หรือคุณหมายถึง oüd?
Search result for

oued

(5 entries)
(0.6195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oued-, *oued*, ou, oue
Japanese-English: EDICT Dictionary
その上で;其の上で[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
悪人は畳の上では死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
酒の上で[さけのうえで, sakenouede] (exp) under the influence of alcohol [Add to Longdo]
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account [Add to Longdo]
畳の上で死ぬ[たたみのうえでしぬ, tataminouedeshinu] (exp,v5n) (sens) to die a natural death; to die in one's own bed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top