Search result for

oriental

(86 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oriental-, *oriental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oriental[ADJ] ของประเทศทางตะวันออกในทวีปเอเซีย (โดยเฉพาะจีนและญี่ปุ่น), See also: ซึ่งเกี่ยวกับประเทศทางตะวันออกของทวีปเอเซีย
orientalist[N] คนเรียนภาษา ศิลปะและอื่นๆ ของประเทศตะวันออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oriental(โอริเอน'เทิล,ออ'-) adj. เกี่ยวกับประเทศในบูรพาทิศ, (ไข่มุก) แวววาว,ชั้นดีมาก n. ชาวตะวันออก, (โดยเฉพาะคนจีน และญี่ปุ่น) .

English-Thai: Nontri Dictionary
Oriental(n) ชาวตะวันออก
oriental(adj) มาจากตะวันออก,แวววาว,ชั้นดี
Orientalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
orientalismคตินิยมแบบตะวันออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oriental fruit flyแมลงวันทอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With all do respect, Bob, nobody cares about dead orientals.ด้วยความเคารพนะ บ๊อบ Nไม่มีใครสนใจพวกตายซากนั่นหรอก Gamer (2009)
I like that oriental jacket you got on.ฉันชอบเสื้อแจ็กเก็ตแบบคนจีนนั่น Fighting (2009)
I'm good at doing oriental martial arts. Like taekwondo, hapkido, and karate.ฉันเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้แบบตะวันออก เช่น เทควอนโด ฮับกิดงและคาราเต้ Episode #1.13 (2010)
We have dancing bears, Orientals and all the berries you care to pick.เรามีหมีเต้นรำได้ ของจากเอเชีย และผลเบอร์รี่ทุกชนิดให้เจ้าเลือก Your Highness (2011)
I've been speaking to various black citizens who allege that your tests are biased towards white people and Orientals.ฉันได้พูดคุยกับคนผิวสีหลายๆ คน ซึ่งกล่าวหาว่าคุณออกข้อสอบ เอื้อประโยชน์ให้กับคนผิวขาวและชาวเอเชีย Bad Teacher (2011)
A, Orientals test better.หนึ่ง ชาวเอเชียได้คะแนนดีกว่า Bad Teacher (2011)
Ordinary toupee hair is harvested from the heads of the godless oriental.วิกผมธรรมดานี้ถูกเก็บเกี่ยว มาจากศีรษะของพระเจ้าโอเรียนเต็ล Advanced Gay (2011)
Didn't wanna find you sprawled out On the oriental with your wrists slashed.ไม่อยากเจอสภาพเธอ ที่กรีดข้อมือเหวอะหวะอะไรเงี้ย What's to Discuss, Old Friend (2012)
If you really want to protect the oriental...ถ้าเธออยากจะอนุรักษ์ความเป็นสเปนเอาไว้ What's to Discuss, Old Friend (2012)
(Under breath) Oriental maid begs to differ.แม่บ้านขอร้องต่างไป Endgame (2013)
They pooped all over her oriental rug, and they're mean sons of bitches.พวกมันมาเดินโง่อยู่บนทั่วพรมโอเรียนเต็ลสุดหรูของเธอ Dangerous Territory (2013)
That's a really pretty Oriental. Is it vintage?นั่นเป็นงานตะวันออกที่สวยมาก มันเป็นวินเทจหรือเปล่า? Truth and Consequences (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orientalHe is something of an expert on oriental art.
orientalI have an interest in Oriental ceramics.
orientalShe plans to stay at the Oriental Hotel.
orientalThe article on Buddhism revived my interest in Oriental religions.
orientalThe article on Buddhism revived my passion for Oriental religions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรกต[N] emerald, See also: oriental sapphire, Example: อาเจือใส่แหวนวงน้อยเป็นแหวนแถว มีมรกตเม็ดเล็กสลับทับทิมและบุษราคัมเล็กจิ๋ว, Count unit: ก้อน, เม็ด, Thai definition: แก้วหินสีเขียวใบไม้ในจำพวกนพรัตน์
ชาวตะวันออก[N] easterner, See also: oriental, Syn. คนเอเชีย, ชาวเอเชีย, Example: วัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันออกมีลักษณะคล้ายๆ กัน
กาฬโรค[N] bubonic plague, See also: oriental plague, Example: ปีที่แล้วชาวบ้านแถบนี้ตายเพราะกาฬโรคเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อโรคระบาดอย่างร้ายแรงชนิดหนึ่ง มักมีอาการบวมนูนที่รักแร้เป็นต้น
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน
คนเอเชีย[N] easterner, See also: oriental, Syn. ชาวเอเชีย, Example: คนเอเซียเหล่านี้ รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมจะรับรองเช่นเดียวกับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศส, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูรพา[adj.] (būraphā) EN: oriental   FR: oriental
กาฬโรค[n. exp.] (kālarōk) EN: plague ; black death ; bubonic plague ; oriental plague   FR: peste noire [f] ; peste bubonique [f]
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khwāi) EN: Greater Oriental Chevrotain   
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain   
กระจงใหญ่[n. exp.] (krajong yai) EN: Greater Oriental Chevrotain   
มรกต[n.] (mørakot) EN: emerald ; oriental sapphire   FR: émeraude [f]
นากเล็กเล็บสั้น [n. exp.] (nāk lek lep san) EN: Oriental Small-clawed Otter   
งูเขียวปากจิ้งจก[n. exp.] (ngū khīo pāk jingjok) EN: Oriental Whip Snake   
งูสิงหางลาย[n. exp.] (ngū sing hāng lāi) EN: Common Rat Snake ; Dhaman ; Oriental Rat Snake   
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L
ORIENTAL    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N T AH0 L Z
ORIENTALS    AO2 R IY0 EH1 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oriental    (n) (oo2 r i e1 n t l)
orientals    (n) (oo2 r i e1 n t l z)
orientalist    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t)
orientalists    (n) (oo2 r i e1 n t @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orientale {m}oriental [Add to Longdo]
orientalischoriental [Add to Longdo]
Orientturteltaube {f} [ornith.]Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis); Eastern Turtle Dove [Add to Longdo]
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork [Add to Longdo]
Schwarzhalsibis {m} [ornith.]Oriental Ibis [Add to Longdo]
Bengalengeier {m} [ornith.]Oriental White-backed Vulture [Add to Longdo]
Schopfwespenbussard {m} [ornith.]Oriental Honey Buzzard [Add to Longdo]
Malaienbaumfalke {m} [ornith.]Oriental Hobby [Add to Longdo]
Hopfkuckuck {m} [ornith.]Oriental Cuckoo [Add to Longdo]
Orient-Zwergohreule {f} [ornith.]Oriental Scops Owl [Add to Longdo]
Braunkopf-Bartvogel {m} [ornith.]Oriental Green Barbet [Add to Longdo]
Kleine Feldlerche {f} [ornith.]Oriental Sky Lark [Add to Longdo]
Goldaugentimalie {f} [ornith.]Oriental Yellow-eyed Babbler [Add to Longdo]
Chinarohrsänger {m} [ornith.]Oriental Great Reed Warbler [Add to Longdo]
Gangesbrillenvogel {m} [ornith.]Oriental White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちきち蝗虫[きちきちばった;キチキチバッタ, kichikichibatta ; kichikichibatta] (n) (1) (uk) (col) (See 精霊飛蝗) male Oriental longheaded locust (Acrida cinerea); (2) (obs) (See 精霊飛蝗擬) Gonista bicolor (species of grasshopper resembling the Oriental longheaded locust) [Add to Longdo]
みんみん蝉;蛁蟟(oK)[みんみんぜみ;ミンミンゼミ, minminzemi ; minminzemi] (n) (uk) Oncotympana maculaticollis (large black and green species of Oriental cicada) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
オリエンタリスト[, orientarisuto] (n) orientalist [Add to Longdo]
オリエンタリズム[, orientarizumu] (n) orientalism; (P) [Add to Longdo]
オリエンタル[, orientaru] (adj-na) (See オクシデンタル) oriental; (P) [Add to Longdo]
オリエンタルショートヘア;オリエンタル・ショートヘア[, orientarusho-tohea ; orientaru . sho-tohea] (n) oriental shorthair [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
オリエンタルロングヘア;オリエンタル・ロングヘア[, orientaruronguhea ; orientaru . ronguhea] (n) oriental longhair [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
东方日报[Dōng fāng Rì bào, ㄉㄨㄥ ㄈㄤ ㄖˋ ㄅㄠˋ, / ] Oriental Daily News [Add to Longdo]
樱花[yīng huā, ㄏㄨㄚ, / ] oriental cherry (Prunus serrulata or Prunus yedoensis), prized for its blossom; also known as sakura (Japanese) or Yoshino cherry [Add to Longdo]
白萝卜[bái luó bo, ㄅㄞˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] oriental giant radish (Japanese daikon, Raphanus sativus longipinnatus) [Add to Longdo]
绿雀[lǜ què, ㄌㄩˋ ㄑㄩㄝˋ, 绿 / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
芦花黄雀[lú huā huáng què, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄤˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅[jīn chì, ㄐㄧㄣ ㄔˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
金翅雀[jīn chì què, ㄐㄧㄣ ㄔˋ ㄑㄩㄝˋ, ] oriental greenfinch (Carduelis sinica) [Add to Longdo]
银鱼[yín yú, ˊ ㄩˊ, / ] oriental whitebait; slender silvery-white fish e.g. Galaxias maculatus and Salangichthys microdon [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] oriental bullfinch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriental \O`ri*en"tal\ ([=o]`r[i^]*[e^]n"tal), a. [L.
   orientalis: cf. F. oriental.]
   Of or pertaining to the orient or east; eastern; concerned
   with the East or Orientalism; -- opposed to {occidental}; as,
   Oriental countries.
   [1913 Webster]
 
      The sun's ascendant and oriental radiations. --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oriental \O`ri*en"tal\, n.
   1. A native or inhabitant of the Orient or some Eastern part
    of the world; an Asiatic.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. (Eccl.) Eastern Christians of the Greek rite.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oriental
   adj 1: denoting or characteristic of countries of Asia;
       "oriental civilization"
   n 1: a member of an Oriental race; the term is regarded as
      offensive by Asians (especially by Asian Americans) [syn:
      {Oriental}, {oriental person}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 oriental
   eastern; Oriental
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top