Search result for

raques

(94 entries)
(1.6211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raques-, *raques*, raque
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raques มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raques*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paraquatพาราควอท [TU Subject Heading]
Paraquat พาราควอท
สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดวัชพืชชนิด ดูดความชื้น เป็น สารอันตรายชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ได้โดยการสัมผัส หรือ รับเข้าไปกับอาหาร พาราควอทจะละลายได้ดีในน้ำและละลายได้เพียงเล็กน้อยในสารละลายอินทรีย์ มีชื่อการค้าแตกต่างกัน แต่ชื่อที่นิยมใช้และเป้นที่รู้จักแพร่หลาย คือ "กรัมม็อกโซน" (Gramoxone) [สิ่งแวดล้อม]
Anthraquinonesแอนธราควิโนน, สารเอนทราควิโนน, แอนทราควิโนน, สีแอนธราควิโนน [การแพทย์]
Antraquinoneสารแอนธราควิโนน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To raquel welch to henry kissinger. I'm afraid for you.ตั้งแต่โจ ดิแม็กจิโอ้ไปถึงเจอร์รี่ ฟอลเวลล์ ไปถึงราเคล เว้ลช์ไปจนถึงเฮนรี่ คิสซิงเกอร์ You Don't Know Jack (2010)
The Egyptians believe the shipment was sent to an ancient-civilizations expert in Soho named Raquel Laroque.อียิปต์เชื่อว่า ของถูกส่งไปที่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน อารยธรรมโบราณ แถวโซโห On the Fence (2011)
Hey, what do you know about Raquel Laroque?เฮ้ นายรู้เรื่อง ราเคล ราโรคค์ บ้างไหม? On the Fence (2011)
Before we can move any of it, do you know a fence named Raquel Laroque?ก่อนที่เราจะเคลื่อนย้ายมัน คุณรู้จักคนรับซื้อช่ือ ราเคล ลาโรคค์ ไหม? On the Fence (2011)
Ahh. There's Raquel.นั่นไงราเคล On the Fence (2011)
Raquel wasn't about to turn herself in.ราเคลไม่ยอมมอบตัวแน่ On the Fence (2011)
Raquel, huh? Hmm.ราเคลเหรอ On the Fence (2011)
So Hale's death is somehow connected to Raquel and the amulet.งั้นการตายของเฮลก็เกี่ยวข้อง กับราเคลและเครื่องราง On the Fence (2011)
I can't take the chance that Keller knows that you're going under with Raquel.ฉันจะเสี่ยงให้เคลเลอร์รู้ไม่ได้ ว่านายกำลังทำงานกับราเคล On the Fence (2011)
Keep me under with Raquel.ให้ผมทำงานกับราเคลต่อ On the Fence (2011)
Raquel is the best way to draw him out.ราเคลก็เป็นตัวล่อเขาที่ดีที่สุด On the Fence (2011)
Heard from Raquel.ราเคลติดต่อมา On the Fence (2011)
Raquel, this man is incredibly dangerous.ราเคล ผู้ชายคนนี้อันตรายที่สุด On the Fence (2011)
Raquel.ราเคล On the Fence (2011)
You stole the amulet and had Raquel's restorer arrested in Egypt so she'd need someone new.นายขโมยเครื่องลาง และให้ คนบูรณะของราเคลถูกจับ ที่อียิปต์ เพื่อที่เธอ จะได้หาคนใหม่ On the Fence (2011)
Raquel: The A.C. isn't working. I'm gonna shut it off.แอร์ไม่ทำงาน ฉันจะไปปิดนะ On the Fence (2011)
Raquel.ราเคล On the Fence (2011)
See you around, Raquel.แล้วเจอกัน ราเคล On the Fence (2011)
I need a Raquel Welch poster and a rock hammer.ฉันอยากได้โปสเตอร์ ราเคล วัลช์ กับค้อนทุบหิน Dog Dean Afternoon (2013)
Raquel!Raquel! Before the Fall (2008)
Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.มอนสเตอร์โจและลูกสาวของเขามีความเห็นอกเห็นใจราเคไปขึ้นเขียงของเรา Pulp Fiction (1994)
- Boys, this is Raquel.- หนุ่มนี้เป็นราเคล Pulp Fiction (1994)
Move outta the sticks, fellas. Say good night, Raquel.ย้าย outta ไม้ Fellas กล่าวว่าคืนที่ดี, ราเคล Pulp Fiction (1994)
- Good night, Raquel.- คืนที่ดี, ราเคล Pulp Fiction (1994)
By 1966, right about the time Tommy was getting ready to take his exams, it was lovely Raquel.โดยปี 1966 ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาทอมมี่ได้รับพร้อมที่จะใช้การสอบของเขา มันเป็นที่น่ารักราเคล The Shawshank Redemption (1994)
The next morning, right about the time Raquel was spilling her little secret, a man nobody ever laid eyes on before strode into the Maine National Bank.เช้าวันรุ่งขึ้นที่ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาราเคลได้รับการหกความลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเธอ ไม่มีใครคนที่เคยวางสายตาก่อน ก้าวเข้าสู่เมนธนาคารแห่งชาติ The Shawshank Redemption (1994)
It looks like Raquel!Sieht aus wie Raquel. Diva (1981)
He played basketball last night, then enjoyed the company of a woman until about six o'clock this morning.Er schläft ja mehr wie Raquel Welch. Er hat gestern Abend Basketball gespielt. Go for It (1983)
How is Raquel Welch in reality, flesh to flesh?Wie ist Raquel Welch in Wirklichkeit, in Fleisch und Blut? Still Smokin (1983)
Yeah, that Raquel Welch. She's something.Ja, ja, Raquel Welch, das ist ein Rasseweib. Still Smokin (1983)
Top quality.Extraqualität. Moscow on the Hudson (1984)
so i hear.Sagen Sie Raquel. Und es ist mir eine Freude. Strangers in the Night (1986)
just check the window, will you!Die haben so einen gepolsterten Toilettensitz. Wir brauchen auch so einen, Raquel. Strangers in the Night (1986)
it could be a little hotter.Bleib ruhig, Raquel. Strangers in the Night (1986)
i'll be going home, now.RAQUEL: Danke, Lynn. Strangers in the Night (1986)
these insert things were all over your porch and lawn.Ja, genau. Raquel und ich gehen ständig zu diesen Sachen. - Hey, machen wir das zusammen? Come Fly with Me (1987)
no way! this place is a morgue before dawn.Raquel wird Ihnen ein Kleid leihen. Come Fly with Me (1987)
i wanted to surprise you guys by... serving catfish in bed.Aber pass auf, dass du nichts auf Raquels Kleid kleckerst. Come Fly with Me (1987)
our room will be fine, dad.Raquel hat Ihnen bis 6:30 Uhr ein Kleid rausgesucht. Come Fly with Me (1987)
you, back with the jackals!Hey, Raquel. Ich fühle mich irgendwie benebelt. Come Fly with Me (1987)
help me block the door.RAQUEL: Come Fly with Me (1987)
brian, sit down and fasten your seat belt.Oh nein, Raquel. Come Fly with Me (1987)
can you fly it?Wir helfen Ihnen, Raquel. Come Fly with Me (1987)
i need to see an owner's manual.RAQUEL: Was blockiert denn die Tür? Come Fly with Me (1987)
[ trevor ] i don't want to talk about it, raquel.RAQUEL: Lauf nicht weg, wenn ich mit dir rede. TREVOR: Lookin' Through the Windows (1987)
[ trevor ] you want to talk about it, talk about it!RAQUEL: Irgendwann werden wir darüber sprechen, Trevor. Lookin' Through the Windows (1987)
[ raquel ] don't go in that bathroom when i'm fighting with you!RAQUEL: Dass du nicht ins Badezimmer gehst, wenn ich mit dir streite. Lookin' Through the Windows (1987)
right, thanks.Genau, danke. Nichts, was ich mache, ist gut genug für Raquel. Lookin' Through the Windows (1987)
i guess you are.(TÜRKLINGEL) Wenn das Raquel ist, ich bin nicht da. Lookin' Through the Windows (1987)
lynn, it's not polite to listen in on... other people's conversations.Aber das Fell auf meinem Finger ist weg. RAQUEL: Bei Geld bist du wie ein kleines Kind. Lookin' Through the Windows (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat   FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กระบองตำรวจ[n. exp.] (krabøng tamrūat) EN: police baton   FR: matraque [f]
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake   FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ไล่ตาม[v.] (laitām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue   FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
ไม้[n.] (māi) EN: racket   FR: raquette [f]
ไม้แบด = ไม้แบดฯ[n. exp.] (māi baēt) EN: badminton racket   FR: raquette de badminton [f]
ไม้ปิงปอง[n. exp.] (māi ping-pøng) EN: ping-pong bat   FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ไม้เทนนิส[n. exp.] (māi thennit) EN: racket   FR: raquette de tennis [f]
ไม้ตีเทนนิส[n.] (māi tī thēnnit) EN: racket   FR: raquette (de tennis)
นกกาแวน[n. exp.] (nok kā waēn) EN: Racket-tailed Treepie   FR: Témia bronzée [f] ; Pie à raquettes [f] ; Pie bronzée [f] ; Témia à raquettes [f]
นกเขนน้ำเงิน[n. exp.] (nok khēn nāmngoēn) EN: Blue-fronted Robin   FR: Notodèle à front bleu ; Traquet à front bleu [m]
นกเขนสีฟ้าหางขาว [n. exp.] (nok khēn sī fā hāng khāo) EN: White-tailed Robin   FR: Notodèle à queue blanche ; Traquet à tête blanche [m]
นกเขนทะเลทราย[n. exp.] (nok khēn thalēsāi) EN: Isabelline Wheatear   FR: Traquet isabelle [m] ; Traquet sauteur [m] ; Traquet isabellin [m]
นกขี้หมา[n. exp.] (nok khī mā) EN: Pied Bushchat   FR: Tarier pie [m] ; Traquet pie [m] ; Tarier noir [m]
นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก[n. exp.] (nok saēng-saēo hāng būang lek) EN: Lesser Racket-tailed Drongo   FR: Drongo à rames [m] ; Drongo à longs brins [m] ; Petit Drongo à raquettes [m]
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่[n. exp.] (nok saēng-saēo hāng būang yai) EN: Greater Racket-tailed Drongo   FR: Drongo à raquettes [m] ; Grand Drongo à raquettes [m] ; Drongo de paradis [m]
นกยอดหญ้าสีดำ[n. exp.] (nok yøt yā sī dam) EN: Pied Bushchat   FR: Tarier pie [m] ; Traquet pie [m] ; Tarier noir [m]
นกยอดหญ้าสีเทา[n. exp.] (nok yøt yā sī thao) EN: Grey Bushchat   FR: Tarier gris [m] ; Traquet gris [m]
แร็กเกต[n.] (raekkēt) EN: racket   FR: raquette [f]
ระแหง[n.] (rahaēng) EN: crack ; fissure ; rift   FR: fissure [f] ; crevasse [f] ; craquelure [f] ; lézarde [f]
ร้าว[v.] (rāo) EN: crack ; fracture ; split ; break   FR: se fissurer ; se crevasser ; se craqueler
เสีย[v.] (sīa) EN: deteriorate ; spoil ; become corrupt ; decay ; be rotten ; be bad ; go bad ; be void ; addle ; go haywire   FR: se détériorer ; s'abîmer ; se détraquer ; se gâter ; pourrir
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad   FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup
เสียสติ[adj.] (sīa sati) FR: dérangé ; détraqué
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue   FR: poursuivre ; traquer
ถอดรหัส[v.] (thøtrahat) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack   FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer
ยุแหย่[v.] (yuyaē) EN: create dissension ; cause friction   FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAQUE    B R AE1 K
RAQUEL    R AH0 K EH1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraquelliert {adj}crazed [Add to Longdo]
Pauraquenachtschwalbe {f} [ornith.]Common Pauraque [Add to Longdo]
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]
パラコート[, parako-to] (n) paraquat [Add to Longdo]
プルプリン[, purupurin] (n) purpurin; 1,2,4-Trihydroxyanthraquinone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
百草枯[bǎi cǎo kū, ㄅㄞˇ ㄘㄠˇ ㄎㄨ, ] paraquat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top