Search result for

reefing

(196 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reefing-, *reefing*, reef
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reefing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reefing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reef[N] แนวหินโสโครก, See also: แนวปะการังใต้ทะเล, Syn. submerged rock
reef[N] สายแร่, See also: ทางแร่
reef[N] ส่วนของใบเรือที่ชักลงมา (เมื่อมีลมแรง)
reefer[N] เสื้อแจ็กเก็ตขนสัตว์ตัวสั้น
reefer[SL] ตู้เย็น
reefer[SL] บุหรี่ยัดไส้กัญชา
reef in[PHRV] พับใบเรือ, See also: หุบใบเรือ
treefoil[N] พืชชนิดหนึ่ง
threefold[ADJ] ประกอบด้วย 3 ส่วน, Syn. three, triple
threefold[ADJ] สามเท่า
threefold[ADV] เป็นสามเท่า
coral reef[N] แนวปะการัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coral reefn. โขดหินปะการัง
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
threefoldadj.,adv. สามเท่า,ประกอบด้วย3ส่วน,สามทบ., Syn. triple

English-Thai: Nontri Dictionary
reef(n) หินโสโครก,หน้าผา,ทางแร่
threefold(adj) สามเท่า,สามทบ,สามหน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverse saddle; trough reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reef๑. พืดหินใต้น้ำ, หินโสโครก๒. ทางแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle vein; saddle reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
saddle reef; saddle veinทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
organic reefพืดหินอินทรีย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
algal reefพืดหินสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrier reefเทือกปะการังสันดอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coral reefพืดหินปะการัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trough reef; reverse saddleทางแร่รูปอานม้าหงาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coral reefs and islandแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coral reef ecologyนิเวศวิทยาแนวปะการัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial reefsแนวหินเทียม [TU Subject Heading]
Coral reef animalsสัตว์ในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef conservationการอนุรักษ์แนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef ecologyนิเวศวิทยาแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reef plantsพืชในแนวปะการัง [TU Subject Heading]
Coral reefs and islandsแนวปะการังและเกาะ [TU Subject Heading]
Threefold refugeพระรัตนตรัย [TU Subject Heading]
Shore Reef แนวประการังแบบหย่อม
ดู Fringing Reef (Fringing Reef or Shore Reef หมายถึง แนวปะการังเล็กๆ พบแพร่กระจายอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล) [สิ่งแวดล้อม]
Barrier Reef แนวปะการังแบบกำแพง
เป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ทอดขนานกับแนวชายฝั่ง และอยู่ห่างออกไป มีโครงสร้างของแนวปะการังแบ่งได้เป็นเขตต่างๆ ในช่วงน้ำลงแนว ปะการังจะถูกกั้นจากชายฝั่งโดยทะเลสาบน้ำเค็ม (Lagoon) [สิ่งแวดล้อม]
Fringing Reef or Shore Reef แนวปะการังแบบหย่อม
แนวปะการังเล็กๆ พบแพร่กระจายอยู่ตามบริเวณชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reef.ReefThe Atomic Submarine (1959)
However, we soon discovered that the object was not following a gravitationally freefall trajectory.อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เราค้นพบว่าวัตถุนี้ ไม่ได้มีการตกลงอิสระตามแรงโน้มถ่วง The Day the Earth Stood Still (2008)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
Yeah, then they baked it with reefer in it.นี่, พอน่า ใช่ใบเขียวๆนั่นเนื้อแน่นอน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Freefall.ไม่ใช่สักอย่าง In the Realm of the Basses (2009)
Jim had the idea to try to do something about it, to stop this, so I began documenting reefs around the world.จิม จึงมีความคิด ที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมัน เพื่อหยุดความเสื่อมนี้ ผมเลยเริ่มที่ถ่ายสารคดี ตามแนวปะการังทั่วโลก The Cove (2009)
Vizcaya Reef Hotel.โรงแรม วิซกาย่า รีฟ Remains to Be Seen (2009)
Guys, systolic's in freefall.พรรคพวก การบีบตัวของเลือด ไปหัวใจไหลได้เอง Black Swan (2009)
Hello. I'm Abdul Shareef. I'm a photographer as well and...ผม อับดุล ชารีฟ เป็นช่างภาพเหมือนกันครับ The Bang Bang Club (2010)
I smoke a little reefer...ฉันสูบกัญชานิดหน่อย... Frankie & Alice (2010)
- Because the van will be in freefall.- เพราะรถตู้จะอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงฟรี Inception (2010)
All perishables go in the reefer. All right.- ของสดเอาไปใส่ตู้เย็น Iwo Jima (2010)
Reef the mainsail and furl the jib!ลดใบเรือใหญ่และม้วนเก็บแขนปั้นจั่น! Beginner Pottery (2010)
This is the tropical reef tank where the tiger shark was kept prior to release.นี่คือตู้ปะการังใต้ทะเลเขตร้อน ที่ที่ฉลามเสือนั่นอยู่ก่อนที่จะถูกปล่อย The Predator in the Pool (2010)
Is this a live feed of the tropical reef tank at the aquarium?นี่ี่คือชีวิตในแท้งค์ปะการังใต้ทะเลเขตร้อน ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่มั้ย The Predator in the Pool (2010)
No, I mean since the Shamy hit a reef.ไม่ ฉันหมายถึงตั้งแต่เชมมี่ ปะฉะดะกัน The Zazzy Substitution (2010)
What does "hit a reef" mean?"ปะฉะดะ" หมายความว่ายังไง The Zazzy Substitution (2010)
Actually, they're more freeform.ที่จริงทำได้หลายรูปแบบ Hello, Bandit (2010)
Kite-surfing six-foot swells on Glover's Reef.เล่นเซิร์พที่โกวฟเวอร์รีพ Welcome to the Occupation (2011)
You're already in a freefall.คุณทิ้งดิ่งไปแล้วนะ Rise (2011)
Sure, I can show you coral reef...ได้สิ ผมพาไปดูปะการังได้ Countdown (2011)
Double-digit inflation, economic freefall, oil spills, war in Afghanistan.ปัญหาเงินเฟ้อ.. เศรษฐกิจตกต่ำ.. น้ำมันรั่วไหล.. Asian F (2011)
All right, he was at the Magic Reef Bar asking around about some woman.เขาอยู่ทีบาร์แมจิกครีฟ ถามหาผู้หญิงคนหนึ่ง Alaheo Pau'ole (2011)
There's a brutal current there. It will take a miracle to keep her off the reef.ตรงนี้มีคลื่นแรง ต้องพึ่งปาฏิหาริย์เท่านั้นเรือจึงไม่ชนปะการัง Battleship (2012)
It's all reef.- ปะการังทั้งนั้น Battleship (2012)
He's a fucking' reefer addict.เขาติดยาเสพติดกัญชาครับ '. The Iceman (2012)
Are you talking about tipton's reef on montauk highway?คุณกำลังพูดถึงทิปตัน รีฟ ที่ทางหลวงมอนทัคเหรอ What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
A long lunch... at Tipton's reef.นานมากๆ ที่ทิปตันส์ รีฟ I'm the Good Twin (2012)
Agent Hotchner, the boy smoked reefer, ran with the wrong crowd.เจ้าหน้าที่ฮอชเนอร์ เขาสูบกัญชา คบคนผิด  ()
Mitotic circuitry... it's like electronic stem cells... carbon nanotubes for structure millions of micro reefs.บรรจุด้วยวงจร มันดูเหมือน อิเลคทรอนิคส์ สเต็มเซล โครงสร้างเป็นคาร์บอน อะไรซักอย่าง Matter of Time (2012)
Lucien, reefer.กัญชา Kill Your Darlings (2013)
MAN 1: (OVER RADIO) We need five minutes on that reefer bow.MAN 1 (วิทยุ) เราต้องห้า นาทีในโบว์แมนที่. Captain Phillips (2013)
We have. But she's living on planet freefall.เราให้แล้ว แต่เธอตัดขาดโลกภายนอกเลยนะ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Zambi, weed, stack, root, reefer...แซมบี้, วีด, สแตก, รูธ, รีฟเฟอร์ ... Pizza Box (2013)
Don't say reefer.รีฟเฟอร์ไม่มีหรอก Pizza Box (2013)
With his mother's upcoming trial and his father's company in freefall, analysts are asking what the Queen family scion has planned next.พร้อมกับการพิจารณาคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับแม่ของเขา และบริษัทของพ่อเขาที่กำลังดิ่งสู่เหว นักวิเคราะห์กำลังประเมินว่า City of Heroes (2013)
Modern elevators do not freefall, Ms. Shaw.ลิฟท์รุ่นใหม่ๆ\ไม่ตกหรอกนะ คุณชอว์ Nothing to Hide (2013)
The gentleman I usually contract with is unavailable -- stung by a Manta Ray off the barrier reef in Belize.คนที่ผมเคยติดต่อด้วย ไม่สามารถรับงานได้ตอนนี้ เขาถูกเล่นงานที่บริเวณแนวปะการังเบลิส โดยฝีมือของแมนต้า เรย์ Wujing (No. 84) (2013)
Texas and New Mexico. It's the world's largest fossil reef.มันเป็นแนวปะการังฟอสซิล ใหญ่ที่สุดในโลก The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The reef flourished and grew for millions of years, and was home to multitudes of sponges, green algae, and animals too small to see.แนวปะการังเจริญรุ่งเรือง และเติบโตเป็นล้านปี และเป็นบ้านที่มวลชน ของฟองน้ำสาหร่ายสีเขียว และสัตว์ที่มีขนาด เล็กเกินไปที่จะเห็น The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Eventually, the basin silted in and the reef died.ตื้นเขินและแนวปะการังตาย นี้เมืองผีทะเลถูกฝังอยู่แล้ว The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Later, tectonic forces lifted the skeletal reef high above sea level, where it was eroded and sculpted over eons by wind and rain.ระดับน้ำทะเลสูงเหนือที่ที่มัน ถูกกัดเซาะและการแกะสลัก มากกว่ามหายุคโดยลมและฝน แค่คิดว่าสิ่งที่สถานที่แห่งนี้ดูเหมือน The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Other marine creatures took in carbon dioxide to build enormous coral reefs.สัตว์ทะเลอื่น ๆ เอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน การสร้างแนวปะการังที่ใหญ่หลวง The World Set Free (2014)
It's down to 23. 10. It's in freefall.มันลงไป 23.10 มันอยู่ในเหว The Big Short (2015)
Try as you can figure to get us around the reef.ลองตามที่ คุณคิดให้เรา ในวงล้อมรี The Revenant (2015)
I'm not surprised the flock's up threefold since you started here.ผมไม่แปลกใจที่จำนวนคนฟัง เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า Live by Night (2016)
Sand or reef, I cannot say.ทรายหรือปะการังบอกไม่ได้ Alice Through the Looking Glass (2016)
But one day... the heart will be found... by someone who will journey beyond our reef... find Maui... deliver him across the great ocean... to restore Te Fiti's heart... and save us all.แต่สักวันหนึ่ง หัวใจจะถูกค้นพบ โดยใครบางคนที่ก้าวข้ามไปนอกเขตปะการัง Moana (2016)
No one goes outside the reef.จะไม่มีใครข้ามไปนอกปะการัง Moana (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reefThe ship was wrecked on a sunken reef.
reefThank to a fundamental restructuring, our surplus has swelled threefold.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขดหิน[N] rock, See also: reef, Syn. โขด, Example: นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน, Count unit: โขด, Thai definition: หินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, หินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง
ปะการัง[N] coral, See also: coral reef, coral colony, Syn. ต้นปะการัง, Example: ปลาหลากสีสันกรูเข้ามารายล้อมเกรียวกราว และรีบผละหนีเข้าซุกตามพุ่มปะการังด้วยท่าทางตื่นตระหนก, Count unit: กิ่ง, ต้น, Thai definition: ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง จำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเล มีรูปร่างแบบต่างๆ อาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อน
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม
ไตรสรณคมน์[N] Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks), Syn. ไตรสรณาคมน์, Example: ฝีมือช่างในระดับนี้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงในพระไตรสรณคมน์อย่างสุกงอมแล้ว, Thai definition: การถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ไตรสิกขา[N] three studies; morality, concentration and wisdom, See also: threefold training, Syn. สิกขา 3, Example: ในสมัยแรกเริ่มแห่งพระพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ดำเนินชีวิตอยู่ในไตรสิกขา ไม่มีใครประพฤตินอกรีตผิดไปจากความเป็นภิกษุ, Thai definition: สิกขา 3 คือ ศีล เรียกว่า สีลสิกขา ษมาธิ เรียกว่า จิตสิกขา และปัญญา เรียกว่า ปัญญาสิกขา
หินโสโครก[N] submerged rocks, See also: submerged reefs, Example: การเดินเรือบริเวณนี้ต้องระวังหินโสโครกด้วย, Count unit: ก้อน, Thai definition: หินใต้น้ำที่เป็นอันตรายแก่การเดินเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
หินปะการัง[n. exp.] (hin pakārang) EN: coral reef   FR: récif de corail [m]
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony   FR: corail [m]
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold   FR: triple
ไตรสรณคมน์ = ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranakhom = traisaranākhom) EN: Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha)   
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: three studies (morality, concentration and wisdom) ; threefold method of training in morality, concentration and wisdom   

CMU English Pronouncing Dictionary
REEF    R IY1 F
REEFS    R IY1 F S
FREEFALL    F R IY1 F AO2 L
FREEFORM    F R IY1 F AO2 R M
THREEFOLD    TH R IY1 F OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reef    (v) (r ii1 f)
reefs    (v) (r ii1 f s)
reefed    (v) (r ii1 f t)
reefer    (n) (r ii1 f @ r)
reefers    (n) (r ii1 f @ z)
reefing    (v) (r ii1 f i ng)
reef-knot    (n) - (r ii1 f - n o t)
threefold    (j) (th r ii1 f ou l d)
coral-reef    (n) - (k o1 r @ l - r ii f)
reef-knots    (n) - (r ii1 f - n o t s)
coral-reefs    (n) - (k o1 r @ l - r ii f s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Korallenriff {n}; Korallenbank {f}coral reef; coralbank [Add to Longdo]
Korallenriff-Aquarium {n}reef-tank [Add to Longdo]
Patentreff {m} [naut.]jiffy reefing [Add to Longdo]
Reffkauschen {pl}reef cringles [Add to Longdo]
Riff {n} | Riffe {pl}reef | reefs [Add to Longdo]
Rollreffvorrichtung {f} [naut.]roller reefing [Add to Longdo]
Seemannsjacke {f}; Reefer {m}reefer [slang] [Add to Longdo]
dreifach {adv}threefoldly [Add to Longdo]
dreifachthreefold [Add to Longdo]
riffigreefy [Add to Longdo]
Baumfarngerygone {f} [ornith.]Treefern Flyeater [Add to Longdo]
Blaues Schwalbenschwänzchen {n} (Chromis cyanea) [zool.]blue reef chromis [Add to Longdo]
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イエローテイルリーフフィッシュ[, iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[, karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark) [Add to Longdo]
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef) [Add to Longdo]
タスキモンガラ[, tasukimongara] (n) reef triggerfish (Rhinecanthus rectangulus); picasso triggerfish [Add to Longdo]
ディープリーフクロミス[, dei-puri-fukuromisu] (n) deep reef chromis (Chromis delta) [Add to Longdo]
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
ネムリブカ属[ネムリブカぞく, nemuribuka zoku] (n) Triaenodon (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose sole member is the whitetip reef shark) [Add to Longdo]
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish [Add to Longdo]
バリアリーフクロミス[, bariari-fukuromisu] (n) barrier reef chromis (Chromis nitida) [Add to Longdo]
パープルリーフフィッシュ[, pa-pururi-fufisshu] (n) purple reeffish (Chromis scotti); purple chromis [Add to Longdo]
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
ホワイトチップリーフシャーク;ホワイトチップ・リーフ・シャーク[, howaitochippuri-fusha-ku ; howaitochippu . ri-fu . sha-ku] (n) whitetip reef shark (Triaenodon obesus, species of Indo-Pacific requiem shark) [Add to Longdo]
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga) [Add to Longdo]
リーフ[, ri-fu] (n) (1) reef; (2) leaf [Add to Longdo]
リーフバタフライフィッシュ;クロオビチョウチョウウオ[, ri-fubatafuraifisshu ; kuroobichouchouuo] (n) reef butterflyfish (Chaetodon sedentarius) [Add to Longdo]
暗礁[あんしょう, anshou] (n) reef; sunken rock; (P) [Add to Longdo]
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
環礁[かんしょう, kanshou] (n) atoll; circular coral reef; (P) [Add to Longdo]
岩礁[がんしょう, ganshou] (n) reef; (P) [Add to Longdo]
鬼達磨鰧;鬼達磨虎魚[おにだるまおこぜ;オニダルマオコゼ, onidarumaokoze ; onidarumaokoze] (n) (uk) reef stonefish (Synanceia verrucosa); stonefish; devilfish [Add to Longdo]
漁礁[ぎょしょう, gyoshou] (n) reef where fish live and breed [Add to Longdo]
金鉱脈[きんこうみゃく, kinkoumyaku] (n) gold vein; gold-bearing reef [Add to Longdo]
荒磯[あらいそ, araiso] (n) reefy coast; windswept and wave-beaten shore [Add to Longdo]
鉱脈[こうみゃく, koumyaku] (n) vein (of ore); reef; streak; lode [Add to Longdo]
黒鷺[くろさぎ, kurosagi] (n) eastern reef heron [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P) [Add to Longdo]
砂州;砂洲[さす, sasu] (n) reef; sandbar; sandbank [Add to Longdo]
三つ折り;三つ折[みつおり, mitsuori] (n) threefold; folded in three [Add to Longdo]
三重[さんじゅう, sanjuu] (n) triple; treble; threefold; three-ply; triplicate; (P) [Add to Longdo]
三段構え[さんだんがまえ;さんだんかまえ, sandangamae ; sandankamae] (n) triple; three-way; threefold [Add to Longdo]
三諦[さんたい;さんだい, santai ; sandai] (n) {Buddh} (in Tendai) threefold truth (all things are void; all things are temporary; all things are in the middle state between these two) [Add to Longdo]
珊瑚礁(P);サンゴ礁[さんごしょう(珊瑚礁)(P);サンゴしょう(サンゴ礁), sangoshou ( sangoshou )(P); sango shou ( sango shou )] (n) coral reef; (P) [Add to Longdo]
自由曲線[じゆうきょくせん, jiyuukyokusen] (n) {comp} freeform curve [Add to Longdo]
蛇銀宝[へびぎんぽ;ヘビギンポ, hebiginpo ; hebiginpo] (n) (uk) Enneapterygius etheostomus (species of threefin blenny) [Add to Longdo]
小間結び;細結び[こまむすび, komamusubi] (n) reef knot; flat knot; square knot [Add to Longdo]
障泥烏賊[あおりいか;アオリイカ, aoriika ; aoriika] (n) bigfin reef squid; oval squid (Sepioteuthis lessoniana) [Add to Longdo]
水烏賊[みずいか;ミズイカ, mizuika ; mizuika] (n) (uk) (See アオリイカ) bigfin reef squid; oval squid (Sepioteuthis lessoniana) [Add to Longdo]
端黒;妻黒[つまぐろ;ツマグロ, tsumaguro ; tsumaguro] (n) (1) (uk) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific); (n,adj-no) (2) (arch) (original meaning) black tip [Add to Longdo]
二重三重[にじゅうさんじゅう, nijuusanjuu] (n) twofold and threefold; doubled and redoubled [Add to Longdo]
尾黒目白鮫[おぐろめじろざめ;オグロメジロザメ, oguromejirozame ; oguromejirozame] (n) (uk) (See グレイリーフシャーク) blacktail reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark); grey reef shark [Add to Longdo]
眠鱶;睡鱶[ねむりぶか;ネムリブカ, nemuribuka ; nemuribuka] (n) (uk) (See ホワイトチップリーフシャーク) whitetip reef shark (Triaenodon obesus, species of Indo-Pacific requiem shark) [Add to Longdo]
堡礁[ほしょう, hoshou] (n) barrier reef [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国新民党[Zhōng guó Xīn mín dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄣ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] New People's Party of China, xinmin.freeforum.ca [Add to Longdo]
大堡礁[Dà bǎo jiāo, ㄉㄚˋ ㄅㄠˇ ㄐㄧㄠ, ] Great Barrier Reef, Queensland, Australia [Add to Longdo]
暗礁[àn jiāo, ㄢˋ ㄐㄧㄠ, ] submerged reef (rock) [Add to Longdo]
浅礁[qiǎn jiāo, ㄑㄧㄢˇ ㄐㄧㄠ, / ] shallow reef; shoal [Add to Longdo]
珊瑚礁[shān hú jiāo, ㄕㄢ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] coral reef [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] reef; shoal rock [Add to Longdo]
礁岛[jiāo dǎo, ㄐㄧㄠ ㄉㄠˇ, / ] reef island [Add to Longdo]
礁石[jiāo shí, ㄐㄧㄠ ㄕˊ, ] reef [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reef \Reef\, v. t. [imp. & p. p. {Reefed} (r[=e]ft); p. pr. &
   vb. n. {Reefing}.] (Naut.)
   To reduce the extent of (as a sail) by rolling or folding a
   certain portion of it and making it fast to the yard or spar.
   --Totten.
   [1913 Webster]
 
   {To reef the paddles}, to move the floats of a paddle wheel
    toward its center so that they will not dip so deeply.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reefing \Reef"ing\, n. (Naut.)
   The process of taking in a reef.
   [1913 Webster]
 
   {Reefing bowsprit}, a bowsprit so rigged that it can easily
    be run in or shortened by sliding inboard, as in cutters.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top