Search result for

patines

(133 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -patines-, *patines*, patine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา patines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *patines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patina[N] จานทองหรือเงินที่ใช้ในพิธีรำลึกถึงวันสวรรคตของพระเยซู, Syn. paten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
patinan. สนิมเขียว,รอยเกรอะ,คราบมันวาว,คราบ,อุปนิสัย
patinate(แพท'ทิเนท) vt. (ทำให้) กลายเป็นสนิมเขียวหรือคราบมันวาว., See also: patination n.
patinous(แพท'ทินัส) adj. เป็นสนิมเขียว,เป็นคราบมันวาว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
patinaรอยคร่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participating policyกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-participating policyกรมธรรม์ชนิดไม่มีเงินปันผล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My lady, are you sure the information from chancellor Palpatine is reliable?ท่านหญิง ท่านแน่ใจนะว่า ข้อมูลที่ได้จาก สมุหนายกพัลพาตินจะเชื่อถือได้? Destroy Malevolence (2008)
Okay, that's Mandy Patinkin in The Princess Bride, Rob Reiner, 1987.โอเค นันมัน แมนดี้ พาทินกิน ในเรื่อง พริ้นเซส ไบรด์ ร็อบ เรนเนอร์กำกับ ปี1987 I Love You, Beth Cooper (2009)
Maybe you need to reflect on a future with someone that's transgressed your normal patina.บางทีเธอก็ออกจะแปลกเหมือนกัน บางทีคุณต้องการคิดเรื่องของอนาคต Some Kinda Love (2009)
"Transgressed my normal patina"?- สโตลาสกี๊ ใช่ - สโตลาสกี๊ Some Kinda Love (2009)
What the hell's a patina?ใช่ Some Kinda Love (2009)
Chancellor Palpatineท่านสมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
This is Chancellor Palpatineนี่สมุหนายกพัลพาทีน Hostage Crisis (2009)
Chancellor Palpatine, can you hear me ?ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้ยินข้ามั้ย? Hostage Crisis (2009)
The Minister of Health and Welfare, Sakaki, is rumored to be participating in the election.รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสังคมสงเคราะ ซาคากิ\มีข่าวลืมว่าจะลงรับสมัครเลือกตั้ง Orutorosu no inu (2009)
I was gonna say "Emperor Palpatine."ฉันกำลังจะบอกว่า "จักรพรรดิพัลพาทีน" The Curious Case of Dean Winchester (2009)
The nicks are deeper than the extent of the green patina.บาดแผลลึกเกินกว่า สีเขียวจะซึมเข้าไปได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
The next generation is going to be participating in your tournament?จะมาร่วมแข่งขันชิงแชมป์ของนายรึ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
Anticipating stiff resistance,ด้วยคาดการณ์ถึงการต้านทานอันแข็งแกร่ง Weapons Factory (2009)
By letting this happen, you are participating in not only the murder of Colonel Telford, but Dr. Rush as well.โดยยอมให้้มันเกิดขึ้นต่อไป คุณจะมีส่วนรวม ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมผู้พันเทลฟอร์ด Incursion: Part 1 (2010)
Well, Mother took many breaks from the show to tour with Mandy Patinkin.แม่ฉันออกทัวร์บ่อยๆกับ แมนดี้ พาทินกิ้น Dream On (2010)
Was Mandy Patinkin in on this?แล้วแมนดี้ พาทินกิ้น ล่ะ? Dream On (2010)
Excuse me. Chancellor Palpatine has summoned both of you to his chambers.ขออภัยครับ ท่านสมุหนายกพัลพาทีน ได้เรียกท่านทั้งสองไปพบที่ห้องของท่านครับ Senate Murders (2010)
Agent Simon. Agent Patine.สายลับ ไซม่อน สายลับ แพททีน Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Supreme Chancellor Palpatine has authorised the use of the Republic's newest weapon,สมุหนายกพัลพาทีน ได้มอบอำนาจให้มีการใช้ อาวุธใหม่เอี่ยมของสาธารณรัฐ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine, I think it would be in our best interest to study this creature.ท่านสมุหนายกพัลพาทีนคะ ข้าว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเราในการที่จะศึกษาเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ The Zillo Beast (2010)
Chancellor Palpatine orders Jedi Knights Mace Windu and Anakin Skywalker to transport a fearsome Zillo beast captured during the battle back to Coruscant.สมุหนายกพัลพาทีนได้มอบหมายให้อัศวินเจได เมซ วินดูและอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ \ ขนย้ายซิลโล่ บีสต์ อสูรร้ายน่ากลัวที่ถูกจับระหว่างการสู้รบ กลับสู่คอรัสซัง The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Chancellor Palpatine hopes to unlock the secret of its invulnerability to create new armour for the Republic's clone troopers.สมุหนายกพัลพาทีนจึงหวังที่จะไขความลับความคงกระพันของมัน เพื่อสร้างเกราะชุดใหม่ให้กับเหล่าโคลนทรูปเปอร์ของสาธารณรัฐ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Well, I am sorry, Frankie, but there is no way I was participating in that insanity.โทษที แฟรงกี้ แต่แม่คงไม่ทำอะไรบ้าๆนี้ A Simple Christmas (2010)
My misguided sense of patriotism led me astray to participating in this with you and almost making the biggest mistake of my life.ความรู้สึกรักชาติที่ถูกชักนำผิดๆของผม ทำให้ผมหลงผิดร่วมมือกับคุณ และเกือบทำพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิต For the Good of Our Country (2010)
The deposit left on the clay creates this beautiful patina over time.สิ่งตกค้างจะออกจากเนื้อดินเผา สร้างความมันวาวขึ้นมาตลอดการ The Blind Banker (2010)
It means that he gets off on staging a scene and participating in it.หมายถึง เขาสร้างฉากละครแล้วจัดแสดงมัน Compromising Positions (2010)
Absolutely not sir, we were all participating in this operation willingly.โทษทั้งหมดควรจะตกอยู่ที่ผม คนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นครับ.เราร่วมทำปฎิบัติการณ์ครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ The A-Team (2010)
Participating in such a programme would not hurt you.การออกทีวีไม่ทำให้คุณเสียหายหรอกค่ะ Episode #1.7 (2010)
I don't know what you're into here, Dave, but whatever it is, you are definitely participating!ฉันไม่รู้ว่านายกำลังทำอะไรอยู่นะเดฟ แต่จะเป็นอะไรก็ช่าง ที่สำคัญคือนายมีส่วนร่วม! The Sorcerer's Apprentice (2010)
Are all three of you participating in this?คุณสามคนจะร่วมกันทำงานนี้ Horrible Bosses (2011)
Of course, even though they lost every member of Axl's team did get a trophy for participating.ถึงพวกเขาจะแพ้ ทุกคนในทีมของแอคเซิล ก็ได้ถ้วยรางวัล ที่ลงเล่นทุกนัดในฤดูกาล The Legacy (2011)
And by not participating in gossip, society breaks down into small feral bands of tattooed motorcycle riders fighting to the death over the last few cans of tuna fish?และถ้าเราไม่เข้าไปมีส่วนในการซุบซิบนินทา สังคมจะแตกออกกลายเป็นแค่กลุ่มเด็กแว๊นซ์รอยสักเต็มตัว ที่ฆ่ากันตายเพื่อแย่งปลาทูน่ากระป๋องล่ะ The Herb Garden Germination (2011)
I can't believe we're participating in this consumer circle jerk.เป็นเด็กที่ดีกว่าฉันในตอนนี้ The Art of Getting By (2011)
We want to give him some more time with her, so we're anticipating a bit of a delay.พวกเราอยากให้เค้ามีเวลาอยู่กะเธออีกหน่อย ดังนั้น พวกเราคิดว่าการผ่าตัดคงจะล่าช้านิดหน่อย Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
With all due respect, master jedi, I was instructed by chancellor Palpatine to bring the intel directly to him for debriefing.ด้วยความเคารพจากทั้งหมด ท่านเจได ข้าได้คำสั่งโดย นายกรัฐมนตรี Palpatine เพื่อที่จะส่ง intel ให้เขาทันทีเพื่อสอบสวน Citadel Rescue (2011)
Kyou-chan, you're not participating?จากการรายงานที่ชาญฉลาดแล้ว Ouran High School Host Club (2011)
I'm not, uh, I'm not participating in this.ฉันไม่ ฉันไม่ ร่วมด้วยเด็ดขาด Pilot (2011)
Oh. I was told you weren't participating.โอ้ ไหนว่าคุณจะไม่เข้าร่วมไง The Jewel of Denial (2011)
Participating in life, being part of the family, noticing what's around you...มีส่วนร่วมในชีวิต เป็นหนึ่งเดียวครอบครัว เห็นสิ่งรอบตัวคุณ Forced Family Fun: Part 1 (2011)
Listen, Mr. Shue, I'm all for participating, but Shay says I'm more of a park and bark and I tend to agree.ฟังนะคะครูชูว์ หนูก้อยากร่วมมืออยู่ แต่เชย์ บอกว่าหนูเป็นพวก ยืนและพ่นเสียงซะมากกว่า และหนูเห็นด้วย I Am Unicorn (2011)
In participating.ที่จะเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วย Charade (2011)
When I said I'm participating in general election, many people were surprised.เมื่อผมพูดว่าผมจะลงสมัครเลือกตั้ง หลาย ๆ คนคงแปลกใจ Episode #1.8 (2011)
Among the beautiful women participating in this hat party, find the woman who is wearing the prettiest hat.ท่ามกลางสาวสวยมากมายในงานนี้ หาผู้หญิงที่คุณคิดว่ามีหมวกสวยที่สุด Episode #1.1 (2011)
Takes years to build up a patina like this.ใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าจะเป็นคราบแบบนี้ Repo Man (2012)
Love, Mandy Patinkin." Yeah, so did I.รัก.. แมนดี้ แพทินกิ้น -ใช่ ฉันก็ได้ Heart (2012)
We're participating in a grant program set up to revitalize the city.เราเข้าร่วมโครงการกับโปรแกรมที่ยอมเข้าร่วม จัดตั้งในเมืองใหม่ A Kiss Before Lying (2012)
this is the minimum amount of decorum due when participating in a ball.ไม่มีพวกนั้นอยู่... . พวกเราก็ Fairy Tail: Priestess of the Phoenix (2012)
♪ We don't need no money, we can make it all work ♪ ♪ but he headed out on Sunday, said he'd come home Monday ♪ ♪ I stayed up waitin', anticipating' and pacing' ♪มีหลายกล่องอยู่ในนั้น คุณดูอะไรอยู่? It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
So, wait a minute, he was talking business when he should have been participating in the reenactment?เดี๋ยวก่อน เขาคุย เรื่องธุรกิจตอนที่ เขาควรจะอยู่ร่วม งานจำลองเหตุการณ์เหรอ Kupale (2012)
But the interesting thing about it, the thing that means everyone is anticipating this very eagerly, is it has a limited slip differential and rear-wheel drive.แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ ที่ทำให้คนรุ่นหลังๆ คาดหวังกันมาก มันมีลิมิเต็ดสลิป ดิฟเฟอร์เรนเทียลและขับหลัง Episode #18.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
patinAnticipating a cold winter, we bought a bigger stove.
patinHis leg will prevent him from participating in a tennis tournament.
patinI am anticipating a good vacation at the seaside.
patinParticipating in the General Meeting made me aware of the new technology of data transportation.
patinShe tried to dissuade him from participating in the project.
patinThey are anticipating trouble when the construction starts.
patinWe are anticipating receiving a gift from our uncle.
patinYou're always anticipating trouble.

CMU English Pronouncing Dictionary
PATIN    P AE1 T IH2 N
PATINA    P AH0 T IY1 N AH0
PATINO    P AA0 T IY1 N OW0
LOPATIN    L OW0 P AA0 T IY1 N
PATINKIN    P AH0 T IH1 NG K AH0 N
DISSIPATING    D IH1 S AH0 P EY2 T IH0 NG
ANTICIPATING    AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T IH0 NG
PARTICIPATING    P AA0 R T IH1 S AH0 P EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
patina    (n) (p a1 t i n @)
patinas    (n) (p a1 t i n @ z)
dissipating    (v) (d i1 s i p ei t i ng)
exculpating    (v) (e1 k s k uh l p ei t i ng)
extirpating    (v) (e1 k s t @ p ei t i ng)
inculpating    (v) (i1 n k uh l p ei t i ng)
syncopating    (v) (s i1 ng k @ p ei t i ng)
anticipating    (v) (a1 n t i1 s i p ei t i ng)
constipating    (v) (k o1 n s t i p ei t i ng)
emancipating    (v) (i1 m a1 n s i p ei t i ng)
participating    (v) (p aa1 t i1 s i p ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinnschuldverschreibung {f}adjustment bond; participating bond [Add to Longdo]
Patin {f}; Taufpatin {f} | Patinnen {pl}; Taufpatinnen {pl}godmother | godmothers [Add to Longdo]
Patina {f}patina [Add to Longdo]
ausrotten | ausrottend | ausgerottet | rottet aus | rottete austo extirpate | extirpating | extirpated | extirpates | extirpated [Add to Longdo]
beschuldigen | beschuldigend | beschuldigt | beschuldigt | beschuldigteto inculpate | inculpating | inculpated | inculpates | inculpated [Add to Longdo]
betasten; abtasten | betastend; abtastend | betastet; abgetastet | betastet; tastet ab | betastete; tastete abto palpate | palpating | palpated | palpates | palpated [Add to Longdo]
beteiligendparticipating [Add to Longdo]
emanzipieren | emanzipierend | emanzipiert | emanzipiertto emancipate | emancipating | emancipates | emancipated [Add to Longdo]
entschuldigen | entschuldigend | entschuldigtto exculpate | exculpating | exculpated [Add to Longdo]
erwarten; voraussehen; ahnen; vorahnen | erwartend; voraussehend; ahnend; vorahnend | erwartet; vorausgesehen; geahnt; vorgeahnt | erwartete; ahnte voraus | wie erwartet; wie vorausgesehento anticipate | anticipating | anticipated | anticipated | as anticipated [Add to Longdo]
patiniert {adj}patinized [Add to Longdo]
synkopieren | synkopierend | synkopiert | synkopierteto syncopate | syncopating | syncopates | syncopated [Add to Longdo]
teilhabend; teilnehmendparticipating [Add to Longdo]
teilnehmen; teilhaben; sich beteiligen; partizipieren (an) | teilnehmend | teilgenommen | nimmt teil | nahm teil | nicht teilnehmendto participate (in); to partake | participating; partaking | participated; partaken | participates; partakes | participated; partook | nonparticipating [Add to Longdo]
verprassen | verprassend | verprassteto dissipate in luxury | dissipating in luxury | dissipated in luxury [Add to Longdo]
verschwendenddissipating [Add to Longdo]
verstopfen | verstopfend | verstopft | verstopft | verstopfteto constipate | constipating | constipated | constipates | constipated [Add to Longdo]
vorausahnendanticipating [Add to Longdo]
(gedanklich) vorwegnehmen; vorausnehmen; antizipieren | vorwegnehmend; vorausnehmend; antizipierend | vorweggenommen; vorausgenommen; antizipiertto anticipate | anticipating | anticipated [Add to Longdo]
zerteilenddissipating [Add to Longdo]
Tataupatinamu {m} [ornith.]Tataupa Tinamou [Add to Longdo]
verpuppen [zool.] | verpuppend | verpupptto pupate | pupating | pupated [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patiner(SPORT)เล่นสเก็ตน้ำแข็ง, (personne)ลื่น,ไถล
patineur,-euse(n) นักเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
patinoire,-s(n) la, = ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
加盟店[かめいてん, kameiten] (n) participating store; participating merchant [Add to Longdo]
関与[かんよ, kanyo] (n,vs) participation; taking part in; participating in; being concerned in; (P) [Add to Longdo]
古色蒼然[こしょくそうぜん, koshokusouzen] (adj-t,adv-to) antique-looking; looking hoary with patina [Add to Longdo]
三つ巴の戦い;三つどもえの戦い[みつどもえのたたかい, mitsudomoenotatakai] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating [Add to Longdo]
三つ巴戦[みつどもえせん, mitsudomoesen] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating [Add to Longdo]
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate [Add to Longdo]
参加国[さんかこく, sankakoku] (n) participating nation [Add to Longdo]
参謀[さんぼう, sanbou] (n) staff officer; participating in planning; (P) [Add to Longdo]
[じゃく, jaku] (n) (1) patina; antique look; (2) elegant simplicity; (3) well-trained voice; (P) [Add to Longdo]
秋田貝[あきたがい, akitagai] (n) (See 帆立貝) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
出場者[しゅつじょうしゃ, shutsujousha] (n) participants; participating athletes [Add to Longdo]
赤銅[しゃくどう, shakudou] (n) hakudo (gold-copper alloy, usu. with a blue patina) [Add to Longdo]
先回り[さきまわり, sakimawari] (n,vs) going on ahead; forestalling; anticipating; arrival before another [Add to Longdo]
先潜り[さきくぐり, sakikuguri] (n) forestalling; anticipating [Add to Longdo]
先読み[さきよみ, sakiyomi] (n,vs) foreseeing; anticipating; reading the future [Add to Longdo]
相伴[しょうばん, shouban] (n,vs) partaking; participating; taking part in; sharing (something with someone) [Add to Longdo]
待ち駒[まちごま, machigoma] (n) anticipating the escape of the king and blocking him in advance with a knight (shogi) [Add to Longdo]
巴戦[ともえせん, tomoesen] (n) (1) dogfight; (2) sumo play-off with 3 wrestlers participating [Add to Longdo]
帆立貝;海扇[ほたてがい;ホタテガイ, hotategai ; hotategai] (n) (uk) Japanese scallop (Patinopecten yessoensis) [Add to Longdo]
付和随行;附和随行[ふわずいこう, fuwazuikou] (n,vs) participating in something by merely following the leaders [Add to Longdo]
無配当保険[むはいとうほけん, muhaitouhoken] (n) non-participating insurance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, ] person-times; visits; classifier for number of people participating [Add to Longdo]
雨凇[yǔ sōng, ㄩˇ ㄙㄨㄥ, ] frost; a patina of ice from freezing rain or water vapor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top