Search result for

paréos

(1 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paréos-, *paréos*, paréo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา paréos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *paréos*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
パレオグラフィー[, pareogurafi-] (n) paleography [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

par ( P AA1 R)éos ( AA1 S)

 


  

 
par
 • ข้าง: เกิน, นอกเหนือจาก [Lex2]
 • การเท่ากัน[Lex2]
 • ราคาปกติ: ราคาเดิม [Lex2]
 • เกณฑ์: ค่าเฉลี่ย [Lex2]
 • คะแนนมาตรฐานสำหรับการตีลูกลงหลุมแต่ละครั้ง (กีฬากอล์ฟ): พาร์ [Lex2]
 • ข้าง[Lex2]
 • (พาร์) n. ราคาปกติ,ราคาเดิม,ปริมาณปกติ,ภาวะปกติ,เดิม,เกณฑ์,ราคาในใบหุ้น,ระดับมาตรฐาน,จำนวนครั้งที่ตีที่เป็นเกณฑ์สำหรับหลุมกอล์ฟหนึ่งหลุม -Phr. (at par พอซื้อได้ตามเกณฑ์) [Hope]
 • (n) ความเสมอกัน,เกณฑ์,รายเฉลี่ย,ราคาที่ปรากฏ,ระดับมาตรฐาน [Nontri]
 • /P AA1 R/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
os
 • (โอเอส) ย่อมาจาก operating system (ระบบปฏิบัติการ) หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 8 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์ (Windows) แทน ระบบเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น ขณะนี้ ในขณะที่แมคใช้ System 8 หรือ 8.5 พีซีกำลังนิยมใช้ วินโดว์ 95 และ98 [Hope]
 • /AA1 S/ [CMU]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Paris, pros, paras, pares, Pris, prose, prosy, prows, prays, Parr's, para's, parers, pars, porous, Pr's, Pres, pres, par's, PARCs, Parks, parks, parts, taros, Purus, peres, pores, purrs, pyres, Paris's, Parry's, Peary's, Peri's, pros's, prow's, Pru's, Caro's, Karo's, Paco's, Park's, faro's, park's, part's, taro's, Peru's, pyre's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Paris, Karos, Parks, Parts

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top