Search result for

rashers

(87 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rashers-, *rashers*, rasher
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rashers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rashers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rasher[N] ชิ้นเนื้อหั่นบางๆ, Syn. slice, piece
thrasher[N] นกหางยาวจำพวก Toxostoma, See also: มีจะงอยปากโค้งยาว และมีหัวสีดำน้ำตาล
trashery[N] ขยะ
gate-crasher[N] ผู้ร่วมงานโดยไม่ได้รับเชิญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trashery(แทรช'เชอะรี) n. ขยะ,ของเสีย,ของสวะ, Syn. refuse,waste

English-Thai: Nontri Dictionary
rasher(n) หมูชิ้นบางๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brasher, how old's Cassidy?แบรสเชอร์ แคสสิดี้อายุเท่าไรแล้วหรอ The Forgotten (2004)
Security, we have a party-crasher.มีคนป่วนงานฉลองตรงนี้คนนึง Robots (2005)
Right, the one that crasher, and the airlines salvaged some of its parts put in other planes.จำได้สิ เครื่องบินนั้นตก สายการบินก็เลยกู้ชิ้นส่วนศพมาขึ้นเครื่องบินอีกลำ Phantom Traveler (2005)
- We've got a gatecrasher.-มีคนเคาะประตู Nowhere Boy (2009)
Please help me get rid of these party crashers.จัดการพวกนี้ที Remains of the J (2009)
Funeral crasher.ผู้ร่วมงานศพโดยไม่ได้รับเชิญ Desert Cantos (2009)
Stupid funeral crasher.ไอโง่ที่มาร่วมงานศพโดยไม่ได้รับเชิญ Desert Cantos (2009)
We got three party crashers on our tail.มันเป็นส่วนหัวของกับดัก. G-Force (2009)
Are you sure this is okay? I really hate being a party crasher.ฉันเกลียดการไปปาร์ตี้ที่ไม่ได้รับเชิญ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
you're a council meeting crasher.จริงๆแล้วเธอจะไปการประชุม ที่ไม่ได้รับเชิญต่างหาก The Twilight Saga: Eclipse (2010)
- General Skywalker, this is sergeant Crasher.- นายพลสกายวอล์คเกอร์ นี่จ่าแครชเชอร์ Death Trap (2010)
I've found your missing cadets, Crasher.ข้าเจอนักเรียนที่หายไปของเจ้าแล้ว แครชเชอร์ Death Trap (2010)
♪ Party crasher, penny snatcher. ♪พวกชอบพังงานเลี้ยง พวกขี้เหนียว Original Song (2011)
THRASHER! ♪ It's taken me years.แทรชเชอร์ ตั้งหลายปี Raging Fae (2011)
You getting' slow on me, Thrasher?แอบอู้ซ่อมเหรอ แทรชเชอร์ Raging Fae (2011)
I'm putting you in against Thrasher tonight, see what you can do when it's for real.ฉันจะให้เธอสู้กับแทรชเชอร์คืนนี้ พอจริงๆ แล้วจะทำอะไรได้บ้าง Raging Fae (2011)
Thhhhrasher!แทรชเชอร์ Raging Fae (2011)
A five-day bubble bath and a time machine. ♪ Thrasher?อาบน้ำฟองสบู่ห้าวันกับไทม์แมชชีน แทรเชอร์ มาทำอะไรที่นี่ Raging Fae (2011)
Dear "Thrasher" has been keeping an eye on you for me.แทรชเชอร์ที่รักเป็นสายให้ฉัน Raging Fae (2011)
I thought my no-party-crashers policy was strict.ฉันนึกว่านิสัยพังงานเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เข้มงวดซะอีก The Devil You Know (2011)
Well, maybe she was just a crasher. You know, a nobody.บางทีเธออาจเป็นแค่แขกไม่ได้รับเชิญ ไม่มีชื่อเสียงอะไร Memoirs of an Invisible Dan (2011)
What are we -- uh, wedding crashers, huh?เราเป็น... เอ่อ คู่ป่วนงานแต่งเหรอ? Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Blair, our salon can easily handle a few party crashers.เพื่อที่เธอจะได้กลับไปในวงการบันเทิง แบล์ งานของเราไม่จบเพียงเพราะสองคนนี้หรอก Salon of the Dead (2012)
By joining forces with the century's biggest wedding crasher.โดยการรวมพลังทำลายร้างงานแต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในศรตสรรษ G.G. (2012)
And I think that I came off like a real-- well, like a real party crasher.และผมคิดว่าผมประสบความสำเร็จนะ เอิ่ม ในฐานะคนป่วนงานปาร์ตี้ตัวจริง Authority Always Wins (2012)
Well, admittedly, I'm a crasher, but one who only brings well-wishes.งั้น ใครๆก็ยอมรับว่าฉันเป็นนักชน แต่มีคนนึงเท่านั้นที่ทำ เพราะหวังดี Forgiveness (2012)
We had a lot of crashers here tonight.เรามีตัวป่วนมาก \ n คืนนี้ The Return (2015)
DUNGLE-BURSTEIN-VON-KNACKER- THRASHER-APPLE-BANGER-HOROWITZ-Burstein von Knackerthrasher-Applebanger... Horowitz Ticolensic Grander-Knotty Spelltinkle... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
DIGGER-DINGLE-DANGLE-DONGLE- DUNGLE-BURSTEIN-VON-KNACKER-Burstein von Knackerthrasher-Applebanger... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
VON-KNACKER-THRASHER-APPLE- BANGER-HOROWITZ-TICOLENSIC-Burstein von Knackerthrasher-Applebanger... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
DIGGER-DINGLE-DANGLE-DONGLE- DUNGLE-BURSTEIN-VON-KNACKER-Crasscrenbon-Fried Digger-Dangle-Dungle... Burstein von Knackerthrasher-Applebanger... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
KNACKER-THRASHER-APPLE... BANGER-TICOLENSIC-GRANDER- KNOTTY-SPELLTINKLE-Burstein von Knackerthrasher-Apple banger Ticolensic Grander-Knotty Spelltinkle... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
DUNGLE-BURSTEIN- VON-KNACKER-THRASHER-Dungle Burstein von Knackerthrasher... The BBC Entry for the Zinc Stoat of Budapest (1969)
I'm not nervous at all, Mr. Thrasher.Ich bin nicht nervös, Mr. ThrasherThe Monster: Part 2 (1985)
Mr. Thrasher, you will caution the witness.Mr. Thrasher, rufen Sie Ihren Zeugen zur Ordnung. The Monster: Part 2 (1985)
It's my business and I'm the police, right?Partycrasher in einer Disco auf der 46. The Hard Way (1991)
Call me crazy, but I don't see America coming out in droves to see you puke. Besides, they want Mel Gibson for the role.Dieser Partycrasher hat Sie vier Mal gewarnt, ehe er die Morde beging, und er ist noch frei. The Hard Way (1991)
- Nickie, I love you. - I love you too, Ange. Reality check - you can't leave town.Dieser Partycrasher hat sieben Leute umgelegt, vier davon vor unseren Augen. The Hard Way (1991)
Bang, bang Nick Lang.- Was haben Sie? Obduktionsbericht über das Opfer vom PartycrasherThe Hard Way (1991)
"Bang, bang"?Die kaufen von demselben Typen wie der PartycrasherThe Hard Way (1991)
- I just care about where you're going. - Good, we're talking. Where do I drop you off?Ich habe zu tun und keine Zeit für wen in meinem Haus, Auto oder Leben, der nicht a) Polizist oder b) der Partycrasher ist. The Hard Way (1991)
- I'm trying to quit, anyway.Erzählen Sie mir vom PartycrasherThe Hard Way (1991)
Can you just do that one more time for me?MO des Partycrashers. The Hard Way (1991)
Know what a hambone hates more than anything else?Lieutenant Moss. Wie sehen Sie also diesen PartycrasherThe Hard Way (1991)
You got it. Make sure you get a shot of that body.Wie sehen Sie also diesen PartycrasherThe Hard Way (1991)
Gives me some design specs.- Der Partycrasher? - Wo ist er jetzt? The Hard Way (1991)
OK?Es war auch nicht OK, dass ich da gerade am Partycrasher-Fall arbeitete. The Hard Way (1991)
Captain, thank you. OK, great!Ich weiß, wo der Partycrasher morgen sein wird. The Hard Way (1991)
Shit.Anrufer hat den Partycrasher in 14122. The Hard Way (1991)
I don't like it. No backup.- Das kann der Partycrasher sein. The Hard Way (1991)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRASHER    B R AE1 SH ER0
FRASHER    F R AE1 SH ER0
BRASHERS    B R AE1 SH ER0 Z
THRASHER    TH R AE1 SH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rasher    (n) (r a1 sh @ r)
brasher    (j) (b r a1 sh @ r)
rashers    (n) (r a1 sh @ z)
gatecrasher    (n) (g ei1 t k r a sh @ r)
gatecrashers    (n) (g ei1 t k r a sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eindringling {m}gatecrasher [Add to Longdo]
Speckschnitte {f} | Speckschnitten {pl}rasher | rashers [Add to Longdo]
voreilig; vorschnell; überstürzt {adj} | voreiliger; vorschneller; überstürzter | voreiligst; am vorschnellsten; am überstürztestenrash | rasher | rashest [Add to Longdo]
Schuppenspottdrossel {f} [ornith.]Scaly-breasted Thrasher [Add to Longdo]
Perlaugen-Spottdrossel {f} [ornith.]Pearly-eyed Thrasher [Add to Longdo]
Socorrospottdrossel {f} [ornith.]Socorro Thrasher [Add to Longdo]
Bergspottdrossel {f} [ornith.]Sage Thrasher [Add to Longdo]
Kaktusspottdrossel {f} [ornith.]Bendire Thrasher [Add to Longdo]
Grauspottdrossel {f} [ornith.]Grey Thrasher [Add to Longdo]
Krummschnabel-Spottdrossel {f} [ornith.]Curve-billed Thrasher [Add to Longdo]
Rotbauch-Spottdrossel {f} [ornith.]Crissal Trasher [Add to Longdo]
Cozumelspottdrossel {f} [ornith.]Cozumel Thrasher [Add to Longdo]
Wüstenspottdrossel {f} [ornith.]Le Conte Thrasher [Add to Longdo]
Langschnabel-Spottdrossel {f} [ornith.]Long-billed Thrasher [Add to Longdo]
Tropfenspottdrossel {f} [ornith.]Ocellated Thrasher [Add to Longdo]
Kalifornienspottdrossel {f} [ornith.]California Thrasher [Add to Longdo]
Rote Spottdrossel {f} [ornith.]Brown Thrasher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラッシャー[, kurassha-] (n) (1) crusher; (2) crasher [Add to Longdo]
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher [Add to Longdo]
ブラクラ[, burakura] (n) (abbr) {comp} browser crasher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闯关者[chuǎng guān zhě, ㄔㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ, / ] person who crashes through a barrier; gate-crasher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top