หรือคุณหมายถึง pür?
Search result for

puer

(73 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puer-, *puer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puerile[ADJ] เกี่ยวกับเด็ก
puerility[N] การทำตัวเป็นเด็ก, See also: การทำสิ่งไร้สาระ, Syn. absurdity, frivolity
puerperal[ADJ] เกี่ยวกับการคลอดบุตร
puerperal fever[N] การติดเชื้อระหว่างการคลอดลูก, Syn. puerperal sepsis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puerile(พิว'ริล) adj. เกี่ยวกับเด็ก,โง่เหมือนเด็ก,ไม่เป็นประสา
puerility(พิวเออริล'ลิที) n. ภาวะความเป็นเด็ก,ลักษณะเป็นเด็ก,ความไม่เป็นประสา,ความไม่เป็นสาระ, Syn. childishness,immaturity
puerperal fevern. การติดเชื้อ ระหว่างการคลอดลูก,ภาวะโลหิตเป็นพิษหลังคลอด, Syn. childbed fever

English-Thai: Nontri Dictionary
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puericultureศิลปะการอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puericulturistนักอนุบาลและอบรมเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerile๑. -เด็ก๒. -วัยเด็ก๓. คล้ายเด็ก, ราวกับทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerilismภาวะเหมือนเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerilityความเป็นเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
puerpera; puerperantหญิงเพิ่งคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal-หลังคลอด (แม่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal fever; fever, childbedไข้กระดานไฟ, ไข้เหตุคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puerperal mortalityภาวะการตายระยะหลังคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
puerperal peritonitis; lochioperitonitisเยื่อบุช่องท้องอักเสบหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Puerariaพูยราเรีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Abre la puerta!เปิดประตู! The Birdcage (1996)
Subsequently offered a teaching position at Harvard University which you turned down to pursue SETI work at the Arecibo Observatory in Puerto Rico.ความไวของกล้อง โทรทรรศน์วิทยุ ต่อมานำเสนอใน การเรียนการสอน ตำแหน่งที่ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด Contact (1997)
My father's from Puerto Rico. My mother's from El Salvador.พ่อฉันมาจา เปโตริโก แมฉันมาจาก เอล ซาลวาดอร์ Crash (2004)
You Puerto Rican?นายเป็นเปอโตริโก Mean Girls (2004)
I got a candlelit date lined up with a hot piece of Puerto Rican pussy.ฉันมีนัดเดทใต้แสงเทียน กับสาวเปอร์โตริโกสุดเซ็กซี่ Four Brothers (2005)
La puerta...ทางออก.. No Country for Old Men (2007)
It was bound for Puerto Rico.มันบินไปที่เปอร์โตริโก Resurrection (2008)
The puerto rican and the gorilla-- you really had me scrambling there for a minute.พวกเปอร์โตริโก้ กอริลล่า ทำให้ฉันหลงทางไปได้ซักพักเหมือนกัน Dirt Nap (2008)
We honeymooned in Puerto Vallarta.เราไปฮันนีมูนที่ Puerto Vallarta Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You know, when you wash your hair in the sink, they call it a Puerto Rican shower.คุณรู้ไหมเมื่อคุณสระผม ผมของคุณในอ่าง เขาเรียกมันว่า อาบแบบ เปอโต ริกัน Fighting (2009)
Puerto rican's watching zobelle.พวกโปโตริโก้คุ้มกันโซเบลล่า Na Triobloidi (2009)
Accuse me of being deaf, but you're the one that's going blind, Puerto Rican.โทษทีนะที่ดูเหมือนมันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา แต่แกตาบอดหรือไงวะ Killing Your Number (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
puerLocate Puerto Rico on a map.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ฮาป่า[v.] (hāpā) EN: boo ; jeer ; heckle   FR: conspuer ; huer ; chahuter
โห่[v.] (hō) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer   FR: huer ; conspuer
โห่เยาะเย้ย[v. exp.] (hō yǿyoēi) FR: huer ; conspuer
เหม็น[v.] (men) EN: smell ; give off a bad odor ; be rank ; stink ; reek ; pong   FR: sentir mauvais ; puer ; empester
เปอร์โตริโก[n. prop.] (Poētōrikō) EN: Puerto Rico   FR: Port Rico [m] ; Puerto Rico [m]
ประเทศเปอร์โตริโก[n. prop.] (Prathēt Poētō Rikō) EN: Puerto Rico   FR: Porto Rico ; Puerto Rico
ส่งกลิ่นเหม็น[v. exp.] (songklin men) FR: puer ; empester ; chlinguer = schlinguer (fam., vulg.) ; fouetter (fam.) ; cocotter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PUERTO    P W EH1 R T OW2
PUERTO    P AO1 R T AH0
PUERTO    P AO1 R T ER0
PUERILE    P Y UW0 R IY1 L
PUERTO-RICO    P AO1 R T ER0 R IY1 K OW0
PUERTO-RICO    P AO1 R T AH0 R IY1 K OW0
PUERTO-RICO    P W EH1 R T OW2 R IY1 K OW0
PUERTO_RICAN    P W EH1 R T OW2 R IY1 K AH0 N
PUERTO_RICAN    P AO1 R T AH0 R IY1 K AH0 N
PUERTO_RICAN    P AO1 R T ER0 R IY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Puerto    (n) (p w e@1 t ou)
puerile    (j) (p y u@1 r ai l)
puerility    (n) (p y u@2 r i1 l i t ii)
puerperal    (j) (p y uu1 @@1 p @ r @ l)
puerilities    (n) (p y u@2 r i1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puerto-Rico-Amazone {f} [ornith.]Puerto Rican Amazon [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Kuckuck {m} [ornith.]Puerto Rican Lizard Cuckoo [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Nachtschwalbe {f} [ornith.]Puerto Rican Nightjar [Add to Longdo]
Puerto-Rico-Kolibri {m} [ornith.]Puerto Rican Emerald [Add to Longdo]
Puerto Rico [geogr.]Puerto Rico (pr) [Add to Longdo]
Puerto-Ricaner {m}; Puerto-Ricanerin {f}Puerto Rican [Add to Longdo]
puerto-ricaniosch {adj}Puerto Rican [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スワップエリア[, suwappueria] (n) {comp} swap area [Add to Longdo]
プーアル茶;普アル茶[プーアルちゃ, pu-aru cha] (n) Puer tea [Add to Longdo]
プエルトリコ[, puerutoriko] (n) Puerto Rico [Add to Longdo]
[くず, kuzu] (n) kudzu (Pueraria lobata) (type of vine); (Japanese) arrowroot; (P) [Add to Longdo]
産褥熱[さんじょくねつ, sanjokunetsu] (n) puerperal fever [Add to Longdo]
子供騙し[こどもだまし, kodomodamashi] (n,exp) trick that may deceive a child; transparent ploy; mere child's play; kid stuff; puerile trick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波多黎各[Bō duō Lí gè, ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˊ ㄍㄜˋ, ] Puerto Rico, US Caribbean colony, capital San Juan [Add to Longdo]
葛根[gé gēn, ㄍㄜˊ ㄍㄣ, ] pueraria root [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スワップエリア[すわっぷえりあ, suwappueria] swap area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puer \Pu"er\, n. [Etymol. uncertain.]
   The dung of dogs, used as an alkaline steep in tanning.
   --Simmonds.
   [1913 Webster]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 puer
   boy; lad; laddie
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top