หรือคุณหมายถึง paßt?
Search result for

passt

(16 entries)
(0.0479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passt-, *passt*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Passteile {pl}matched parts [Add to Longdo]
passtfit [Add to Longdo]
passtmatch [Add to Longdo]
passtsuits [Add to Longdo]
passt abbides [Add to Longdo]
passt anaccommodates [Add to Longdo]
passt anadapts [Add to Longdo]
passt anadjusts [Add to Longdo]
passt anassimilates [Add to Longdo]
passt falsch anmismatches [Add to Longdo]
passt neu anreadapts [Add to Longdo]
passt neu anreadjusts [Add to Longdo]
passt neu anreassimilates [Add to Longdo]
passt wieder anreadjusts [Add to Longdo]
passtetoned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  passt [past]
     fit; is suitable; match; suits
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top