Search result for

orientes

(115 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orientes-, *orientes*, oriente
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา orientes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *orientes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
people who are going through this... to be disoriented.. to be unsure of what he saw.. even delusional.แต่,มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับ.. Passengers (2008)
Buddy, we're a results-oriented organization, and we need results now because otherwise I will be unhappy.เพื่อน.. เราไม่ได้เล่นขายของอยู่นะ ที่เราต้องการคือผลงาน ไม่งั้น ฉันคงไม่มีความสุขแน่ Body of Lies (2008)
We gotta be bugged. Did they give you anything at orientation?คุณมีเครื่องบอกตำแหน่งไม๊ WarGames: The Dead Code (2008)
Last year, when President Kennedy was assassinated, who among us did not experience the most profound disorientation?ปีที่แล้ว เมื่อประธานาธิบดี เคนเนดี้ถูกลอบสังหาร มีใครบ้างที่ไม่รู้สึก ประสาทหลอน สับสนอย่างที่สุด Doubt (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
The second stage is physical disorientation, loss of direction.ขั้นที่สองคือความสับสนทางร่างกาย สับสนในทิศทาง The Happening (2008)
Oh, my goodness! "You and 29 students are invited for early orientation."ให้ตาย "คุณและนักเรียนอีก29คนได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้" High School Musical 3: Senior Year (2008)
With all do respect, Bob, nobody cares about dead orientals.ด้วยความเคารพนะ บ๊อบ Nไม่มีใครสนใจพวกตายซากนั่นหรอก Gamer (2009)
I like that oriental jacket you got on.ฉันชอบเสื้อแจ็กเก็ตแบบคนจีนนั่น Fighting (2009)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
Disoriented? Out of control?สับสน หรือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ Sex and Violence (2009)
He came in dehydrated and disoriented but once we gave him fluids he stabilized pretty quickly.แต่หลังจากที่เราให้อาหารเหลวกับเขา เขาก็ฟื้นตัวไ้ด้ค่อนข้างเร็วมาก Bit by a Dead Bee (2009)
This form of male rape is About power and dominance. It is not about Sexual orientation.พวกเขาจะลงมือกับผู้ชายที่มีลักษณะเป็นผู้นำ ที่คิดว่าผู้หญิงทุกคนเป็นสิทธิของเขา Conflicted (2009)
I'd say he's weak, probably disoriented.ผมบอกได้ว่า เขาค่อนข้างอ่อนแอ Snap (2009)
A taste of the Orient in Burbank.รสชาดของตะวันออก ในBurbank Chuck Versus the First Kill (2009)
Do you frequently become confused and disoriented when conducting your spatter analysis, Mr. Morgan?คุณมักจะสับสน และหลงๆแบบนี้บ่อยหรอ? ตอนที่ทำการวิเคราะห์ รอยกระจายอยู่น่ะ คุณมอร์แกน? Living the Dream (2009)
Disorientation.หลงทิศทาง Remains to Be Seen (2009)
It causes, droziness, dizziness, disorientation and memory loss.มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการวิงเวียนศรีษะ \ มึนงง และสูญเสียความทรงจำ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I can't believe N.Y.U. orientation week. is finally here.ไม่อยากเชื่อเลย สัปดาห์ปฐมนิเทศของ NYU มาถึงจนได้ The Freshmen (2009)
Uh, no, just orientation stuff. But, uh, i did join a literary group.แต่ เอ่อ ฉันเข้าชมรมวรรณคดีแล้ว The Freshmen (2009)
But I'm thinking... for this type of spatial disorientation, we can reduce it to a few moments.แต่ผมคิดว่า... อาการประสาทหลอน ในรูปแบบนี้ เราสามารถลดลงเหลือ แค่สักพักก็พอ Momentum Deferred (2009)
[laughs] You're still a little disoriented from the time slips, aren't you?คุณยังคงไม่คุ้นชิน กับการเลื่้อนไหลของเวลา ใช่มั้ย? Momentum Deferred (2009)
Puking blood and disorientation usually means...แล้วก็เอาแต่อาเจียนไม่หยุดเลย\ มักเป็นอาการของ... ตับแข็งระยะสุดท้าย Tainted Obligation (2009)
Late marriage is often an indicator of a discerning, goal-oriented individual.การแต่งงานช้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า หมกหมุ่นในเป้าหมาย อันเป็นส่วนตัว A Night at the Bones Museum (2009)
He will become severely disoriented.เขาจะทรงตัวแทบไม่อยู่ Of Human Action (2009)
That was the orientation on our assailant.นี่เป็นแค่ปฐมบท ของคนร้ายเอง Scary Monsters and Super Creeps (2009)
Somalia. The dip slopes in the overlying limestone, the orientation of the flora, shallow waters...โซมาเลีย จากชั้นแผ่นหินที่ลาดเอียง A561984 (2009)
A knife to this area will disorient their tracking device, but not for long.แทงมีดเข้าไปบริเวณนั้น \ จะทำให้อุปกรณ์ติดตามของมันสับสนไปชั่วขณะ Terminator Salvation (2009)
A little something shut the place down before freshman orientation.มหา'ลัยถูกปิดเพราะไอ้โรคบ้าๆ ไม่ทันได้ปฐมนิเทศเลย Carriers (2009)
I'm in charge of this facility Now follow me, it's time for your orientationผมเป็นผู้คุมที่นี่\ ตามผมมาเลย ถึงเวลาปฐมนิเทศของคุณแล้ว Monsters vs. Aliens (2009)
A friend of mine told me Shanghai was the Paris of the Orient.เพื่อนผมคนนึงเคยบอกว่า ..เซี่ยงไฮ้คือปารีสแห่งตะวันออก Shanghai (2010)
She is somewhat disoriented, but she doesn't appear drunk.บางทีเธอดูมึนงง แต่ก็ไม่ได้ดูเมาเหล้าค่ะ Frankie & Alice (2010)
We love you no matter what the sexual orientation of your opposite-sex sex partner.เรารักลูกไม่ว่า คนที่ลูกเลือกที่จะอยู่ด้วย จะมีความเบี่ยงเบนทางเพศ Easy A (2010)
Right below our feet, right above the Orient. It's there.ข้างล่างนี้ใต้เท้าเรา ข้างบนเอเชีย มันอยู่ที่นั่น Easy A (2010)
We met at freshman orientation.เราเจอกันตอนปฐมนิเทศ Frozen (2010)
Disorientation?การไม่รับรู้สถานที่ Pain (2010)
In fact, she excels at goal-oriented jobs,จริง ๆ แล้ว เธอสามารถทำงานของเธอได้อย่างดีเยี่ยม The Uncanny Valley (2010)
Well, it'd be disorienting, as would any injection into the eye.เอ่อ มันคงจะทำให้สับสน เหมือนกับมีอะไรถูกฉีดเข้าตา The Predator in the Pool (2010)
Now with the victim disoriented and possibly unconscious, it was very easy to drag him off to the big tank nearby.ตอนนี้เหยือสับสน และอาจะไม่ได้สติ มันเป็นเรื่องง่ายมาก ที่จะลากเขาลงไปในแท้งค์ใหญ่ที่อยู่ใกล้ The Predator in the Pool (2010)
Yes. Your financial situation, your sexual orientation, your unconventional upbringing...ใช่แล้ว สภานภาพการเงินของคุณ รสนิยมทางเพศของคุณ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Disoriented.วุ่นวาย Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented.Disoriented Tell It to the Frogs (2010)
Disoriented comes closest.Disoriented เหมาะทีสุด Tell It to the Frogs (2010)
We could get into some serious trouble here. Oh, come on. We get caught, we can just pretend we're disoriented, and he can give us a ride home.ทำแบบนั้นแล้วพวกเรา อาจเจองานเข้าครั้งใหญ่ได้นะ ถ้าพวกเราถูกจับได้ พวกเราก็แค่แกล้งความจำเสื่อม Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Disorientation...-เกิดความสับสน... . The San Lorenzo Job (2010)
According to his doctors, the Vice President is alert and oriented.ตามที่หมอบอก ท่านรองฯ ดูตื่นกลัวและสับสน Everything Will Change (2010)
From the shift in the signal spectrum, it looks like the satellite's antennas are oriented opposite of the way they should be.จากลักษณะสเปคตรัมของสัญญาณ ดูเหมือนเสาอากาศของดาวเทียม หันไปตรงกันข้ามจากที่ควรจะเป็น Everything Will Change (2010)
I'm good at doing oriental martial arts. Like taekwondo, hapkido, and karate.ฉันเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แบบตะวันออก เช่น เทควอนโด ฮับกิดงและคาราเต้ Episode #1.13 (2010)
I wonder if the sexual orientation can be changed.ฉันสงสัยว่ารสนิยมทางเพศ จะเปลี่ยนไป Episode #1.14 (2010)
So the other will get disoriented.จนอีกฝ่ายเสียสมาธิ Kim Soo Ro (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientA child-oriented book.
orientChildren are quick to gain orientation to new circumstances.
orientForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
orientHe is something of an expert on oriental art.
orientHe was interested in the mysteries of the Orient.
orientI have an interest in Oriental ceramics.
orientIn a past-oriented society, people dwell on the past and on tradition.
orientLearning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.
orientSelf-oriented person.
orientShe plans to stay at the Oriental Hotel.
orientThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
orientThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.
orientThe map helped me to orient myself.
orientThe strength of the firm is attributed to its future-oriented strategy.
orientWe will have a period of orientation for freshmen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauforganisation {f}process organization; process organisation; process-oriented organization [Add to Longdo]
Ausrichtung {f}orientation [Add to Longdo]
Desorientierung {f}; Verwirrung {f}disorientation [Add to Longdo]
Fertigung {f} | bedarfsorientierte Fertigung {f}production | order-oriented production [Add to Longdo]
Funkortung {f}radio orientation [Add to Longdo]
Kundenorientierung {f}customer focus [Add to Longdo]
Leistungsgesellschaft {f}performance-oriented society [Add to Longdo]
Leiteranordnung {f}ladder orientation [Add to Longdo]
Neuausrichtung {f}reorientation; adjustment [Add to Longdo]
Neuorientierung {f}; Umorientierung {f}reorientation [Add to Longdo]
Orient {m} | der Vordere OrientEast; Orient | the Middle East [Add to Longdo]
Orientale {m}oriental [Add to Longdo]
Orientierung {f}orientation [Add to Longdo]
Orientierungshilfe {f}guidance; guide [Add to Longdo]
Orientierungspunkt {m}; Orientierungshilfe {f}landmark [Add to Longdo]
Osten {m}orient [Add to Longdo]
Speicher {m} [comp.] | aktiver Speicher | löschbarer Speicher | seitenorientierter Speicher | virtueller Speicher; virtueller Arbeitsspeichermemory; storage; store | active storage | erasable storage | paging area memory (PAM) | virtual memory [Add to Longdo]
anwendungsorientiert {adj}application-oriented [Add to Longdo]
assoziativ; inhaltsorientiert {adj}associative [Add to Longdo]
aufgabenabhängig {adj}task-oriented [Add to Longdo]
auftragsbezogenjob-oriented [Add to Longdo]
ausrichten; orientieren (nach)to orient; to orientate (towards) [Add to Longdo]
bedarfsorientiert {adj} | bedarfsorientierte Fertigung | bedarfsorientierte Lieferungjust-in-time (JIT) | just-in-time production | just-in-time delivery [Add to Longdo]
benutzerorientiert {adj}user-oriented [Add to Longdo]
bezogenoriented [Add to Longdo]
bildschirmorientiert {adj}screen-based [Add to Longdo]
codeabhängigcode-oriented [Add to Longdo]
dateiabhängig {adj}file-oriented [Add to Longdo]
dialogorientiertconversational [Add to Longdo]
erfolgsorientiertsuccess-oriented [Add to Longdo]
flussorientiert {adj}flow-oriented [Add to Longdo]
funktionsorientiert {adj}function-oriented [Add to Longdo]
geräteorientiert {adj}device-oriented [Add to Longdo]
gewinnorientiert {adj}bottom-line [Add to Longdo]
haltlos (Mensch) {adj}disoriented; (completely) insecure; adrift; floundering [Add to Longdo]
nicht informiertunoriented [Add to Longdo]
kinderfreundlich {adj}child-orientated; child-friendly [Add to Longdo]
labil {adj}disoriented [Add to Longdo]
leistungsorientiert sein {adj}to be an achiever [Add to Longdo]
leistungsorientiert {adj}achievement oriented [Add to Longdo]
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept [Add to Longdo]
maschinennah; maschinenorientiert {adj}machine-oriented [Add to Longdo]
maschinenorientierte Programmiersprache {f} [comp.]computer-oriented language [Add to Longdo]
maskengesteuert {adj} [comp.]mask-oriented [Add to Longdo]
materiell orientiertmoney-oriented [Add to Longdo]
netzorientiertnetwork-oriented [Add to Longdo]
neu richten | neu richtendto reorient | reorienting [Add to Longdo]
neu einstellento reorient [Add to Longdo]
objektorientiert {adj}object-oriented [Add to Longdo]
objektorientiertes Datenbanksystem [comp.]object-oriented data base system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top