Search result for

rho

(123 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rho-, *rho*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rho[N] อักษรกรีกตัวที่ 17 (อักษรแทนในภาษาอังกฤษคือ r )
rhomb[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus
rhodium[N] ธาตุโรเดียม (สัญลักษณ์แทนคือ Rh)
rhombus[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhomb
rhomboid[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus, rhomb
rhododendron[N] ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhomboid(รอม'บอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
cirrhosis(ซิโร'ซิส) n. โรคตับแข็ง, See also: cirrhosed adj. ดูcirrhosis cirrhotic adj. ดูcirrhosis
diarrhoea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
dysmenorrhoea(ดิสเมนนะเรีย') n. อาการปวดระดู., See also: dysmenorrheal,dysmenoerrheal adj.
gonorrhoea(กอนนะเรีย') n. โรคหนองในเนื่องจากเชื้อ gonococcus.
haemorrhoid(เฮม'มะรอยดฺ) n. ดูhe-morrhoid., See also: haemorrhoidal adj.
hemorrhoid(เฮม'มะรอยดฺ) n. ริดสีดวงทวาร., See also: ha (e) morrhoidal adj.
hoarhound(ฮอร์'เฮาดฺ) n. horehound

English-Thai: Nontri Dictionary
rhombus(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
cirrhosis(n) โรคตับแข็ง
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี
slaughterhouse(n) โรงฆ่าสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhod(o)-; ruber; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhod(o)-; ruber; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombate; rhomboid; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombencephalon; hindbrainสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombic-รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombohedronทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhomboidรอมบอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhomboid; rhombate; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhomboidal; rhombate; rhomboid-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rho GTP-binding proteinsโปรตีนโรจีทีพี-บายดิ้ง [TU Subject Heading]
Rho(D) immune globulinโร(ดี) อิมมูน โกลบูลิน [TU Subject Heading]
Rhodonite โรโดไนต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดเลย พิจิตร แพร่ และนราธิวาส ประโยชน์ - นำมาขัดทำเป็นหินประดับ และใช้ผสมทำให้แก้วมีสีม่วง ถึงแม้จะเป็นแร่แมงกานีสชนิดหนึ่งแต่ไม่เหมาะ ที่จะนำเอาไปแยกเพื่อนำไปถลุงเอาโลหะ เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
rhombic sulphur [alpha sulphur]กำมะถันรอมบิก, ผลึกรูปหนึ่งของกำมะถันซึ่งอยู่ตัวที่อุณหภูมิปกติ  มีสีเหลือง  ลักษณะผลึกที่สมบูรณ์เป็นดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rhode island?Rhode island? New Haven Can Wait (2008)
Get this to Captain Rhodes as soon as you can.เอานี่ไปให้ กัปตัน โร้ด เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ Day of the Dead (2008)
Captain Rhodes' Humvee.รถฮัมวี่ของกัปตันโรดี้ Day of the Dead (2008)
All right, I'm taking Rhodes' Humvee.โอเค เราจะเอารถฮัมวี่ของโร้ดไป Day of the Dead (2008)
You saw what happened to Rhodes when he got bit, okay?คุณก็เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับโร้ด ตอนที่เขาถูกกัก, โอเค? Day of the Dead (2008)
Hey, look, Rhodes was bitten hundreds of times, him once.เฮ้, ดูซิ, โร้ดถูกกัด ร้อยทั้งร้อยเขาต้อง.. Day of the Dead (2008)
Williams, Captain Rhodes is down.วิลเลี่ยม, นี่ฉันเอง Day of the Dead (2008)
- Good job, Rhoda.- เยี่ยมมาก โรด้า 500 Days of Summer (2009)
And, Rhoda, no disrespect here, but, um, this is total shit.อ้อ โรด้า ผมไม่ได้มีเจตนาจะไม่เคารพคุณนะ แต่อืม... นี่มัน... 500 Days of Summer (2009)
Labour spokesman, Lindsay Rhodes, said the party had nothing more to say of what was a sordid and sorry case.และถูกศาลตัดสินให้ต้องฑัณฑ์บน 18 เดือน ก่อนจะเข้าคุก แหล่งข่าวบอกว่า เค้าไม่มีอะไรจะพูด Harry Brown (2009)
That is lily rhodes van der woodsen bass et cetera.ลิลลี่ โร้ด แวนเดอวูดเซน บาส และอื่นๆ The Wrath of Con (2009)
RHODES RECORDS. RICK RHODES' OFFICE.โร้ด เรคคอร์ดสวัสดีค่ะ ออฟฟิสของริค โร้ดค่ะ Valley Girls (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rhoThey arrived in Southern Rhodesia, and there was a choice of an immigrants' camp, consisting of mud huts with a communal water supply, or a hotel; and they chose the hotel, being what are known as people of means.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhomb, lozenge
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน[N] rhomboid
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, Syn. รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
โรเดียม[N] rhodium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 45 สัญลักษณ์ Rh เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 1966 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhombohedron, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: เขาออกแบบโต๊ะทำงานของเขาเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR: génie [m] ; surhomme [m]
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids   
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
ขี้ไหล[n.] (khīlai) EN: diarrhoea = diarrhea (Am.)   FR: diarrhée [f]
ขี้ราด[v. exp.] (khī rāt) EN: have diarrhoea   FR: avoir la diarrhée ; avoir la colique ; avoir la turista = tourista (fam.) ; avoir la courante (pop.) ; avoir la chiasse (vulg.)
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen phīnøng) EN: brotherhood ; sisterhood   
กลุ่มเพื่อนบ้าน[n. exp.] (klum pheūoenbān) EN: neighborhood   
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RHO    R OW1
RHOTO    R OW1 T OW0
RHODE    R OW1 D
RHODY    R OW1 D IY0
RHODA    R OW1 D AH0
RHONE    R OW1 N
RHOME    R OW1 M
RHOAD    R OW1 D
RHODES    R OW1 D Z
RHOTON    R OW1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rhode    (n) (r ou1 d)
rhomb    (n) (r o1 m)
rhombs    (n) (r o1 m z)
Rhondda    (n) (r o1 n d @)
rhombus    (n) (r o1 m b @ s)
rhomboid    (n) (r o1 m b oi d)
rhomboids    (n) (r o1 m b oi d z)
rhombuses    (n) (r o1 m b @ s i z)
rhododendron    (n) (r ou2 d @ d e1 n d r @ n)
rhododendrons    (n) (r ou2 d @ d e1 n d r @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterhose(n) |die, pl. Unterhosen| กางเกงชั้นใน
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
schwerhörig[ชแวรเฮอริก] (adj) ที่หูไม่ดี, ที่หูหนวก เช่น Der alte Mann ist schwerhörig. Das heißt, er hört nicht gut.
erhöhen(vt) |erhöhte, hat erhöht| เพิ่ม, ทำให้สูงขึ้น เช่น den Preis erhöhen, Steuern erhöhen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rhododendron {m} [bot.]rhododendron [Add to Longdo]
Rhombus {m}rhomb; rhombus [Add to Longdo]
Rhonchus {m}; Rasselgeräusch {n} [med.]rhonchus [Add to Longdo]
Rhododendrondrossel {f} [ornith.]Kessler's Thrush [Add to Longdo]
Rhododendronbusch-sänger {m} [ornith.]Large Bush Warbler [Add to Longdo]
Rhododendrongimpel {m} [ornith.]Red-headed Finch [Add to Longdo]
Rhode Island (US-Bundesstaat)Rhode Island (RI) [Add to Longdo]
Rhodium {n} [chem.]rhodium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
はしご酒;梯子酒[はしござけ, hashigozake] (n) barhopping [Add to Longdo]
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
ウォーホール型ワーム[ウォーホールかたワーム, uo-ho-ru kata wa-mu] (n) {comp} Warhol worm [Add to Longdo]
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides) [Add to Longdo]
オッターハウンド[, otta-haundo] (n) otterhound [Add to Longdo]
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling) [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan) [Add to Longdo]
クラカケザメ属[クラカケザメぞく, kurakakezame zoku] (n) Cirrhoscyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus sinensis (small carp) [Add to Longdo]
硫氰酸酶[liú qíng suān méi, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] rhodanase [Add to Longdo]
罗得岛[Luó dé dǎo, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˇ, / ] Rhode Island [Add to Longdo]
罗得岛州[Luó dé dǎo zhōu, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˇ ㄓㄡ, / ] Rhode Island, US state [Add to Longdo]
罗讷河[Luó nè hé, ㄌㄨㄛˊ ㄋㄜˋ ㄏㄜˊ, / ] Rhone river, France [Add to Longdo]
菱形[líng xíng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] rhombus [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, / ] rhodium Rh, transition metal, atomic number 45 [Add to Longdo]
高体鳑鲏[gāo tǐ páng pí, ㄍㄠ ㄊㄧˇ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus ocellatus (small carp) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rho
      n 1: the 17th letter of the Greek alphabet

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  rho [ro]
     rho
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top