Search result for

plané

(125 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plané-, *plané*
English-Thai: Longdo Dictionary
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plane[N] เครื่องบิน, See also: เรือบิน, Syn. aircraft, airliner
plane[VI] บินร่อน, See also: ร่อน, Syn. glide, soar
plane[VI] (เรือ) แล่นแฉลบ, See also: แล่นไปเหนือผิวน้ำ
plane[N] พื้นราบ, See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plane[ADJ] ระนาบ, See also: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ, Syn. flat, smooth
plane[ADJ] เกี่ยวกับแนวราบ
plane[N] ปีกเครื่องบิน, See also: แพนหางเครื่องบิน
plane[N] ระดับ, See also: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น, Syn. level, stratum, stage
plane[N] กบไสไม้
plane[N] ไม้ปาดปูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
aeroplane(แอ' โรเพลน) n. เครี่องบิน, Syn. airplane)
airplane(แอร์'เพลน) n. เครื่องบิน.
aquaplane(แอค'วะเพลน) n. แผ่นกระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก. -vi. โต้คลื่นแผ่นกระดานที่มีเรือลาก. -aquaplaner n.
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า,ที่ราบรูปวงกลม

English-Thai: Nontri Dictionary
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ
plane(vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
aeroplane(n) เครื่องบิน
airplane(n) เครื่องบิน
biplane(n) เครื่องบินปีกสองชั้น
monoplane(n) เครื่องบินปีกชั้นเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
planeระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane curveเส้นโค้งบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane figureรูปบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane geometryเรขาคณิตระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane graphกราฟบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane of occlusion; occlusal planeระนาบสบ(ฟัน) [มีความหมายเหมือนกับ line of occlusion] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plane of reference; reference planeระนาบอ้างอิง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plane of symmetryระนาบสมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plane of teethระนาบฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
plane sectionภาคตัดบนระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Planeระนาบ [TU Subject Heading]
plane of polarizationระนาบโพลาไรเซชัน, ระนาบของการสั่นของคลื่นโพลาไรซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plane tableplane table, โต๊ะสำรวจ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetsดาวเคราะห์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plane mirror (n ) กระจกเงา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาบ[N] plane, See also: plain, Syn. พื้นหน้าเรียบ
เรือบิน[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เครื่องบิน, Example: เรือบินทิ้งระเบิดที่สะพานรถไฟตรงแม่น้ำปราณบุรี, Count unit: ลำ, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน, Notes: (ปาก)
อากาศนาวา[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, เครื่องบิน, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
เครื่องบิน[N] plane, See also: aircraft, aeroplane, airplane, airship, Syn. เรือบิน, อากาศนาวา, Example: ระยะทางระหว่างญี่ปุ่นกับเมืองไทยใกล้กันมากใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียงแค่ 6 ชั่วโมงเท่านั้น, Count unit: ลำ, Thai definition: อากาศยานชนิดหนึ่งซึ่งหนักกว่าอากาศ ลอยตัวอยู่ได้ด้วยการให้พลังงานกลแก่อากาศโดยรอบ ก่อให้เกิดแรงพยุงขึ้นโต้ตอบกับความถ่วงของโลก และใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน
พระเคราะห์[N] planet, See also: star, Syn. ดาวนพเคราะห์, ดาวพระเคราะห์, Ant. ดาวฤกษ์, Example: โหรจะทำนายทายทักโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของพระเคราะห์เป็นหลัก, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 คือ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสบดี ราหู ศุกร์ เกตุ, Notes: (โหราศาสตร์)
ระนาบ[N] plane, Example: สายน้ำไหลบ่าจากเหนือท่วมท้นขึ้นทีละนิดจนมิดขอบตลิ่ง แลเห็นผิวน้ำแผ่กว้างเป็นระนาบเดียวกับพื้นดิน, Thai definition: เซตของบรรดาจุดที่เรียงต่อเนื่องกันเป็นพื้นราบสม่ำเสมอ, พื้นที่ที่แบนเรียบ, Notes: (อังกฤษ)
กบ[N] plane, See also: carpenter's plane, planning machine, planer, Syn. กบไสไม้, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบ, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือช่างไม้ สำหรับไสไม้ทำหน้าไม้ให้เรียบให้เป็นรางหรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว
กบไสไม้[N] plane, See also: carpenter's plane, planer, Syn. กบ, Example: ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบไสไม้, Count unit: ตัว
ความราบ[N] plane, See also: flat, level, even, smoothness, Syn. ความเรียบ, ความราบเรียบ, Thai definition: ความเรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ดาวเคราะห์[N] planet, Syn. ดาวพระเคราะห์, ดาวนพเคราะห์, Example: ดาวเคราะห์ทุกดวงเคลื่อนที่ไปตามวงรี, Thai definition: ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ต้องได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และเป็นบริวารโคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 9 ดวง คือ พุธ (Mercury) ศุกร์ (Venus) โลก (Earth) อังคาร (Mars) พฤหัสบดี (Jupiter) เสาร์ (Saturn) มฤตยู (Uranus) สมุทร (Neptune) ยม (Pluto)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
ดาวแคระ[n.] (dāo khrae) EN: dwarf   FR: planète naine [f] ; naine [f]
ดาวเคราะห์[n.] (dāokhrǿ) EN: planet   FR: planète [f]
ดาวเคราะห์ชั้นใน [n. exp.] (dāokhrǿ channai) EN: inner planet   FR: planète intérieure [f]
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ดาวเคราะห์หิน[n. exp.] (dāokhrǿ hin) FR: planète rocheuse [f]
ดาวเคราะก๊าซ[n. exp.] (dāokhrǿ kāt) EN: gas planet   FR: planète gazeuse [f]
ดาวเคราะห์แคระ[n. exp.] (dāokhrǿ khrae) EN: dwarf planet   FR: planète naine [f]