Search result for

rouses

(919 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rouses-, *rouses*, rouse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rouses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rouses*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
round (ราวด์) (vi ) การไปตรวจเยี่ยมคนไข้ตามหอพักผู้ป่วย เช่น คุณหมอไปราวด์ตั้งแต่เช้า

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
faire croûte (vt ) cake

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
surround with*She's now surround with those who love her

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
咕咾肉[gū lǎo ròu, ㄍㄨ ㄌㄠˇ ㄖㄡˋ] ผัดเปรี้ยวหวานหมู
牛肉[niu2 rou4] เนื้อวัว
猪肉[zhu1 rou4] เนื้อหมู
[rou4] เนื้อ

English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
workaround(n jargon) วิธีแก้แบบขัดตาทัพ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
dangerous(adj) อันตราย
year round(n) ตลอดทั้งปี
whip-round(n) การลงขันกัน เช่น Cabinet ministers are having a whip-round to pay the fines incurred by two policemen and a civilian driver for charges laid against them.
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rout[N] ความพ่ายแพ้ราบคาบ, Syn. beating, defeat
rout[N] การชุลมุนวุ่นวาย, See also: ฝูงชนที่ชุลมุนวุ่นวาย, Syn. rabble
rout[VT] ตีแตกพ่าย, Syn. beat, defeat, conquer
rout[VI] ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์), Syn. burrow, dig
rout[VT] ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์), Syn. burrow, dig
roux[N] อาหารประเภทแป้งและไขมัน
croup[N] อาการไอและหายใจลำบาก
group[N] กลุ่ม, See also: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหล่า, Syn. band, division, gang, party, type
group[VI] รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
group[VT] ี่รวมกลุ่ม, See also: จัดกลุ่ม, แบ่งกลุ่ม, Syn. combine, unite, Ant. divide, separate
grout[N] ปูน, See also: ซีเมนต์, Syn. cement
grout[VT] ยาปูน, See also: ฉาบปูน
proud[ADJ] ภูมิใจในตนเอง, Syn. self-respecting, self-reliant
proud[ADJ] ทะนงตัว, See also: หยิ่ง, ซึ่งหยิ่งทะนง, Syn. arrogant, haughty, conceited
rouge[N] ผงสีแดงละเอียดหรือชาดสำหรับทาแก้ม, Syn. blusher
rouge[N] ผงสีแดงที่ใช้ขัดโลหะหรือแก้ว
rouge[VI] แต้มชาด, See also: ทาด้วยชาด, แต่งแต้มด้วยชาด, Syn. apply cosmetics, make-up
rouge[VT] แต้มชาด, See also: ทาด้วยชาด, แต่งแต้มด้วยชาด, Syn. apply cosmetics, make-up
rough[ADJ] ขรุขระ, See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, Syn. bumpy, irregular, uneven, Ant. flat, smooth
rough[ADJ] มีพายุรุนแรง, Syn. choppy, windy, stormy, Ant. calm
rough[ADJ] ทุรกันดาร, See also: ยากลำบาก
rough[ADJ] หยาบคาย, See also: เกเร, รุนแรง, Syn. impolite, rude, unmannerly, Ant. gentle
rough[ADJ] คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
rough[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง, Syn. noisy, rowdy
rough[ADJ] ไม่ได้ตกแต่ง, See also: ยังไม่เสร็จเรียบร้อย, Syn. unfinished, unrefined
rough[N] พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ
rough[N] ต้นร่าง, See also: ฉบับร่าง, Syn. draft, outline
rough[N] คนที่ใช้ความรุนแรง, See also: อันธพาล, Syn. rowdy, ruffian
rough[VT] ทำให้ขรุขระ, See also: ทำให้หยาบกระด้าง
rough[VT] ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)
round[PREP] รอบๆ
round[ADJ] กลมๆ, See also: เป็นรูปทรงกลม, Syn. rotund, spherical
round[ADJ] ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม
round[N] รูปทรงกลม, See also: สิ่งที่เป็นวงกลม, Syn. ball, circle, blobe
round[N] รอบการแข่งขัน, Syn. series, sequence
round[N] ยก (มวย), See also: รอบ
round[N] รอบ (กอล์ฟ)
round[N] นัด(กระสุน), See also: ชุดยิง
round[N] การลาดตระเวณ
round[N] ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น
round[N] ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ, Syn. madrigal
round[N] การหมุนไปรอบๆ, Syn. circulation
round[VT] เคลื่อนเป็นวงกลม, See also: เคลื่อนไปรอบๆ, Syn. go round, circuit
round[VT] ทำให้เป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ
round[VI] กลายเป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ
round[VI] ห่อริมฝีปากออกเสียง
rouse[VT] ปลุก, See also: ปลุกให้ตื่น, Syn. arouse, wake
rouse[VI] ตื่น, See also: ตื่นขึ้นมา, Syn. wake up
rouse[VT] กระตุ้น, See also: ปลุกเร้า, ยั่ว, Syn. provoke, stir
roust[VT] ขับไล่, See also: ขับออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
acyl group chem. rco-: ###S. acyl radical
adiaphorous(แอดดิแอฟ' ฟอรัส) adj. ไม่ดีและไม่ร้ายต่อ (doing neither good nor harm)
adulterous(อะดัล' เทอเริส) adj. ซึ่งเจือปน, ผิดกฎหมาย, เป็นชู้ (impure, adultering, illegal) -adulterously adv.
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
aeriferous(แอริฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งนำพาอากาศ., Syn. aeriferous
age-group(เอจ' กรูพ) n. ประเภทบุคคลที่มีอายุเท่ากันและมักเป็นเพศเดียวกัน
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
air-to-groundadj. จากเครื่องบินสู่พื้นดิน
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile
all-round(ออล' เรานดฺ) adj. all-around. -all-rounder n., Syn. all round
aluminiferous(อะลูนินิฟ' เฟอรัส) adj. ซึ่งประกอบหรือให้อะลูมินัม (yielding aluminum)
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
amorous(แอม' มะเริส) adj. ชอบรัก, เจ้าชู้, อยู่ความรัก, แสดงความรัก, เกี่ยวกับความรัก. -amorousness, amorosity n., Syn. concupiscent, erotic, adoring)
anandrous(แอแนน' ดรัส) adj. ไร้เกสรตัวผ
anarthrous(แอนอา' ธรัส) adj. ไร้ข้อต่อมไร้คุณศัพท์ (having no joints)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
anourous(อะโน' รัส) adj. ไร้หาง (anurous)
antigroupelos(แอนทิกรอพ' พิลิส) n. สนับแข้งกันน้ำ
anurous(อะนู' รัส) adj. ไร้หาง (anourous)
apterous(แอพ'เทอรัส) adj. ไม่มีปีก
argentiferous(อาร์เจนทิพ'เฟอรัส) adj. มีเงินผสม (silverbearing)
around(อะเราน์ดฺ') adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก,ดลใจ.
aryl group(radical) (แอร์'ริล) C6H5
auriferous(ออริฟ'เฟอรัส) adj. ให้หรือประกอบด้วยทอง (yielding of containing gold)
aurous(ออ'รัส) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยทอง (วาเลนซี่เดียว) (of the univalent state)
azido group(radical) N3-
azo group(radical) -N = N-
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
bean sproutsn. ถั่วงอก
blood groupn. กลุ่มเลือด
boisterous(บอย'สเทอเริส) adj. หยาบ,หนวกหู,อึกทึก,พล่าน,เอะอะ, See also: boisterousness n. ดูboisterous, Syn. rowdy ###A. restrained
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
brougham(บรู'ธัม) n. รถม้าสี่ล้อชนิดหนึ่ง
brought(บรอท) v. กริยาช่อง 2 ของ bring
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
bulbiferousadj. ให้กำเนิดหรือสร้างหัวใต้ดิน
cancerousadj. เป็นมะเร็ง,เกี่ยวกับมะเร็ง
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene
carnivorous(คาร์นิฟ'วอรัส) adj. ซึ่งกินเนื้อ, See also: carnivorism n. ดูcarnivorous carnivorousness n. ดูcarnivorous
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
carousel(แครระเซิล',-เซล') n. ดูcarrousel
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chlorousadj. ประกอบด้วยคลอรีน (3วาเลนซี)
cirrousadj. มีหนวดสัมผัส
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
clangorousadj. ดังแกล๊ง ๆ ,ดังอึกทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
adulterous(adj) เป็นชู้
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
amorous(adj) เกี่ยวกับความรัก
around(adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
around(pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
barbarous(adj) ป่าเถื่อน,โหดร้าย,ดุร้าย,ทารุณ
biparous(adj) มีลูกแฝด
BLOOD blood group(n) กลุ่มเลือด,หมู่เลือด,กรุ๊ปเลือด
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
borough(n) เขตเลือกตั้ง
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
brought(vt) pt และ pp ของ bring
cadaverous(adj) เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด,ซีดเผือด
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน
carnivorous(adj) ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
carousal(n) การกินเลี้ยง,การดื่มฉลอง
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง
citrous(adj) เกี่ยวกับผลไม้เช่นมะนาว
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
crouch(vi) คู้ตัว,หมอบ,ยอบตัว
croup(n) โรคหลอดลมอักเสบ
dangerous(adj) มีอันตราย,ไม่ปลอดภัย,เป็นภัย,เป็นอันตราย,น่ากลัว
decorous(adj) มีมารยาท,มีกิริยาดี,มีการอบรมดี,มีสมบัติผู้ดี,งดงาม
desirous(adj) เป็นที่พึงปรารถนา,เป็นที่ต้องการ
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
enroute(adv) ระหว่างทาง,ในระยะทาง
enshroud(vt) ซ่อน,ห่อหุ้ม,ปกคลุม,ปิดบัง,คลุมไว้
fibrous(adj) เป็นเยื่อ,ทำด้วยเส้นด้าย,เป็นเส้นๆ
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
grouch(n) คนหงุดหงิด,คนขี้บ่น
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
ground(vt) ติดแน่น,วางรากฐาน,ลงหลัก,ตั้งมั่น,ปัก
ground(vt) pt และ pp ของ grind
groundless(adj) ไม่มีหลักฐาน,ไม่มีเหตุผล
groundling(n) ไม้เลื้อย,พืชชั้นต่ำ,คนชั้นต่ำ,คนป่า
grounds(n) บริเวณ,เขต,สถานที่,สนาม,ตะกอน,ท้องทะเล
groundwork(n) รากฐาน,พื้นฐาน
group(n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝูง,เหล่า,ชุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
perspiratory gland; gland, sudoriparous; gland, sweatต่อมเหงื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrous-หิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precancerous; premalignant-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pergelisol; perennially frozen ground; permafrost; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrose; pellagrous-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pellagrous; pellagrose-เพลแลกรา [มีความหมายเหมือนกับ pellagral ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pine forest; coniferous forestป่าสนเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parous-เคยคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perennially frozen ground; pergelisol; permafrost; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
papuliferous-มีผื่นนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premalignant; precancerous-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protandrousโพรตแอนดรัส [มีความหมายเหมือนกับ proterandrous] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pelvis, roundเชิงกรานรูปกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, serousเยื่อหุ้มปอดอักเสบเยิ้มน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychotherapy, groupจิตบำบัดกลุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pentamerousมีห้าส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pentandrousมีเกสรเพศผู้ห้าอัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
papilliferous๑. -มีปุ่ม(รูปหัวนม)๒. -เป็นปุ่ม(รูปหัวนม) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proterandrousโพรเทอร์แอนดรัส [มีความหมายเหมือนกับ protandrous] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
permafrost; perennially frozen ground; pergelisol; permanently frozen groundชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
panhygrousชื้นทั่วทุกส่วน, ชื้นทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsiniferous-หลั่งเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyandrousที่มีสามีหลายคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
polyandrousมีเกสรเพศผู้มาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polliniferousมีเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pestiferous-นำโรคติดต่อร้ายแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferative; proliferous-งอกขยาย, -เพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferous; proliferative-งอกขยาย, -เพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferousเฝือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proligerous-ผลิตลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure groupกลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proteinivorous-กินโปรตีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabolic trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
phreatic ground water; phreatic waterน้ำบาดาลไม่มีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phreatic water; phreatic ground waterน้ำบาดาลไม่มีแรงดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
porous๑. พรุน๒. มีรูฝอย๓. มีรูเปิดเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porous slag; inflated slagขี้เชื่อมพรุน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
porous woodเนื้อไม้มีเวสเซล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primiparous; uniparous-เคยคลอดครั้งเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primiparousที่คลอดครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
piliferous๑. มีขน๒. ปลายเป็นขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
poikilohydrousปรับสภาพตามความชื้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure, groupแรงกดดันจากกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate groundมูลเหตุชอบด้วยกฎหมาย, เหตุอันชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading program; loader; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
loading program; loader; loading routineโปรแกรมบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lactescent; lactiferousมียางขาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porous materialวัสดุรูพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Online chat groupกลุ่มสนทนาออนไลน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Roustaboutsคนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล , คนงานที่ทำงานอยู่บนแท่นขุดเจาะในทะเล
มีหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ขนมาจากบนฝั่ง (Shore base) ขึ้นมาบนแท่นเจาะในทะเลสำหรับใช้ทำงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carnivorous plantพืชกินแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Group of Fiveกลุ่ม 5 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 5 ประเทศ) [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Underground economyเศรษฐกิจใต้ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Background radiationรังสีพื้นหลัง, รังสีจากสิ่งแวดล้อมซึ่งมีที่มาจากหลายแหล่ง เช่น รังสีคอสมิกจากอวกาศ รังสีจากสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน น้ำ อากาศ อาหาร รวมทั้งที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ (ดู natural exposure ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Routine monitoringการเฝ้าสังเกตประจำ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงว่า สภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระดับของปริมาณรังสีรายบุคคล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การเฝ้าสังเกตประจำ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Radiation sprout inhibitionการยับยั้งการงอกด้วยรังสี, การฉายรังสีอาหารประเภทพืชหัวด้วยปริมาณรังสีต่ำกว่า 0.15 กิโลเกรย์ เพื่อควบคุมหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำให้เกิดการงอก ยังผลให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นานหลายเดือน ทั้งนี้ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่จะทำให้อาหารเน่าเสีย อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการงอก เช่น หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง กระเทียม
(ดู food irradiation ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
routerเราต์เตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
routineรูทีน,โปรแกรมใช้ประจำ
โปรแกรมที่อีกโปรแกรมหนึ่งเรียกไว้ใช้บ่อยๆ [คอมพิวเตอร์]
subroutineโปรแกรมย่อย, โปรแกรมที่ถูกโปรแกรมอื่นเรียกใช้งาน [คอมพิวเตอร์]
Group theoryทฤษฎีกรุ๊ป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Groundwaterน้ำใต้ดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
troubleshootingแก้ปัญหา
การพยายามหาสาเหตุของปัญหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขให้อุปกรณ์นั้นกลับทำงานดีดังเดิม [คอมพิวเตอร์]
user groupกลุ่มผู้ใช้
การรวมกลุ่มของผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนช่วยกันและกันในการใช้ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์นั้น [คอมพิวเตอร์]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
(ดู surface zero ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Ground stateสถานะพื้น , สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะมีระดับพลังงานปกติ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุด
(ดู excited state ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ
วิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Wrought-iron เหล็กเหนียว [TU Subject Heading]
Ability grouping in educationการจัดกลุ่มตามความสามารถทางการศึกษา [TU Subject Heading]
ABO blood-group systemระบบหมู่เลือดเอบีโอ [TU Subject Heading]
Background Noise Levelระดับเสียงพื้นฐาน
ค่าระดับเสียงที่ตรวจวัดขณะไม่มีแหล่งกำเนิดเสียง [สิ่งแวดล้อม]
Age groupsกลุ่มอายุ [TU Subject Heading]
Blood grouping and crossmatchingการจัดหมู่เลือดและการทดสอบการเข้ากันได้ [TU Subject Heading]
Blood groupsหมู่เลือด [TU Subject Heading]
Boroughsเบอโระ [TU Subject Heading]
Broussonetiaปอกระสา [TU Subject Heading]
Claim vs [name of country or party agiant which claim are brought]ข้อเรียกร้องต่อ [ชื่อประเทศหรือคู่กรณี] [TU Subject Heading]
Communication in small groupsการสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก [TU Subject Heading]
Corporate turnaroundsการฟื้นตัวบริษัท [TU Subject Heading]
Dentigerous cystถุงน้ำเดนติเจอรัส [TU Subject Heading]
Drought forecastingพยากรณ์สภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Drought toleranceความทนทานต่อสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Droughtsสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Effects of drought onผลกระทบของสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Ethnic groupsกลุ่มชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Fibrous dysplasia of boneไฟบรัส ดิสเพลเซียของกระดูก [TU Subject Heading]
Focused group interviewingการจัดสนทนากลุ่ม [TU Subject Heading]
Frozen groundน้ำค้างแข็ง [TU Subject Heading]
Germination ; Sproutingการงอก [TU Subject Heading]
Ground cover plantsพืชคลุมดิน [TU Subject Heading]
Groundingระบบสายดิน [TU Subject Heading]
Groundwaterน้ำใต้ดิน [TU Subject Heading]
Groundwater flowการไหลของน้ำใต้ดิน [TU Subject Heading]
Group counselingการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Group decision makingการตัดสินใจโดยกลุ่ม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner (Idiom ) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner.
See also: S. imminent,
baggage carouselสายพานลำเลียงกระเป๋า
even through (phrase) แม้ว่า
See also: S. even if,
get your head around something ( ) สามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ to be able to understand something (โดยปกติจะใช้ใ นเชิงลบ)
ground (vt) กักบริเวณ
ground layering (n) typical propagation technique where the original plants are set in the ground with the stem nearly horizontal, which forces side buds to grow upward. After that the original stem is buried up to the tip. At the end , the side branches will have rooted, and can be separated
ground rod (n ) หลักดิน (เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟฟ้าดูด ฟ้าผ่า)
groundbreaker (n ) ผู้บุกเบิก
See also: S. pioneer,
groundbreaking (adj ) สร้างการค้นพบใหม่ หรือ การใช้วิธีการใหม่
See also: R. groundbreaker
groundcover (n ) พืชคลุมดิน
grounded (adj) โดนกักบริเวณ
groundskeeper[กราวนซฺ-คีป-เปอรฺ] (n ) คนดูแลสนาม, คนดูแลสวน, คนดูแลที่ดิน
See also: S. groundkeeper, groundsman, R. gardener
Image:
groundswells (n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่
group of person (n) คณะบุคคล
merry go round[เมอร์รี่โกราวน์ด] (n ) เครื่องเล่นเด็กบนแท่นกลมหมุนได้โดยมีม้าจำลองหลายๆตัวให้เด็กๆขี่ได้ ตามงานและห้างต่างๆ
Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.
pay through the nose ( ) จ่ายแพงเกินควร
See also: S. pay too high a price,
prepare the ground (vt ) (for sth) ปูทาง, เตรียมการณ์เพื่อให้ง่ายขึ้น, เตรียมการณ์เพื่อให้บางอย่างเกิดขึ้นมาในอนาคต เช่น They prepare the ground for the international coordination.
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on
roundsmanผู้ตรวจเช็คนม
router (n ) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว
School Bus Turn Around (slang) ทางรถบัสกลับรถ
See also: S. ead, A. ead, R. ead
streak through the quad (phrase ) วิ่งแก้ผ้าที่ลาน
Support Group[ซัพพอร์ท กรุ๊ป] (n ) กลุ่มช่วยเหลือ
Surrounding Nets (n) อวนล้อมจับ
through no fault โดยไม่ใช่ความผิด
toss around ( ) toss around something 1. คิดหรือพิจารณาเกี่ยวกับ.... (to consider or think about something.) Some of us have been tossing around suggestions for improving the show. The morning newspapers print the news, and then commentators toss it around on the evening TV news shows. 2. ใช้คำพูดโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน (to use words without thinking carefully about them.) The financial press tossed around words like “crash” and “disaster.” Students toss bad words around freely.
vulnerable group (n ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
walkthrough (slang ) เป็นคำที่ใช้ในวงการเกม! โดยสรุปแล้วมันคือคำว่า "บทสรุป" ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ิbrought forwardยกมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is there anyone else who might have known Chloe's routine?Gibt es noch andere, die Chloes Routine kennen? My Funny Valentine (2011)
Russian roulette.Russisch Roulette. Jackpot (2011)
Trolley Park, Route 20.Trolley Park, Route 20. Razer (2011)
Anything I could tell 'em about U.S. ground operations, supply routes, communication codes, rules of engagement.Alles, was ich über die U.S. Bodenoffensive wusste, Versorgungsrouten, Kommunikations Codes, Verhaltensregeln. Pilot (2011)
She turned a routine follow-up into a cross-examination.Sie hat aus einer Routinenachuntersuchung ein Kreuzverhör gemacht. Pilot (2011)
Well, he may look like he's in a boy band, but he's got a point.Naja, er sieht vielleicht so aus, als wäre er in eine Boygroup,... aber er hat nicht ganz Unrecht. Frank Gallagher: Loving Husband, Devoted Father (2011)
All Paris is Slumming It at the Moulin RougeDas mondäne Paris trifft sich im Moulin Rouge Mystery at the Moulin Rouge (2011)
MYSTERY AT THE MOULIN ROUGEMYSTERIUM IM MOULIN ROUGE Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Turning down the job of artistic director?Du lehnst die künstlerische Leitung des Moulin Rouge ab? Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Marie left the Moulin Rouge 6 months ago.Marie hat das Moulin Rouge vor sechs Monaten verlassen. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
The Moulin Rouge! "The biggest cabaret in Montmartre, "the temple of dance,Das Moulin Rouge, das größte Varieté des Montmartre, der Tempel des Tanzes, der Palast der Frau. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
We don't care! We'll dance at the Moulin Rouge.Uns doch egal, wir gehen zum Moulin Rouge. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
At the Moulin Rouge we sell dreams.Im Moulin Rouge verkaufen wir Träume. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Welcome to the Moulin Rouge.Willkommen im Moulin Rouge. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
I told you to stay out of my investigation and to avoid the Moulin Rouge.Ich sagte auch, Sie sollen mich ermitteln lassen und das Moulin Rouge meiden. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
the Folies Bergères, the Élysée Montmartre, and the Moulin Rouge.Folies Bergère, Élysée Montmartre, Moulin Rouge. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Paris, the Moulin Rouge.Paris, das Moulin Rouge, das Vortanzen. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Will the Moulin Rouge stop performances?Wird das Moulin Rouge seine Bälle aussetzen? Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Welcome to the Moulin Rouge!Willkommen im Moulin Rouge. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
To welcome you, the Moulin Rouge is happy to give you this new ball gown.Als Willkommensgruß schenkt Ihnen das Moulin Rouge dieses neue Ballkleid. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
I could have a piece of the Moulin Rouge too.Ich wollte meinen Anteil am Moulin Rouge. Mystery at the Moulin Rouge (2011)
The Moulin Rouge!Das Moulin Rouge! Mystery at the Moulin Rouge (2011)
It's the Moulin Rouge!Der Ball des Moulin Rouge! Mystery at the Moulin Rouge (2011)
The Moulin Rouge!Der Ball des Moulin Rouge! Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Moulin Rouge is a trademark of Moulin Rouge SAMoulin Rouge ist ein eingetragenes Warenzeichen von Moulin Rouge SA Mystery at the Moulin Rouge (2011)
Don't forget... perimeter sweep, one hour.Nicht vergessen... Außenpatrouille, jede Stunde. Blood for Blood (2011)
Agent van pelt, when you did your perimeter sweep, did you lock that door?Agent Van Pelt, als Sie Ihre Außenpatrouille machten, haben Sie diese Tür abgeschlossen? Blood for Blood (2011)
- Grand Route. Heers.Grande Route, Heers. Bullhead (2011)
A caesarean is routine for me.Ein Kaiserschnitt ist Routine für mich. Sleeping Sickness (2011)
We are ground zero of an explosion that will engulf all reality.Wir sind der Ground Zero einer Explosion, die die gesamte Realität verschlingen wird. The Wedding of River Song (2011)
Translation:Untertitel: Frédéric Winter Eclair GrouA Child's Battle (2011)
-Is it an important case?Nein, nein! Nur Routine. "Na ja! Irene Huss - The Treacherous Net (2011)
I mean, it is the perfect tail vehicle. Think about it...Überleg mal... zwei Bildschirme, Bluetooth,... eine Surroundanlage mit 10 Lautsprechern, und man hat es so bequem. Chuck Versus the A-Team (2011)
Because we talked to a few of the customers on this driver's route.Da sprachen wir mit ein paar der Kunden auf dieser Route des Fahrers. Special Delivery (2011)
The victim was the next stop on our delivery driver's route.Das Opfer war die nächste Station auf unserer Lieferverpflichtung Fahrers Route. Special Delivery (2011)
Well, we know that the driver was hitting on all the wives on his route.Nun wissen wir, dass der Fahrer war Schlagen auf alle Frauen auf seiner Route. Special Delivery (2011)
Just the SWAT team doing their exercises.Die Sondereinsatztruppe folgt ihrer Routine. The Robin Hoods of the Poor (2011)
Escape route?Fluchtroute? Episode #2.3 (2011)
Used to... used to play Russian roulette.- Ich habe russisches Roulette gespielt. Episode #2.4 (2011)
Let's liven things up, Burroughs.Peppen wir es etwas auf, Burroughs... Blood Test (2011)
IP address was traced back to a wireless router at Clarkson's house.IP--Adresse wurde zurückverfolgt mit einem drahtlosen Router bei Clarkson's Haus. About Face (2011)
♪ Money makes the world go round ♪* Money makes the world go round * Silver Star (2011)
I was out on patrol in Iraq.Ich war auf Patrouille im Irak. Silver Star (2011)
Bedlam S01E04 using timing from sub by LEGENDA TRX MARÇO DE 2011..: SubCentral.de :.. ..: proudly presents :.. Hide and Seek (2011)
He was on his way back from a routine patrol on a Tuesday afternoon.Er war auf dem Rückweg von einer Routine-Patrouille. Ich hatte ihm einen Brief geschrieben, wisst ihr, und wartete draußen auf dem Feld... The Double Deuce (2011)
You know the drill.Du kennst die Routine. Covenant (2011)
MICHAEL There's a C-141 fueling up at McGuire right now with a flight plan to Ramstein.Eine C-141 tankt gerade auf dem McGuire mit Flugroute nach Ramstein. Covenant (2011)
Project director of Pan-America International Investment Group.Ich bin Projektleiterin bei der Pan America International Investment Group. Choyleefut: Speed of Light (2011)
I know we weren't exactly at our best in Ireland... "Not at your best"?Er ist in einem Krankenhaus in Middlesbrough und hörte, dass wir jetzt ein Genesungsheim sind. Episode #2.3 (2011)
- Well, I'm saying it now. He was walking down North King Street one day and an English soldier saw him and shot him dead.- Das Krankenhaus in Middlesbrough hat sicher eigene Genesungsheime für seine Patienten. Episode #2.3 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rouA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
rouA ball flew in through the window.
rouA band led the parade through the city.
rouA baseball came flying through the window.
rouA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
rouA beam of sunlight came through the clouds.
rouA big canoe was cutting through the water.
rouA bird can glide through the air without moving its wings.
rouA black limo rounded the corner with a squeal of tires.
rouA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
rouAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
rouAbout an hour's walk brought us to the lake.
rouA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
rouA broad river runs through the city.
rouA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
rouA call for help rang through the night.
rouA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
rouAccess to a suspected underground nuclear facility.
rouAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
rouAccording to one story, the money was round so that it could roll from place to place.
rouAccording to the guidebook, this is the best restaurant around here.
rouA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
rouA crowd gathered around.
rouA crowd of people gathered around the speaker.
rouA crowd soon gathered around him.
rouA crowd soon gathered around the fire engine.
rouA crowd was gathering around him.
rouA dog is sometimes a dangerous animal.
rouA dry leaf fell to the ground.
rouA fence runs around the house.
rouA few minutes' walk brought him to the zoo.
rouA few minutes' walk brought me to the park.
rouA few minutes' walk brought me to the shore.
rouA few minute's walk brought us to the park.
rouA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
rouA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
rouAfter all the trouble we went to in coming up with that project it only took them a second to shoot it down in the meeting.
rouAfter dinner we took a spin around town in my car.
rouAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
rouAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
rouAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
rouAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
rouAfter losing his job he went through a very difficult time.
rouAfter my husband's death I walked around like a zombie.
rouAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
rouAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
rouAfter their parents died their grandparents brought them up.
rouAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
rouAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
rouA generous man contributed some two billion yen to charity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ตกที่นั่งลำบาก[V] be in trouble, Example: กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกำลังตกที่นั่งลำบากในการถูกตราหน้าจากชาวโลกว่าเป็นตัวการขัดขวางไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง, Thai definition: อยู่ในฐานะลำบาก, Notes: (สำนวน)
ตัวจริง[N] on ground player, Ant. ตัวสำรอง, Example: นักฟุตบอลที่เป็นตัวจริงกำลังฝึกซ้อมอยู่ในสนาม, Thai definition: นักกีฬาตัวจริงที่ทำการแข่งขัน
ตีโค้ง[V] turn around, See also: wrench, move in a curved or circular path, Syn. เข้าโค้ง, Example: ส่วนหัวของเครื่องบินหักแล้วตีโค้งกลับก่อนจะควบสว่านพุ่งจมดิ่งไปในเหลือบเขาสูง
ทางลง[N] route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
ทุกฝ่าย[N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
มีเส้นมีสาย[V] have a circle of friends, See also: have a group of helpers, have insiders, Syn. มีเส้นสาย, Ant. ไร้เส้นสาย, Example: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ, Thai definition: มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน
รายล้อม[V] surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai definition: เรียงวนรอบ
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
ลอยฟ่อง[V] float throughout, Syn. ลอยสูง, ลอยเด่น, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: หลังคืนวันลอยกระทงทีไร เศษโฟมเศษขยะลอยฟ่องอยู่เต็มสระไปหมด, Thai definition: ลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัด
สมบูรณ์พูนสุข[ADJ] comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
หยาบกร้าน[ADJ] rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คลุกฝุ่น[V] fall and roll on the ground, Example: เมื่อลืมตาตื่นขึ้น แต่ละคนล้วนมอมแมม คลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai definition: ลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น
จับมือใครดมไม่ได้[V] cannot look for the one who makes trouble, Example: อำนาจป่าเถื่อนคุกคามเอาชีวิตผู้คนไปทิ้งโดยยังจับมือใครดมไม่ได้, Thai definition: หาคนทำผิดไม่ได้, Notes: (สำนวน)
ใจพระ[ADJ] kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
ตั้งวง[V] gather into a group, See also: form into a group, group, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย, Thai definition: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ถูกช่อง[ADV] through the right pull, Syn. ถูกช่องถูกทาง, Example: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้, Thai definition: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
ปอดแหก[V] be chicken-hearted, See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted, Syn. กลัว, หวาดกลัว, Example: หล่อนปอดแหกไปเสียทุกเรื่องแม้แต่การเข้าสอบสัมภาษณ์งาน, Thai definition: กลัวมากจนไม่มีสติ, กลัวอย่างยิ่ง, Notes: (ปาก)
เป็นเรื่อง[V] get into trouble, See also: make a mess of things, Syn. เกิดเรื่อง, Example: เธอมักจะทำให้ปัญหาเล็กน้อยเป็นเรื่องขึ้นมาทุกที, Thai definition: เป็นเหตุลุกลาม
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
รุมเร้า[V] beset, See also: harass, trouble, Example: ปัญหาต่างๆ พากันมารุมเร้าเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย, Thai definition: เร่งกันเข้ามา
ไล่ต้อน[V] drive, See also: round up, herd, corner, trap, Syn. ต้อน, Example: ตำรวจนอกเครื่องแบบไล่ต้อนนักเรียนที่ยกพวกตีกัน, Thai definition: ไล่ตามและสกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ
หยาบกระด้าง[ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด
หลงตัวเอง[V] be proud of oneself, See also: get swell-headed, be carried away by, forget oneself, swell with pride, lose one's bearing, Example: คนเราบางครั้งมักจะหลงตัวเอง, Thai definition: ถือมั่นว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นจนหลงใหลว่าไม่มีใครเทียบ
อื้อซ่า[ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
สิ่งรบกวน[N] disturbance, See also: troublesomeness, intrusion
สิ่งรอบข้าง[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบตัว
สิ่งรอบตัว[N] surroundings, See also: environment, Syn. สิ่งรอบข้าง
ชั้นล่าง[N] ground floor, See also: first floor, Syn. ชั้นหนึ่ง
กางเกงชายหาด[N] beach trousers
ม้าหมุน[N] roundabout, See also: carousel, children's merry-go-round
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
ตัดผ่าน[V] cut through, See also: bypass, Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน, Example: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน
ปลุกอารมณ์[V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
พูดอ้อม[V] beat around the bush, Syn. พูดวกวน, พูดอ้อมค้อม, Ant. พูดกระชับ, พูดตรงไปตรงมา, Example: เรื่องบางเรื่องเราควรพูดอ้อมบ้างเพื่อรักษาน้ำใจผู้อื่น, Thai definition: พูดเรื่องอื่นก่อนที่จะวกมาพูดเรื่องที่ต้องการ
ลดตัวลงมา[V] lower oneself, See also: stoop to hanging around with, Ant. ถีบตัวสูงขึ้น, Example: คนอย่างเธอคงไม่ยอมลดตัวลงมาคบหากับผมหรอก, Thai definition: ยอมสมาคมกับผู้ที่ต้อยต่ำกว่าตนโดยไม่ถือตัว
ลอดผ่าน[V] pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
เล่นบ้าๆ[V] fool around with, Syn. เล่นแผลงๆ, เล่นพิเรนทร์, Example: อย่าเล่นบ้าๆ แบบนี้อีก มือเปียกๆ เดี๋ยวไฟก็ช็อตตายหรอก, Thai definition: ทำในสิ่งที่คนทั่วๆ ไปเห็นว่าผิดปกติวิสัย เพื่อความบันเทิงของตน
ส่งข้าม[V] bypass, See also: send around, Example: ท่านสั่งลูกน้องให้หยิบเอกสารส่งข้ามมาให้, Thai definition: ส่งโดยผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette   FR: petite boîte[f] ; cassette [f]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) EN: red card   FR: carte rouge [f]
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements   
บันไดเลื่อน[n. exp.] (bandai leūoen) EN: escalator ; moving staircase   FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; incline ; lean   FR: tourner ; détourner
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบือนหน้า[v. exp.] (beūoen nā) EN: turn round ; turn one's head   FR: tourner la tête
เบือนหนี[v.] (beūoen nī) EN: turn away ; turn round and not look   FR: se détourner ; détourner les yeux
บี้[adj.] (bī) EN: flat ; snub ; pug   FR: retroussé
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting   FR: déformé ; tordu
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon   FR: ruban rouge [m]
บริเวณวัด[n. prop.] (børiwēn wat) EN: temple ground   FR: enceinte d'un temple [f]
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
บูรณะถนน[v. exp.] (būrana thanon) EN: repair the roads   FR: réparer la route
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy   FR: morose ; morne
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ชายชาวโรมาเนีย[n. prop.] (chāichāo Rōmānīa) FR: Roumain [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
ฉากหลัง[n. exp.] (chāk lang) EN: background ; backdrop   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUCH    R AW1 CH
KROUT    K R AW1 T
CROUP    K R UW1 P
GROUT    G R AW1 T
TROUP    T R UW1 P
ROUGH    R AH1 F
TROUT    T R AW1 T
ROUGE    R UW1 ZH
PROUD    P R AW1 D
BROUN    B R UW1 N
ROUND    R AW1 N D
PROUT    P R AW1 T
GROUP    G R UW1 P
CROUT    K R AW1 T
ROUKOS    R UW1 K OW0 S
PROUST    P R UW1 S T
LAROUX    L ER0 UW1
BROUGH    B R AW1
POROUS    P AO1 R AH0 S
KOUROU    K UW1 R UW2
KROUSE    K R AW1 S
KROUPA    K R UW1 P AH0
PROUST    P R AW1 S T
GEROUX    ZH ER0 UW1
CROUGH    K R AW1
BROUSE    B R AW1 S
KAROUN    K ER0 UW1 N
DROUIN    D R W IY1 N
GROUND    G R AW1 N D
PROUGH    P R AW1
MARROU    M AH0 R UW1
AROUSE    ER0 AW1 Z
AROUND    ER0 AW1 N
AROUND    ER0 AW1 N D
FAROUK    F AH0 R UW1 K
GROULX    G R AW1 L K S
GROUSE    G R AW1 S
ROUBLE    R UW1 B AH0 L
LEROUX    L ER0 UW1
PROUSE    P R AW1 S
PROULX    P R AW1 L K S
GROUCH    G R AW1 CH
ROUGHT    R AO1 T
PROUTY    P R AW1 T IY0
ROUBAL    R UW0 B AE1 L
CROUSE    K R AW1 S
CROUCH    K R AW1 CH
GROUPE    G R UW1 P
MAROUS    M EH1 R AH0 S
GIROUX    G IH0 R UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rout    (v) (r au1 t)
Rouen    (n) (r uu1 o ng)
croup    (n) (k r uu1 p)
group    (v) (g r uu1 p)
proud    (j) (p r au1 d)
rou_e    (n) (r uu1 ei)
rouge    (v) (r uu1 zh)
rough    (v) (r uh1 f)
round    (v) (r au n d)
rouse    (v) (r au1 z)
route    (v) (r uu1 t)
routs    (v) (r au1 t s)
trout    (n) (t r au1 t)
Marous    (n) (m a1 r ou s)
Giroux    (n) (jh ii r ou1)
Stroud    (n) (s t r au1 d)
around    (a) (@1 r au1 n d)
arouse    (v) (@1 r au1 z)
crouch    (v) (k r au1 ch)
croups    (n) (k r uu1 p s)
grouch    (v) (g r au1 ch)
ground    (v) (g r au1 n d)
groups    (v) (g r uu1 p s)
grouse    (v) (g r au1 s)
porous    (j) (p oo1 r @ s)
rou_es    (n) (r uu1 ei z)
rouble    (n) (r uu1 b l)
rouged    (v) (r uu1 zh d)
rouges    (v) (r uu1 zh i z)
roughs    (v) (r uh1 f s)
rounds    (v) (r au1 n d z)
roused    (v) (r au1 z d)
rouses    (v) (r au1 z i z)
routed    (v) (r au1 t i d)
routed    (v) (r uu1 t i d)
routes    (v) (r uu1 t s)
serous    (j) (s i@1 r @ s)
shroud    (v) (sh r au1 d)
sprout    (v) (s p r au1 t)
trough    (n) (t r o1 f)
troupe    (n) (t r uu1 p)
Roubaix    (n) (r uu1 b ei)
aground    (j) (@1 g r au1 n d)
amorous    (j) (a1 m @ r @ s)
aroused    (v) (@1 r au1 z d)
arouses    (v) (@1 r au1 z i z)
borough    (n) (b uh1 r @)
brought    (v) (b r oo1 t)
carouse    (v) (k @1 r au1 z)
citrous    (j) (s i1 t r @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厚生労働省[こうせいろうどうしょう, kouseiroudoushou] (n) กระทรวงสาธารณสุขและแรงงาน
労働[ろうどう, roudou] (n) แรงงาน
労働委員会[ろうどういいんかい, roudouiinkai] (n) คณะกรรมการแรงงาน
労働組合[ろうどうくみあい, roudoukumiai] (n) สหภาพแรงงาน
労働組合員[ろうどうくみあいいん, roudoukumiaiin] (n) สมาชิกสหภาพแรงงาน
労働災害[ろうどうさいがい, roudousaigai] (n) ความบาดเจ็บสูญเสียจากการทำงาน
労働時間[ろうどうじかん, roudoujikan] (n) ชั่วโมงทำงาน
労働省[ろうどうしょう, roudoushou] (n) กระทรวงแรงงาน
労働大臣[ろうどうだいじん, roudoudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
労働条件[ろうどうじょうけん, roudoujouken] (n) เงื่อนไขแรงงาน
労働人口[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) จำนวนแรงงานในประเทศ
労働法[ろうどうほう, roudouhou] (n) กฎหมายแรงงาน
労働争議[ろうどうそうぎ, roudousougi] (n) ข้อพิพาทแรงงาน
労働政策[ろうどうせいさく, roudouseisaku] (n) นโยบายแรงงาน
労働運動[ろうどううんどう, roudouundou] (n) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงาน
労働力[ろうどうりょく, roudouryoku] (n) แรงงาน
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] (n) ผู้ใช้แรงงาน
労働者階級[ろうどうしゃかいきゅう, roudoushakaikyuu] (n) ชนชั้นกรรมกร
砂漏[さろう, sarou] (n) นาฬิกาทราย
新郎[しんろう, shinrou] (n) เจ้าบ่าว, See also: S. 花婿, A. 新婦, 花嫁,
新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] (n) คู่บ่าวสาว
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) เงินโบนัส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
楼閣[ろうかく, roukaku] (n) ตึกระฟ้า, อาคารสูง , See also: S. 高楼、高殿,
労働許可証[ろうどうきょかしょう, roudoukyokashou] (n) Work permit
牢獄[ろうごく, rougoku] (n) คุก, เรือนจำ, ที่คุมขัง
漏洩[ろうえい, rouei] (n) การรั่วไหล (การรั่วไหลของข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ)
ロー付け[ろうつけ, routsuke] แนวเชื่อม
蜻蛉[かげろう, kagerou] (n) แมลงเม่า , See also: R. 蜻蛉日記
蜻蛉日記[かげろうにっき, kagerounikki] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน
疲労[ひろう, hirou] (n) ความเหนื่อยล้า
廊下[ろうか, rouka] (n) ระเบียงทางเดิน
[ふくろう, fukurou] (n) นกฮูก
馬鹿やろう[ばかやろう, bakayarou] (phrase vulgar) ไอ้โง่, ไอ้บ้า
浪人[ろうにん、rounin, rounin , rounin] ซามูไรพเนจร,คนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วรอสอบใหม่ในปีต่อไป
労務費[ろうむひ, roumuhi] ค่าแรง
老舗[ろうほ, rouho] ร้านเก่าแก่(ตั้งมานาน)
浪費家[ろうひか, rouhika] (n ) คนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
野郎[やろう, yarou] (n pron. ) bastard
ろう材[ろうざい, rouzai] สารเชื่อมโลหะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛り上がる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
囲む[かこむ, kakomu] Thai: ล้อมรอบ English: to surround
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] Thai: กลุ่ม English: group
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กลุ้มใจ English: to be troubled
極める[きわめる, kiwameru] Thai: สำรวจอย่างถี่ถ้วน English: to investigate thoroughly
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
拾う[ひろう, hirou] Thai: เก็บขึ้นมา English: to pick up
拾う[ひろう, hirou] Thai: ค้นหา English: to find
拾う[ひろう, hirou] Thai: โกย English: to gather
巡る[めぐる, meguru] Thai: ตระเวนไปทั่ว English: to go around
荒れる[あれる, areru] Thai: หยาบ English: to be rough
経路[けいろ, keiro] Thai: เส้นทาง ทางผ่าน English: route
誇る[ほこる, hokoru] Thai: ภูมิใจ English: to be proud of
揃う[そろう, sorou] Thai: ครบ
揃う[そろう, sorou] Thai: เท่ากัน English: to be equal
揃う[そろう, sorou] Thai: เข้ากันได้
越える[こえる, koeru] Thai: ผ่านเลย English: to pass through
見極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: แยกแยะให้ออก English: to see through
立ち話[たちばなし, tachibanashi] Thai: ยืนสนทนา English: standing around talking
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground
貫く[つらぬく, tsuranuku] Thai: ทำจนตลอด English: to go through

German-Thai: Longdo Dictionary
Patrouille|die, pl. Patrouillen| หน่วยลาดตระเวน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckkappe {f} | Abdeckkappen {pl}shroud | shrouds [Add to Longdo]
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group [Add to Longdo]
Abenteuerleben {n}; Abenteurerleben {n}adventurous life [Add to Longdo]
Abenteuerlichkeit {f}; Abenteuerlust {f}adventurousness [Add to Longdo]
Abenteuerspielplatz {m}adventure playground [Add to Longdo]
Abenteurergeist {m}adventurous spirit [Add to Longdo]
Abgötterei {f}idolatrousness [Add to Longdo]
Abnutzung {f}; Verschleiß {m}wearout [Add to Longdo]
Abrechnungsroutine {f}accounting routine [Add to Longdo]
Abrundung {f}rounding (off) [Add to Longdo]
Absenkung {f} (des Grundwasserspiegels)lowering (of the groundwater level) [Add to Longdo]
Ärger {m}; Sorge {f} | Ärger bekommen | Ärger machen | sich Ärger einhandelntrouble | to run into trouble | to make trouble | to look for trouble [Add to Longdo]
Aktionsgemeinschaft {f}; Bürgerinitiative {f}action group [Add to Longdo]
Allrounder {m}; Handlanger {m}handyman [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Alternativweg {m}alternative route [Add to Longdo]
Altersgruppe {f}age group; age bracket [Add to Longdo]
Altersklasse {f}age group [Add to Longdo]
Altlast {f}dangerous waste [Add to Longdo]
Analyseroutine {f}analyzer [Add to Longdo]
Ankergrund {m}; Ankerplatz {m}anchorage; anchorage ground [Add to Longdo]
Anschlusspfosten {m}round termination post [Add to Longdo]
Anschwellen {n}; Zunahme {f}groundswell [Add to Longdo]
Arbeiterunruhen {pl}labour troubles [Add to Longdo]
Arbeitsgang {m} | alternativer Arbeitsgangrouting | alternative routing [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft {f}work group; working group; syndicate [Add to Longdo]
Arbeitsgruppe {f}(working) team; study group (school) [Add to Longdo]
Arbeitsgruppe {f}; Arbeitskreis {m}work group; working group [Add to Longdo]
Arbeitsraum {m}; Gruppenraum {m} | Arbeitsräume {pl}; Gruppenräume {pl}group room | group rooms [Add to Longdo]
Artikelgruppe {f}article group [Add to Longdo]
Auerhuhn {n}; Auerhahn {m} [ornith.] | Auerhühner {pl}; Auerhähne {pl}wood grouse | wood grouses [Add to Longdo]
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin [Add to Longdo]
Aufrauen {n}; Aufrauhen {n} [alt]roughening; grinding [Add to Longdo]
Aufschüttung {f}; Erdaufschüttung {f}filled ground [Add to Longdo]
Ausdruck {m}routine [Add to Longdo]
Aushebung {f}roundup [Add to Longdo]
Aussteuer {f}; Brautaussteuer {f}trousseau [Add to Longdo]
Ausweichen {n}runaround [Add to Longdo]
Automorphismengruppe {f} [math.]automorphism group; group of automorphisms [Add to Longdo]
Bahn brechento break fresh ground [Add to Longdo]
Ballaststoffe {pl}roughage [Add to Longdo]
Bande {f}; Rotte {f}; Zusammenrottung {f}rout; gang; mob [Add to Longdo]
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number [Add to Longdo]
gemeinsame Basis {f}common ground [Add to Longdo]
eine gemeinsame Basis finden (mit jdm.)to find common ground (with sb.) [Add to Longdo]
Basisplatte {f}ground plate [Add to Longdo]
Bauplatz {m}building lot; building ground; building site [Add to Longdo]
Beanspruchungsgruppe {f}stress group [Add to Longdo]
Befestigungslasche {f}grounding clip [Add to Longdo]
Begeisterung {f}rapturousness [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
rouge(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีแดง
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
BGM[ビージーエム, bi-ji-emu] (n) background music; BGM; (P) [Add to Longdo]
G10[ジーテン, ji-ten] (n) Group of Ten; G-10 [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うるめ節;潤目節[うるめぶし, urumebushi] (n) (See 潤目) finely chopped round herring [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かそこら[, kasokora] (exp) around ...; or so [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P) [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P) [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
くりくり[, kurikuri] (adj-f) big and round (e.g. eyes, shaven head, etc.) [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
くるっ[, kurutsu] (adv-to) (See 転・1) turn around; rapid turn; round and charming (e.g. eyes) [Add to Longdo]
くろくろ[, kurokuro] (adv) (on-mim) going round and round [Add to Longdo]
くわ入れ式;鍬入れ式[くわいれしき, kuwaireshiki] (n) ground-breaking ceremony [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P) [Add to Longdo]
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
こともあろうに[, kotomoarouni] (exp) of all things [Add to Longdo]
この辺;此の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, ] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一半天[yī bàn tiān, ㄧ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] in a day or two; when I get around to it [Add to Longdo]
一干二净[yī gān èr jìng, ㄧ ㄍㄢ ㄦˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] (saying) thoroughly; completely [Add to Longdo]
一拨儿[yī bō r, ㄧ ㄅㄛ ㄖ˙, / ] group of people [Add to Longdo]
一拥而上[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, / ] to swarm around; flocking (to see) [Add to Longdo]
一氧化二氮[yī yǎng huà èr dàn, ㄧ ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄦˋ ㄉㄢˋ, ] nitrous oxide N2O; laughing gas [Add to Longdo]
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, ] all one's life; throughout one's life [Add to Longdo]
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest [Add to Longdo]
一轮[yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, / ] first round (of a match or election) [Add to Longdo]
一遍[yī biàn, ㄧ ㄅㄧㄢˋ, ] one time (all the way through); once through [Add to Longdo]
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, / ] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet [Add to Longdo]
丁基[dīng jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, ] butyl group C4H9- (chem.) [Add to Longdo]
七十七国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Group of 77 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao [Add to Longdo]
三星集团[Sān xīng Jí tuán, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Samsung Group [Add to Longdo]
三氯化磷[sān lǜ huà lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous trichloride [Add to Longdo]
三氯氧磷[sān lǜ yǎng lín, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧㄤˇ ㄌㄧㄣˊ, ] phosphorous oxychloride [Add to Longdo]
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, ] office workers (as social group) [Add to Longdo]
不一而足[bù yī ér zú, ㄅㄨˋ ㄧ ㄦˊ ㄗㄨˊ, ] by no means an isolated case; numerous [Add to Longdo]
不胜枚举[bù shèng méi jǔ, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ, / ] too numerous to mention individually or one by one [Add to Longdo]
不好惹[bù hǎo rě, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄖㄜˇ, ] not to be trifled with; not to be pushed around; stand no nonsense [Add to Longdo]
不安全[bù ān quán, ㄅㄨˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] unsafe; dangerous [Add to Longdo]
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
不知凡几[bù zhī fán jǐ, ㄅㄨˋ ㄓ ㄈㄢˊ ㄐㄧˇ, / ] one can't tell how many; numerous similar cases [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, / ] get round fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不费事[bù fèi shì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄕˋ, / ] not troublesome [Add to Longdo]
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, / ] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance [Add to Longdo]
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars [Add to Longdo]
丙基[bǐng jī, ㄅㄧㄥˇ ㄐㄧ, ] propyl group C3H7- (chem.) [Add to Longdo]
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, ] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists [Add to Longdo]
中毒途径[zhōng dú tú jìng, ㄓㄨㄥ ㄉㄨˊ ㄊㄨˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] poisoning route [Add to Longdo]
中远香港集团[Zhōng yuǎn Xiāng Gǎng Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] COSCO Hong Kong Group [Add to Longdo]
主族[zhǔ zú, ㄓㄨˇ ㄗㄨˊ, ] main group [Add to Longdo]
乙基[yǐ jī, ㄧˇ ㄐㄧ, ] methyl group C2H5- (chem.) [Add to Longdo]
乙氨基[yǐ ān jī, ㄧˇ ㄢ ㄐㄧ, ] ethyalamino group [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry [Add to Longdo]
乱世[luàn shì, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ, / ] the world in chaos; troubled times; (in Buddhism) the mortal world [Add to Longdo]
了如指掌[liǎo rú zhǐ zhǎng, ㄌㄧㄠˇ ㄖㄨˊ ㄓˇ ㄓㄤˇ, ] to understand sth thoroughly (like the back of one's hand) [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
二轮[èr lún, ㄦˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] second round (of a match or election) [Add to Longdo]
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
五花肉[wǔ huā ròu, ˇ ㄏㄨㄚ ㄖㄡˋ, ] streaky pork [Add to Longdo]
五花腌猪肉[wǔ huā yān zhū ròu, ˇ ㄏㄨㄚ ㄧㄢ ㄓㄨ ㄖㄡˋ, / ] streaky bacon [Add to Longdo]
五音[wǔ yīn, ˇ , ] five notes of pentatonic scale, roughly do, re, mi, sol, la; five initial consonants of Chinese phonetics, namely 喉音, 牙音, 舌音, 齒音|齿音, 唇音 [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
井下[jǐng xià, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ, ] underground in mine [Add to Longdo]
[gèn, ㄍㄣˋ, / ] extend across; through [Add to Longdo]
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, / ] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
クロウラー[くろうらー, kuroura-] (Web) crawler [Add to Longdo]
グランド[ぐらんど, gurando] ground [Add to Longdo]
グループ[ぐるーぷ, guru-pu] group [Add to Longdo]
グループID[ぐるーぷ ID, guru-pu ID] group ID [Add to Longdo]
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address [Add to Longdo]
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window [Add to Longdo]
グループウェア[ぐるーぷうえあ, guru-puuea] groupware [Add to Longdo]
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window [Add to Longdo]
グループ化[グループか, guru-pu ka] grouping [Add to Longdo]
グループ絶縁[グループぜつえん, guru-pu zetsuen] grouping isolation [Add to Longdo]
グループ同報[グループどうほう, guru-pu douhou] group broadcast [Add to Longdo]
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system [Add to Longdo]
コードグループ[こーどぐるーぷ, ko-doguru-pu] code-group [Add to Longdo]
コルーチン[こるーちん, koru-chin] coroutine [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サンプル集団[サンプルしゅうだん, sanpuru shuudan] sample group, sample set [Add to Longdo]
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG [Add to Longdo]
シャーシ接地[シャーシせっち, sha-shi secchi] chassis ground [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]
ソースルーティング[そーするーていんぐ, so-suru-teingu] source routing [Add to Longdo]
ソースルート[そーするーと, so-suru-to] source route [Add to Longdo]
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] data rounding [Add to Longdo]
データタグ群[データたぐぐん, de-ta tagugun] data tag group [Add to Longdo]
ニュースグループ[にゅーすぐるーぷ, nyu-suguru-pu] NG, news group [Add to Longdo]
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route [Add to Longdo]
バックグラウンドジョブ[ばっくぐらうんどじょぶ, bakkuguraundojobu] background job [Add to Longdo]
バックグランド[ばっくぐらんど, bakkugurando] background [Add to Longdo]
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一郎[いちろう, ichirou] Ichirou (maennl.Name) [Add to Longdo]
三郎[さぶろう, saburou] Saburou (maennl.Name) [Add to Longdo]
二郎[じろう, jirou] Jirou (maennl.Name) [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] JAHRESZEIT, WETTER [Add to Longdo]
[そうろう, sourou] (klassisches_Verb-Suffix) [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
兵糧[ひょうろう, hyourou] Proviant [Add to Longdo]
功労[こうろう, kourou] Verdienst [Add to Longdo]
[ろう, rou] MUEHE, ANSTRENGUNG, ARBEIT [Add to Longdo]
労働[ろうどう, roudou] Arbeit [Add to Longdo]
労働時間[ろうどうじかん, roudoujikan] Arbeitszeit [Add to Longdo]
労働組合[ろうどうくみあい, roudoukumiai] Gewerkschaft [Add to Longdo]
労働者[ろうどうしゃ, roudousha] Arbeiter [Add to Longdo]
労働運動[ろうどううんどう, roudouundou] Arbeiterbewegung [Add to Longdo]
労力[ろうりょく, rouryoku] Muehe, Anstrengung, Arbeit [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] Arbeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
回廊[かいろう, kairou] Korridor, Galerie [Add to Longdo]
太郎[たろう, tarou] Tarou (maennl.Name) [Add to Longdo]
居候[いそうろう, isourou] Schmarotzer, Parasit [Add to Longdo]
巡視艇[じゅんしてい, junshitei] Patrouillenboot [Add to Longdo]
常務[じょうむ, joumu] taegliche_Arbeit, Routinearbeit [Add to Longdo]
[ろう, rou] KORRIDOR, GANG, GALERIE [Add to Longdo]
廊下[ろうか, rouka] Korridor, (ueberdachter) -Gang [Add to Longdo]
徒労[とろう, torou] vergebliche_Muehe, vergebliche_Anstrengung [Add to Longdo]
心労[しんろう, shinrou] Kummer, Sorge [Add to Longdo]
披露[ひろう, hirou] Bekanntmachung, Anzeige [Add to Longdo]
拾う[ひろう, hirou] aufheben, finden [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] Wolkenkratzer [Add to Longdo]
敬老[けいろう, keirou] Achtung_vor_dem_Alter [Add to Longdo]
新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] Braut_und_Braeutigam [Add to Longdo]
明朗[めいろう, meirou] -klar, -hell, -heiter [Add to Longdo]
朗報[ろうほう, rouhou] gute_Nachricht [Add to Longdo]
朗朗[ろうろう, rourou] klingend, hellklingend, wohltoenend [Add to Longdo]
朗詠[ろうえい, rouei] (japanisches_Gedicht) rezitieren, (chinesisches_Gedicht) rezitieren [Add to Longdo]
朗読[ろうどく, roudoku] vorlesen, ablesen, vortragen, rezitieren [Add to Longdo]
[ろう, rou] TURM, HOHES GEBAEUDE [Add to Longdo]
楼門[ろうもん, roumon] zweistoeckiges_Torgebaeude [Add to Longdo]
楼閣[ろうかく, roukaku] -Palast, -Schloss [Add to Longdo]
次郎[じろう, jirou] Jirou (maennl.Name) [Add to Longdo]
波浪[はろう, harou] -Wellen, -Wogen [Add to Longdo]
流浪[るろう, rurou] das_Herumwandern, das_Umherziehen [Add to Longdo]
浦島太郎[うらしまたろう, urashimatarou] Urashima_Taro, (Maerchengestalt) [Add to Longdo]
[ろう, rou] WELLEN, TREIBEN [Add to Longdo]
浪人[ろうにん, rounin] herrenloser_Samurai, Stellungsloser [Add to Longdo]
浪費[ろうひ, rouhi] Verschwendung, Vergeudung [Add to Longdo]
浮浪[ふろう, furou] Landstreicherei, Vagabundieren [Add to Longdo]
港湾労働者[こうわんろうどうしゃ, kouwanroudousha] Hafenarbeiter [Add to Longdo]
漏電[ろうでん, rouden] Stromverlust, Kurzschluss [Add to Longdo]
玄人[くろうと, kurouto] Fachmann, Sachverstaendiger [Add to Longdo]
画廊[がろう, garou] Bildergalerie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top