Search result for

oublies

(97 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oublies-, *oublies*, oublie , oubly
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา oublies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *oublies*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He can Chase me out once he's done doubling up in agony.เขาจะขับไล่ฉันได้ เมื่อฉันพูดกับเขาเสร็จแล้ว ความเจ็บปวดจะเป็น 2 เท่า The Itch (2008)
He won't be troubling us any more.เขาจะไม่สร้างปัญหาให้เราอีกต่อไป The Labyrinth of Gedref (2008)
Troubling is the treachery of the Senate guardปัญหาคือการทรยศ ขององครักษ์สภาสูง Cloak of Darkness (2008)
Son, is something troubling you?ริค.. ลูกมีอะไรอยากจะบอกพ่อหรือเปล่า? Superhero Movie (2008)
You know, they'll be doubling up, the rate this city's inhabitants are losing their minds.แกก็รู้ เขาจะขยายที่ ให้กับคนที่เสียสติในเมืองนี้ที่มีมากขึ้นทุกวัน The Dark Knight (2008)
Hodges here. I've just heard some troubling news, colonel.ผมเพิ่งได้รับข่าวร้าย ผู้พัน 24: Redemption (2008)
How much would you have if I said I would pay you a penny on the first day and then two pennies on the second, and then four pennies on the third day and I just kept doubling it and I did this for a month?คุณจะมีเท่าไหร่ ถ้าผมบอกว่าผมจะให้คุณ 1 เพนนีในวันแรก 2 เพนนีในวันที่สอง และ 4 เพนนีในวันที่สาม และผมก็เพิ่มจำนวนสองเท่าไปเรื่อยๆ เป็นเวลาหนึ่งเดือน The Happening (2008)
Madam president, I have some troubling news.ท่านประธานาธิบดีครับ ผมมีข่าวไม่ดีอีกแล้ว Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But the most troubling thing is the Sullivan house fire.แต่ที่แย่ที่สุดก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของครอบครัวซัลลิแวนค่ะ Orphan (2009)
If she doesn't have dementia, it's something just as troubling.ถ้าเธอไม่สมองเสื่อม วิกลจริต มันก็เป็นการพูดจาเรื่อยเปื่อย Rose's Turn (2009)
Father Jack Landry, a catholic priest, was among those who found their influence troubling.แอนนาเข้าร่วมสงครามสู้กับมนุษย์ ด้วยเหตุผลบางอย่าง เธอมีลูกของเราเป็นเป้าหมาย - ฉันรู้ว่ามันเยอะเกินกว่ารับไหว V (2009)
I have troubling news about General Krantz.ฉันมีข่าวร้ายเกี่ยวกับนายพลคร้านทซ์ The Mother Lode (2009)
Oh, troubling news.โอ้.. เป็นข่าวที่แย่มากนะ The Mother Lode (2009)
You're troubling him.เธอรบกวนเค้าอยู่นะ Gokusen: The Movie (2009)
You're troubling everyone here.ุคุณกำลังรบกวนทุกคนที่นี่ Gokusen: The Movie (2009)
If anything's troubling you, come back anytime.ถ้านายมีปัญหาอะไร กลับมาที่นี่ไก้เสมอ Gokusen: The Movie (2009)
These lesions are doubling in size in a matter of hours.จุดดำขยายตัวเป็นสองเท่าในไม่กี่ชั่วโมง Amplification (2009)
We have chosen a selection of songs that speaks To the nation as a whole during these troubling timesเราเลือกที่จะใช้เพลงที่ สื่อถึงปัญหาของชาติ Vitamin D (2009)
In troubling a good man with bad news.ที่จะให้คนดีๆเดือดร้อน เพราะข่าวร้ายหรอกนะ The End (2009)
"troubling a good man"?"ให้คนดีๆเดือนร้อน" หรอ? The End (2009)
I'm sorry for troubling you.ขอโทษที่รบกวนนะคะ Ohitori sama (2009)
We live in troubling times, do we not?เรายังอยู่ในช่วงเวลา ที่ยากลำบากอยู่ไม่ใช่รึ? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
I haven't been sleeping. I know for myself how troubling that can be.ข้านอนไม่ค่อยหลับ หากข้ารู้ว่า ช่วยอะไรได้ข้าอยากช่วยท่าน The Sins of the Father (2009)
Grandfather must be counting on you, so this is quite troubling.มันคงจะลำบากน่าดู เพราะคุณปู่หวังกับเธอไว้มากซะด้วยสิ My Fair Lady (2009)
This session has been called to resolve a troubling matter.ที่เปิดสภาวันนี้เพื่อพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น Star Trek (2009)
- Naturally sir. - Thats why I find this modern religious fellow so troubling. There's no latitude for misunderstandings.แน่อยู่แล้วครับ ผมถึงรำคาญใจ\ กับผู้เคร่งศาสนารุ่นใหม่ Sherlock Holmes (2009)
I don't normally do this but, Vince, I'm doubling my offer.ปกติก็ไม่เคยทำแบบนี้หรอกนะ... ...แต่ วินซ์ ผมเสนอให้เป็นสองเท่า Burlesque (2010)
Maybe I could tell them that my stomach is troubling me.หรือจะบอกเขาดีว่าผมท้องไส้ไม่ค่อยดี Unearthed (2010)
Ah. That's troubling.เรื่องชักจะยุ่งแล้วสิ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Else is troubling her.สิ่งอื่นที่รบกวนเธอ Lightsaber Lost (2010)
In view of recent events, I've taken the liberty of doubling security... and switching the drop spot.จัดการดูแลรักษาสินค้าให้เข้มขวดด้วย ก็เท่านั้นแหละ Batman: Under the Red Hood (2010)
I've been having these very troubling dreams.ผมชอบฝันประหลาดเรื่อง Chuck Versus the Tooth (2010)
Non-sexual troubling dreams.ฝันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศ Chuck Versus the Tooth (2010)
And so as a comrade, I'm asking you... what's troubling you?และในฐานะเพื่อนตาย ผมขอถามคุณ... คุณหนักใจอะไรอยู่งั้นเหรอ Episode #1.6 (2010)
Merle's closest. The guns would mean doubling back.เมอรอลใกล้ก่อน ปืนมันอีกทาง Tell It to the Frogs (2010)
Inflation says that right after the big bang, the universe expanded phenomenally fast, doubling in size 100,000 times in just a fraction of a second.ทฤษฎีของอัตราเงินเฟ้อ เป็นความคิดที่ได้รับการยอมรับ ของวิธีเอกภพช่วงแรกที่เกิดขึ้น อัตราเงินเฟ้อกล่าวว่า หลังจากที่บิ๊กแบง, Is There a Creator? (2010)
Actually, in the last 18 years, it's been doubling every 13 months.เมื่อพวกเขาสร้าง สภาพแวดล้อมจำลอง Is There a Creator? (2010)
Troubling.ซับซ้อนกว่านี้ Harmony (2010)
I happened to hear some information about the after-school activities of one of the teachers and let's just say, it was troubling.ผมแอบไปรู้เรื่องอะไรบางอย่างเข้า เกี่ยวกับกิจกรรมหลังเลิกเรียนของครูคนนึงเข้าน่ะ เรื่องนั้น ค่อนข้างเป็นปัญหาเลยล่ะ Excited and Scared (2010)
This is troubling.มันทำให้ข้ากังวล Assassin (2010)
You doubling down on that?เธอสงสัยรึไง ฟังนะ เจเด็น... The Guardian (2010)
But, if only you consider doubling your initial investment amount.แต่ว่า.. คุณต้องลงเงินลงทุนเพิ่มเป็นสองเท่าเท่านั้นนะครับ Oh! My Lady (2010)
In your dreams, what is troubling you so much?ในความฝันของคุณ อะไรทำให้คุณหนักใจขนาดนี้ Episode #1.12 (2010)
What is troubling you?อะไรคือปัญหาของเจ้า? Episode #1.4 (2010)
- Sorry for troubling you...- ขอโทษค่ะ ที่รบกวน... Episode #1.2 (2010)
I don't. I find these kinds of accusations troubling.ฉันไม่เห็นด้วย ฉันว่าเป็นการวุ่นวาย Bad Teacher (2011)
If this humiliating experience is really troubling you, there are things we could do about it.มันเป็นประสบการณ์ที่น่าอดสู มันหนักหนามากสำหรับเธอ ต้องมีบางสิ่งที่เราทำได้ The Thespian Catalyst (2011)
I'll finish making the tea, while you narcissistically ramble on about whatever's troubling you.ระหว่างที่นายสนใจแต่ตัวเองพร่ำเพ้อไปเรื่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่รบกวนจิตใจนายอยู่ The Cohabitation Formulation (2011)
What's troubling you, buddy?มีปัญหาอะไรหรอ , เพื่อน-ยาก The Toast Derivation (2011)
May I share something with you that's troubling me?ขอฉันเล่าเรื่อง ที่รบกวนใจฉันอยู่ได้ไหม The Agreement Dissection (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหนักใจ[ADJ] worrying, See also: worrisome, troubling, Example: การใช้ภาษาแอสเซมบลีเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องที่น่าหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะใกล้เคียงกับภาษามนุษย์, Thai definition: เป็นที่ลำบากใจ
แสนเข็ญ[ADV] extremely troublesomely, See also: very troubling, Example: ในอดีตการเจรจาการค้ากับชาติตะวันตกนั้น เป็นไปอย่างยากเย็นแสนเข็ญ เพราะไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษสักคนเดียว, Thai definition: ลำบากมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[v.] (chang) EN: leave alone ; stop minding   FR: oublier ; laisser tomber
ช่าง[X] (chang) EN: never mind ; forget it ; no matter   FR: peu importe ! ; oubliez !
ช่างมันเถอะ[X] (chang man thoe) EN: Let it be! ; So be it!   FR: peu importe ! ; oubliez !
จำไว้[v. exp.] (jam wai) EN: Don't forget it !   FR: N'oublie pas ! ; N'oubliez pas !
ขี้ลืม[adj.] (khīleūm) EN: forgetful ; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khīlong) EN: forgetful; absent-minded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
ขี้หลงขี้ลืม[adj.] (khīlong-khīleūm) EN: forgetful ; absent-mionded   FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēokan pai) EN: let bygones be bygones   FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลืมคำ[v. exp.] (leūm kham) EN: forget what one has said   FR: oublier ce qu'on a dit
ลืมแล้วหรือ[xp] (leūm laēo reū) FR: avez-vous déjà oublié ?
ลืมไป [v.] (leūm pai) EN: forget   FR: oublier
ลืมไป [X] (leūm pai) EN: by the way ; oh I forgot   FR: j'allais oublier ; tant que j'y pense
ลืมสนิท[v. exp.] (leūm sanit) EN: completely forget   FR: oublier complètement
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
อย่าลืม [v. exp.] (yā leūm) EN: don't forget (to)   FR: n'oubliez pas (de)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUBLING    D AH1 B AH0 L IH0 NG
DOUBLING    D AH1 B L IH0 NG
TROUBLING    T R AH1 B AH0 L IH0 NG
TROUBLING    T R AH1 B L IH0 NG
REDOUBLING    R IY0 D AH1 B AH0 L IH0 NG
REDOUBLING    R IY0 D AH1 B L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doubling    (v) (d uh1 b l i ng)
oubliette    (n) (uu2 b l i e1 t)
troubling    (v) (t r uh1 b l i ng)
oubliettes    (n) (uu2 b l i e1 t s)
redoubling    (v) (r i1 d uh1 b l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachen {n} [textil.]doubling-folding [Add to Longdo]
Kerker {m}; Verließ {n}oubliette [Add to Longdo]
Quetschfalten {n}doubling [Add to Longdo]
Verdopplung {f} | Verdoppelungen {pl}doubling; redoubling | doublings [Add to Longdo]
Wendung {f} | eine interessante Wendung | eine unerwartete Wendung nehmen | eine Wendung zum Besseren (Schlechteren) | beunruhigende Wendung {f}turn | an interesting turn | to take an unexpected turn | a turn for the better (worse) | troubling spin [Add to Longdo]
stören; belästigen; beunruhigen | störend; belästigend; beunruhigend | gestört; belästigt; beunruhigtto trouble | troubling | troubled [Add to Longdo]
verdoppeln | verdoppelnd | verdoppeltto double | doubling | doubled [Add to Longdo]
verdoppeln | verdoppelnd | verdoppelt | verdoppelteto redouble | redoubling | redoubles | redoubled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲノム倍加[ゲノムばいか, genomu baika] (n) genome doubling [Add to Longdo]
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P) [Add to Longdo]
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P) [Add to Longdo]
幻怪[げんかい, genkai] (adj-na,n) strange or mysterious and troubling [Add to Longdo]
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy [Add to Longdo]
倍クロック技術[ばいクロックぎじゅつ, bai kurokku gijutsu] (n) {comp} clock-doubling technology [Add to Longdo]
倍加[ばいか, baika] (n,vs) doubling; (P) [Add to Longdo]
倍増し[ばいまし, baimashi] (n,vs) doubling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并纱[bìng shā, ㄅㄧㄥˋ ㄕㄚ, / ] doubling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top