Search result for

ondin

(81 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ondin-, *ondin*
Possible hiragana form: おんぢん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ondin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ondin*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is probably responding to a childish, pointless act of petulance.อาจเป็นความรับผิดชอบ .. แบบเด็กๆที่ทำเป็นงอนแบบไม่มีจุดหมาย Birthmarks (2008)
The Republic base is still transmitting the all-clear signal, but for some reason, our commando droids are not responding.ฐานของสาธารณรัฐยังคงส่งสัญญาณ เหตุปกติ แต่ไม่รู้ทำไม ดรอยด์จู่โจมของเรา ถึงไม่ตอบกลับ Rookies (2008)
I'm just responding to a drowning man's cry for help.ฉันแค่ตอบสนองผู้ชายเศร้าที่กำลังร้องไห้ Heartbreak Library (2008)
He.. he's... responding...เขา.. เขามีการตอบสนอง.. Passengers (2008)
Responding to intrusion. Gaming protocol alert.** ตอบสนองผู้บุกรุก ** ** เตือน การเชื่อมต่อเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
I just had a very nice bonding moment with Melissa.มะกี้ชั้นเพื่งทำความเข้าใจ นิดๆกับ มาริสา Made of Honor (2008)
"F dead. Biomonitor's not responding"F ตายแล้ว ดัชนีทางชีวภาพไม่ตอบสนอง Death Note: L Change the World (2008)
3-1 responding.3-1 รับทราบ The Day the Earth Stood Still (2008)
He's not responding, Linc.เขาไม่ตอบเราเลย ลิงซ์ Hell or High Water (2008)
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้ Shut Down (2008)
It's just not responding.มันไม่ตอบสนองเลย Shut Down (2008)
These are the corresponding wire transfer codes.นี่เป็นรหัสผ่าน Duplicity (2009)
...expect the formation of gigantic tsunamis proportional to the magnitude of the corresponding quakes.ความรุนแรงจะต่างกันไปตามการสั่นไหวในแต่ละจุด ขอผมดูชายฝั่งประเทศญี่ปุ่นหน่อยได้มั้ย? 2012 (2009)
Captain, the turbine's not responding.กัปตัน ใบพัดไม่ตอบสนองคำสั่ง 2012 (2009)
And I thought we were bonding.และฉันนึกว่าเราจะมีสัมพันธ์ที่ดีกันได้ซะอีก Bulletproof (2009)
He's responding to interferon. I can retire as department figurehead.เขาตอบสนองต่ออินเตอฟิวรอน ฉันสามารถเกษียณ เหมือนแผนกfigurehead. House Divided (2009)
I'm telling you, I'm betting they got a database that'll tell us exactly where each key's corresponding lock has been installed.ฉันพนันได้เลยว่าพวกเขามีฐานข้อมูล นั้นจะบอกได้อย่างชัดเจนว่า กุญแจแต่ละดอก ที่ตรงกับตัวล็อคที่ถูกตั้งไว้อยู่ที่ไหน The Mother Lode (2009)
I'm glad to see you two are bonding.ฉันดีใจที่เห็นพวกนายเข้ากันได้ดี Scratches (2009)
Waxer and Boil are not responding.แวกเซอร์กับบอยล์ไม่ตอบกลับมาเลย Innocents of Ryloth (2009)
System's not responding, sir.ระบบ ไม่ตอบสนอง ครับ Air: Part 1 (2009)
You know, maybe the bugs were just responding out of self-defense.รู้ไหม, บางที แมลงพวกนั้น อาจจะแค่ตอบโต้ เพื่อป้องกันตัว Water (2009)
It's not responding.มันไม่เกิดปฏิกิริยา Episode #3.5 (2009)
Everybody fonding up to lillian, then you walk on and suddenly it's allทุกคนชอบลิเลียน พอคุณเดินมา... ...จู่ๆก็จบ Pilot (2009)
What started out as a would-be bonding experience ended up with a young man fishing alone in a boat.อะไรที่ได้เริ่มต้น คงเป็น ประสบการณ์แห่งสายสัมพันธ์ จบลงที่ชายหนุ่ม ตกปลาตามลำพังอยู่บนเรือ Night of Desirable Objects (2009)
"Corresponding data not available?"\"การส่งข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้\" งั้นเหรอ? Episode #1.8 (2009)
For me, it was a bonding moment.สำหรับฉัน มันเป็นช่วงเวลาสุดซึ้ง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I identified the perimortem ring fracture on the base of the skull as well as the corresponding damage on the top of the spinal column.ผมทำการตรวจสอบวงรอบ ๆ รอยแตก บนผิวของกะโหลก เช่นเดียวกัน ความเสียหายจากส่วนบนสุด ของแนวกระดูกสันหลังเหมือนกัน The Plain in the Prodigy (2009)
Corresponding microfractures to the posterior cranium indicate that Kurt was hit while resting his head on a hard surface.สอดรับกับรอยแตกเล็กๆ ตรงส่วนหลังของกะโหลกศรีษะ บ่งชี้ว่าเคิร์ดโดนตี ขณะที่ศรีษะกระทบ บนวัสดุแข็ง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'll let the CO know we're responding.ผมจะแจ้ง CO ว่า เราจะไปตรวจดู In Plane Sight (2009)
Okay, so when does she start bonding with the dishwasher?แล้วเมื่อไหร่เธอจะเริ่มผูกพันกับเครื่องล้างจานล่ะ Careful the Things You Say (2009)
The primary purpose seems to be male bonding,เป้าหมายหลักเหมือนจะเป็นตัวผู้ Advanced Criminal Law (2009)
Pierce and Troy didn't get along at first, but now they're bonding through mutual adolescence.แต่ตอนนี้พวกเขาผูกพันกันผ่านความเป็นวัยรุ่นที่โตเต็มวัย เงียบไปเลย! Football, Feminism and You (2009)
doctors encourage bonding between mothers and stillborns.ฉันเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับกลุ่ม ที่ปรึกษาคุณแม่คนใหม่ Cradle to Grave (2009)
Bonding. Catch.เชื่อมความสัมพันธ์ รับนะ History Repeating (2009)
We are about to begin bonding Adamantium to Weapon X's skeleton.เรากำลังจะเริ่มเชื่อม - สารอดาแมนเทียมกับโครงสร้างของอาวุธหมายเลข 10 X-Men Origins: Wolverine (2009)
The bonding works.การเชื่อมเป็นไปได้ด้วยดี X-Men Origins: Wolverine (2009)
- The bonding process isn't complete.-การเชื่อมต่อไม่สำเร็จ X-Men Origins: Wolverine (2009)
It's responding well to signal, right?มันตอบสนองดี ใช่มั๊ย Surrogates (2009)
Might she be responding to your own suggestion?เธอจะตอบสนองกับคำแนะนำของคุณไหม Frankie & Alice (2010)
It's called male bonding, okay? Haven't you even seen Wild Hogs?มันเรียกว่า สายสัมพันธ์ลูกผู้ชาย นายไม่เคยรู้เรื่องพวกฝูงหมาป่าเหรอ Hot Tub Time Machine (2010)
No, but this is a real bonding event for us.No, but this is a real bonding event for us. Hot Tub Time Machine (2010)
Mr. Zuckerberg hasn't been responding to any of our e-mails or phone calls for the last two weeks.คุณซัคเคอร์เบิร์ก ไม่เคยตอบเมล์ แล้วก็ไม่รับโทรศัพท์ มาสองอาทิตย์แล้วนะครับ The Social Network (2010)
602 responding. Happen to be right outside. Put me on it.602 เรียก ผมอยู่แถวนั้น ให้ผมจัดการ Devil (2010)
I tried to radio her. She's not responding.ผมพยายามติดต่อทางวิทยุ แต่เธอไม่ตอบ Pain (2010)
Still not responding to any radio calls.ยังไม่ตอบวิทยุ Pain (2010)
Rush isn't responding to his radio, either.รัช ไม่ตอบวิทยุเหมือนกัน Pain (2010)
I tried contacting the agents transporting Gruber, but they're not responding.ฉันพยายามติดต่อเจ้าหน้าที่ องค์กรขนส่ง กรูเบอร์ แต่พวกเขาไม่ตอบรับ Chuck Versus the Fake Name (2010)
- She's my kid. We were bonding.เธอเป็นลูกผม เราสร้างสัมพันธ์กัน Blink (2010)
Officers responding.เจ้าหน้าที่รับทราบ June Wedding (2010)
Maybe you wanna do a little bit of posthumous bonding.บางที นายอยากที่จะ ทำอะไรที่มันผูกพันหลังความตายก็ได้ Unpleasantville (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ondinDon't waste any more time responding to that customer.
ondinHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
ondinI am corresponding with an American high school student.
ondinI have been corresponding with a pen pal in the USA for a year.
ondinI look forward to corresponding with you.
ondinI'm sorry for the delay in responding.
ondinYou have certain privileges and therefore corresponding responsibilities.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bondparameter {pl}bonding parameters [Add to Longdo]
Drahtanschluss {m}wire bonding [Add to Longdo]
Durchkontaktierung {f}interlayer connection; continuous bonding [Add to Longdo]
Gegenwinkel {m}opposite angle; corresponding angle [Add to Longdo]
Haftung {f} [techn.]bonding [Add to Longdo]
Haftverbesserer {m}bonding enhancer [Add to Longdo]
Haftvermittler {m}bonding agent [Add to Longdo]
Klebematerial {n}bonding material [Add to Longdo]
Potenzialausgleich {m}; Potentialausgleich {m} [alt]potential equalization; equipotential bonding [Add to Longdo]
Schuldner {m}; Schuldnerin {f}; Warenschuldner {m}; Debitor {m}; Debitorin {f} [fin.] | Schuldner {pl}; Schuldnerinnen {pl}; Debitoren {pl}; Debitorinnen {pl} | flüchtiger Schuldnerdebtor | debtors | absconding debtor [Add to Longdo]
Verbundenheit {f} unter Männernmale bonding [Add to Longdo]
antworten; beantworten; reagieren | antwortend; beantwortend; reagierend | geantwortet; beantwortet; reagiert | antwortet; beantwortet | antwortete; beantworteteto respond | responding | responded | responds | responded [Add to Longdo]
demgemäß; entsprechendcorresponding [Add to Longdo]
demgemäß; dementsprechend {adv}correspondingly [Add to Longdo]
(einer Sache) entsprechen | entsprechend | entsprochen | es entspricht | es entsprach | es hat/hatte entsprochento correspond (to/with sth.) | corresponding | corresponded | it corresponds | it corresponded | it has/had corresponded [Add to Longdo]
entsprechend {adj}corresponding [Add to Longdo]
sich heimlich davon machen; sich aus dem Staub machen; türmen (vor); flüchten (vor) | türmen; flüchtend | getürmt; geflüchtet | türmt; flüchtet | türmte; flüchteteto abscond (from) | absconding | absconded | absconds | absconded [Add to Longdo]
sekundierendseconding [Add to Longdo]
sinngemäß {adj}corresponding; analogous [Add to Longdo]
verpfändendbonding [Add to Longdo]
verzagen | verzagend | verzagt | verzagt | verzagteto despond | desponding | desponded | desponds | desponded [Add to Longdo]
verzagt {adv}despondingly [Add to Longdo]
entspr. : entsprechendcorr. : corresponding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top