Search result for

olé

(101 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -olé-, *olé*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
foxhole(n) หลุมหลบภัย
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.
lactose intolerant(adj) แพ้นม ซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแล็กโตสซึ่งมาจากอาหารประเภทนม เช่น If the blood glucose level does not rise, that means that the lactose is not being broken down into simple sugars, and the patient is lactose intolerant., R. lactose intolerance, lactose maldigestion
coleus(n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ole[ADJ] แก่, Syn. old
oleander[N] ไม้พุ่มที่มีใบเรียวแหลมและมีดอกสีม่วง ขาวหรือชมพู
oleaginous[ADJ] ที่ผสมด้วยน้ำมัน, See also: ที่ประกอบไปด้วยน้ำมัน, Syn. oily
oleomargarine[N] เนยเทียม, See also: มาร์การีน, Syn. margarine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ole(โอเล') n. การตะโกน,เปล่งเสียงที่แสดงถึงการเห็นด้วย โอเล <คำอ่าน>ย่อมาจาก object linking and embedding (แปลว่า การเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุ) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือภาพหรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสาร ที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถเชื่อมโยงหรือยึดโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
oleaginous(โอลีแอล'จินัส) adj. คล้ายหรือประกอบด้วยหรือมีน้ำมัน,ให้น้ำมัน
oleander(โอ'ลิแอนเดอะ) n. พืชจำพวก Nerium เช่น ต้นยี่โถ,ยี่โถจีน
oleo(โอ'ลิโอ) n. =oleomargarine (ดู)
oleo-Pref."น้ำมัน"
oleograph(โอ'ลิโอกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบหรืออื่น ๆ, See also: oleographic adj.
oleomargarin(e) (โอลิโอมาร์'จะริน) n. เนยเทียม
olericulture(ออล'เลอริคัล'เซอะ) n. การปลูกผัก., See also: olericultural adj. olericulturist n.
oleum(โอ'เลียม) n. น้ำมัน pl. olea
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา

English-Thai: Nontri Dictionary
adolescence(n) วัยรุ่น,วัยหนุ่มสาว
adolescent(adj) ในวัยรุ่น,ในวัยหนุ่มสาว
adolescent(n) หนุ่มสาว
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
aureole(n) รัศมี,กลด
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
bibliopole(n) คนขายหนังสือ
buttonhole(n) รังดุม
cajole(vt) โอ้โลม,ยกยอ,หลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OLE (object linking and embedding)โอเล (การฝังและเชื่อมอ็อบเจกต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ole(o)-; oleumน้ำมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ole(o)-; oleumน้ำมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleaginous; oleosus-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olecranon processปุ่มปลายศอก, ยอดศอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleosus; oleaginous-เป็นมัน, -เป็นไข, เหมือนขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oleum; ole(o)-น้ำมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right. Best be started. Olé.เอาล่ะ เริ่มทำงานได้แล้ว นางเงือก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Olé, muchacho.เฒ่า, เด็กผู้ชาย The Magnificent Seven (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อหิวาตกโรค[n.] (ahiwātakarōk) EN: cholera   FR: choléra [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อังกาบ [n.] (angkāp) EN: Philippine violet   
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
อณู[n.] (anū) EN: molecule   FR: molécule [f]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OLE    OW1 L
OLE    OW2 L EY1
OLES    OW2 L EY1 Z
OLEO    OW1 L IY0 OW2
OLER    OW1 L ER0
OLEG    OW1 L AH0 G
OLES    OW1 L Z
OLEY    OW1 L IY0
OLEA    AA1 L IY0 AH0
OLEN    AA1 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ole    (n) (ou l ei1)
Oleg    (n) (ou1 l e g)
oleander    (n) (ou2 l i a1 n d @ r)
oleanders    (n) (ou2 l i a1 n d @ z)
oleaginous    (j) (ou2 l i a1 jh i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
violett(adj) ที่มีสีม่วง
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์
Polen(n uniq) |die, nur Sg.| ประเทศโปแลนด์ เช่น Polen hat sich zum siebten Mal für die Endrunde einer FußballWeltmeisterschaft qualifiziert., See also: S. die Republik Polen,
Pole(n) |der, pl. Polen| ชาวโปแลนด์ เช่น Die Polen waren jetzt auch im Weltall., Warum haben die Polen ihre Innenstädte wieder aufgebaut?

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
violet(adj) |f. violette| ที่มีสีม่วง
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:
affoler(vt) คลั่ง, เป็นบ้า เช่น Cet accident l'a affolé.
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง , See also: S. il fait (du) soleil,
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men [Add to Longdo]
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お気の毒に[おきのどくに, okinodokuni] (exp) my sympathies; that's too bad; my condolences [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
コンソール[こんそーる, konso-ru] console [Add to Longdo]
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port [Add to Longdo]
スプーラ[すぷーら, supu-ra] spooler [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
デスプーラ[ですぷーら, desupu-ra] despooler [Add to Longdo]
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
フォールトトレラント[ふぉーるととれらんと, fo-rutotoreranto] fault-tolerant (an) [Add to Longdo]
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top