Search result for

ratines

(528 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratines-, *ratines*, ratine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ratines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ratines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rating[N] การประเมิน, See also: การแบ่งแยกตามลำดับชั้น, Syn. assessment, classification
rating[N] การจัดอันดับฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือ
grating[N] ลูกกรง
grating[ADJ] ขัดเคือง, See also: ไม่พอใจ
keratin[N] เคราติน, See also: โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของหนังกำพร้า ผม เล็บ จะงอยปาก กีบ เขา ขนนกและอื่นๆ
penetrating[ADJ] ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม
exasperating[ADJ] ซึ่งฉุนเฉียว, See also: ซึ่งโมโห, ซึ่งโกรธมาก, Syn. annoying, galling
operating room[N] ห้องผ่าตัด, Syn. operating theatre
operating table[N] โต๊ะผ่าตัด
evaporating dish[N] จานใช้สำหรับระเหยสาร
operating system[N] ระบบปฏิบัติการซึ่งควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์, Syn. operating theatre, theatre
operating theatre[N] ห้องผ่าตัด, Syn. operating room

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก,น่าโมโหมาก,ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
fulguratingadj. โพรงคล้ายท่อในทรายหรือหินที่เกิดจากฟ้าผ่า
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ,หลักแหลม,แหลมคม,โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant
portable operating systemใช้ตัวย่อว่า POSIX (อ่านว่า โพสซิกส์) เป็นระบบปฏิบัติการ UNIX รุ่นหนึ่ง ที่สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) เป็นผู้พัฒนาขึ้น
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี

English-Thai: Nontri Dictionary
grating(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
rating(n) อัตรา,ชั้น,ขั้น,ยศ,ระดับ,อันดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatophore; aerating root; breathing rootรากหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
PR (ply rating)พีอาร์ (ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, vibrating; pulse, jerky; pulse, sharp; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, boring; pain, terebrant; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforans; perforatingทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating; perforansทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating fractureกระดูกทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforating ulcerแผลเปื่อยทะลุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferating retinitis; retinitis proliferans; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferative retinopathy; retinitis proliferans; retinitis, proliferatingโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ply rating (PR)ค่าประเมินความแข็งแรงชั้นโครงสร้างยางรถ (พีอาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prospective ratingการกำหนดอัตราตามประสบการณ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pain, terebrant; pain, boring; pain, terebratingอาการปวดชอนไช [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain, terebrating; pain, boring; pain, terebrantอาการปวดชอนไช [มีความหมายเหมือนกับ terebration ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
published ratingค่าประเมินรับรอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, sharp; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus vibrans; pulse, jerky; pulse, sharp; pulse, vibratingชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
layered operating systemระบบปฏิบัติการเป็นชั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ratingการกำหนดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating๑. อัตรา๒. ค่าประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room, operatingห้องผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, proliferating; retinitis proliferans; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrospective ratingการกำหนดอัตราตามผลย้อนหลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating cycleวัฏจักรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating effectผลทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating engineeringวิศวกรรมทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating machineryชุดเครื่องจักรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating plantโรงทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating systemระบบทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating bureauสำนักคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating scaleมาตราการประเมิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rating, serviceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis proliferans; retinitis, proliferating; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, proliferative; retinitis proliferans; retinitis, proliferatingโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refrigerating capacityวิสัยสามารถทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrigerating circuitวงจรทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
syringe, aspiratingกระบอกฉีดยาชนิดดูดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharp pulse; pulse, jerky; pulse, vibrating; pulsus vibransชีพจรกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separating mediumตัวกลางคั่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
service ratingการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
service ratingค่าประเมินน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
schedule ratingการกำหนดอัตราตามตารางรายการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
skiametry; ratinoscopyการส่องตรวจจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
standard ratingค่าประเมินมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
standard rating conditionsภาวะค่าประเมินมาตรฐาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
system refrigerating effectผลทำความเย็นของระบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
operating-ผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Longhorn (Computer operating system)ลองฮอร์น (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microsoft Disk Operating Systemเอ็มเอส ดอส ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จากค่ายไมโครซอฟต์ [คอมพิวเตอร์]
Operating system ระบบปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์]
Network operating system ระบบปฏิบัติการเครือข่าย [คอมพิวเตอร์]
Disk Operating Systemระบบปฏิบัติการ, ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
CP/M (Computer operating system)ซีพี/เอ็ม (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Risk Ratingการจัดอันดับความเสี่ยงขององค์กรหรือการลงทุน [ธุรกิจ]
Credit rating Agencyสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้บริการจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ยงของตราสารประเภทหนี้ หรือของบริษัทหรือองค์การต่าง ๆ ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ จะพิจารณาระดับความสามารถของบริษัทผู้ออกตราสารที่จะชำระคืนเงินต้นและชำระดอกเบี้ยได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ผลการจัดอันดับจะเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ทราบเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหรือประโยชน์อย่างอื่น อันดับความน่าเชื่อถือจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร โดยเริ่มจากความน่าเชื่อถือ ระดับสูงสุดไปจนถึงระดับต่ำสุด เช่น อาจจะใช้สูงสุด AAA ไปจนต่ำสุดที่ D เป็นต้นการจัดตั้ง Credit Rating Agency จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ต้องไม่เป็นบริษัทเงินทุนหรือหลักทรัพย์ ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และจะต้องร่วมทุนหรือมีข้อตกลงรับการถ่ายทอดวิชาการกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศ ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสถาบันประเภทนี้จัดตั้งขึ้นแล้ว คือ The Thai Rating and Information Service Co., Ltd. หรือ TRIS และ The Fitch Ratings (Thailand) Ltd. [ตลาดทุน]
Cake decoratingการแต่งหน้าเค้ก [TU Subject Heading]
Carcinoma, Intraductal, noninfiltratingคาร์ซิโนมาเต้านมระยะไม่ลุกลาม [TU Subject Heading]
CP/M (Computer operating system)ซีพี/เอ็ม (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Credit ratingsการจัดอันดับเครดิต [TU Subject Heading]
Operating room nursingการพยาบาลทางห้องผ่าตัด [TU Subject Heading]
Operating roomsห้องผ่าตัด [TU Subject Heading]
Operating systems (Computers)ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Psychiatric status rating scalesเครื่องวัดระดับสภาวะจิต [TU Subject Heading]
Ratingการประเมินค่าความนิยม [TU Subject Heading]
Rating ofการประเมินศักยภาพ [TU Subject Heading]
Ratingsการประเมินค่าความน่าเชื่อถือ [TU Subject Heading]
Refrigeration and refrigerating machineryการทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น [TU Subject Heading]
Self rating ofการประเมินศักยภาพตนเอง [TU Subject Heading]
UNIX (Computer operating system)ยูนิกซ์ (ระบบปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Credit Rating การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
การประเมินฐานะทางการเงินของผู้กู้ยืมเงิน ในรูปแบบต่างๆ โดยจะมีหน่วยงานเฉพาะที่เรียกว่า บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating agency) เป็นผู้ดำเนินการ กิจกรรมนี้ถือเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่ง ของตลาดการเงินที่พัฒนาแล้ว ในสหรัฐอเมริกามีบริษัทประเภทนี้อยู่หลายแห่ง บริษัทที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลกว้างขวางทั่วโลกมี 2 บริษัท คือ บริษัทมูดดีส์อินเวศเตอร์เซอร์วิส (Moody's Investors Service) และบริษัทแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ (Standar and Poors) หน่วยงานเหล่านี้จะจัดอันดับความน่าเชื่อถือในรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ คล้ายๆ กัน เช่น บริษัทมูดดีส์จะมีอันดับต่างๆ ตั้งแต่กิจการที่มี่ความน่าเชื่อถือสูงสุดลงมา ได้แก่ Aaa, Aa, Baa, Ba, B, Caa, Ca, และ C โดยอาจมีเครื่องหมาย + และ - ต่อท้ายแสดงอันดับที่ละเอียดลงไป ส่วนบริษัทแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์สก็มี AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C และ D สำหรับบริษัทที่มีปัญหา และอาจใส่ตัวเลข 1 2 3 ต่อท้ายแสดงอันดับที่ละเอียดลงไป ประเทศไทยเพิ่มจะเริ่มมีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเป็นแห่งแรก เมื่อ พ.ศ.2536 ชื่อบริษัทไทยแรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส (Thai Rating Information Service) [สิ่งแวดล้อม]
Accelerating Economic Recovery in Asiaโครงการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเชีย (สำหรับประเทศไทย) เป็นโครงการที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศในระหว่างการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 6 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศในเอเชีย 3 ประเทศที่ประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ คือ สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย [การทูต]
Current operating performanceงบกำไรขาดทุน, วิธีแสดงผลการดำเนินงาน [การบัญชี]
Operating activitiesกิจกรรมดำเนินงาน [การบัญชี]
Operating cycleวัฏจักรวงจรการดำเนินงาน [การบัญชี]
Operating expenseค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [การบัญชี]
Abdominal Injuries, Penetratingบาดเจ็บช่องท้องจากวัตถุทะลุเข้าไป [การแพทย์]
Arteries, Perforatingหลอดเลือดแดงที่มีขนาดเล็ก, หลอดเลือดที่มีขนาดเล็ก [การแพทย์]
Beta Keratinเบต้าเคอราติน [การแพทย์]
Carcinoma, Squamous Cell, Non Keratinizingสแควมัสเซลล์คาร์ซิโนมาชนิดไม่สร้างเคอราติน [การแพทย์]
Cartilage, Proliferatingกระดูกอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต [การแพทย์]
Cell Non Keratinizing, Smallเซลล์เล็กๆที่ไม่มีเคราติน [การแพทย์]
Colitis, Ulceratingลำไส้ใหญ่อักเสบและมีแผล [การแพทย์]
Concentrating Mechanismกลไกการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น [การแพทย์]
Continuous Ratingอัตราการใช้ตลอดเวลา [การแพทย์]
Costs, Operatingค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใช้อุปกรณ์ [การแพทย์]
Deceleratingเสื่อมถอยลงไป [การแพทย์]
Defects, Concentratingความบกพร่องในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น [การแพทย์]
Dehydrating Agentsสารดูดความชื้น,สารดูดน้ำ [การแพทย์]
Devices, Integratingเครื่องมือสำหรับอินทิเกรต [การแพทย์]
Diluting and Concentrating Abilityการทำให้เจือจางและเข้มข้น [การแพทย์]
Enzymes, Keratinolyticเอ็นซัยม์ที่จะย่อยเคอราติน [การแพทย์]
Epithelium, Regeneratingอิพิธิเลียมที่ฟื้นคืนตัว [การแพทย์]
Eukeratinเคอราตินแท้ [การแพทย์]
Evaluation, Graphic Ratingประเมินแบบการให้คะแนนโดยตาราง [การแพทย์]
Force-Generating Sitesตำแหน่งที่ให้แรง [การแพทย์]
Fractures, Penetratingรูทะลุจากกระดูกแตก [การแพทย์]
Fractures, Perforatingกระดูกถูกเจาะเป็นรู [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frustrating (adj ) น่าท้อแท้
ratingการแบ่งระดับ
triturating (vt) บดละเอียด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale needs to up their "q" rating,เยลแค่ต้องการจะเพิ่มเรตติ้งของตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
It's finally accelerating.มันเป็นการเร่งครั้งสุดท้าย Not Cancer (2008)
I'm celebrating.ฉันแสดงความยินดีด้วย Birthmarks (2008)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
It's probably ten times as sterile as any mobile operating theater you'd find in a battlefield.มันอาจต้องใช้เวลา 10 ครั้งในการสเตอริไลย์ เหมือนห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่เราพบในสนามรบ The Itch (2008)
What I've seen is a suppurating wound that you've scratched and mutilated into a gangrenous state.ฉันเห็นอะไร มันเป็นแผลที่มีหนองซึ่งคุณข่วนมัน และมันทำให้พิการ เข้าสู่ระดับเนื้อตาย The Itch (2008)
Separating the placenta from the wall of the large intestine.การแยกตัวจากคนอื่น รกจากผนังลำไส้ใหญ่ Dying Changes Everything (2008)
If you make yourself vulnerable for once in your nerve-deadening, emotionally obliterating...ยอมอ่อนข้อสักครั้งเถอะ ด้วยเส้นประสาทที่ตายด้านของคุณ Dying Changes Everything (2008)
As you can see, the outpost is operating at peak efficiency.ท่านคงเห็นแล้วว่า สถานีนี้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ Rookies (2008)
As masi said, we're here celebrating "heroes"อย่างที่ Masi พูดไว้ เรามาฉลอง "Heroes" Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Or incarcerating them in creepy, inescapable underground cells.เค้ากักขังผู้คน ไว้ในคุกใต้ดินที่น่ากลัวและไม่สามารถหนีได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Celebrating the new season of "heroes,"เพื่อมาฉลองให้กับ ฮีโร่ ซีซั่นใหม่ร่วมกันครับ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
And in our exclusive premiere party celebrating "heroes,"และอยู่ในงานเลี้ยงฉลองวันฉาย ฮีโร่ส์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Our ratings are down, too. - True.เรทติ้งก็เลยตกลงไปด้วย Scandal Makers (2008)
Our ratings won't plummet because she stopped writing in.นี่ๆ นี่พวกนายติดว่าการที่เราไม่ อัพเดทเรื่องของหล่อน ทำให้เรทติ้งเราตกหรอ Scandal Makers (2008)
How the ratings shot up when her story was mentioned?นายเล่าเรื่องของหล่อนให้คนอื่นๆฟัง ทำให้เรทติ้งดีขึ้น Scandal Makers (2008)
Our ratings are up because of you.ถ้าเธอดวงดี เรทติ้งเธอก็จะดีด้วย Scandal Makers (2008)
Approval ratings won't mean anything if I lose to your strong policies.ผลการสำรวจว่าผมสู้คุณไม่ได้หน่ะ มันไม่ได้หมายถึงทุกอย่างนะครับ Beethoven Virus (2008)
Yo, guys. They're separating.พวกมันแยกกันแล้ว Babylon A.D. (2008)
Because if you lose so much as half a rating point, so help me, I will fire everyone in this room, starting with you!เพราะถ้าเรตติ้งตกละก็.. ช่วยฉันหน่อยละกัน ไม่งั้นฉันคงจะต้องไล่ทุกคนออก\ โดยเริ่มจากนายเป็นคนแรก Bolt (2008)
We were operating around the clock.พวกเราทำงานแข่งกับเวลา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
No one knows yet, but poor Frank died on an operating tableยังไม่มีใครรู้ว่าแฟรงเกนสไตน์ ตายบนเตียงผ่าตัด Death Race (2008)
It's all about ratings. Fast cars, pretty women...การแข่งก็มีทั้งรถแรงและหญิงแจ่มๆล่ะ Death Race (2008)
Hennessy will take it off once she's pumped up the ratings.- คงต้องหนีมันล่ะนะ เฮนเนสซี่คงสร้างเอาไว้ แล้วเอาออกมากระชากเรตติ้งน่ะ Death Race (2008)
Frankenstein has been retrieved. And ma'am... ratings are off the charts.เราได้ตัวแฟรงเกนสไตน์คืนมาแล้ว และท่านครับ เรตติ้งกระฉูดทะลุชาร์ตเลย Death Race (2008)
Come on, today's a good day. I'm celebrating something.ไม่เอาน่า วันนี้วันดี ฉันกำลังฉลองบางอย่างอยู่ The Lazarus Project (2008)
Young lions earn their manes by demonstrating their skills.สิสิงโตที่กำลังจะหนุ่ม จะต้องแสดงความสามารถ เพื่อพิสูจน์ตัวเอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Yeah, well, it's fucking exhilarating.- เหรอ มันมีความสุขมาก ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
If I can't even obtain the operating rights to International Hotel's casino,ถ้า.. ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจัดการให้ตรงไป ที่คาสิโนของโรงแรมอินเตอร์เนชั่นเนล, Episode #1.5 (2008)
I will use every means, to obtain that casino operating rights.ผมจะเทความตั้งใจทั้งหมด, เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารคาสิโน Episode #1.5 (2008)
We are not celebrating grandpa's birthday anymore?เราไม่ได้ฉลองวันเกิดให้คุณปู่อีกแล้ว? Episode #1.9 (2008)
Separating me and Dong Wook... is no different from killing me at the same time.การแยกหนูกับอีดงอุค... ไม่แตกต่างกับการฆ่าหนู ในเวลาเดียวกัน Episode #1.9 (2008)
Separating us will just make me bear the same feeling of grudge against you, Mother... for the rest of my life...การแยกเรา จะทำให้หนูต้องจดจำความ เกลียดชังต่อแม่ เช่นกัน... . สำหรับตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ของหนู... Episode #1.9 (2008)
Please enjoy all you can tonight while celebrating Chairman Steve Packer's birthday.กรุณาสนุกให้เต็มที่ในคืนนี้ ขณะที่ ฉลองวันเกิดของท่านประธานสตีเวน เพ็กเกอร์. กุ๊กแดฮวา. เขาเป็นนักธุรกิจคาสิโนที่มีอิทธิพลมาก Episode #1.9 (2008)
"If you're not thinking about pussy, you're just not concentrating."ถ้าอยากมีสมาธิดีๆ ต้องนึกถึงเรื่องอย่างว่าเข้าไว้ Body of Lies (2008)
I'm not tolerating any more of your bullshit.ฉันจะไม่อดทนกับเรื่องงี่เง่าของนายอีก Body of Lies (2008)
They're penetrating our brain.มันกำลังซึมผ่านสมองคุณ New York, I Love You (2008)
[Young man, narrating] In New York City, there are currently 759 drugstores and over 1,600 registered pharmacists.ในนิวยอร์ค มีร้านขายยาทั้งหมดราว 759 แห่ง และมีเภสัชกรถูกกฏหมายราว 1600 คน New York, I Love You (2008)
But before the play-offs, he stunned the world by separating from his wife, Prudence.แต่ก่อนถึงรอบตัดเชือก เขาก็ทำให้โลกตะลึง\ เมื่อประกาศแยกทางกับภรรยา The Love Guru (2008)
What are we celebrating? It's my birthday, Bob!เราไปฉลองอะไรกันรึ? Frost/Nixon (2008)
You know I can't do that. We're operating off the map here, Ted.นี่เราเล่นกันนอกแผน Burn After Reading (2008)
- We're celebrating.- เรากำลังจะมีงานฉลองจ้ะลูก The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Celebrating?- งานฉลองอะไรครับ? The Boy in the Striped Pajamas (2008)
They'll be celebrating in the secretarial pool.พวกเขาจะได้รับการเฉลิมฉลองในสระว่ายเลขานุการ Revolutionary Road (2008)
- Are we celebrating?แต่นี่เราฉลองอยู่นะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
It was vibrating and it was ringing like a cell phone.มันสั่นไม่หยุด แล้วก็ร้องเสียงโทรศัพท์ออกมา The Ruins (2008)
[ Man Narrating ] On the day the world ended... the fate of mankind was carried in a small metal box.เมื่อวันโลกาวินาศมาถึง ชะตากรรมของมวลมนุษย์ชาติฝากไว้ในกล่องโลหะใบหนึ่ง City of Ember (2008)
[ Loris Narrating ] Lina and Doon tied their hope to a rock... and tossed it down toward the city.ลิน่า กับ ดูน ผูกความหวังของเขาไว้กับก้อนหิน แล้วโยนมันลงไปในเมือง City of Ember (2008)
Soils teem with the incessant activity of micro-organisms, feeding, digging, aerating and transforming.ดิน เต็มไปด้วยกิจกรรมของ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตลอดเวลา การกินอาหาร, การขุด, การถ่ายเทอากาศ และการแปรสภาพ Home (2009)
The process of heating and separating bitumen from the sand requires millions of cubic meters of water.เข้าสู่กระบวนการให้ความร้อน เพื่อแยกน้ำมันดินออกจากทราย ซึ่งต้องใช้น้ำเป็น ล้านลูกบาศก์เมตร Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ratin2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
ratinAt that time she was engaged in operating a tractor.
ratinCredit card companies are not looking so hard at credit ratings.
ratinHe had the role of narrating the television drama.
ratinHe was a very kind man, but his verbosity was exasperating.
ratinHigh operating temperatures shorten lubricant life.
ratinI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.
ratinI am going to take a big chance by migrating to South America.
ratinI had words with the manager of that store, because he refused to refund my money for the TV set that wasn't operating properly.
ratinI have difficulty concentrating.
ratinI spent a holidays decorating the house.
ratinIt's invigorating to breathe the brisk, fresh mountain air.
ratinIt was frustrating, as the manager took his team to a near-miss in the tournament.
ratinI was concentrating on reading.
ratinMy wife showed excellent taste in decorating the room.
ratinRepairing a broken radio I realise over again that I don't have an understanding of the operating principles of circuitry.
ratinSomething is grating on her nerves.
ratinThe company is operating under joint Sino-Japanese management.
ratinThe cost of operating schools continued to rise.
ratinThe government and industry are cooperating to fight pollution.
ratinThey are deliberating what to do next.
ratinWe can not be too careful in operating a nuclear power plant.
ratinWe do not become good drivers by concentrating on driving as such.
ratinWhy is politics separating us, when we ourselves know who is good and who isn't?
ratinYou are exaggerating the problem.
ratinYou can't turn the heat off as long as the system is operating.
ratinYou have a habit of exaggerating everything.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระบบปฏิบัติการ[N] operating system, Example: ระบบปฏิบัติการเปรียบเสมือนผู้ที่จัดสรรทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีมีอยู่ ให้ผู้ใช้งานได้ใช้ทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม, Thai definition: โปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องร่อน[N] screen, See also: sieve, strainer, colander, grating, Syn. เครื่องกรอง, ตะแกรง, ที่กรอง
ฟะฟั่น[ADJ] shaking, See also: vibrating, Syn. สั่น, Thai definition: ที่สั่นสะเทือน, ที่มีอาการไหวถี่ๆ
วันเถลิงศก[N] new year's day which is April 15, See also: day commemorating the change of era, Example: ปีศักราชของรัฐนับตั้งแต่วันเถลิงศกเป็นต้นไป, Thai definition: วันเปลี่ยนจุลศักราชเป็นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 15 เมษายน
ทราม[ADJ] bad, See also: degraded, low, mean, menial, inferior, decadent, deteriorating, degenerating, immoral, Syn. เสื่อม, เลว, ชั่ว, สถุล, เลวทราม, ชั่วร้าย, Ant. ดี, งาม, Example: ความทรงจำอันงดงามในวัยเด็ก ไม่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่เลว และสังคมที่ทราม
กราก[ADV] grating sound, See also: rasping sound, Syn. แกรกกราก, Example: เสียงลากกิ่งไม้ดังกรากๆ
การพลัดพราก[N] separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. กฟผ.
คมกล้า[ADJ] sharp, See also: penetrating, Syn. คม
ก้อง[ADJ] resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น
ก้านขด[N] Kankhot, See also: name of decorating pattern, Example: ศิลปินกำลังวาดภาพเป็นลายก้านขด, Count unit: ลาย
ก้านต่อดอก[N] name of decorating pattern, See also: a running foliage decoration, Count unit: ลาย, Thai definition: ชื่อลายชนิดหนึ่ง
ก้านแย่ง[N] name of decorating pattern, Count unit: ลาย, Thai definition: ชื่อลายที่มีรูปโครงเป็นตาข่าย
ความชุ่มชื่น[N] refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต
ด่อม[ADV] straightly, See also: preoccupied, concentrating, fixedly, abstractedly, Syn. ดุ่ม, ดุ่มๆ, มุ่งไป, ตรงไป, Ant. เลี้ยวลด, Example: นายดอนเดิมด่อมๆ ไปตลาด
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ[N] special detachment, See also: armed spies, special operating agency, commando, Syn. นปพ., Thai definition: หน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
เสียงสั่น[N] shivering sound, See also: shaking sound, trembling sound, vibrating sound, quivering sound, Syn. เสียงสั่นเครือ, Example: พระรูปนี้มีเสียงสั่นเวลาเทศน์เพราะมีอายุมากแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room   FR: salle d'opération [f]
กำไรจากการดำเนินการ[n. exp.] (kamrai jāk kān damnoēnkān) EN: operating profits   
การดำเนินกิจการ[n. exp.] (kān damnoēn kitjakān) EN: operating   
การดำเนินงาน[n.] (kān damnoēn-ngān) EN: operating   
การให้คะแนน[n. exp.] (kān hai khanaēn) EN: rating   
การปฏิบัติการ[n.] (kān patibatikān) EN: operating ; actions   FR: opération [f]
การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (kān pramoēn phū tāi bangkhapbanchā) EN: performance rating   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs   
กิจกรรมการดำเนินการ[n. exp.] (kitjakam kān damnoēnkān) EN: operating activities   
กระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน[n. exp.] (krabūankān patibat ngān māttrathān) EN: standard operating procedure (SOP)   
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide   
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing   
แหลม[adj.] (laēm) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high   FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise   FR: approfondi ; profond ; impressionnant
มาตรฐานวิธีปฏิบัติ[n. exp.] (māttrathān withī patibat ) EN: standard practice ; standard operating procedure   
นกแอ่นทุ่ง[n. exp.] (nok aen thung) EN: pratincole   
นกแอ่นทุ่งเล็ก[n. exp.] (nok aen thung lek) EN: Small Pratincole   FR: Glaréole lactée [f] ; Glaréole naine [f]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
โอเอส[X] (Ō.Ēs.) EN: O.S. (operating system)   FR: O.S.
พยานหลักฐานสนับสนุน[n. exp.] (phayān lakthān sanapsanun) EN: corroborating evidence ; corroborative evidence   
พลทหาร[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; rating ; Pvt (Am.)   FR: soldat [m]
ระบบการปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop kān patibatikān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m]
ระบบปฏิบัติการ[n. exp.] (rabop patibatkān) EN: operating system   FR: système d'exploitation [m] ; mode opératoire [m]
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย[n. exp.] (rabop patibatkān khreūakhāi) EN: Network Operating System (NOS)   
ทราม[adj.] (sām) EN: delining ; failing ; deteriorating   
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding   FR: bruyant ; assourdissant
สังคมชั้นสูง[n. exp.] (sangkhom chan sūng) EN: high society ; upper class ; high class society   FR: haute société [f] ; gotha [m] ; gratin (fam.) [m]
ต้นทุนการดำเนินงาน[n. exp.] (tonthun kān damnoēn-ngān) EN: operating cost   

CMU English Pronouncing Dictionary
RATING    R EY1 T IH0 NG
GRATING    G R EY1 T IH0 NG
RATINGS    R EY1 T IH0 NG Z
CRATING    K R EY1 T IH0 NG
KERATIN    K EH1 R AH0 T IH2 N
GYRATING    JH AY1 R EY2 T IH0 NG
BERATING    B IH0 R EY1 T IH0 NG
PIRATING    P AY1 R AH0 T IH0 NG
MIGRATING    M AY1 G R EY2 T IH0 NG
VIBRATING    V AY1 B R EY0 T IH0 NG
NITRATING    N AY1 T R EY2 T IH0 NG
OPERATING    AA1 P ER0 EY2 T IH0 NG
CASTRATING    K AE1 S T R EY2 T IH0 NG
LIBERATING    L IH1 B ER0 EY2 T IH0 NG
GENERATING    JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 NG
SEPARATING    S EH1 P ER0 EY2 T IH0 NG
MODERATING    M AA1 D ER0 EY2 T IH0 NG
EMIGRATING    EH1 M AH0 G R EY2 T IH0 NG
SATURATING    S AE1 CH ER0 EY2 T IH0 NG
TOLERATING    T AA1 L ER0 EY2 T IH0 NG
DECORATING    D EH1 K ER0 EY2 T IH0 NG
INTEGRATING    IH1 N T AH0 G R EY2 T IH0 NG
INTEGRATING    IH1 N AH0 G R EY2 T IH0 NG
PENETRATING    P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG
ARBITRATING    AA1 R B AH0 T R EY2 T IH0 NG
REITERATING    R IY0 IH1 T ER0 EY2 T IH0 NG
FRUSTRATING    F R AH1 S T R EY2 T IH0 NG
EXONERATING    IH0 G Z AA1 N ER0 EY2 T IH0 NG
EVAPORATING    IY0 V AE1 P ER0 EY2 T IH0 NG
COOPERATING    K OW0 AA1 P ER0 EY2 T IH0 NG
ELABORATING    AH0 L AE1 B ER0 EY2 T IH0 NG
CELEBRATING    S EH1 L AH0 B R EY2 T IH0 NG
DENIGRATING    D EH1 N IH0 G R EY2 T IH0 NG
EVAPORATING    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T IH0 NG
INVIGORATING    IH2 N V IH1 G ER0 EY2 T IH0 NG
ACCELERATING    AE0 K S EH1 L ER0 EY2 T IH0 NG
OBLITERATING    AH0 B L IH1 T ER0 EY2 T IH0 NG
NONOPERATING    N AA1 N AO1 P ER0 EY2 T IH0 NG
INFILTRATING    IH2 N F IH1 L T R EY2 T IH0 NG
RECUPERATING    R IY0 K UW1 P ER0 EY2 T IH0 NG
REGENERATING    R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 NG
DECELERATING    D AH0 S EH1 L ER0 EY2 T IH0 NG
DEGENERATING    D IH0 JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 NG
EXAGGERATING    IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T IH0 NG
EXASPERATING    IH0 G Z AE1 S P ER0 EY2 T IH0 NG
EXHILARATING    IH0 G Z IH1 L ER0 EY2 T IH0 NG
PERPETRATING    P ER1 P AH0 T R EY2 T IH0 NG
INAUGURATING    IH2 N AO1 G Y ER0 EY2 T IH0 NG
RECUPERATING    R IH0 K UW1 P ER0 EY2 T IH0 NG
INCINERATING    IH2 N S IH1 N ER0 EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rating    (v) (r ei1 t i ng)
crating    (v) (k r ei1 t i ng)
grating    (v) (g r ei1 t i ng)
orating    (v) (oo1 r ei1 t i ng)
prating    (v) (p r ei1 t i ng)
ratings    (n) (r ei1 t i ng z)
aerating    (v) (e@1 r ei t i ng)
berating    (v) (b i1 r ei1 t i ng)
derating    (v) (d ii2 r ei1 t i ng)
gratings    (n) (g r ei1 t i ng z)
gyrating    (v) (jh ai2 r ei1 t i ng)
pirating    (v) (p ai1 r @ t i ng)
gratingly    (a) (g r ei1 t i ng l ii)
hydrating    (v) (h ai1 d r ei t i ng)
iterating    (v) (i1 t @ r ei t i ng)
migrating    (v) (m ai1 g r ei1 t i ng)
narrating    (v) (n @1 r ei1 t i ng)
operating    (v) (o1 p @ r ei t i ng)
vibrating    (v) (v ai1 b r ei1 t i ng)
aspirating    (v) (a1 s p i r ei t i ng)
castrating    (v) (k a1 s t r ei1 t i ng)
decorating    (v) (d e1 k @ r ei t i ng)
emigrating    (v) (e1 m i g r ei t i ng)
execrating    (v) (e1 k s i k r ei t i ng)
federating    (v) (f e1 d @ r ei t i ng)
filtrating    (v) (f i1 l t r ei1 t i ng)
generating    (v) (jh e1 n @ r ei t i ng)
lacerating    (v) (l a1 s @ r ei t i ng)
liberating    (v) (l i1 b @ r ei t i ng)
macerating    (v) (m a1 s @ r ei t i ng)
maturating    (v) (m a1 t y u r ei t i ng)
moderating    (v) (m o1 d @ r ei t i ng)
overrating    (v) (ou2 v @ r ei1 t i ng)
saturating    (v) (s a1 ch @ r ei t i ng)
separating    (v) (s e1 p @ r ei t i ng)
tolerating    (v) (t o1 l @ r ei t i ng)
ulcerating    (v) (uh1 l s @ r ei t i ng)
venerating    (v) (v e1 n @ r ei t i ng)
adumbrating    (v) (a1 d uh m b r ei t i ng)
arbitrating    (v) (aa1 b i t r ei t i ng)
calibrating    (v) (k a1 l i b r ei t i ng)
celebrating    (v) (s e1 l i b r ei t i ng)
cooperating    (v) (k ou1 o1 p @ r ei t i ng)
dehydrating    (v) (d ii2 h ai1 d r ei t i ng)
denigrating    (v) (d e1 n i g r ei t i ng)
desecrating    (v) (d e1 s i k r ei t i ng)
elaborating    (v) (i1 l a1 b @ r ei t i ng)
enumerating    (v) (i1 n y uu1 m @ r ei t i ng)
evaporating    (v) (i1 v a1 p @ r ei t i ng)
exonerating    (v) (i1 g z o1 n @ r ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrgeschwindigkeit {f}operating speed [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Ansprechstrom {m}operating current [Add to Longdo]
Ansprechtemperatur {f}operating temperature [Add to Longdo]
Arbeitsablauf {m}; Arbeitsfolge {f}sequence of operations; operating sequence [Add to Longdo]
Arbeitsanweisungen {pl}operating instructions; work instructions [Add to Longdo]
Arbeitsgeschwindigkeit {f}operating speed; working speed [Add to Longdo]
Arbeitsprozess {m} | automatisierter Arbeitsprozessoperating process; work process | automated operating procedure [Add to Longdo]
Arbeitszyklus {m}duty cycle; operating cycle [Add to Longdo]
Bedienelement {n}control element; operating element; operational control [Add to Longdo]
Bedienung {f}operating [Add to Longdo]
Bedienungsanleitung {f}instruction manual; operating instructions [Add to Longdo]
Bedienungs- und Wartungsanleitung {f}operating and maintenance instructions [Add to Longdo]
Bedienungsanweisung {f}; Betriebsanleitung {f}operating instructions [Add to Longdo]
Bedienungselemente {pl}operating equipment [Add to Longdo]
Bedienungsknopf {m}operating button [Add to Longdo]
Bedienungsmannschaft {f}operating crew [Add to Longdo]
Bedienungsseite {f}operating side [Add to Longdo]
Bedienungstafel {f}operating panel [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f} [electr.]power rating [Add to Longdo]
Beliebtheitsgrad {m}popularity; popularity rating [Add to Longdo]
Beschleunigungs...accelerating [Add to Longdo]
Beschleunigungskraft {f}accelerating force [Add to Longdo]
Betriebs- und Maschinendatenerfassung {f}operating and machine data logging [Add to Longdo]
Betriebs...operating [Add to Longdo]
Betriebsart {f}operating mode; mode of operation [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}operating data logging [Add to Longdo]
Betriebsdauer {f}; Betriebszeit {f}operating time [Add to Longdo]
Betriebsergebnis {n} nach Steuernafter-tax (operating) results [Add to Longdo]
Betriebsergebnis {n}operating results; working results; rading profits [Add to Longdo]
Betriebsergebnis {n} vor Steuernpre-tax (operating) results [Add to Longdo]
Betriebsfrequenz {f}operating frequency [Add to Longdo]
Betriebshäufigkeit {f}operating frequency [Add to Longdo]
Betriebskosten {pl}; Betreibungskosten {pl}operating costs [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}operating resource; operating material [Add to Longdo]
Betriebsmittel {pl}resources; production facilities; operating funds; operating consumables [Add to Longdo]
Betriebsspannung {f} [electr.]operating voltage; supply voltage; working voltage [Add to Longdo]
Betriebsstrom {m} [electr.]operating current [Add to Longdo]
Betriebsstunden {pl}operating hours [Add to Longdo]
Betriebssystem {n} [comp.] | Betriebssysteme {pl}operating system | operating systems [Add to Longdo]
Betriebstaktfrequenz {f}operating clock frequency [Add to Longdo]
Betriebstemperatur {f}operating temperature; working temperature [Add to Longdo]
Betriebstemperaturbereich {m} [techn.]operating temperature range (OTR) [Add to Longdo]
Betriebsüberdruck {m}positive operating pressure [Add to Longdo]
Betriebsunfall {m}shop-accident; operating accident [Add to Longdo]
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic [Add to Longdo]
Betriebswert {m} (Leistung)rating [Add to Longdo]
Betriebszustand {m} | Betriebszustände {pl} | automatischer Betriebszustandoperating state; operating condition | operating states; operating conditions | automatic operation [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Einschätzung {f} | Bewertungen {pl}; Einschätzungen {pl}rating | ratings [Add to Longdo]
Derating-Kurven {pl}derating curves [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
OS[オーエス, o-esu] (n) {comp} operating system; OS [Add to Longdo]
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
アイナメ科;鮎魚女科;鮎並科[アイナメか(アイナメ科);あいなめか(鮎魚女科;鮎並科), ainame ka ( ainame ka ); ainameka ( ayu sakana onna ka ; ayu nami ka )] (n) Hexagrammidae (family of marine fishes incorporating the greenlings) [Add to Longdo]
ウィンドウズ;ウィンドゥズ;ウインドウズ[, uindouzu ; uindouzu ; uindouzu] (n) {comp} Windows (Microsoft operating system) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
オペレーティング[, opere-teingu] (n) operating [Add to Longdo]
オペレーティングシステム;オペレイティングシステム[, opere-teingushisutemu ; opereiteingushisutemu] (n) {comp} operating-system; OS [Add to Longdo]
オペレーティングシステムイメージ[, opere-teingushisutemuime-ji] (n) {comp} operating system image [Add to Longdo]
オペレーティングシステムファームウェア[, opere-teingushisutemufa-muuea] (n) {comp} operating system firmware [Add to Longdo]
オペレーティングマージン[, opere-teinguma-jin] (n) operating margin [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] (n) {comp} operating environment [Add to Longdo]
グラタン[, guratan] (n,adj-no) gratin (fre [Add to Longdo]
ケラチン[, kerachin] (n,adj-no) keratin (ger [Add to Longdo]
ゲストOS[ゲストオーエス, gesutoo-esu] (n) {comp} guest Operating System [Add to Longdo]
ゴミ分別;塵分別(oK)[ゴミぶんべつ(ゴミ分別);ごみぶんべつ(塵分別), gomi bunbetsu ( gomi funbetsu ); gomibunbetsu ( chiri funbetsu )] (n) separating rubbish (for recycling, etc.) [Add to Longdo]
ダブルブート[, daburubu-to] (n) {comp} two operating systems on a computer; double-boot [Add to Longdo]
テレビレーティングシステム[, terebire-teingushisutemu] (n) television rating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[, deisukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} disk operating system; DOS [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
ドアエンジン[, doaenjin] (n) door operating equipment (wasei [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
ナイネックス[, nainekkusu] (n) {comp} Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ネットワークOS[ネットワークオーエス, nettowa-kuo-esu] (n) {comp} network operating system; NOS [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[, nettowa-kuopere-teingushisutemu] (n) {comp} network operating system [Add to Longdo]
ベルアトランティック[, beruatoranteikku] (n) {comp} Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ホストOS[ホストオーエス, hosutoo-esu] (n) {comp} host Operating System [Add to Longdo]
マーケットイン[, ma-kettoin] (n) incorporating the needs of the market into a product (wasei [Add to Longdo]
マルチタスクオペレーティングシステム[, maruchitasukuopere-teingushisutemu] (n) {comp} multitasking operating system [Add to Longdo]
リアルタイムOS[リアルタイムオーエス, riarutaimuo-esu] (n) {comp} real-time Operating System [Add to Longdo]
レイティング[, reiteingu] (n) rating [Add to Longdo]
ロシュ限界;ロッシュ限界[ロシュげんかい(ロシュ限界);ロッシュげんかい(ロッシュ限界), roshu genkai ( roshu genkai ); rosshu genkai ( rosshu genkai )] (n) Roche limit; Roche's limit (closest that a natural satellite can come to the center of a planet without disintegrating due to tidal forces) [Add to Longdo]
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運営資金[うんえいしきん, un'eishikin] (n) operating funds [Add to Longdo]
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget [Add to Longdo]
運航[うんこう, unkou] (n,vs) operating (e.g. ships, aircraft); (P) [Add to Longdo]
運用リスク[うんようリスク, unyou risuku] (n) operational risk; operating risk [Add to Longdo]
営業収支[えいぎょうしゅうし, eigyoushuushi] (n) operating balance [Add to Longdo]
営業損失[えいぎょうそんしつ, eigyousonshitsu] (n) operating loss [Add to Longdo]
営業費[えいぎょうひ, eigyouhi] (n) operating expenses; operating cost [Add to Longdo]
営業利益[えいぎょうりえき, eigyourieki] (n) operating profit [Add to Longdo]
越冬地[えっとうち, ettouchi] (n) wintering spot (i.e. of a migrating bird) [Add to Longdo]
燕千鳥[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus) [Add to Longdo]
下座[しもざ, shimoza] (n,vs) (1) squatting; prostrating oneself; crouching; (n) (2) musicians' box on the left side of the stage; (3) (See 下座・しもざ) lower seat [Add to Longdo]
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods [Add to Longdo]
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] (n) operating ratio; rate of operation; (P) [Add to Longdo]
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作业环境[zuò yè huán jìng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] operating environment [Add to Longdo]
作业系统[zuò yè xì tǒng, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] extravagant; wasteful; exaggerating [Add to Longdo]
信用评等[xìn yòng píng děng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, / ] credit rating [Add to Longdo]
值得庆幸[zhí de qìng xìng, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] auspicious; worth celebrating; worthy of congratulations [Add to Longdo]
入木三分[rù mù sān fēn, ㄖㄨˋ ㄇㄨˋ ㄙㄢ ㄈㄣ, ] written in a forceful hand; penetrating; profound [Add to Longdo]
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, / ] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing [Add to Longdo]
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, ] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold) [Add to Longdo]
勃固山脉[Bó gù shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, / ] Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins [Add to Longdo]
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, / ] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine) [Add to Longdo]
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, / ] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading [Add to Longdo]
孜孜不倦[zī zī bù juàn, ㄗ ㄗ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, ] lit. diligent and without slacking (成语 saw); praise for hard and concentrated effort; assiduous (study); concentrating [Add to Longdo]
室内装潢[shì nèi zhuāng huáng, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] interior design; interior decorating [Add to Longdo]
实时操作环境[shí shí cāo zuò huán jìng, ㄕˊ ㄕˊ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] real time operating environment [Add to Longdo]
尖锐[jiān ruì, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄟˋ, / ] sharp; intense; penetrating; pointed; acute (med.) [Add to Longdo]
工作报告[gōng zuò bào gào, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] working report; operating report [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, / ] thorough; penetrating; to pervade; to pass through [Add to Longdo]
慢吞吞[màn tūn tūn, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ, ] very slow; exasperatingly slow [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle [Add to Longdo]
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, ] operating desk; control panel; console [Add to Longdo]
操作环境[cāo zuò huán jìng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] operating environment [Add to Longdo]
操作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system [Add to Longdo]
操作速率[cāo zuò sù lǜ, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, ] operating speed [Add to Longdo]
支持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, ] support level; popularity rating [Add to Longdo]
收视率[shōu shì lǜ, ㄕㄡ ㄕˋ ㄌㄩˋ, / ] ratings [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] able (in administrating) [Add to Longdo]
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, / ] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935 [Add to Longdo]
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, ] machinery and power-generating equipment [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] bar; cage; gratings [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] grating (of surfaces); tart; acerbic [Add to Longdo]
澳新军团节[Ào xīn jūn tuán jié, ㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Anzac Day; (in Australia and New Zealand) the day (25 April) commemorating the Anzac landing at Gallipoli in 1915 [Add to Longdo]
浓缩机[nóng suō jī, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄐㄧ, / ] a device for concentrating (a liquid); a condenser [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] grating (of surfaces) [Add to Longdo]
[shuǎng, ㄕㄨㄤˇ, ] bright; clear; crisp; open; frank; straightforward; to feel well; fine; pleasurable; invigorating; to deviate [Add to Longdo]
犀利[xī lì, ㄒㄧ ㄌㄧˋ, ] sharp; incisive; penetrating [Add to Longdo]
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, ] quickly-deteriorating jade [Add to Longdo]
疏忽大意[shū hū dà yì, ㄕㄨ ㄏㄨ ㄉㄚˋ ㄧˋ, ] careless; negligent; not concentrating on the main point [Add to Longdo]
发电站[fā diàn zhàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, / ] electricity generating station; power station [Add to Longdo]
真知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight [Add to Longdo]
[cǎ, ㄘㄚˇ, ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables); grindstone [Add to Longdo]
礤床儿[cǎ chuáng r, ㄘㄚˇ ㄔㄨㄤˊ ㄖ˙, / ] shredder; grater (kitchen implement for grating vegetables) [Add to Longdo]
穿透辐射[chuān tòu fú shè, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 穿 / 穿] penetrating radiation [Add to Longdo]
簧舌[huáng shé, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄜˊ, ] the lip or vibrating end of a reed in a wind instrument [Add to Longdo]
精辟[jīng pì, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˋ, / ] clear and penetrating (e.g. analysis); incisive; insightful [Add to Longdo]
网络操作系统[wǎng luò cāo zuò xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] network operating system [Add to Longdo]
网路作业系统[wǎng lù zuò yè xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] network operating system [Add to Longdo]
圣神降临[Shèng shén jiàng lín, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄤˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Whit Sunday (Christian Festival celebrating the Holy Spirit) [Add to Longdo]
舍利塔[shè lì tǎ, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄚˇ, ] stupa; tower venerating the ashes of the Buddha [Add to Longdo]
蛇岛蝮[Shé dǎo fù, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ ㄈㄨˋ, / ] Snake island viper (Gloydius shedaoensis), feeding on migrating birds [Add to Longdo]
视窗[shì chuāng, ㄕˋ ㄔㄨㄤ, / ] a window (on a computer screen); Windows (the Microsoft operating system) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] operating ratio [Add to Longdo]
梱包[こんぽう, konpou] packing (vs), crating, package [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage [Add to Longdo]
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
動作モード[どうさモード, dousa mo-do] operating mode [Add to Longdo]
動作環境[どうさかんきょう, dousakankyou] operating environment [Add to Longdo]
動作時間[どうさじかん, dousajikan] operating time [Add to Longdo]
内容評価制度[ないようひょうかせいど, naiyouhyoukaseido] content rating system (for TV, movies) [Add to Longdo]
表示空間[ひょうじくうかん, hyoujikuukan] display space, operating space [Add to Longdo]
評価制度[ひょうかせいど, hyoukaseido] rating system [Add to Longdo]
評定[ひょうてい, hyoutei] rating [Add to Longdo]
評定水準[ひょうていすいじゅん, hyouteisuijun] rating level [Add to Longdo]
母関数[ぼかんすう, bokansuu] generating function [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top