Search result for

pannes

(233 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pannes-, *pannes*, panne
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pannes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pannes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pannier[N] ตะกร้าที่แบกบนหลังคนหรือสัตว์, Syn. wicker basket
pannier[N] ถุงใส่ของที่แขวนข้างรถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
spanner[SL] คนโง่
spanner[N] กุญแจเลื่อน
put a spanner in the works[IDM] ทำให้เสีย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. throw in, throw into
throw a spanner in the works[IDM] ทำให้เสียหายอย่างจงใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pannagen. การปล่อยหมูเลี้ยงเข้าป่า
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง
panniern. ตระกร้า ,กระจาด, See also: panniered adj.
pannikinn. กระทะเล็ก ๆ ,ถ้วยเล็ก ๆ
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench

English-Thai: Nontri Dictionary
pannier(n) ตะกร้า,กระจาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panneuritisประสาทอักเสบทั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pannoseคล้ายผ้าขนสัตว์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ring spanner; box wrenchประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spanning tree(รูป)ต้นไม้แบบทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
subcutaneous fatty tissue; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, subcutaneous fatty; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pannasajakataปัญญาสชาดก [TU Subject Heading]
Pannusแพนนัส (pan) [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keep it up.Spannung halten! How the West Was Won (1962)
Relax...Entspanne dich einfach. City of Women (1980)
Tony?Spannende Musik The Best Man (2005)
Relax.Entspannen Dich. Al-Faitha (2005)
- Chill!-Entspann dich! The Class (2008)
Relax.Entspannt euch. 17 Girls (2011)
Oh.Oh, spannend. Zac's Pool Party (2013)
- Relax.- Entspann dich. And the Dumpster Sex (2014)
Relax.Entspann dich. Ancestors (2014)
I wonder.Ich bin gespannt. Inquisition (2014)
Cock it.Spannen Sie es. Saturday Night Massacre (2014)
Relax.Entspann dich. Bed Bugs and Beyond (2015)
Relax?Entspannen? Afterlife (2015)
Breath.Entspannt euch. Presque comme les autres (2015)
A glitch.Eine Computerpanne. Money Monster (2016)
Relax?Entspannen? Episode #3.3 (2016)
She made me apannekoek.เธอทำอะแพนนิโกให้ฉัน Ghosts (2008)
And that pannekoek, not nearly as filling as it may have seemed.แล้วก็แพนนีโกนั่น มันก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เห็นด้วย Ghosts (2008)
FROM THE SAME TOWN 10 YEARS AGO-- 6 VICTIMS SPANNING OVER 10 MONTHS.เหยื่อ 6 ราย ใน 10 เดือน เขาเรียกตัวเองว่า.. The Angel Maker (2008)
But not a single one of them panned out.แต่ไม่มีอะไรแน่ชัด Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Your predictions haven't exactly panned out, have they, doctor?ความคาดหมายของคุณ มันไม่เป็นตามที่หวัง ได้รึยัง ดอกเตอร์? 2012 (2009)
Your tip panned out.ข้าวของนายถูกจัดเรียบร้อยดีแล้วนี่ Fa Guan (2009)
It seems like they're actually panning out.มันดูราวกับว่ามันจะไม่จบลง ด้วยดีซะจริงๆ White to Play (2009)
Unspanne thas maegth!Unspanne thas maegth! The Lady of the Lake (2009)
Were high coral ridges that spanned the island.คือแนวสันเขาปะการัง.. ทอดยาวไปทั่วทั้งเกาะ Peleliu Hills (2010)
Regular strikes approximately 33 centimeters apart,spanning the remains from forehead down to mid-femur.แรงกระแทกสม่ำเสมอ ห่างกันประมาณ 33 เซนติเมตร ตั้งแต่หน้าผากจนถึงกลางโคนขา The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Nothing panned out, so she went looking for a different kind of help.แต่ไม่ได้อะไรเลย เธอเลยมองหาตัวช่วยอย่างอื่น You Can't Handle the Truth (2010)
Disregard. - Any of your tips panning out?ไม่ได้เรื่อง เธอได้อะไรมั้ย? Mercury Retrograde (2010)
I thought you'd like to know your tip panned out. We don't give out plaques or anything, but thanks.เบาะแสคุณถูกต้อง เราไม่มีอะไรให้ นอกจากขอบคุณ Mercury Retrograde (2010)
We'd like two prosciutto panninis and a couple of iced cappuccinos.ขอขนมหน่อย แล้วก็คาปูชิโน่เย็นสักสองแก้ว Moments in the Woods (2011)
We followed the leads, nothing panned out.พวกเราเชื่อฟังหัวหน้า, ไม่มีทำนอกเหนือคำสั่ง. Supply and Demand (2011)
Nothing panned out.ไม่มีอะไรโผล่มาเลย Rise (2011)
Land the father bought panned out fifty fold.ที่ดินที่พ่อหล่อนถือมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก Ghosts (2011)
Lt's Bill Panner.ฉันบิล แพนเนอร์ Real Steel (2011)
So I guess the number panned out?ถ้างั้นหมายเลขก็นำไปขยายผลได้ Super (2012)
Geneva, I need the quantum spanner, the big one.เจนีวา ผมต้องการกุญแจเลื่อนควอนตั้ม เอาอันที่ใหญ่ที่สุด Virtual Systems Analysis (2012)
Isn't that what a... quantum spanner's for?แบบนี้ได้เวลาใช้กุญแจเลื่อนควอนตั้มแล้วสิ Virtual Systems Analysis (2012)
A quantum spanner.กุญแจเลื่อนควอนตั้ม Conventions of Space and Time (2013)
We're getting a lot of calls, but so far none of the leads are panning out.เราได้รับโทรศัพท์มากมาย แต่ยังไม่มีวี่แวว ว่าใครน่าสงสัยเลย The Gathering (2013)
All right, Abed, get us in panning singles.เอาล่ะ อาเบด ช่วยแพนกล้องมาทางเราหน่อย Advanced Documentary Filmmaking (2013)
You're the famous spanner in the works.นายมันดังด้านความโง่อยู่แล้ว The Great Escapist (2013)
How's Cass' lead panning out?ที่แคสแจ้งมาเป็นไงบ้าง? Heaven Can't Wait (2013)
He provides us with a comprehensive list of all the co-conspirators spanning the last seven years, and he also agrees to wear a wire.ของทุกคนสมรู้ร่วมคิดที่ทอดผ่าน มาเจ็ดปี และเขายังได้ตกลงที่จะสวมใส่ ลวด The Wolf of Wall Street (2013)
Give me the update. No drug angles panned out yet, so cross that off the list.so cross that off the list. Gone Girl (2014)
Science is a cooperative enterprise, spanning the generations.วิทยาศาสตร์เป็นองค์กรความร่วมมือ ซึ่งประกอบไปด้วยรุ่น Standing Up in the Milky Way (2014)
We and the other living things on this planet carry a legacy of cosmic evolution spanning billions of years.เราและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้ ดำเนินการมรดกของ วิวัฒนาการของจักรวาล ซึ่งประกอบไปด้วย หลายพันล้านปี Unafraid of the Dark (2014)
But he did suggest a lead that panned out nicely.เเต่เขาให้คำเเนะนำที่ดีมา Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)
"The restaurant." You're not in France now, you bleedin' spanner."ภัตตาคาร" เลยรึ ไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสนะโว้ย ไอ้บื้อ Sing Street (2016)
- Spanner.ทึ่มจริงๆ Sing Street (2016)
He's not in school, Barry, you spanner.- ไม่ใช่คนในนี้โว้ย ไอ้โง่ Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pannA beautiful rainbow is spanning the sky.
pannHis life spanned nearly a century.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจปากตาย[N] wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจเลื่อน[N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจแหวน[N] spanner, Syn. ประแจแหวน, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
ประแจ[N] wrench, See also: spanner, key, Syn. กุญแจ
การร่อน[N] panning, See also: sifting, brandish, winnowing, Syn. การกรอง, การแยก, Example: เขาไปดูการร่อนทรายของคนงานก่อสร้าง, Thai definition: การแยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบ โดยใช้เครื่องแยกมีแร่งเป็นต้นแกว่งยักไปย้ายมาให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป เช่น ร่อนข้าว
กะชะ[N] pannier, See also: basket used for the transportation of food and clothing, Example: คุณยายหิ้วกะชะใส่ของไปขายที่ตลาด, Thai definition: ภาชนะสานชนิดหนึ่ง ตั้งได้คล้ายตะกร้า รูปร่างสูงตรงขึ้นไป สำหรับบรรจุเครื่องเดินทาง เช่น ผ้าและอาหาร ปากไม่มีขอบ เพื่อบีบให้ติดกันแล้วร้อยเชือกแขวนไปบนหลังสัตว์บรรทุก เป็นต้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างติดตั้งผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) FR: installateur de panneaux frigorifiques [m]
ไฟดับ[n. exp.] (fai dap) EN: power failure   FR: panne de courant [f] ; coupure de courant [f]
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with   FR:panner ; tirer d'embarras
เครื่องเสีย[X] (khreūang sīa) FR: en panne
กระดานป้าย[n. exp.] (kradān pāi) EN: signboard   FR: panneau de signalisation [m]
กุญแจปากตาย[n. exp.] (kunjaē pāk tāi) EN: wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) FR: en panne ; défectueux
ป้าย[n.] (pāi) EN: sign ; signboard ; poster ; notice ; banner ; label   FR: panneau [m] ; pancarte [f] ; plaque [f] ; tableau [m] ; bannière [f] ; banderole [f]
ป้ายห้ามบุกรุก[n. exp.] (pāi hām buk ruk) FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo khwā) EN: no-right-turn sign   FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo sāi) EN: no-left-turn sign   FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
ป้ายจราจร[n. exp.] (pāi jārājøn) EN: road sign   FR: panneau de signalisation [m] ; panneau de circulation [m] ; panneau routier [m]
ป้ายจราจรอัจฉริยะ[n. exp.] (pāi jārājøn atcharia) FR: panneau de trafic digital [m]
ป้ายโฆษณา[n. exp.] (pāi khōsanā = khōtsanā) EN: bilboard   FR: panneau publicitaire [m]
ป้ายประกาศ[n. exp.] (pāi prakāt) EN: bilboard   FR: panneau d'affichage [m]
ป้ายถนนวันเวย์[n. prop.] (pāi thanon wan wē) EN: one-way-street sign   FR: signal de sens unique [m] ; panneau de sens unique [m]
ผนังห้องเย็น[n. exp.] (phanang hǿng yen) EN: cool room panel   FR: panneau frigorifique [m]
ประแจ[n.] (prajaē) EN: key ; wrench ; spanner   FR: clé plate [f]
ประแจรวม[n. exp.] (prajaē rūam) EN: combination spanner   FR: clé plate mixte [f]
ประแจแหวน[n. exp.] (prajaē waēn) EN: ring spanner   FR: clé plate à embout circulaire [f]
รถลาก[n. exp.] (rotlāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck   FR:panneuse [f]
รถเสีย[n. exp.] (rot sīa) EN: the car is dead ; the car has broken down   FR: la voiture est en panne
เสีย[v.] (sīa) EN: be inoperative ; break down ; be not working ; be out of order   FR: tomber en panne ; être hors d'usage
เสีย[adj.] (sīa) EN: spoiled ; broken ; not working ; out of order   FR: en panne ; cassé

CMU English Pronouncing Dictionary
PANNU    P AA1 N UW0
SPANN    S P AE1 N
PANNY    P AE1 N IY0
PANNED    P AE1 N D
PANNIER    P AE1 N IY0 ER0
PANNING    P AE1 N IH0 NG
PANNONE    P AA0 N OW1 N IY0
PANNILL    P AE1 N IH2 L
PANNELL    P AE1 N AH0 L
SPANNED    S P AE1 N D
SPANNER    S P AE1 N ER0
PANNULLO    P AA0 N UW1 L OW0
SPANNING    S P AE1 N IH0 NG
PANNILL'S    P AE1 N IH2 L Z
SPANNINGER    S P AE1 N IH0 NG ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
panned    (v) (p a1 n d)
pannier    (n) (p a1 n i@ r)
panning    (v) (p a1 n i ng)
spanned    (v) (s p a1 n d)
spanner    (n) (s p a1 n @ r)
japanned    (v) (jh @1 p a1 n d)
panniers    (n) (p a1 n i@ z)
pannikin    (n) (p a1 n i k i n)
spanners    (n) (s p a1 n @ z)
spanning    (v) (s p a1 n i ng)
inspanned    (v) (i1 n s p a1 n d)
japanning    (v) (jh @1 p a1 n i ng)
pannikins    (n) (p a1 n i k i n z)
trepanned    (v) (t r i1 p a1 n d)
inspanning    (v) (i1 n s p a1 n i ng)
outspanned    (v) (au2 t s p a1 n d)
trepanning    (v) (t r i1 p a1 n i ng)
outspanning    (v) (au2 t s p a1 n i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
spannend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ เช่น Dieser Roman ist sehr spannend. = นิยายเรื่องนี้ตื่นเต้นดีมาก, See also: S. aufregend, A. langweilig,
Spannungsmesser(n) |der, pl. Spannungsmesser| เครื่องมือวัดความต่างศักย์ไฟฟ้า, See also: S. Voltmeter,
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
Panne(n) |die, pl. Pannen| การที่รถเสียระหว่างการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เช่น Das Auto hatte eine Panne und musste abgeschleppt werden = รถเสีย และ ต้องถูกลาก(ไปอู่)
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
eine Panne habenมีปัญหาเครื่องมอเตอร์ไม่ทำงานหรือผิดปกติ เช่น Ich habe eine Panne während der Fahrt nach Bangkok. ฉันมีปัญหาเครื่องยนต์(ของรถยนต์)ระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด , See also: S. Anstrengung, Stress

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Spannbeton {m} (n) เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Spannung {f}(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress
See also: S. S. . suspenseful adj., S. anticipation,stress,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallspannung {f} [electr.]drop-out voltage [Add to Longdo]
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschnürspannung {f} [electr.]pinch-off voltage [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Abspannisolator {m}shackle insulator [Add to Longdo]
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower [Add to Longdo]
Abspanntransformator {m}step-down transformer [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zeitspanne {f} | in Abständen von 10 Minuteninterval; gap | at 10 minute intervals [Add to Longdo]
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting [Add to Longdo]
Anfangsspannung {f}initial stress [Add to Longdo]
Anker {m}; Abspannung {f}guy [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anschlussspannung {f} [electr.]supply voltage [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Anstrengung {f}; Kraftaufwand {f} | Anspannungen {pl}strain | strains [Add to Longdo]
Anspannung {f}; Angespanntheit {f}tenseness [Add to Longdo]
Ansprechspannung {f}operating voltage [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate [Add to Longdo]
Aufspannplatte {f}bolster plate; adapter plate; carrier plate; clip [Add to Longdo]
Aufspannfläche {f}mounting table [Add to Longdo]
Aufspannflansch {m}fixing flange [Add to Longdo]
Aufspannung {f}setting [Add to Longdo]
Aufspannvorrichtung {f}clamping device [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}; Vorliebe {f}; Vorspannung {f}bias [Add to Longdo]
Bahnspannung {f}web tension [Add to Longdo]
Balken {m}; Träger {m} | Balken {pl}; Träger {pl} | beidseitig gelenkig gelagerter Balken | einseitig eingespannter Balkenbeam | beams | simple beam | cantilever beam [Add to Longdo]
Bandende {n}; Nachspann {m}trailer [Add to Longdo]
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller [Add to Longdo]
Basisspannung {f}base voltage [Add to Longdo]
Basisspitzenspannung {f}peak voltage [Add to Longdo]
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}; Spannung {f}; Zug {m}strain [Add to Longdo]
Bemessungs-Kurzschlussspannung {f} [electr.]rated percent impedance [Add to Longdo]
Betonspannung {f}concrete stress [Add to Longdo]
Betriebsspannung {f} [electr.]operating voltage; supply voltage; working voltage [Add to Longdo]
Biegespannung {f}bending stress [Add to Longdo]
Biegespannung {f}flexural stress [Add to Longdo]
Blitzstoßspannung {f}lightning impulse voltage [Add to Longdo]
Bodenwasserspannung {f}soil moisture tension [Add to Longdo]
Branchenspanne {f}average industry margin [Add to Longdo]
Brummspannung {f}; Welligkeit {f}ripple [Add to Longdo]
Bügel {m}; Kleiderbügel {m}; Spannbügel {m}; Steigbügel {m}clamp [Add to Longdo]
Dehnung {f}; Verdehnung {f}; (verformende) Spannung {f}strain [Add to Longdo]
Digital-Spannungsmesser {m}digital voltmeter [Add to Longdo]
Drahtverspannung {f}bracing wire [Add to Longdo]
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key [Add to Longdo]
Dreieckspannung {f} [electr.]delta voltage [Add to Longdo]
Druckluftspannzange {f}pneumatic collet chuck [Add to Longdo]
Druckspannung {f}compressive stress [Add to Longdo]
Durchlassspannung {f}; Vorwärtsspannung {f}forward bias [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench [Add to Longdo]
スパニング[, supaningu] (n) {comp} spanning [Add to Longdo]
スパニングツリー[, supaningutsuri-] (n) {comp} spanning tree [Add to Longdo]
パニング[, paningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
パンニング[, panningu] (n) {comp} panning [Add to Longdo]
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner [Add to Longdo]
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner [Add to Longdo]
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner [Add to Longdo]
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P) [Add to Longdo]
運搬人[うんぱんにん, unpannin] (n) carrier; conveyor [Add to Longdo]
三世因果[さんぜいんが, sanzeinga] (n) retribution spanning the threes temporal worlds (the present, the past, and the future) [Add to Longdo]
漆工[しっこう, shikkou] (n) japanning; lacquer work [Add to Longdo]
出版の自由[しゅっぱんのじゆう, shuppannojiyuu] (n) freedom of the press [Add to Longdo]
審判の日[しんぱんのひ, shinpannohi] (n) Judgment Day (as described in Christian tradition) [Add to Longdo]
世間一般の通念[せけんいっぱんのつうねん, seken'ippannotsuunen] (exp) conventional wisdom [Add to Longdo]
川に架かる橋[かわにかかるはし, kawanikakaruhashi] (n) bridge spanning a river [Add to Longdo]
全般に[ぜんぱんに, zenpanni] (adv) (See 全般) in general [Add to Longdo]
流し撮り[ながしどり, nagashidori] (n) panning (a movie camera) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing [Add to Longdo]
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, ] spanner; wrench [Add to Longdo]
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, ] spanner; wrench; lever (on a machine) [Add to Longdo]
淘金[táo jīn, ㄊㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] panning (for precious metals) [Add to Longdo]
跨地区[kuà dì qū, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] inter-regional; spanning two or more PRC provinces [Add to Longdo]
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, / ] interdisciplinary; spanning several branches of science [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning [Add to Longdo]
パニング[ぱにんぐ, paningu] panning [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
張る[はる, haru] aufspannen, ausbreiten, bedecken, anspannen, spannen [Add to Longdo]
矯激[きょうげき, kyougeki] radikal, ueberspannt, exzentrisch [Add to Longdo]
立往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]
緊張[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]
緊迫[きんぱく, kinpaku] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top