ qí, ˇ ㄗˇ ㄑㄧˊ, ] five-in-a-row (game similar to tic-tac-toe); Japanese: gomoku; gobang [Add to Longdo]
井蛙之见[jǐng wā zhī jiàn, ㄐㄧㄥˇ ㄨㄚ ㄓ ㄐㄧㄢˋ, / ] the view of a frog in a well (成语 saw); fig. a narrow view [Add to Longdo]
亚罗号[Yà luó hào, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, / ] the Arrow (a Hong Kong registered ship involved in historical incident in 1856 used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
亚罗号事件[Yà luó hào shì jiàn, ㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] the Arrow incident of 1856 (used as pretext for the second Opium War) [Add to Longdo]
交臂失之[jiāo bì shī zhī, ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ ㄕ ㄓ, ] to miss sb by a narrow chance; to miss an opportunity [Add to Longdo]
人丛[rén cóng, ㄖㄣˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] crowd of people [Add to Longdo]
人山人海[rén shān rén hǎi, ㄖㄣˊ ㄕㄢ ㄖㄣˊ ㄏㄞˇ, ] multitude; vast crowd [Add to Longdo]
人群[rén qún, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄣˊ, ] a crowd [Add to Longdo]
仄径[zè jìng, ㄗㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] narrow path [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] row of dancers at sacrifices [Add to Longdo]
使溺死[shǐ nì sǐ, ㄕˇ ㄋㄧˋ ㄙˇ, 使] drown [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] large crowd [Add to Longdo]
[jú, ㄐㄩˊ, / ] narrow [Add to Longdo]
信贷[xìn dài, ㄒㄧㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] credit; borrowed money [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
倒数[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats) [Add to Longdo]
倒睫[dào jié, ㄉㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, ] trichiasis (ingrown eyelashes) [Add to Longdo]
倒台[dǎo tái, ㄉㄠˇ ㄊㄞˊ, / ] to overthrow; downfall; to fall from power; to go bankrupt [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] to lend; to borrow; excuse; pretext; by means of; to seize (an opportunity); to take (an opportunity) [Add to Longdo]
借位[jiè wèi, ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, ] in arithmetic of subtraction, to borrow 10 and carry from the next place [Add to Longdo]
借入方[jiè rù fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ ㄈㄤ, ] borrower; debit side (of a balance sheet) [Add to Longdo]
借刀杀人[jiè dāo shā rén, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄠ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] lit. to borrow a knife to kill sb (成语 saw); fig. to get another person to harm sb; to get sb else to do one's dirty work [Add to Longdo]
借势[jiè shì, ㄐㄧㄝˋ ㄕˋ, / ] to borrow sb's authority; to seize an opportunity [Add to Longdo]
借取[jiè qǔ, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄩˇ, ] to borrow [Add to Longdo]
借古喻今[jiè gǔ yù jīn, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄩˋ ㄐㄧㄣ, ] to borrow the past as a model for the present [Add to Longdo]
借方[jiè fāng, ㄐㄧㄝˋ ㄈㄤ, ] borrower; debit side (of a balance sheet) [Add to Longdo]
借书[jiè shū, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ, / ] borrow books [Add to Longdo]
借款人[jiè kuǎn rén, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ ㄖㄣˊ, ] the borrower [Add to Longdo]
借火[jiè huǒ, ㄐㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ, ] to borrow a light (for a cigarette) [Add to Longdo]
借用[jiè yòng, ㄐㄧㄝˋ ㄩㄥˋ, ] to borrow sth for another use; to borrow an idea for one's own use [Add to Longdo]
借箸[jiè zhù, ㄐㄧㄝˋ ㄓㄨˋ, ] lit. to borrow chopsticks; to make plans for sb else [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
テープフレーム[てーぷふれーむ, te-pufure-mu] tape row, tape frame [Add to Longdo]
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband [Add to Longdo]
バロース[ばろーす, baro-su] browse [Add to Longdo]
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser [Add to Longdo]
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war [Add to Longdo]
ブレーカーが壊れる[ブレーカーがこわれる, bure-ka-gakowareru] to throw (open) a breaker [Add to Longdo]
マイクロ波[マイクロは, maikuro ha] microwave [Add to Longdo]
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser) [Add to Longdo]
ロー[ろー, ro-] raw (device, file, etc.), row [Add to Longdo]
下位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
下向き矢印[したむきやじる, shitamukiyajiru] down arrow [Add to Longdo]
下矢印キー[したやじるしキー, shitayajirushi ki-] down arrow key [Add to Longdo]
急成長[きゅうせいちょう, kyuuseichou] rapid growth [Add to Longdo]
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband [Add to Longdo]
区オクテット[くオクテット, ku okutetto] row octet [Add to Longdo]
行ベクトル[ぎょうベクトル, gyou bekutoru] row vector [Add to Longdo]
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
自家製ソフトウェア[じかせいソフトウェア, jikasei sofutouea] home-grown software [Add to Longdo]
借り[かり, kari] borrow [Add to Longdo]
借り数[かりすう, karisuu] borrow digit [Add to Longdo]
循環借り[じゅんかんかり, junkankari] end-around borrow [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
矢印[やじるし, yajirushi] arrow [Add to Longdo]
矢印キー[やじるしキー, yajirushi ki-] arrow key [Add to Longdo]
用紙速送り[ようしはやおくり, youshihayaokuri] paper skip, paper throw, paper slew [Add to Longdo]
列ピッチ[れつピッチ, retsu picchi] row pitch [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] overcrowding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愚連隊[ぐれんたい, gurentai] (Bande von) Rowdys [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowen \Row"en\, n. [Cf. E. rough, OE. row, rowe.] [Called also
   {rowet}, {rowett}, {rowings}, {roughings}.]
   1. A stubble field left unplowed till late in the autumn,
    that it may be cropped by cattle.
    [1913 Webster]
 
       Turn your cows, that give milk, into your rowens
       till snow comes.           --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   2. The second growth of grass in a season; aftermath. [Prov.
    Eng. & Local, U.S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top