Search result for

prés

(137 entries)
(0.0288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prés-, *prés*, pré
English-Thai: Longdo Dictionary
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
press[VI] กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press[VT] กด, Syn. squeeze, crush, Ant. release, raise
press[VT] คั้นน้ำผลไม้
press[VT] รีดผ้า, See also: รีดให้เรียบ
press[VT] บีบอัด, See also: บีบอัดให้เล็กลง
press[VT] กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง, See also: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น, Syn. depress, deject, discourage, Ant. elate, hearten
press[VT] เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ
press[VT] เรียกร้อง
press[N] การกด, See also: การอัด, ความดัน
press[N] ฝูงชน, See also: ความแออัดของฝูงชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
presage(เพรส'ซิจฺ) n. ลาง,ลางสังหรณ์,เครื่องแสดง,คำพยากรณ์,คำทำนาย. vt. บอกลาง,เป็นเครื่องแสดง,พยากรณ์,ทำนาย. vi. ทำนาย.
presbyope(เพรซ'บิโอพ) n. คนที่มีสายตายาว
presbyopia(เพรซ'บิโอ'เพีย) n. สายตายาว
presbyterian(เพรซบิเทีย'เรียน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) นิกายหนึ่งของโปรเตสแตนต์.
prescience(พรี'ชีเอินซฺ,-เชินซฺ,เพรส-) n. ความรู้ที่มีอยู่ก่อน,การรู้ล่วงหน้า,ญาณ,ทิพยเนตร,การมองเห็นล่วงหน้า, See also: prescient adj., Syn. foresight
prescribe(พรีสฺไครบ') vt. ออกคำสั่ง,กำหนด,บัญญัติ,ชี้แนะ,แนะนำ,สั่งยา,เสนอ., See also: prescriber n. prescribable adj.
prescriptive(พรีสคริพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับprescription (ดู), See also: prescriptiveness n.
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
present participlen. ปัจจุบันกาลที่สมบูรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
presage(n) ลาง,ความสังหรณ์ใจ,เครื่องแสดง,คำทำนาย,คำพยากรณ์
presage(vt) เป็นลาง,ทำนาย,เป็นเครื่องแสดง,ทำนาย,พยากรณ์
prescribe(vt) สั่งยา,กำหนด,แนะนำ,บัญญัติ,วางเงื่อนไข,เสนอ
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
prescription(n) การมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ,การกำหนดอายุความ
prescriptive(adj) กำหนดให้,มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตามกฎหมาย
presence(n) การมี,การปรากฏ,การนำออกแสดง,การถวายตัว,การเข้าร่วม
PRESENCE OF presence of mind(n) ความมีสติ,ความสุขุม,ความหนักแน่น
present(adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้
present(n) ของขวัญ,ของกำนัล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
presacral-หน้ากระดูกใต้กระเบนเหน็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyacusia; presbycusisหูตึงเหตุสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyatrics; geriatrics; presbyatry; presbytiatricsเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyatry; geriatrics; presbyatrics; presbytiatricsเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbycusis; presbyacusiaหูตึงเหตุสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyopeผู้มีสายตาสูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyopia; presbytia; presbytismสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbyopic-สายตาผู้สูงอายุ, -สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbytia; presbyopia; presbytismสายตาผู้สูงอายุ, สายตาชรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
presbytiatrics; geriatrics; presbyatrics; presbyatryเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
presbyopiaสายตาวัยชรา, ดู  far-sightedness [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Presbytisค่าง [TU Subject Heading]
Preschool childrenเด็กก่อนวัยเรียน [TU Subject Heading]
Preschool teachersครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน [TU Subject Heading]
Prescription (Law)อายุความ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
prescriptive powerอำนาจในการออกกฎหมาย [การทูต]
Present valueมูลค่าราคาปัจจุบัน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
presbyope (n) คนที่มีภาวะสายตายาว สายตาผู้สูงอายุ สายตาคนแก่(presbyopia)
presbyopia (n) สายตายาว สายตาผู้สูงอายุ สายตาคนแก่ เกิดจากการแข็งตัวของเลนส์ตา เกิดกับทุกคนเมื่อเริ่มมีอายุมากกว่า 40 ปี ต่างจากสายตายาว(hyperope) ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ
presentation (n) สื่อนำเสนอ
press (vt ) ยัด (press something into someone's hand) - ยัดใส่มือ
presupposition (n ) ความเชื่อพื้นฐาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีกระหนาบ[V] press on two sides, Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด, Example: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง, Thai definition: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
ปธน.[N] president, See also: Pres., Syn. ประธานาธิบดี
ตั้งล่วงหน้า[V] preset, Example: ชนวนระเบิดถูกตั้งล่วงหน้าไว้ 15 นาที, Thai definition: สร้างหรือกำหนดเอาไว้ก่อน
สารกันบูด[N] preservative, Syn. สารกันเสีย, ยากันบูด, Example: ในอาหารกระป๋องใส่สารกันบูดมาก เพื่อให้เก็บไว้ได้นานๆ, Count unit: ชนิด, Thai definition: สิ่งที่ผสมลงในอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเสียก่อนกำหนด
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, impression
แรงกดดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงดัน
แรงดัน[N] pressure, See also: compression, squeezing, Syn. แรงกดดัน
โรงพิมพ์[N] press, See also: publisher, Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์, Count unit: โรง, แห่ง
ศักดิ์[N] prestige, See also: power
สันนิษฐาน[V] presume, See also: suppose, Syn. คาดการณ์, คาดคะเน, คาดเดา, คะเน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest   
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre

CMU English Pronouncing Dictionary
PRES    P R EH1 Z
PRESS    P R EH1 S
PREST    P R EH1 S T
PRESTA    P R EH1 S T AH0
PRESS'    P R EH1 S
PRESET    P R IY0 S EH1 T
PRESBY    P R EH1 S B IY0
PRESBY    P R EH1 Z B IY0
PRESSE    P R EH1 S
PRESTI    P R EH1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Pres    (n) (p r e1 z)
press    (v) (p r e1 s)
presto    (j) (p r e1 s t ou)
Prescot    (n) (p r e1 s k @ t)
Preston    (n) (p r e1 s t n)
presage    (n) (p r e1 s i jh)
presage    (v) (p r i1 s ei1 jh)
present    (n) (p r e1 z n t)
present    (v) (p r i1 z e1 n t)
preside    (v) (p r i1 z ai1 d)

German-Thai: Longdo Dictionary
Presse(n) |die, pl. Pressen| สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์)
Pressemitteilung[เพลส-เส่-มิท-ไท-ลุ่ง] (n) |die, pl. Pressemitteilungen| การแถลงข่าว, การแถลงการณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主席团[zhǔ xí tuán, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] presidium [Add to Longdo]
主持[zhǔ chí, ㄓㄨˇ ㄔˊ, ] preside over; direct [Add to Longdo]
付诸[fù zhū, ㄈㄨˋ ㄓㄨ, / ] present to; put into effect [Add to Longdo]
保墒[bǎo shāng, ㄅㄠˇ ㄕㄤ, ] preservation of soil moisture [Add to Longdo]
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, / ] prestige; distinction; reputation; trust [Add to Longdo]
俯卧撑[fǔ wò chēng, ㄈㄨˇ ㄨㄛˋ ㄔㄥ, / ] press-up (physical exercise); push-up [Add to Longdo]
像样[xiàng yàng, ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] presentable; decent; up to par [Add to Longdo]
呈送[chéng sòng, ㄔㄥˊ ㄙㄨㄥˋ, ] present; render [Add to Longdo]
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] pressure [Add to Longdo]
压力容器[yā lì róng qì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] pressure vessel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
報道機関[ほうどうきかん, houdoukikan] Presse, Medien [Add to Longdo]
搾る[しぼる, shiboru] pressen, auspressen, melken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top