Search result for

nurserys

(130 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nurserys-, *nurserys*, nursery
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nurserys มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nurserys*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nursery[N] สถานรับเลี้ยงเด็ก, Syn. day nursery, child's room
nurseryman[N] คนทำงานในเรือนเพาะชำต้นไม้หรือสถานที่เพาะปลูกต้นไม้, Syn. farmer, gardener
nurseryman[N] คนเพาะต้นไม้
nursery nurse[N] พยาบาลผู้ดูแลเด็กเล็ก
nursery rhyme[N] กลอนหรือเพลงง่ายๆ สำหรับเด็ก
nursery slope[N] ที่ลาดชันสำหรับฝึกเล่นสกี, Syn. bunny slope
nursery-rhyme[N] เพลงกล่อมเด็ก
nursery school[N] โรงเรียนสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี, See also: โรงเรียนที่เลี้ยงดูเด็กเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nursery(เนิร์ซ'เซอรี) n. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก,สถานที่ปลูกต้นไม้ (โดยเฉพาะตัวอ่อน) ,โรงเพาะต้นไม้
nursery schooln. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
nursery(n) สถานเลี้ยงเด็ก,สวนเพาะพันธุ์ไม้
nurseryman(n) คนเพาะพันธุ์ไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
day nurseryสถานเลี้ยงเด็กอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nursery rhymeบทร้อยกรองสำหรับเด็ก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nursery schoolโรงเรียนเตรียมอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nursery, dayสถานเลี้ยงเด็กอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nurseryสถานบริบาลทารก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nursery rhymesเพลงกล่อมเด็ก [TU Subject Heading]
Nursery rhymes, Thaiเพลงกล่อมเด็กไทย [TU Subject Heading]
Nursery schoolsโรงเรียนอนุบาล [TU Subject Heading]
Day Nurseryสถานบริบาลทารกเวลากลางวัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nurserymaid (n ) nanny
nurserymaid (n ) nanny , พี่เลี้ยงเด็ก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
She was a nursery school teacher. I don't know.เธอเคยเป็นอาจารย์ในโรงเรียนสอนพยาบาล ฉันไม่แน่ใจ Marley & Me (2008)
Hi. I run a plant nursery up the street.สวัสดีครับ ผมมีโรงเพาะพืชแถวๆ นี้ The Happening (2008)
It was a nursery rhyme. To us by old masters.มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก ถ่ายทอดจากปรมาจารย์รุ่นสู่รุ่น Dragonball: Evolution (2009)
It is a nursery rhyme.- มันเป็นเพลงกล่อมเด็ก Dragonball: Evolution (2009)
We're gonna take you to the nursery, sugar...เราจะพาหนูไปที่เนอสเซอร์รี่นะจ๊ะ เจ้าหนู Lucifer Rising (2009)
From nursery school to the precipice of adulthood, you guys made it, alive and kicking.จากเล็กจนโตผ่านเส้นทางมามากมาย พวกลูกทำได้ มีชีวิตและดันตัวเอง Dare (2009)
Well, I just don't understand where you're planning on putting the nursery.ฉันไม่เข้าใจ เธอจะเอาห้องลูกไว้ที่ไหน Showmance (2009)
Yeah. We don't need a new house. We'll turn my craft room into a nursery.เราไม่ต้องการบ้านใหม่ ใช้ห้องงานฝีมือ เป็นห้องเด็กก็ได้ Showmance (2009)
Yeah, we're going to turn the craft room into the nursery.เราจะเปลี่ยนห้องศิลปะ เป็นห้องนอนเด็ก Acafellas (2009)
Nursery schools.เรื่อง เนอร์เซอร์รี่ Killing Your Number (2009)
Yeah, they smashed every room except the nursery. That one they didn't touch.ใช่ พวกเขาทุบทุกห้องกระจัดกระจาย ยกเว้นห้องเด็กที่เขาไม่ได้แตะเลย Hopeless (2009)
in the nursery.รอสซี่ Cradle to Grave (2009)
Remember to stop by our nursery and dog care center and meet the wonderful pups available for adoption.อย่าลืม แวะศูนย์ดูแลลูกสุนัขของเรา และพบกับลูกสุันัขแสนน่ารัก พร้อมให้อุปการะ Hotel for Dogs (2009)
She's at a nursery school right now.ตอนนี้เธออยู่ที่โรงเรียนสอนเด็กเล็ก Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I can turn the guest room into a nursery. Oh, sweetie, say something.แม่จะเปลี่ยนห้องนอนแขก เป็นห้องเลี้ยงเด็ก Journey to Regionals (2010)
She still made the deal she still died in the nursery, didn't she?เธอจะตายในห้องเลี้ยงเด็กอยู่ดีใช่ไหม The Song Remains the Same (2010)
A demon comes into Sam's nursery exactly six months after he's born...ปีศาจเข้าในห้องนอนแซม หลังจากเขาเกิดได้หกเดือนพอดี-- The Song Remains the Same (2010)
She's gonna walk right into that nursery!เธอจะเดินเข้าไปห้องนอนเด็ก! The Song Remains the Same (2010)
Nursery.ในห้องเด็ก So (2010)
He forced me into the nursery, tied me up, then left with Abel. He didn't say a word.เขาบังคับให้ฉันไปที่ห้องนอนเด็ก มัดฉัน จากนั้นออกไปกับเอเบิล เขาไม่ได้พูดอะไร So (2010)
A nursery?ห้องเด็ก? The Chase (2010)
The... social worker was waiting for us outside the nursery.มี.. นักสังคมสงเคราะห์ รอเราอยู่ข้างนอก The Chase (2010)
Until she was six, she'd wait for me at the local nursery.ลูกจะรอให้ครูไปรับที่เนิสเซอรี่ จนถึงอายุหกขวบ Confessions (2010)
Every day I finished work by the time she finished nursery.ทุกวันครูจะเลิกงานเวลาเดียวกับที่เนิสเซอรี่ปิด Confessions (2010)
There were bread crumbs beside Shaggy, and it was the same bread Manami was given at the nursery.เศษขนมปังที่ตกอยู่ใกล้ๆแช็คกี้ เป็นขนมปังแบบเดียวกับที่มานามิได้รับจากเนิสเซอรี่ Confessions (2010)
This prison has a nursery.คนนี้เป็นคนเลี้ยงเด็ก Caged Heat (2010)
So you can sit here and brood all by yourself, or you can come with me and help me turn Jenny's room into a nursery so that child has a proper place to sleep.ดังนั้น คุณจะนั่งอยู่ที่นี่และหนักใจอยู่คนเดียว หรือคุณจะมากับฉัน และช่วยฉันเปลี่ยน ห้องของเจนนี่ให้เป็นห้องเลี้ยงเด็ก Double Identity (2010)
You know, he should really have a nursery.คุณรู้ไหม,เขาควรที่จะมีห้องเลี้ยงเด็กในบ้านจริงๆ Double Identity (2010)
It's time for an extreme nursery makeover.ถึงเวลาที่จะแปลงโฉมห้องเลี้ยงเด็กแล้ว Double Identity (2010)
Look, Milo, you have a nursery.ฟังนะ ไมโล เธอมีสถานรับเลี้ยงเด็ก. Double Identity (2010)
Oh, it was laying around the nursery.โอ้ เอนหลังลงไป รอบ ๆเนิสเซอรี่ Double Identity (2010)
Or, like, a psych patient got out or a baby went missing from the nursery...รู้ไหม อาจจะแค่ซ้อม หรือแบบ คนไข้โรคจิตหลุดออกมา Sanctuary (2010)
Did you say "hire nursery overhige"?Did you say "hire nursery overhige"? Chuck Versus the Cubic Z (2010)
But... in the nursery?ในห้องนี้เลยหรอ ? Pleasant Little Kingdom (2010)
I mean, I'm not sure if it was all the tiny furniture in the nursery, but he looked...ฉันหมายถึง ฉันไม่แน่ใจว่า มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ ในห้องเด็กเล็ก แต่เขาดู Pleasant Little Kingdom (2010)
Such as wetting her bed, or refusing to go to nursery school?เช่น ฉี่รดที่นอน หรือไม่อยากมาโรงเรียน Episode #1.9 (2010)
believing in Narnian nursery rhyme.กับการเชื่อในบทกวีหลอกเด็กแห่งนาเนีย The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
# But I knew love before I left my nursery ## ถูกทิ้งไว้กับสาวใหญ่หุ่นสะบึม # Silly Love Songs (2011)
That used to be my sister's room and then it was a nursery, then it was Vanessa's room, and now it is my office.นั่นห้องน้องสาวฉัน และมันเคยเป็นเนอร์สเซอรี่ ต่อมามันเป็นห้องของวาเนสซ่า และตอนนี้มันเป็นห้องทำงานฉัน Petty in Pink (2011)
That's what we said when we were painting Shirley's nursery. I don't being racist Hey, when I'm being racist, you'll know.ตอนที่ไปทาสีสถานเลี้ยงเด็กของเชอร์ลีย์ พวกเรา! Paradigms of Human Memory (2011)
The housekeeper found them locked in the nursery.เอมมี่ เอลลิสัน, เธอกับลูกชายเป็นผู้รอดชีวิต The Stranger (2011)
He grabbed Lily and held the knife to her throat, locked me in the nursery with the baby.เขาจิกหัว ลิลลี่ แล้วเอามีดปาดคอเธอ เขาจับฉันขังอยู่ในห้องเลี้ยงเด็กกับลูก The Stranger (2011)
one in the hallway outside the nursery and the other one here.มีจุดที่ใช้โจมตีอยู่ 2 แห่ง The Stranger (2011)
He can do that, and then you can make sure that the contractor hires him for the nursery extension.เขาทำได้ค่ะ แล้วพ่อก็ เตรียมบอกผู้รับเหมาได้ จ้างเขาเพื่อขยายสถานรับเลี้ยงเด็ก Surface Tension (2011)
These not look like happy nursery decorations.นี่มันดูไม่ค่อยเหมาะสำหรับจะต้องแต่งห้องเลี้ยงเด็กนะคะ The Big Sleep No More (2011)
Well, it looks like he's made some progress towards a diagnosis, but then his handwriting just deteriorates and then it becomes a nursery rhyme.ดูเหมือนว่าเขา ได้มีการศึกษา หาสาเหตุไว้ระดับหนึ่งแ แต่จากนั้น ลายมือของเขาหวัด จนอ่านแทบไม่รู้เรื่อง และมันก็กลายเป็น เพลงกล่อมเด็ก What Remains (2011)
Who asked you to decorate the nursery?ใครขอให้คุณมาตกแต่งห้องเด็ก Birth (2011)
There's not gonna be any nursery.จะไม่มีการเลี้ยงเด็กอีกต่อไป Birth (2011)
The baby is upstairs and waiting for you in the nursery.ลูกของเราอยู่ชั้นบน แล้วก็รอคุณอยู่ในห้องเลี้ยงเด็ก Open House (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nurseryIt looks like Yokkun's dad ran off with his nursery school teacher.
nurseryI understand you're looking for a record album of nursery rhymes.
nurseryThe nursery toilet door was shut.
nurseryThe youngest child spent every morning at a nursery.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก[N] day nursery, See also: creche
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน[N] nursery child
เพลงกล่อมเด็ก[N] lullaby, See also: nursery rhyme, Example: เพลงกล่อมเด็กเป็นการแสดงวิธีคิด ภูมิปัญญา ทัศนคติ และจิตวิญญาณของชาวชนบท, Count unit: เพลง
แปลง[N] plot, See also: bed, garden, nursery, Syn. แปลงผัก, แปลงผลไม้, Example: เขากำลังทดลองปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงต่างๆ หลังบ้าน, Thai definition: ที่โล่งแห่งหนึ่ง, ที่เป็นแอ่งมีโคลนเลน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพลงกล่อมเด็ก[n. exp.] (phlēng klǿm dek) EN: lullaby ; nursery rhyme   FR: berceuse [f]
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot ; bed ; garden ; nursery   FR: lopin [m]
สถานรับเลี้ยงเด็ก[n.] (sathān rap līeng dek) EN: nursery   FR: nursery [f] ; crèche [f] ; garderie [f]
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก[n. exp.] (sathānthī rap līeng dek) EN: day nursery   

CMU English Pronouncing Dictionary
NURSERY    N ER1 S ER0 IY0
NURSERYMAN    N ER1 S ER0 IY0 M AE2 N
NURSERYMEN    N ER1 S ER0 IY0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nursery    (n) (n @@1 s @ r ii)
nurseryman    (n) (n @@1 s @ r i m @ n)
nurserymen    (n) (n @@1 s @ r i m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baumschule {f} | Baumschulen {pl}tree nursery | tree nurseries [Add to Longdo]
Kindergarten {m}kindergarten; nursery school [Add to Longdo]
Kinderhort {m} | Kinderhorte {pl}day nursery | day nurseries [Add to Longdo]
Kinderlied {n} | Kinderlieder {pl}nursery rhyme | nursery rhymes [Add to Longdo]
Kinderzimmer {n} (für kleine Kinder) | Kinderzimmer {pl}nursery | nurseries [Add to Longdo]
Krippe {f} | Krippen {pl}daynursery | daynurseries [Add to Longdo]
Kunstgärtner {m}nurseryman [Add to Longdo]
Säuglingsheim {n} | Säuglingsheime {pl}baby nursery | baby nurseries [Add to Longdo]
Kindertagesstätte {f}; Tagesstätte {f}; Tagesheim {n}day nursery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
ナーサリー[, na-sari-] (n) nursery; (P) [Add to Longdo]
ナーサリーテール[, na-sari-te-ru] (n) nursery tale [Add to Longdo]
育児院[いくじいん, ikujiin] (n) orphanage; nursery school [Add to Longdo]
育児園[いくじえん, ikujien] (n) baby nursery; baby-farm [Add to Longdo]
育児室[いくじしつ, ikujishitsu] (n) nursery [Add to Longdo]
育種所[いくしゅじょ, ikushujo] (n) (plant) nursery [Add to Longdo]
伽話[とぎばなし, togibanashi] (n) (See お伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
子供部屋[こどもべや, kodomobeya] (n) child's room; nursery [Add to Longdo]
大寒小寒[おおさむこさむ, oosamukosamu] (exp) first verse of a nursery rhyme sung by children on cold days (similar to "It's Raining, It's Pouring") [Add to Longdo]
託児所[たくじしょ, takujisho] (n) creche; day nursery; (P) [Add to Longdo]
通園[つうえん, tsuuen] (n,vs) (See 通学) commuting to nursery school or kindergarten [Add to Longdo]
童謡[どうよう, douyou] (n) children's song; nursery rhyme; (P) [Add to Longdo]
乳児院[にゅうじいん, nyuujiin] (n) nursery [Add to Longdo]
年中[ねんじゅう(P);ねんちゅう;ねんぢゅう, nenjuu (P); nenchuu ; nendyuu] (n) (1) whole year; all year round; throughout the year; (adv) (2) (ねんじゅう, ねんぢゅう only) always; all the time; (n) (3) (ねんちゅう only) middle class (of a nursery school, etc.); (P) [Add to Longdo]
苗床[なえどこ, naedoko] (n) nursery; seedbed; seed-plot; (P) [Add to Longdo]
苗水[なわみず, nawamizu] (n) water for a rice nursery [Add to Longdo]
苗代[なわしろ;なえしろ, nawashiro ; naeshiro] (n) rice nursery; bed for rice seedlings [Add to Longdo]
苗代時[なわしろどき, nawashirodoki] (n) (arch) time to prepare a rice nursery [Add to Longdo]
苗売り人[なえうりにん, naeurinin] (n) seedling peddler; nurseryman [Add to Longdo]
苗圃[びょうほ, byouho] (n) seedbed; nursery [Add to Longdo]
保育園[ほいくえん, hoikuen] (n) nursery school; day nursery; (P) [Add to Longdo]
保育所[ほいくしょ(P);ほいくじょ, hoikusho (P); hoikujo] (n) nursery school; nursery; (P) [Add to Longdo]
保父[ほふ, hofu] (n) male carer, esp. in a nursery school [Add to Longdo]
保母(P);保姆[ほぼ, hobo] (n) day-care worker in a kindergarten, nursery school, etc.; (P) [Add to Longdo]
養殖場[ようしょくじょう, youshokujou] (n) nursery; (breeding) farm [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
儿歌[ér gē, ㄦˊ ㄍㄜ, / ] nursery rhyme [Add to Longdo]
全托[quán tuō, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄨㄛ, / ] full-time care (of children in a boarding nursery) [Add to Longdo]
幼儿园[yòu ér yuán, ㄧㄡˋ ㄦˊ ㄩㄢˊ, / ] kindergarten; nursery school [Add to Longdo]
托儿所[tuō er suǒ, ㄊㄨㄛ ㄦ˙ ㄙㄨㄛˇ, / ] nursery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top