Search result for

prating

(217 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prating-, *prating*, prat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prating มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prating*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prate[VI] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย, Syn. blabber, clack, jabber
prate[VT] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate[N] การพูดพร่ำ, See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
sprat[N] ปลาทะเลชนิดหนึ่ง
prattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดจ้อ, Syn. chitchat, chat, twaddle
prattle[N] การพูดไร้สาระ
pratfall[SL] ความผิดพลาด (ที่ทำให้อับอายขายหน้า)
prate about[PHRV] พูดเจื้อยแจ้ว, See also: พูดไร้สาระ, พร่ำพูด
prattle away[PHRV] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดเจื้อยแจ้งไปเรื่อย
prattle about[PHRV] พร่ำ, See also: พูดเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prate(เพรท) vi.,vt.,n. (การ) พูดพร่ำ,พูดเรื่อยเปื่อย, See also: prater n. pratingly adv., Syn. babble
sprat(สแพรท) n. ปลาทะเลขนาดเล็กจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
prate(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prate(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
sprat(n) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prataksinaประทักษิณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supratemporalเหนือขมับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supratentorialเหนือกระโจมสมองน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appratus dew pointจุดน้ำค้าอุปกรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pratityasamutpadaปฏิจจสมุปบาท [TU Subject Heading]
Spratly Islandsหมู่เกาะสเปรตลี [TU Subject Heading]
Supratidal เขตน้ำทะเลขึ้นถึง
ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]
Lesions, Suprathalamicพยาธิสภาพเหนือจากระดับทาลามัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Gates.- PRATT: Reason to Believe (2006)
Al Pratt.Al Pratt. Absolute Justice (2010)
Good. You're a prat.ท่านมันตูดหมึก Le Morte d'Arthur (2008)
Just... don't be a prat.แค่... อย่าตูดหมึก Le Morte d'Arthur (2008)
The prison's pratically escape-proof.คุกนี้ถูกเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับการแหกคุก Prison Break: The Final Break (2009)
Terry Pratchett.พอไปถึงเราคงต้องแถลงข่าว Conflicted (2009)
President Segovia has announced his nominee for vice president, a position which has been vacant since the tragic death of Vice President Prattประธานาธิบดีเซอโกเวียร์ ได้แถลงว่า บุคคลที่เสนอเป็น รองประธานาธิบดี แทนตำแหน่งที่ว่างลง Gimme Some Truth (2009)
Between you and me, he can be a bit of a prat.ระหว่างท่านกับข้า เขาจะพูดมากนิดหน่อย The Once and Future Queen (2009)
There are loads of servants who can serve, but so few are capable of making a complete prat of themselves.คนรับใช้น่ะมีเยอะแยะ แต่น้อยคนที่สามารถทำตัวให้งี่เง่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ The Last Dragonlord (2009)
I prattle on with pleasantries, but I cannot pretend indifference to what you revealed about Licinia.I prattle on with pleasantries, แต่ข้าไม่สามารถทำเป็นไม่แยแส กับสิ่งที่เจ้าพบเกี่ยวกับ Licinia Whore (2010)
Prattling on every 10 minutes.บ่นเพ้อเจ้ออยู้ได้.. ทุก 10 นาที Death Race 2 (2010)
Mr. Pratchet, I'm special agent broyles with the fbi.คุณแพทเชต ผมนักสืบบลอยล์ จากเอฟบีไอ Jacksonville (2010)
mr. Pratchet,คุณแพรทเชต Jacksonville (2010)
mr. Pratchet,คุณแพ็ทเช็ท Jacksonville (2010)
Ted pratchet doesn't have a wifeเทด แพรทเชต ไม่มีภรรยา Jacksonville (2010)
I've asked them to send mr. Pratchet's bodiesผมขอให้นำศพของคุณแพรทเชต Jacksonville (2010)
Mr. Pratchet from over there was married.คุณแพรทเชตจากอีกที่ แต่งงานแล้ว Jacksonville (2010)
The events that ted pratchet saidเหตุการณ์ที่ เทดแพรทเชต เล่า Jacksonville (2010)
Evil, lying prats, the whole lot of them.ปีศาจทั้งหมดนั่นจอมโกหก Weekend at Bobby's (2010)
I love when I am prattling on about the meaning of the angel, you notice the wires.ฉันชอบเวลาที่ฉันพูดเรื่อยเปื่อย ถึงความหมายของนางฟ้า ส่วนเธอก็สังเกตเห็นสายไฟ Let Me Entertain You (2010)
Don't be a prat.อย่าโดนเค้าหลอก Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
Because you're a stupid, shortsighted little prat.เพราะแกมันโง่ ไม่รอบคอบ พูดไปเรื่อย Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
My office managed to track down the quitclaim deed you signed for 227 Pratt Street.สนง.ขอผมได้ติดตามเรื่องใบยินยอม ที่คุณเซ็นต์ไว้ สำหรับเลขที่ 227 แพรท สตรีท If You Ever Want a French Lesson... (2011)
227 Pratt Street.227 แพ็ทสตรีท If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Are you wise, Merlin, or a prating fool?เจ้าฉลาดหรือหรือโง่บริสุทธิ์เนี่ย เมอร์ลิน? The Hunter's Heart (2011)
I'm only have grown have a bit of old. Pratical age or is I.ก็แค่จูบเท่านั้นแหละ Spellbound (2011)
Honestly.Why couldn't we think of more pratical way for the residents?ทำไมเราไม่ควรแสดงความจริงใจกับเขาให้มากกว่านี้ล่ะ? Episode #1.9 (2011)
I HOPE I HAVEN'T MISSED ANYTHING. THE PM DOES PRATTLE ON IN A CRISIS.หวังว่าคุณจะไม่พลาดอะไรนะ อยู่ฟังท่านนายกบ่นจนหูชา Skyfall (2012)
Corpore intin, comsera en praterum.ร่างบรรพบุรุษ ที่เน่าสลายอยู่ในทุ่งหญ้า Witness (2012)
Corpore intin, comsera en praterum.ร่างบรรพบุรุษ ที่เน่าสลายอยู่ในทุ่งหญ้า Witness (2012)
Corpore intin, comsera en praterum.Corpore intin, comsera en praterum. Witness (2012)
Corpore intin, comsera en praterum.ร่างแห่งบรรพบุรุษ ที่สลายอยู่ในทุ่งหญ้า Witness (2012)
Corpore intin, comsera en praterum.ร่างแห่งบรรพบุรุษ ที่สลายอยู่ในทุ่งหญ้า Witness (2012)
Consider it an early wedding present. 227 Pratt Street. Hello.คิดซะว่าเป็นของขวัญก่อนแต่ง 227 แพ็ทสตรีท สวัสดี P.S. You're an Idiot (2012)
Do you remember 227 Pratt Street?คุณจำ ที่ดินเลขที่ 277บนถนนแพรตต์ ได้มั๊ย P.S. You're an Idiot (2012)
Okay, so when I went to Pratt Street a few months ago, it was abandoned.โอเค ตอนฉันไปแพ็ทสตรีท 2-3 เดือนก่อน มันถูกทิ้งร้าง P.S. You're an Idiot (2012)
You remember, that phony firm you set up on Pratt street?คุณจำกิจการจอมปลอม ที่ตั้งขึ้นมาบนแพตต์สตรีท ได้ไหม What We Have Is Worth the Pain (2012)
- Prattling on serves only to inflict further wound on grieving heart.- Praetor ... - การพูดเพ้อเจ้อบนทำหน้าที่เพียง ที่จะสร้างบาดแผลเพิ่มเติม หัวใจเสียใจ Chosen Path (2012)
And I have shattered it with prattling tongue.และฉันได้แตกมัน ด้วยลิ้นการพูดเพ้อเจ้อ Empty Hands (2012)
So Amtrak confirms that Pratt was ticketed yesterday, but they can't be sure of what train he was on.แอมแทร็กยืนยันว่าแพรต ซื้อตั๋วเมื่อวานนี้ แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่า เขาอยู่บนรถไฟเที่ยวไหน Secret's Safe with Me (2012)
No matches in the system or to Mr. Pratt, but I did find some trace D.N.A.ไม่ตรงกับที่มีอยู่ในระบบ หรือคุณแพรต แต่ฉันได้ค้นหาร่องรอบของ DNA Secret's Safe with Me (2012)
It is not a match for Pratt. He is not our guy.มันไม่ตรงกับแพรตหรือในระบบเลย Secret's Safe with Me (2012)
Mr. Polk is a prat, no doubt, but his body language said "sub," not "dom."โพลค์โง่ แน่นอน แต่ภาษากาย บอกว่า "ถูกกระทำ"ไม่ใช่"กระทำ" Pilot (2012)
Hi, I'm Detective Pratt. You must be SSA Hotchner.สวัสดีค่ะ ฉันนักสืบแพรทท์ คุณคงเป็นเจ้าหน้าที่ฮอตช์เนอร์ The Pact (2012)
Extremis is pratically stable.- ตอนนี้ เอ็กซ์ทรีมิสเข้าสู้สภาวะเสถียรแล้ว / Iron Man 3 (2013)
You little prat.แกมันงี่เง่า The Great Escapist (2013)
I'm sorry. Please excuse my senseless prattle.ฉันขอโทษ, ยกโทษด้วยที่ฉันพูดเรื่อยเปื่อย Sin (2013)
Senator Terrence Pratt.ส.ว. เทอร์เรนซ์ แพรทท์ At What Price (2013)
That box belongs to Senator Pratt.กล่องนั่นเป็นของส.ว.แพรทท์ At What Price (2013)
Pratt!แพรทท์ At What Price (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pratThrow a sprat to catch a whale. [Proverb]
pratIt's better not to prattle on about meaningless things. The more you open your mouth the more likely you are to put your foot in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดพร่ำ[V] chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ
พูดเหลวไหล[V] talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
อ้อแอ้[V] babble, See also: gabble, prattle, Example: เมื่อเด็กอายุ 5 – 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มอ้อแอ้, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
อ้อแอ้[ADV] prattlingly, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
ต่อยหอย[ADV] talkatively, See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length, Syn. ฉอด ๆ, พูดฉอดๆ, Example: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ, Thai definition: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
ใช้ไม่สะดวก[adj.] (chai mai sadūak) EN: impractical   FR: peu pratique
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
โดยการปฏิบัติ[X] (dōi kān patibat) EN: by doing   FR: par la pratique
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture   FR: pratiquer l'acupuncture
หัดพูดภาษาอังกฤษ[xp] (hat phūt phāsā Angkrit) EN: practise spoken English   FR: s'exercer à la pratique de l'anglais
จากแนวคิดสู่การปฏิบัต[n. exp.] (jāk naēokhit sū kān patibat) EN: from concept to practice   FR: du concept à la pratique
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
เจริญวิปัสสนา[v. exp.] (jaroēn wipatsanā) EN: practice meditation   FR: pratiquer la méditation
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
การฝึก[n.] (kān feuk) EN: practice   FR: pratique [f] ; exercice [m] ; entraînement [m]
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment   FR: pratique [f] ; procédé [m]
การเรียนโดยการปฏิบัติ[n. exp.] (kān rīenrū dōi kān patibat) EN: learning by doing   FR: apprentissage par la pratique
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually   FR: pratiquement ; virtuellement
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom   FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ขนบธรรมเนียมสากล[n. exp.] (khanop thamnīemsākon) EN: international practice   FR: usage international [m] ; pratique internationale [f]
คู่มือการใช้[n. exp.] (khūmeū kānchai) EN: manual ; guide ; handbook ; aid   FR: guide pratique [m] ; manuel de l'utilisateur [m]
ใกล้[adv.] (klai) EN: nearly ; almost ; about   FR: pratiquement ; sur le point de
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique
ในทางปฏิบัติ[adv.] (nai thāng patibat) EN: in practice ; pratically   FR: pratiquement ; en pratique
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore   FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นับถือศาสนาพุทธ[v. exp.] (naptheū sātsanā Phut) FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
นิสัย = นิสสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic   FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f]
นกแอ่นทุ่ง[n. exp.] (nok aen thung) EN: pratincole   
นกแอ่นทุ่งเล็ก[n. exp.] (nok aen thung lek) EN: Small Pratincole   FR: Glaréole lactée [f] ; Glaréole naine [f]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice   FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติได้[adj.] (patibat dāi) EN: practicable   FR: exécutable ; praticable ; réalisable
ปฏิบัติการ[n.] (patibatkān) EN: action ; deed ; act ; performance   FR: pratique [f]
ปฏิบัติการ[v.] (patibatkān) EN: take action ; operate ; do ; perform ; carry out ; put into practice ; implement ; behave ; act ; service ; work   FR: opérer ; pratiquer ; accomplir
ผายปอด[v. exp.] (phāi pøt) EN: give artificial respiration   FR: pratiquer la respiration artificielle
ผ่าตัด[v.] (phātat) EN: operate ; perform an operation   FR: opérer ; pratiquer une intervention chirurgicale
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: perform ; carry out ; practise   FR: exercer ; pratiquer ; accomplir
ประกอบอาชีพแพทย์[v. exp.] (prakøp āchīp phaēt) EN: work as a doctor ; practise medicine   FR: exercer la profession de médecin ; pratiquer la médecine
ประเพณี[n.] (praphēnī) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice   FR: tradition [f] ; coutume [f] ; habitude [f] ; pratique [f]
ประเพณีสังคม[n. exp.] (praphēnī sangkhom) EN: social customs   FR: pratique sociale [f]
ประตูน้ำ[n. prop.] (Pratūnām) EN: Pratunam   FR: Pratunam
ประยุกต์[adj.] (prayuk) EN: applied ; practical   FR: appliqué ; pratique ; utilisé
สะดวก[adj.] (sadūak) EN: easy ; convenient ; handy ; smooth ; comfortable ; expedient   FR: commode ; pratique ; confortable ; convenable
สะดวกดี[adj.] (sadūak dī) FR: très pratique
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse   FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
ตลาดประตูน้ำ[n. prop.] (Talāt Pratūnām) EN: Pratunam Market   
ตลกหน้าตาย[v. exp.] (talok nātāi) FR: être un pince-sans-rire ; pratiquer l'humour à froid ; pratiquer l'ironie à froid
แทบ[X] (thaēp) EN: almost ; nearly   FR: pratiquement ; presque ; quasiment
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit   FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRATO    P R AA1 T OW0
PRATS    P R AE1 T S
PRATT    P R AE1 T
SPRATT    S P R AE1 T
PRATER    P R EY1 T ER0
PRATTE    P R AE1 T
PRATTLE    P R AE1 T AH0 L
PRATT'S    P R AE1 T S
PRATHER    P R AE1 DH ER0
PRATFALL    P R AE1 T F AO2 L
SPRATLEY    S P R AE1 T L IY0
SPRATLIN    S P R AE1 T L IH2 N
PRATFALLS    P R AE1 T F AO2 L Z
SPRATLING    S P R AE1 T L IH0 NG
INIKPRATT    IH2 N IY1 K P R AE0 T
PRATTVILLE    P R AE1 T V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prato    (n) (p r aa1 t ou)
prate    (v) (p r ei1 t)
sprat    (n) (s p r a1 t)
prated    (v) (p r ei1 t i d)
prates    (v) (p r ei1 t s)
sprats    (n) (s p r a1 t s)
prating    (v) (p r ei1 t i ng)
prattle    (v) (p r a1 t l)
prattled    (v) (p r a1 t l d)
prattler    (n) (p r a1 t l @ r)
prattles    (v) (p r a1 t l z)
prattlers    (n) (p r a1 t l @ z)
prattling    (v) (p r a1 t l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geplapper {n}prattle [Add to Longdo]
Hängepratze {f}suspension claw [Add to Longdo]
Klaue {f}; Pratze {f} | Klauen {pl}claw | claws [Add to Longdo]
Klemmpratze {f}clamping claw [Add to Longdo]
Pratze {f}cantilever [Add to Longdo]
Pratze {f} [techn.] | Pratzen {pl}support bracket; support lug | support brackets; support lugs [Add to Longdo]
Pratze {f} (als Lastaufnahmemittel)fork hook [Add to Longdo]
Reinfall {m}pratfall [Add to Longdo]
Schwätzer {m}prater [Add to Longdo]
Spannpratze {f}clamping claw; clamping jaw; chucking jaw [Add to Longdo]
Sprotte {f} | Sprotten {pl}sprat | sprats [Add to Longdo]
geschwätztprated [Add to Longdo]
labern; plaudern; plappern | labernd; plaudernd; plapperndto prattle | prattling [Add to Longdo]
plappernto pratt [Add to Longdo]
plaudern | plaudernd | plaudert | plauderteto prate | prattling | prates | prated [Add to Longdo]
plaudertprattles [Add to Longdo]
plaudertenprattled [Add to Longdo]
schwätzen | schwätzend | schwätztto prate | prating | prates [Add to Longdo]
schwatzhaftprating [Add to Longdo]
verplaudern; verplappern | verplaudernd; verplappernd | verplaudert; verplappertto prattle away | prattling away | prattled away [Add to Longdo]
Rotflügel-Brachschwalbe {f} [ornith.]Collared Pratincole (Glareola pratincola) [Add to Longdo]
Wiesenpieper {m} [ornith.]Meadow Pipit (Anthus pratensis) [Add to Longdo]
Olivschwingen-Pipratyrann {m} [ornith.]MacConnell's Flycatcher [Add to Longdo]
Ockerbauch-Pipratyrann {m} [ornith.]Ochre-bellied Flycatcher [Add to Longdo]
Graukopf-Pipratyrann {m} [ornith.]Grey-hooded Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
チモシー;ティモシー[, chimoshi-; teimoshi-] (n) timothy (Phleum pratense); timothy grass [Add to Longdo]
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale) [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
燕千鳥[つばめちどり, tsubamechidori] (n) small Indian pratincole (bird) (Glareola lactea); large Indian pratincole (Glareola maldivarus) [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
黍魚子;吉備奈仔[きびなご;キビナゴ, kibinago ; kibinago] (n) (uk) silver-stripe round herring (Spratelloides gracilis) [Add to Longdo]
大粟反[おおあわがえり;オオアワガエリ, ooawagaeri ; ooawagaeri] (n) (uk) (See チモシー) timothy (Phleum pratense); timothy grass [Add to Longdo]
潮上帯[しおじょうたい, shiojoutai] (n) supratidal zone [Add to Longdo]
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering [Add to Longdo]
牧場田雲雀[まきばたひばり;マキバタヒバリ, makibatahibari ; makibatahibari] (n) (uk) meadow pipit (Anthus pratensis); titlark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南沙[Nán shā, ㄋㄢˊ ㄕㄚ, ] Nansha (Spratly) Islands [Add to Longdo]
南沙群岛[Nán shā qún dǎo, ㄋㄢˊ ㄕㄚ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Spratly islands, disputed between China, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam [Add to Longdo]
唠叨[láo dao, ㄌㄠˊ ㄉㄠ˙, / ] to prattle; to chatter; talkative; garrulous; to nag [Add to Longdo]
帕蒂尔[Pà dì ěr, ㄆㄚˋ ㄉㄧˋ ㄦˇ, / ] Patil (name); Pratibha Patil, female Indian Congress party politician, president from 2007 [Add to Longdo]
斯普拉特利群岛[Sī pǔ lā Tè lì qún dǎo, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Spratly islands, disputed between China, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam; same as 南沙群島|南沙群岛 [Add to Longdo]
普里切特[Pǔ lǐ qiè tè, ㄆㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧㄝˋ ㄊㄜˋ, ] Pratchett (name) [Add to Longdo]
空喊[kōng hǎn, ㄎㄨㄥ ㄏㄢˇ, ] idle clamor; to prattle [Add to Longdo]
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, / ] prattle; idle chit-chat [Add to Longdo]
絮烦[xù fán, ㄒㄩˋ ㄈㄢˊ, / ] boring prattle [Add to Longdo]
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, ] endless prattle; to chatter incessantly [Add to Longdo]
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ, ] noisy prattle; to chatter loudly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prate \Prate\, v. i. [imp. & p. p. {Prated}; p. pr. & vb. n.
   {Prating}.] [Akin to LG. & D. praten, Dan. prate, Sw. & Icel.
   prata.]
   To talk much and to little purpose; to be loquacious; to
   speak foolishly; to babble.
   [1913 Webster]
 
      To prate and talk for life and honor.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And make a fool presume to prate of love. --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top