Search result for

obtains

(116 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obtains-, *obtains*, obtain
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา obtains มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *obtains*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I can't even obtain the operating rights to International Hotel's casino,ถ้า.. ฉันไม่สามารถแม้แต่จะจัดการให้ตรงไป ที่คาสิโนของโรงแรมอินเตอร์เนชั่นเนล, Episode #1.5 (2008)
Once we seize control of the hotel, we'll obtain the rights to run the casino.ทันที ที่เราฉวยโอกาสควบคุมโรงแรมไว้ได้, เราจะได้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจคาสิโน Episode #1.5 (2008)
I will use every means, to obtain that casino operating rights.ผมจะเทความตั้งใจทั้งหมด, เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการบริหารคาสิโน Episode #1.5 (2008)
My Lord Liu, a proper result can't be obtained from my divinationนายท่าน ผลออกมาว่า ข้าไม่อาจจะทำนายได้ Three Kingdoms (2008)
"...the victory which You have obtained for us"... . ชัยชนะ ที่ท่านได้มอบให้แก่เรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
They must have come here in the past and obtained a DNA sample from a human subject.เคยมาโลกเราแล้ว เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ของมนุษย์เราไป The Day the Earth Stood Still (2008)
If you're successful with obtaining Scylla,ถ้านายทำสำเร็จ Scylla (2008)
Obsessed with the idea of obtaining the governmental power. They killed each other and shed blood.เจ้าว่ามั้ย Goemon (2009)
CDC has obtained a sample and they're analyzing it now.กรมควบคุมโรคได้ตัวอย่างมาแล้ว และพวกเขากำลังตรวจสอบมันอยู่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Who gets it all together seven Dragon Balls to collect... will obtain the power of Shenlong.ใครก็ตามที่ค้นหาดราก้อนบอลทั้งเจ็ด และสามารถปลุกพลังอำนาจ ของเทพมังกร Dragonball: Evolution (2009)
What... figure... will be obtained?อาจารย์! Agora (2009)
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ Law Abiding Citizen (2009)
Mr Teenager is obtaining a popularity unparalleled in theater history.ขวัญใจวัยรุ่นชายคนนี้ได้รับความนิยม สูงสุดเป็นประวัติการณ์ Nowhere Boy (2009)
And led his new partners on a stakeout to obtain further information.-ฉันต้อง... /N-ฉันรู้ เป็นการประท้วง V (2009)
90% of the convictions in Japan are obtained by confessions during those 28 days because they can torture you legally.แต่มันไม่ใช่โรค มันไม่ติดมา มันเป็นผลจากสารพิษ ผู้ที่เสี่ยงต่อการได้รับสารปรอท ในปริมาณสูงคือ The Cove (2009)
In the last 26 months, zeira corp has obtained control of 7% of the world's coltan reserves.อีก26เดือนที่เหลือ ไซร่าห์ คอร์ป ได้เข้าควบคุม 7%ของโคลตันในโลก The Good Wound (2009)
Love can only be obtained by those with courage.ความรักสามารถรับได้จากความกล้าหาญเท่านั้น Episode #1.2 (2009)
Intelligence has only been able to obtain grainy satellite images of Ahmad.หน่วยข่าวกรองสามารถหา ภาพถ่ายของอัลมาดอย่างหยาบๆ จากดาวเทียมได้ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
The asset and I will enter the facility, obtain uniforms to assimilate and attempt to confirm Ahmad's identity.ชัคและฉันจะเข้าไปในตึกนั่น ทำตัวกลมกลืนเพื่อจะแทรกซึม และพยายามยืนยันเรื่องอัลมาด Chuck Versus the Broken Heart (2009)
It's difficult to obtain sufficient blood flowเพราะมันจะทำให้ได้การไหลเวียนของเลือดไม่พอ Invasion (2009)
"blessed are the merciful for they shall obtain mercy"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา"... พระเยซูตรัส Invasion (2009)
The killing isn't the point, it's merely a means by which to obtain the blood.การฆ่าไม่ใช่เป้าหมาย มันเพียงแต่หมายความถึง เรื่องที่เขาต้องการดื่มเลือด The Performer (2009)
We can obtain these supplies at the medical station near Ord Cestus.เราสามารถเอาเวชภัณฑ์พวกนี้ได้จาก สถานีการแพทย์ใกล้ๆ กับโอร์ด เซ็สตัส Brain Invaders (2009)
Contacting the publishing house, and obtaining your son's voice, and then we forged this tape.เราบันทึกเสียงด้วยความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง และมันได้มีการแก้ไข หยุด. Postman to Heaven (2009)
The party is over, child. Blue Key obtained.ปาร์ตี้จบแล้ว, เด็กๆ เราได้แกนพลังงานสีน้ำเงินมาแล้ว Astro Boy (2009)
Experts believe that this will make blood unobtainable to many citizens across the country and create what can only be described as a subsider epidemic.ขาดแขลนสำหรับประชาชน ทั่วประเทศได้ และอาจทำให้เกิด ภาวะที่ร้ายแรงของร่างกาย ซึ้งจะเป็นโรคระบาดได้ Daybreakers (2009)
I hereby confiscate this illegally obtained ship... and order you to surrender your vessel.ผมขอยึดยานลำนี้ที่ได้มาโดยมิชอบของคุณ และสั่งให้คุณยอมจำนนแต่โดยดี Star Trek (2009)
Surveillance Satellite 3 has obtained visuals of the target. Displaying at highest magnification.ดาวเทียมหมายเลข 3 จับภาพได้แล้วครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
A test unit used to obtain developmental data for the next generation of EVAs.เอวา 04... จุดประสงค์ของการทดลองคือเก็บข้อมูลของการพัฒนารุ่นต่อไป Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The moment Flynn is on the Grid, Clu will stop at nothing to obtain his disk.เมื่อฟลินน์ไปอยู่ในกริด คลูจะทำทุกอย่าง เพื่อแย่งดิสก์เขา TRON: Legacy (2010)
We intend to obtain his photographs and identify the perpetrators.พวกเราตั้งใจจะนำภาพของเขา ไปหาตัวคนร้าย The Bang Bang Club (2010)
Our legal department requires that we obtain a sworn affidavit from employees... confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company.ฝ่ายกฏหมายของเราต้องการหนังสือรับรอง ที่ได้จากการยืนยันของลูกจ้าง ว่าลูกจ้างคนนั้นได้เข้าใจเหตุผล ที่ถูกแยกออกจากบริษัทแล้ว Buried (2010)
He demanded a trip to market to obtain somethingเขาต้องการไปตลาด เพื่อไปรับบางสิ่ง Delicate Things (2010)
Within the next 60 minutes, you must stay upon the path of learning and traverse a series of obstacles to obtain access to your wife, who you have also deceived.เรียนรู้และเอาชนะบรรดาอุปสรรค สามารถที่จะไปถึงภรรยาของเขา / คุณก็หลอกลวง ถ้าคุณไปไม่ถึงตรงนั้น พอเวลาหมด Saw 3D: The Final Chapter (2010)
If we obtain the securty codes, it'll make things easier.ถ้าเราได้รหัสมา ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น Airiseu: Deo mubi (2010)
May i ask how you obtained this file?ถามหน่อยว่า ท่านได้รับข้อมูลนี้ยังไง? I Haven't Told You Everything (2010)
This storage locker was found with information obtained illegally, wasn't it?ภา่ยในตู้ล็อคเกอร์ีที่ถูกรื้อค้น เพื่อให้ได้ข้อมูลมานั่น เป็นวิธีการ ที่ผิดกฎหมายใช่หรือไม่? The Boy with the Answer (2010)
We obtained a legal warrant to search the locker.เราได้หมายค้นอย่างถูกต้อง เพื่อรื้่อค้นตู้ล็อคเกอร์ The Boy with the Answer (2010)
The warrant was obtained without malice.หมายค้นได้มาโดยปราศจาก ความอาฆาตมาดร้าย The Boy with the Answer (2010)
I'm sorry, Ms. Julian, but no matter how pure the intention, the warrant was obtained illegally.ผมเสียใจด้วยคุณจูเลียน ไม่สำคัญว่าจะมี เจตนาบริสุทธิ์เพียงใด หมายค้นได้มา อย่างผิดกฎหมาย The Boy with the Answer (2010)
Wikr has just obtained footage of what appears to be a man who was awake during the global blackout.สถานี WIKR เพิ่งได้รับภาพข่าวหนึ่ง นี่คือภาพชายคนหนึ่งที่ยังตื่นอยู่ ระหว่างเกิดเหตุหมดสติทั่วทั้งโลก The Negotiation (2010)
I'm in the process of obtaining some property.ฉันอยู่ในระหว่างกระบวนการ ดำเนินเรื่องให้มีบ้าน Let the Right One In (2010)
Katherine helped me obtain it.แคทเธอรีนช่วยฉันให้ได้มันมา Isobel (2010)
Your Honor, we will be filing a Huntley motion, that any statement my client made or any physical evidence obtained was done so through the use of excessive force.ด้วยความเคารพ เราจะรวบรวมเอกสาร ทุกคำให้การของลูกความผม วัตถุพยาน ที่ได้รับมา Pilot (2010)
Lord Jang Hee-Jae tried to pass this to Qing and obtain recognition for the Crown Prince.ใต้เท้าจางฮีแจพยายามจะส่งไปให้ต้าชิง เพื่อขอให้รับรององค์รัชทายาท Dong Yi (2010)
It seems he somehow managed to obtain a set of keys.- ดูเหมือนว่าเขาพยายามขโมยพวงกุญแจไป Goblin's Gold (2010)
I know. The thing is, the cloth cannot be obtained in Camelot, so I'm going to have to leave the city for a couple of days.ข้ารู้ ผ้านะไม่ได้มีในคาเมลอต The Castle of Fyrien (2010)
We, um, "obtained." Yeah.-เรา เอ่อ "หามา" -ใช่ The Ho Ho Ho Job (2010)
This brand obtained almost all of Grace Kelly's clothes.ยี่ห้อนี้ ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเสื้อผ้าทั้งหมดของ Grace Kelly Prosecutor Princess (2010)
I've obtained a business license.ผมได้ใบอนุญาตินะ Finding Mr. Destiny (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obtainAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
obtainAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
obtainBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
obtainCan you obtain this rare book for me?
obtainCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
obtainDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
obtainEvery effort will be made to obtain tickets to his showing.
obtainFurther investigation will offer many opportunities to obtain more valuable knowledge of the ocean.
obtainHe has such foreign books as you can't obtain in Japan.
obtainHe obtained a picture which Picasso had painted in his later years.
obtainHe obtained a post in the company.
obtainHe obtained a release from his debt.
obtainHe obtained the job through the good offices of his friend.
obtainHe obtained the post through the good offices of a friend.
obtainHer husband, having failed to obtain promotion, retired at the age of 55.
obtainHe worked hard to obtain his object.
obtainHousing could be obtained at a price.
obtainHow did you obtain these old postage stamps?
obtainHow did you obtain this painting?
obtainHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
obtainI am able to obtain a registration form for free.
obtainI obtained the painting at an auction.
obtainIt is necessary to obtain the sanction of the authorities to enter this building.
obtainI tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.
obtainI was able to obtain a personally signed ball.
obtainI will have obtained a driver's license by the end of the year.
obtainKnowledge can only be obtained by study.
obtainPerry obtained precious information from him.
obtainPoverty with honesty is preferable to wealth obtained by unfair means.
obtainShe asked the office, in order to obtain more detailed information.
obtainShe tried to obtain a ticket for the concert.
obtainSome people can obtain relaxation from reading.
obtainThat book may be obtained at a moment's notice.
obtainThe components obtained by distillation of coal tar are as shown below.
obtainThe old place has not obtained the result at all.
obtainThese items are rather hard to obtain.
obtainThey must then go through a landing examination conducted by inspection officers before they can obtain landing permission.
obtainThey obtained a yield of 8 percent on their investment.
obtainThis was to arrange things so that I obtained the result already written in the textbooks.
obtainWhere can I obtain a map of Europe?
obtainYou will obtain your greatest desire.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erlangung {f}obtainment [Add to Longdo]
eine einstweilige Verfügung erteilt bekommento obtain an injunction [Add to Longdo]
bekommen; erreichen; erlangen | bekommend; erreichend; erlangend | bekommen; erreicht; erlangt | bekommt; erreicht; erlangt | bekam; erreichte; erlangteto obtain | obtaining | obtained | obtains | obtained [Add to Longdo]
jdm. etw. beschaffento obtain sth. for sb. [Add to Longdo]
bestehen; herrschento obtain [Add to Longdo]
entnommenobtained [Add to Longdo]
erhält wiederreobtains [Add to Longdo]
erhältlichobtainable [Add to Longdo]
erhaltento obtain [Add to Longdo]
erhielt wiederreobtained [Add to Longdo]
etw. durch harte Arbeit erreichen | erreichendto obtain sth. through hard work | obtaining [Add to Longdo]
erschleichen | erschleichend | erschleicht | erschlichto obtain by fraud | obtaining by fraud | obtains by fraud | obtained by fraud [Add to Longdo]
erwirkt; erhältobtains [Add to Longdo]
erwirkte; erhieltobtained [Add to Longdo]
erzielen; erwirtschaftento obtain [Add to Longdo]
gelten; in Kraft seinto obtain [Add to Longdo]
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription [Add to Longdo]
rezeptpflichtig {adj}obtainable only on prescription [Add to Longdo]
überall; allenthalben | überall erhältlicheverywhere | obtainable everywhere [Add to Longdo]
unerreichbarunobtainable [Add to Longdo]
unerreichbar {adv}unobtainably [Add to Longdo]
wieder erhaltento reobtain [Add to Longdo]
wiedererhaltendreobtaining [Add to Longdo]
Auskünfte über unsere Firma können von ... eingeholt werden.Information on/about our company can be obtained from ... [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top