Search result for

rhô

(100 entries)
(0.0318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rhô-, *rhô*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rho[N] อักษรกรีกตัวที่ 17 (อักษรแทนในภาษาอังกฤษคือ r )
rhomb[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus
rhodium[N] ธาตุโรเดียม (สัญลักษณ์แทนคือ Rh)
rhombus[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhomb
rhomboid[N] สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Syn. rhombus, rhomb
rhododendron[N] ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rhomboid(รอม'บอยดฺ) n. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
brotherhood(บรา'เธอฮูด) n. ภราดรภาพ
cirrhosis(ซิโร'ซิส) n. โรคตับแข็ง, See also: cirrhosed adj. ดูcirrhosis cirrhotic adj. ดูcirrhosis
diarrhoea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
dysmenorrhoea(ดิสเมนนะเรีย') n. อาการปวดระดู., See also: dysmenorrheal,dysmenoerrheal adj.
gonorrhoea(กอนนะเรีย') n. โรคหนองในเนื่องจากเชื้อ gonococcus.
haemorrhoid(เฮม'มะรอยดฺ) n. ดูhe-morrhoid., See also: haemorrhoidal adj.
hemorrhoid(เฮม'มะรอยดฺ) n. ริดสีดวงทวาร., See also: ha (e) morrhoidal adj.
hoarhound(ฮอร์'เฮาดฺ) n. horehound

English-Thai: Nontri Dictionary
rhombus(n) รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
brotherhood(n) ความเป็นพี่น้องกัน,ภราดรภาพ,คณะสงฆ์
cirrhosis(n) โรคตับแข็ง
diarrhoea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
fatherhood(n) ความเป็นพ่อ,ฐานะเป็นพ่อ,บรรพบุรุษ
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
neighbourhood(n) ความเป็นเพื่อนบ้าน,ละแวก,ย่าน,ถิ่น,ความใกล้เคียง
sisterhood(n) คณะนางชี,ความเป็นพี่สาวหรือน้องสาว,สมาคมสตรี
slaughterhouse(n) โรงฆ่าสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhod(o)-; ruber; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhod(o)-; ruber; rubricแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombate; rhomboid; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombencephalon; hindbrainสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhombic-รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhombohedronทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhomboidรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhomboidรอมบอยด์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rhomboid; rhombate; rhomboidal-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhomboidal; rhombate; rhomboid-รูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rho GTP-binding proteinsโปรตีนโรจีทีพี-บายดิ้ง [TU Subject Heading]
Rho(D) immune globulinโร(ดี) อิมมูน โกลบูลิน [TU Subject Heading]
Rhodonite โรโดไนต์
แหล่ง - พบที่จังหวัดเลย พิจิตร แพร่ และนราธิวาส ประโยชน์ - นำมาขัดทำเป็นหินประดับ และใช้ผสมทำให้แก้วมีสีม่วง ถึงแม้จะเป็นแร่แมงกานีสชนิดหนึ่งแต่ไม่เหมาะ ที่จะนำเอาไปแยกเพื่อนำไปถลุงเอาโลหะ เพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
rhombic sulphur [alpha sulphur]กำมะถันรอมบิก, ผลึกรูปหนึ่งของกำมะถันซึ่งอยู่ตัวที่อุณหภูมิปกติ  มีสีเหลือง  ลักษณะผลึกที่สมบูรณ์เป็นดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rhombusรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,   รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhomb, lozenge
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน[N] rhomboid
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, Syn. รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก
โรเดียม[N] rhodium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 45 สัญลักษณ์ Rh เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเงิน หลอมละลายที่ 1966 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ, Notes: (อังกฤษ)
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน[N] rhombus, See also: rhombohedron, Syn. สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด, Example: เขาออกแบบโต๊ะทำงานของเขาเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน แต่ไม่มีมุมภายในเป็นมุมฉาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR: génie [m] ; surhomme [m]
บ้านใกล้เรือนเคียง[n. exp.] (bān klai reūoen khīeng) EN: neighbours = neighbors (Am.) ; neighbourhood = neighborhood (Am.)   FR: voisinage [m] ; voisins [mpl]
บานทะโรค[n.] (bāntharōk) EN: acute hemorrhoids   
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
ขี้ไหล[n.] (khīlai) EN: diarrhoea = diarrhea (Am.)   FR: diarrhée [f]
ขี้ราด[v. exp.] (khī rāt) EN: have diarrhoea   FR: avoir la diarrhée ; avoir la colique ; avoir la turista = tourista (fam.) ; avoir la courante (pop.) ; avoir la chiasse (vulg.)
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børisut) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood   FR: virginité [f]
ความเป็นพี่น้อง[n. exp.] (khwām pen phīnøng) EN: brotherhood ; sisterhood   
กลุ่มเพื่อนบ้าน[n. exp.] (klum pheūoenbān) EN: neighborhood   
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RHO    R OW1
RHOTO    R OW1 T OW0
RHODE    R OW1 D
RHODY    R OW1 D IY0
RHODA    R OW1 D AH0
RHONE    R OW1 N
RHOME    R OW1 M
RHOAD    R OW1 D
RHODES    R OW1 D Z
RHOTON    R OW1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Rhode    (n) (r ou1 d)
rhomb    (n) (r o1 m)
rhombs    (n) (r o1 m z)
Rhondda    (n) (r o1 n d @)
rhombus    (n) (r o1 m b @ s)
rhomboid    (n) (r o1 m b oi d)
rhomboids    (n) (r o1 m b oi d z)
rhombuses    (n) (r o1 m b @ s i z)
rhododendron    (n) (r ou2 d @ d e1 n d r @ n)
rhododendrons    (n) (r ou2 d @ d e1 n d r @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Unterhose(n) |die, pl. Unterhosen| กางเกงชั้นใน
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
sich verhören(vt) |verhörte sich, hat sich verhört| ฟังผิด เช่น Sagtest du 'Autobahn' oder habe ich mich verhört? เธอพูดว่าออโต้บาน หรือว่าฉันฟังผิดนะ
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
schwerhörig[ชแวรเฮอริก] (adj) ที่หูไม่ดี, ที่หูหนวก เช่น Der alte Mann ist schwerhörig. Das heißt, er hört nicht gut.
erhöhen(vt) |erhöhte, hat erhöht| เพิ่ม, ทำให้สูงขึ้น เช่น den Preis erhöhen, Steuern erhöhen

Japanese-English: EDICT Dictionary
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
はしご酒;梯子酒[はしござけ, hashigozake] (n) barhopping [Add to Longdo]
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
ウォーホール型ワーム[ウォーホールかたワーム, uo-ho-ru kata wa-mu] (n) {comp} Warhol worm [Add to Longdo]
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[, o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides) [Add to Longdo]
オッターハウンド[, otta-haundo] (n) otterhound [Add to Longdo]
カゼトゲタナゴ[, kazetogetanago] (n) Rhodeus atremius atremius (subspecies of Kyushu bitterling) [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan) [Add to Longdo]
クラカケザメ属[クラカケザメぞく, kurakakezame zoku] (n) Cirrhoscyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中华鳑鲏[zhōng huá páng pí, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus sinensis (small carp) [Add to Longdo]
硫氰酸酶[liú qíng suān méi, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, ] rhodanase [Add to Longdo]
罗得岛[Luó dé dǎo, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˇ, / ] Rhode Island [Add to Longdo]
罗得岛州[Luó dé dǎo zhōu, ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˇ ㄓㄡ, / ] Rhode Island, US state [Add to Longdo]
罗讷河[Luó nè hé, ㄌㄨㄛˊ ㄋㄜˋ ㄏㄜˊ, / ] Rhone river, France [Add to Longdo]
菱形[líng xíng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] rhombus [Add to Longdo]
[lǎo, ㄌㄠˇ, / ] rhodium Rh, transition metal, atomic number 45 [Add to Longdo]
高体鳑鲏[gāo tǐ páng pí, ㄍㄠ ㄊㄧˇ ㄆㄤˊ ㄆㄧˊ, / ] Rhodeus ocellatus (small carp) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top