Search result for

outers

(298 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -outers-, *outers*, outer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา outers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *outers*)
English-Thai: Longdo Dictionary
outercourse(n) เพศสัมพันธ์แบบไม่สอดใส่, S. non-penetrative sex A. intercourse,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outer[ADJ] ที่อยู่รอบนอก, Syn. exterior, external, Ant. internal, interior
outer[ADJ] ที่ห่างไกลจากศูนย์กลาง
pouter[N] ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป, See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย, Syn. grumbler, complainer, faultfinder
accouter[VT] สวมหรือแต่งเครื่องแบบโดยเฉพาะเครื่องแบบทหาร, Syn. accoutre
outermost[ADJ] นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost
outerwear[N] เสื้อผ้าชั้นนอก (รวมทั้งหมวก), Syn. clothes
outer belt[N] ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง), Syn. ring road
outer space[N] บริเวณนอกโลกซึ่งมีดาวดวงอื่นอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
pouter(เพา'เทอะ) n. ผู้บุ้ยปาก,ผู้ทำหน้ามุ่ย,พันธุ์นกพิราบขายาวพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
accouter(vt) สวม,แต่งเครื่องแบบ
outer(adj) ข้างนอก,ชั้นนอก,ภายนอก,ด้านนอก
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateral canthus; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rectouterine-ไส้ตรงและมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer surface; external surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer coreแก่นโลกชั้นนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
outer measure; exterior measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
outer productผลคูณภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
brouterเบราเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
canthus, lateral; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, outer; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, temporal; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external surface; outer surfaceด้านนอก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
exterior measure; outer measureเมเชอร์ภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vesicouterine-กระเพาะปัสสาวะร่วมมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ureterouterine-ท่อไตร่วมมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
routerเราต์เตอร์
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Committee on the Peaceful Uses of Outer Spaceคณะกรรมการว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติ [การทูต]
Office for Outer Space Affairsสำนักงานว่าด้วยกิจกรรมอวกาศส่วนนอก [การทูต]
Capsid, Outerเปลือกนอก [การแพทย์]
Conjunctiva, Upper Outer Bulbarบริเวณหางตาตอนบน [การแพทย์]
Cortex, Outerส่วนเปลือกนอก [การแพทย์]
Ear, Outerหูชั้นนอก [การแพทย์]
Elastic Membranes, Outerเอาเตอร์อีลาสติกเมมเบรน [การแพทย์]
outer planetดาวเคราะห์วงนอก, ดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง, อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gluteal Muscles, Upper Outer Quadrant ofกล้ามเนื้อสะโพกหลัง [การแพทย์]
Longitudinal Arrangement, Outerกล้ามเนื้อยาว [การแพทย์]
Membranes, Outerเยื่อหุ้มภายนอก, เยื่อหุ้มด้านนอก, ผนังชั้นนอก [การแพทย์]
Muscles, Outer Longitudinalกล้ามเนื้อเรียงตามยาว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
router (n ) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The e-mail came through a ghost router.หมายความว่าไง เช็คไอพี ไม่ได้งั้นเหรอ? Committed (2008)
As soon as we saw it, the router vanished from the grid.อีเมลล์นั่นส่งมาจาก โกส เราท์เตอร์ Committed (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
Landed on the most boring post, in the Outer Rim.จอดยานลงบนสถานีที่สุดแสนจะน่าเบื่อ ณ สุดขอบแกแล็กซี่ Destroy Malevolence (2008)
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย Downfall of a Droid (2008)
I'll sweep the outer corridor while the rest of your ships focus on the center.ข้าจะค้นหาทางด้านนอก ขณะที่ยานของพวกเจ้าที่เหลือพุ่งเป้าไปที่ศูนย์กลาง Downfall of a Droid (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
The voice of the Outerrim.กระจายเสียงจากขอบกาแล็กซี่ Rookies (2008)
You may not realize it yet, Fives, but you landed on the most boring post in the Outerrim.นายอาจไม่ทันสังเกตุนะ ไฟว์ส ว่านายถูกส่งมาอยู่หน่วยที่น่าเบื่อที่สุด ในเขตขอบนอกเลย Rookies (2008)
Even though you're all new here, I shouldn't have to remind you that this quadrant is key to the Outerrim.แม้ว่าพวกนายจะเป็นเด็กใหม่ ก็ไม่น่าให้ต้องเตือนกันว่า อาณาบริเวณนี้ เป็นหัวใจสำคัญของแนวป้องกัน Rookies (2008)
the Republic's secret outer rim medical station.สถานีแพทย์ลับของสาธารณรัฐ ณ ขอบกาแล็กซี่ Shadow of Malevolence (2008)
Excuse me, but I don't think you have the combat strength- Don't believe your scouter-ขอโทษนะครับ แต่ผมว่าคุณสู้ไม่ไหวหรอก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
See if there are any controls on the outer platform.ไปดูซิว่ามีแผงควบคุมอื่นมั้ย ที่สถานีข้างนอกนั่น Duel of the Droids (2008)
Contact the Outer Rim command.ติดต่อศูนย์บัญชาการ บริเวณขอบนอกให้ที Lair of Grievous (2008)
Senator Padmé Amidala journeys to Outer Rim world of Rodia desperate to ensure its loyalty remains to the Republic.วุฒิสมาชิกอมิดาลาจำต้องเดินทาง ไปยังดินแดนขอบนอกโรเดีย เพื่อทำให้แน่ใจว่า ความภักดีต่อสาธารณรัฐนั้นยังเหลืออยู่ Bombad Jedi (2008)
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
The outer shields are still downเกราะป้องกันภายนอกกำลังลดลง Cloak of Darkness (2008)
We found Monggeum's body near the outer walls.เราพบร่างของมงกุมนอกกำแพง The Kingdom of the Winds (2008)
That sword must be at the outer shrine in Jolbon!"ดาบอาจจะอยู่นอกสถานที่บูชาในโชบุน! The Kingdom of the Winds (2008)
We open exterior outer space scenery.พวกเราจะดิ่งไปถึงชั้นบรรยากาศของอวกาศ Bolt (2008)
- And now for those listeners not familiar with the region the Outer Banks..... และสำหรับคุณผู้ฟัง... . Nights in Rodanthe (2008)
/Hey, since it's outer space, /Skeeto should talk like a goofy alien.ตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันขึ้นมา เขาก็เริ่มพูดเหมือนเอเลี่ยน Bedtime Stories (2008)
The outer layer of the flesh is exotic, it's strange, but as I go deeper, there's muscle, vein, nerve, bone.มีทุกอย่างที่คุ้นตามาก ผิวชั้นนอก อาจจะผิดแปลก แต่.. เมื่อลงลึกเข้าไปก็มี The Day the Earth Stood Still (2008)
To routers all over the worldไปยังตัวรับสัญญาณทั่วโลก Shut Down (2008)
From an e-mail on a main router.จากอีเมลล์ใน เร้าเตอร์หลัก Shut Down (2008)
Through the outer layer of steel maybe,ถ้าผ่านแค่ชั้นเหล็กด้านนอก อาจจะได้ Safe and Sound (2008)
And George, killed by a toilet seat from outer space in 2003.และ จอร์จ, ตายโดยฝาชักโครกจากนอกอวกาศในปี 2003 Dead Like Me: Life After Death (2009)
She thinks the guy's from outer space or something.เธอคงคิดว่าพวกมาจาก ต่างดาวหรือบางสิ่งมอบให้เธอแน่เลย Fighting (2009)
And by the time there was that outer ring, I think strangers were just ordering buckets of beerแบบ เราเหมือน ไปกันกลุ่มเล็ก ๆ แล้วโตขึ้น The Girlfriend Experience (2009)
I'm going to drop down into this outer area here.เอาล่ะ ผมจะลงแถวๆนี้ Prison Break: The Final Break (2009)
Eric, me, the cat, slightly worse for wear, sitting in the outer boroughs, eating.มีเอริค ฉัน แมว กับความล้านิดๆ ซึ่งกำลังนั่งกินอยู่นอกเมือง Julie & Julia (2009)
...to send all of Yellowstone into outer space? Good job, Lilly.ดีมาก ลิลลี่ 2012 (2009)
Obi-Wan Kenobi heads toward his friend's last known location, a lone separatist frigate in the far reaches of the outer rim.โอบีวัน เคโนบีได้มุ่งหน้าไปยังตำแหน่ง ที่สหายของเขาปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้าย ยานรบของฝ่ายแบ่งแยก ที่อยู่โดดเดี่ยว ณ สุดห้วงของขอบนอกกาแลกซี่ Dooku Captured (2009)
You don't survive in the outer rim by being stupid.ไม่ฉลาดก็อยู่ในขอบนอกไม่รอดหรอก Dooku Captured (2009)
We're cops from outer space.เราเป็นตำรวจอวกาศ Ben 10: Alien Swarm (2009)
The Republic fleet is on the defensive and pushed to the brink, as war rages in the much-contested outer rim territories.กองยานสาธารณรัฐตกเป็นเป็นฝ่ายตั้งรับ และถูกรุกไล่ ขณะที่สงครามลุกลามไปทั่ว ดินแดนขอบนอกที่มีการแข่งขันสูง Jedi Crash (2009)
Despite recent victories in the Outer Rimแม้ว่าจะกำชัยชนะครั้งล่าสุด เหนือบริเวณขอบนอก Hostage Crisis (2009)
no, no, no The Outer Rim, not the Senate you stupid machineขอบนอกสิ ไม่ใช่วุฒิสภา ไอ้พวกเครื่องจักรโง่! Hostage Crisis (2009)
Sir, I've lost contact with our outer defenses.ท่านครับ ข้าสูญเสียการติดต่อ กับด่านป้องกันด้านนอกของเราครับ Innocents of Ryloth (2009)
On the outer edge of a star systemบนขอบรอบนอกของระบบดาวดวงนั่น Darkness (2009)
So uh, you think that all this comes from outer space?งั้น เอ่อ.. นายคิดว่า เรื่องทั้งหมดนี่ มาจากนอกโลกงั้นหรอ Good God, Y'All (2009)
During that time, the shooter took the guitar case that had been left in the outer room and switched it with the one that had the rifle in it.ในตึกเดียวกับที่คนร้ายอยู่ ซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว และตอนที่พวกเขาคุยกันอยู่นั้น ดูเหมือนคนร้ายจะสับเปลี่ยน กระเป๋าที่มีปืนอยู่ข้างในตรงประตูทางเข้า Episode #1.7 (2009)
I'm going to drop down into this outer area here.ฉันจะกระโดดลงไปนอกพื้นที่นี้ Free (2009)
It's possible that, while in outer space, the cosmonaut took a spacewalk and brought something back with him.มันเป็นไปได้ว่า ในขณะที่เขาลอยตัวอยู่ในอวกาศ ตอนที่นักบินอวกาศ ทำการเดินท่องนอกยาน และได้นำบางสิ่ง กลับติดตัวมาด้วย Earthling (2009)
If I strangle the banana, then look at the outer skin, I don't see much evidence of damage, but...ถ้าผมบีบกล้วย แล้วมองที่ผิวส่วนนอก ผมไม่เห็นหลักฐานมากนัก ของความเสียหาย แต่... In Plane Sight (2009)
You thought you'd help me curry favor with my outer-borough hall mates.นายคิดว่าที่นายจะช่วยเหลือฉัน กับการปกครองเพื่อนละก็ น่ารักมาก Dan de Fleurette (2009)
I mean, surely it must be in my nature to instruct you in something that's ancient and secret like building a wall that you can see from outer space.ผมหมายถึง มันต้องเป็นสิ่งที่ผมถนัดสิ ที่จะสอนบางอย่าง ที่มันโบราณและลี้ลับ Spanish 101 (2009)
That will take us into the far Outer Rim, neutral space.นั่นจะพาเราสู่บริเวณขอบนอก พื้นที่เป็นกลาง Children of the Force (2009)
Colliding in outer space?ในอวกาศ The Pirate Solution (2009)
And who are you to tell me about outer space?นายเป็นใคร ถึงกล้าอธิบายเรื่องอวกาศให้ฉันฟัง The Pirate Solution (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
outerIt's not as if an emissary from outer space will have slipped into school uniform and be loitering around seeking a partner.
outerThe crew is busy preparing for the voyage into outer space.
outerThe crew prepared for the voyage to outer space.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบนอก[N] outside, See also: outer area, periphery, Example: มีทหารเฝ้ารักษาการณ์อยู่รอบนอกตัวอาคารเต็มไปหมด, Thai definition: บริเวณที่อยู่ด้านนอก
กุยเฮง[N] Chinese jacket, See also: open-chested upper garment, Chinese outer garment, Syn. เสื้อกุยเฮง, Example: การแต่งตัวแบบนักเลงในสมัยหนึ่ง คือ ใส่เสื้อกุยเฮง นุ่งกางเกงแพรปังลิ้น สวมหมวก ถือไม้เท้า, Count unit: ตัว, Thai definition: เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม, Notes: (จีน)
พาดควาย[N] one method of draping the outer yellow robe, Thai definition: ลักษณะการห่มผ้าของพระอย่างหนึ่ง คือเอาจีวรจีบเข้าแล้วพาดบ่า แล้วคาดรัดประคดอก
เปลือกนอก[N] outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เปลือกนอก[N] appearance, See also: outer, look, Syn. ภายนอก, รูปลักษณ์, หน้าตา, Example: การเข้ารับตำแหน่งของบุคคลทั้งสามนี้ถ้าดูแค่เปลือกนอกแล้วก็น่าจะพอรับได้, Thai definition: ลักษณะที่เห็นภายนอก
เปลือกนอก[N] outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง
ส่วนนอก[ADJ] outer, Example: หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง และ หูส่วนใน
ส่วนนอก[N] outer part, Example: การรับฟังหูของปลาไม่มีส่วนนอกและส่วนกลางเหมือนสัตว์ชั้นสูงอื่นๆ
ชั้นนอก[ADJ] outer, See also: outside, exterior, Ant. ชั้นใน, Example: หนังกำพร้าเป็นหนังชั้นนอกที่ห่อหุ้มผิวหนังชั้นอื่นๆ ไว้
ชั้นนอก[N] outer part, See also: exterior, outside, external layer, Ant. ชั้นใน
สุดลูกหูลูกตา[ADV] endless, See also: far far away, furthest, out of sight, outermost, Syn. สุดสายตา, Example: ทุ่งกว้างใหญ่มองดูสุดลูกหูลูกตา, Thai definition: ไกลมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ชั้นนอก[adj.] (channøk) EN: outer ; ouside ; exterior   FR: extérieur ; externe
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อฟัง [v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ชิมรส[v.] (chim rot) EN: taste (check the taste)   FR: goûter ; vérifier le goût
ฉ้อ[v.] (chø) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off   FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ดาวเคราะห์ชั้นนอก[n. exp.] (dāokhrǿ channøk) EN: outer planet   FR: planète extérieure [f]
ฟัง[v.] (fang) EN: listen to ; hear ; hark   FR: écouter ; auditionner ; prêter l'oreille
ฟัง[v.] (fang) EN: obey ; comply with   FR: obéir ; écouter
ฟังดนตรี[v. exp.] (fang dontrī) EN: listening to music   FR: écouter de la musique
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations
ฟังเพลง [v. exp.] (fang phlēng) FR: écouter des chansons
ฝังเสียง[v. exp.] (fang sīeng) EN: listen to   FR: écouter la voix ; entendre la voix
ฟังวิทยุ[v. exp.] (fang witthayu) EN: listen to the radio   FR: écouter la radio
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute   FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate   FR: mélanger ; ajouter
แก่นโลกชั้นนอก[n. exp.] (kaen lōk channøk) EN: outer core   FR: noyau externe (fluide) [m]
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; plagiarize   FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear   FR: craindre ; appréhender ; redouter
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious   FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
กินหญ้า[v. exp.] (kin yā) FR: paître ; brouter ; pâturer
กล่าวเสริม[v. exp.] (klāo soēm) EN: add   FR: ajouter ; dire en plus
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive   FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: revere ; be afraid of ; scare ; fear   FR: craindre ; redouter ; avoir peur
กุย[n.] (kui) EN: Chinese jacket ; open-chested upper garment ; Chinese outer garment   
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse   FR: picorer ; mordiller ; brouter
ลิ้ม[v.] (lim) EN: taste ; experience ; come to know   FR: goûter ; déguster
ลอง[v.] (løng) EN: taste ; try the flavour   FR: goûter
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มีราคาแพง[v. exp.] (phaēng) EN: be expensive   FR: côuter cher
น้ำบาดาล[n. exp.] (nām bādān) EN: subterranean water ; ground water   FR: eau souterraine [f]
ออกทางขนาน[n. exp.] (øk thāng khanān) EN: frontage road ; access road ; outer road   
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add   FR: ajouter ; annexer
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; consume ; ignite ; flame ; kindle   FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
ผิว[n.] (phiu = phiū ) EN: surface ; outer layer   FR: surface [f]
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand   FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; enrichir
เพิ่มอีก[v. exp.] (phoēm īk) FR: rejouter
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach   FR: rajouter ; ajouter ; compléter
เปลือก[n.] (pleūak) EN: peel ; outer skin ; shell   FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f]
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: outermost shell   
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with   FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
ราคา[v.] (rākhā) EN: cost   FR: coûter
ราคา ... บาท[X] (rākhā ... bāt) EN: cost ... bahts   FR: coûter ... bahts
ร้านขายเพชร[n. exp.] (rān khāi phet) FR: bijouterie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OUTER    AW1 T ER0
POUTER    P AW1 T ER0
SOUTER    S AW1 T ER0
SOUTER    S UW1 T ER0
SCOUTER    S K AW1 T ER0
WOUTERS    W AW1 T ER0 Z
SCOUTERS    S K AW1 T ER0 Z
OUTERWEAR    AW1 T ER0 W EH2 R
OUTERMOST    AW1 T ER0 M OW2 S T
ACCOUTERMENT    AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T
ACCOUTERMENTS    AH0 K UW1 T ER0 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
outer    (j) (au1 t @ r)
stouter    (j) (s t au1 t @ r)
outermost    (j) (au1 t @ m ou s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außendeich {m}outer dike [Add to Longdo]
Außen...outer; exterior [Add to Longdo]
Außenmauer {f}outer wall [Add to Longdo]
Außenring {m}outer race; cup [Add to Longdo]
Außentasche {f}outer pocket [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Außenverpackung {f}outer packing [Add to Longdo]
Ausstattung {f}; Ausrüstung {f}; Ausstaffierung {f}accoutrement; accouterment [Am.] [Add to Longdo]
Automorphismus {m} [math.] | äußerer Automorphismusautomorphism | outer automorphism [Add to Longdo]
Kropftaube {f}pouter [Add to Longdo]
Layouter {m}; Layouterin {f}layout artist [Add to Longdo]
Oberfräse {f}router [Add to Longdo]
Ölquelle {f} | Ölquellen {pl}spouter | spouters [Add to Longdo]
Ohrmuschel {f} [anat.] | Ohrmuscheln {pl}auricle; outer ear | auricles [Add to Longdo]
Router {m} [comp.]router [Add to Longdo]
Schreier {m}shouter [Add to Longdo]
Überkleidung {f}outer wear [Add to Longdo]
Untergeschoss {n}; Keller {m}; Souterrain {n}basement [Add to Longdo]
Weltraum {m}space; outerspace [Add to Longdo]
äußere; Außen...outer [Add to Longdo]
äußerstoutermost [Add to Longdo]
ausrüsten | ausrüstendto accoutre; to accouter [Am.] | accoutring [Add to Longdo]
beleibt; gedrungen; dick {adj} | beleibter; gedrungener; dicker | am beleibtesten; am gedrungensten; am dicksten | von gedrungenem Körperbaustout | stouter | stoutest | of stout build [Add to Longdo]
einkleiden [mil.]accouter [Add to Longdo]
kleidet einaccouters [Add to Longdo]
kleidete einaccoutered [Add to Longdo]
rüstet ausaccoutres; accouters [Am.] [Add to Longdo]
rüstete ausaccoutred; accouters [Am.] [Add to Longdo]
Außendurchmesser {m}outer diameter; outside diameter [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parking souterrain(n) |m| โรงจอดรถใต้ดิน
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウター;アウタ[, auta-; auta] (n) outer [Add to Longdo]
アウターウエア[, auta-uea] (n) outerwear [Add to Longdo]
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space [Add to Longdo]
ケーブルルータ[, ke-bururu-ta] (n) {comp} cable router [Add to Longdo]
コアルータ[, koaru-ta] (n) {comp} core router [Add to Longdo]
スイッチングルータ[, suicchinguru-ta] (n) {comp} switching router [Add to Longdo]
ブルータ[, buru-ta] (n) {comp} brouter [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[, buro-dobandoru-ta] (n) {comp} broadband router [Add to Longdo]
ベクトル積[ベクトルせき, bekutoru seki] (n) cross product; vector product; outer product [Add to Longdo]
ラウター[, rauta-] (n) {comp} router [Add to Longdo]
ルーター;ルータ[, ru-ta-; ru-ta] (n) router [Add to Longdo]
ローカルルータ[, ro-karuru-ta] (n) {comp} local router [Add to Longdo]
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine) [Add to Longdo]
引き抜き;引抜き[ひきぬき, hikinuki] (n) (1) hiring from another company; recruitment; scouting; headhunting; (2) quick costume change in kabuki (taking off outer costume); (3) drawing (wire, pipes, metal plate) [Add to Longdo]
宇宙空間[うちゅうくうかん, uchuukuukan] (n,adj-no) outer space; void of space; (P) [Add to Longdo]
外なる[そとなる, sotonaru] (adj-f) (See 内なる) outer (self, etc.); external (conflict, tension, competition, etc.) [Add to Longdo]
外囲い[そとがこい, sotogakoi] (n) enclosure; outer fence [Add to Longdo]
外衣[がいい, gaii] (n) outer garment [Add to Longdo]
外宇宙[がいうちゅう, gaiuchuu] (n) outer space [Add to Longdo]
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge [Add to Longdo]
外苑[がいえん, gaien] (n) outer garden; (P) [Add to Longdo]
外回り[そとまわり, sotomawari] (n,vs) circumference; perimeter; outer tracks (in a loop or curve); outside work [Add to Longdo]
外蓋[そとぶた, sotobuta] (n) (See 内蓋) outer lid [Add to Longdo]
外郭(P);外廓[がいかく, gaikaku] (n) (1) outer wall (e.g. castle); outer block (enclosure); (2) outline; contour; (P) [Add to Longdo]
外気圏[がいきけん, gaikiken] (n) outer atmosphere [Add to Longdo]
外宮[げくう, gekuu] (n) (See 豊受大神宮) Outer shrine of Ise [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] (n) outer diameter [Add to Longdo]
外股;外腿[そともも, sotomomo] (n) outer thigh [Add to Longdo]
外港[がいこう, gaikou] (n) outer port for large city [Add to Longdo]
外項[がいこう, gaikou] (n) outer term [Add to Longdo]
外耳炎[がいじえん, gaijien] (n) otitis externa; inflammation of the outer ear [Add to Longdo]
外周[がいしゅう, gaishuu] (n) outer circumference [Add to Longdo]
外心[がいしん, gaishin] (n) circumcenter; circumcentre; outer center; outer centre [Add to Longdo]
外積[がいせき, gaiseki] (n) cross product; vector product; outer product [Add to Longdo]
外線[がいせん, gaisen] (n) outside telephone line; outer circle [Add to Longdo]
外層[がいそう, gaisou] (n) outer layers [Add to Longdo]
外端[がいたん, gaitan] (n,adj-no) outer edge; outer end [Add to Longdo]
外庭[がいてい;そとにわ, gaitei ; sotoniwa] (n) outer court [Add to Longdo]
外皮;外被[がいひ, gaihi] (n,adj-no) investment (in the sense of outer layer); outer skin or layer; rind; hull; husk; crust [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
外壁[がいへき(P);そとかべ, gaiheki (P); sotokabe] (n) outer wall; (P) [Add to Longdo]
外堀(P);外濠;外壕[そとぼり, sotobori] (n) outer moat (castle); (P) [Add to Longdo]
外無双[そとむそう, sotomusou] (n) outer-thigh-propping twist down (sumo) [Add to Longdo]
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P) [Add to Longdo]
外蒙古[がいもうこ;そともうこ, gaimouko ; sotomouko] (n) Outer Mongolia [Add to Longdo]
外輪山[がいりんざん, gairinzan] (n) outer rim of a crater [Add to Longdo]
外露地;外路地[そとろじ, sotoroji] (n) (See 中門・3,内露地) outer teahouse garden (outside the central gate) [Add to Longdo]
外惑星[がいわくせい, gaiwakusei] (n) outer planet [Add to Longdo]
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]
角俵[かどだわら, kadodawara] (n) bales forming the outer rim of the sumo ring [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上衣[shàng yī, ㄕㄤˋ ㄧ, ] jacket; upper outer garment [Add to Longdo]
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties) [Add to Longdo]
价电子[jià diàn zǐ, ㄐㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, / ] valency electron; outer shell of electrons [Add to Longdo]
剥皮[bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ, / ] to peel; to skin; to strip off outer layer [Add to Longdo]
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer [Add to Longdo]
外太空[wài tài kōng, ㄨㄞˋ ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]
外层[wài céng, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ, / ] outer layer; outer shell [Add to Longdo]
外层空间[wài céng kōng jiān, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, / ] outer space [Add to Longdo]
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone [Add to Longdo]
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, / ] envelope; outer shell [Add to Longdo]
外耳[wài ěr, ㄨㄞˋ ㄦˇ, ] outer ear [Add to Longdo]
外耳道[wài ěr dào, ㄨㄞˋ ㄦˇ ㄉㄠˋ, ] external auditory meatus; auditory canal, between the outer ear 外耳 and tympanum 鼓膜 [Add to Longdo]
外蒙古[Wài Méng gǔ, ㄨㄞˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ, ] Outer Mongolia [Add to Longdo]
外衣[wài yī, ㄨㄞˋ ㄧ, ] outer clothing; semblance; appearance [Add to Longdo]
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] outside; outer surface; abroad; place other than one's home [Add to Longdo]
外郭城[wài guō chéng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛ ㄔㄥˊ, ] outer city wall [Add to Longdo]
外院[wài yuàn, ㄨㄞˋ ㄩㄢˋ, ] outer courtyard [Add to Longdo]
天外来客[tiān wài lái kè, ㄊㄧㄢ ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄎㄜˋ, / ] visitors from outer space [Add to Longdo]
太空[tài kōng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ, ] outer space [Add to Longdo]
市郊[shì jiāo, ㄕˋ ㄐㄧㄠ, ] outer city; suburb [Add to Longdo]
帮子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, / ] outer (of cabbage etc); upper (of a shoe) [Add to Longdo]
库珀带[kù pò dài, ㄎㄨˋ ㄆㄛˋ ㄉㄞˋ, / ] the Kuiper belt (in the outer reaches of the Solar system) [Add to Longdo]
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, / ] outer coffin [Add to Longdo]
深空[shēn kōng, ㄕㄣ ㄎㄨㄥ, ] deep space (outer space) [Add to Longdo]
乌里雅苏台[Wū lǐ yǎ sū tái, ㄌㄧˇ ㄧㄚˇ ㄙㄨ ㄊㄞˊ, / ] Uliastai, the Qing name for outer Mongolia [Add to Longdo]
甲壳[jiǎ qiào, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ, / ] carapace; crust; outer shell [Add to Longdo]
科布多[Kē bù duō, ㄎㄜ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄛ, ] Qobto or Kobdo, khanate of outer Mongolia [Add to Longdo]
网关[wǎng guān, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢ, / ] network router; gateway (to internet or between networks) [Add to Longdo]
袈裟[jiā shā, ㄐㄧㄚ ㄕㄚ, ] kasaya, a patchwork outer vestment worn by a Buddhist monk [Add to Longdo]
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, / ] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written [Add to Longdo]
贝壳儿[bèi ké r, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 貝殼 贝壳, shell; hard outer skin [Add to Longdo]
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, ] surname Guo; outer city wall [Add to Longdo]
郭城[guō chéng, ㄍㄨㄛ ㄔㄥˊ, ] outer city wall [Add to Longdo]
面子[miàn zi, ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, ] outer surface; outside; honor; reputation; face (as in "losing face"); self-respect; feelings; (medicinal) powder [Add to Longdo]
[qià, ㄑㄧㄚˋ, ] ilium; outermost bone of the pelvic girdle; Taiwan pr. ka4 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラウター[らうたー, rauta-] router [Add to Longdo]
ルータ[るーた, ru-ta] router [Add to Longdo]
外径[がいけい, gaikei] outer diameter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top