หรือคุณหมายถึง roßa?
Search result for

rossa

(16 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rossa-, *rossa*
Possible hiragana form: ろっさ
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Get in. - Agent Rossabi.เข้ามาซิ เจ้าหน้าที่ซอสซาบิ Half a World Away (2011)
Rossabi intercepted me in Baltimore while I was visiting his sister.รอสซาบิไปดักรอฉันที่บัลติมอร์ ตอนที่ไปหาน้องสาวของคานี่ Half a World Away (2011)
bello vo'andare in Porta Rossa a comparar I'anelloบรรยายไทย โดย [ tpayakorn ] Viper (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังกรณีใบมัน[n. exp.] (sangkaranī bai man) EN: Firecracker flower ; Dark-Leaved Crossandra   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSSA    R OW1 S AH0
ROSSANO    R OW0 S AA1 N OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッサリー[, gurossari-] (n) glossary [Add to Longdo]
コロッサス[, korossasu] (n) colossus [Add to Longdo]
テラロッサ[, terarossa] (n) terra rossa (ita [Add to Longdo]
ブロッサム[, burossamu] (n) blossom [Add to Longdo]
ロッサー[, rossa-] (n) Rosser [Add to Longdo]
[あずさ;し;アズサ, azusa ; shi ; azusa] (n) (1) (あずさ, アズサ only) (uk) (See 夜糞峰榛) Japanese cherry birch (Betula grossa); (2) (あずさ, アズサ only) (See キササゲ) yellow catalpa (Catalpa ovata); (3) printing block [Add to Longdo]
梓弓[あずさゆみ, azusayumi] (n) catalpa bow; betula grossa [Add to Longdo]
水目[みずめ;ミズメ, mizume ; mizume] (n) (See ヨグソミネバリ) Japanese cherry birch; betula grossa [Add to Longdo]
夜糞峰榛[よぐそみねばり;ヨグソミネバリ, yogusominebari ; yogusominebari] (n) (uk) (See 水目) Japanese cherry birch (Betula grossa) [Add to Longdo]
腕木[うでぎ;うでき, udegi ; udeki] (n) crossarm; bracket; blade; semaphore [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top