Search result for

nolises

(168 entries)
(2.9747 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nolises-, *nolises*, nolise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nolises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nolises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lanolin[N] ไขมันที่ได้จากขนแกะ, Syn. lanoline
lanoline[N] ไขมันที่ได้ขนแกะ, Syn. lanolin
magnolia[N] ต้นไม้พุ่มชนิดหนึ่ง
monolith[N] หินหรือเสาหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว, See also: รูปปั้นหินขนาดใหญ่ก้อนเดียว
crinoline[N] กระโปรงที่สวมบนสุ่ม (เพื่อให้กระโปรงบานออก), Syn. hoop skirt
monolithic[ADJ] ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก, Syn. gigant, immense, massive
monolingual[ADJ] ซึ่งพูดหรือเขียนเพียงภาษาเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
aminolipidfatty acid ester ของแอลกอฮอลล์ที่ประกอบด้วย nitrogen ในรูป amino
lanolin(แลน'นะลิน) n. ไขมันขนแกะมีน้ำผสมอยู่25-30%., Syn. lanoline,wool fat.
magnolia(แมกโนล'เลีย) n. ต้นไม้พุ่มจำพวก Magnolia
monolith(มอน'นะลิธ) n. หินขนาดใหญ่มากก้อนเดียว.

English-Thai: Nontri Dictionary
magnolia(n) ดอกแม็กโนเลีย
monolith(n) หินก้อนใหญ่,เสาหินที่เป็นอนุสาวรีย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phonoliteหินโฟโนไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
splanchnolith; enterolithนิ่วลำไส้ [มีความหมายเหมือนกับ coprolith; faecalith; fecalith; stercolith; stercorolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
system, monolithicเอกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental inclusion; xenolithหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asthenolithแอสทีโนลิท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
menolipsisการขาดระดูชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monolithic systemเอกานุภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chronostratigraphic unit; chronolithologic unitหน่วยลำดับชั้นหินตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chronolithologic unit; chronostratigraphic unitหน่วยลำดับชั้นหินตามอายุกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenolith; accidental inclusionหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
enterolith; splanchnolithนิ่วลำไส้ [มีความหมายเหมือนกับ coprolith; faecalith; fecalith; stercolith; stercorolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnoliaceaeแมกโนเลียซี [TU Subject Heading]
Magnoliasแมกโนเลีย [TU Subject Heading]
Phenolic Compounds สารประกอบฟีนอล
สารประกอบของเบนซินที่มีไฮโดรเจนและออกซิเจน ผสมอยู่ เรียกว่า hydroxy benzene หรือ C6H5OH [สิ่งแวดล้อม]
Benzoquinolizineเบ็นโซควิโนไลซีน [การแพทย์]
Benzylisoquinolineเบ็นซิลไอโซควิโนลิน [การแพทย์]
Butenolideบูทิโนไลด์ [การแพทย์]
Isoquinolinesไอโซควิโนลีนส์ [การแพทย์]
Lanolinลาโนลิน, สาร; น้ำมันขนแกะ; ลาโนลิน [การแพทย์]
Lanolin Derivativesอนุพันธ์ลาโนลิน [การแพทย์]
Lanolin Fatty Acid Amide, Quaterizedควอเทอร์ไรซ์ลาโนลินแฟตติแอซิดเอไมด์ [การแพทย์]
Lanolin Quatsลาโนลินควัท [การแพทย์]
Lanolin, Water Solubleลาโนลินที่ละลายน้ำได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\Melinda + Joe Ler Mickens last known is Magnolia Art.} That I'm...คือว่าฉันเป็น... Beyond Here Lies Nothin' (2009)
I made you a batch of my pignoli cookies.ฉันทำคุ้กกี้พิกโนลี่มาให้ Careful the Things You Say (2009)
At 3:45 in the magnolia room,ตอน 3 โมง 45 ที่ห้องแม็กโนเลีย The Real Ghostbusters (2009)
Xenolinguistics. You have no idea what that means.ภาษาต่างพิภพศาสตร์ คงไม่รู้สิท่าว่าคืออะไร Star Trek (2009)
And Lt. Uhura's is unmatched in xenolinguistics.และทักษะภาษาต่างดาวของผู้พันอูฮูร่าไม่เป็นรองใคร Star Trek (2009)
This is Audrey Bishop with the Magnolia Chamber of Commerce.ฉันชื่ออองเรย์ บิช็อพ จากหอการค้าแมคโนเลีย Bad Blood (2010)
Remind me never to mess with the Magnolia Chamber of Commerce.ผมคงไม่สร้างปัญหาอะไร ให้กับหอการค้าแมคโนเลียนะครับ Bad Blood (2010)
It was Actinolite.มันเป็น แอ็กทิโนไลท์ Airiseu: Deo mubi (2010)
Actinolite is not a common type of asbestos.แร่แอ็กทิโนไลท์ไม่ใช่รูปทั่วไปของแร่ใยหิน Airiseu: Deo mubi (2010)
The place has to have stored or produced Actinolite.สถานที่ๆเก็บหรือผลิตแอ็กทิโนไลท์ Airiseu: Deo mubi (2010)
A big black monolith orbiting a planet?ดาวที่มีเสาหินสีดำขนาดใหญ่นั้นน่ะเหรอ? Resurgence (2010)
Just putting it out there. (Both laughing) (♪ Econoline Crush singing All That You Are ♪)พอเหอะ ไม่ต้องพูดแล้ว # Econoline Crush singing All That You Are # There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
Security cam footage near the alley clocked three vans that matched our witnesses' description, two Astros and an Econoline.กล้องสอดแนมใกล้ซอยนั้น พบรถแวนสามคันที่ตรงกัน แอสโตร 2 และอีโคโนไลน์ Head Case (2011)
It's the Econoline.มันเป็นอีโคโนไลน์ Head Case (2011)
Yeah, the Econoline is registered to a PW storage.รู้ อีโคโนไลน์ เป็นของ พีดับเบิยู สโตร์เรท Head Case (2011)
The Jameson twins like the cupcakes from Magnolia,ฝาแผดเจมส์สัน ชอบคัพเค้กจากแมกโนเบีย Tower Heist (2011)
Anyway, I'll give them the deets and the cash and they'll have the Glaive scooped up off the street and hog-tied in the trunk before you can say cannoli.ไงก็เถอะ เดี๋ยวฉันจะจ่ายเงินไป และพวกเขาจะจับเดอะ เกลฟแล้วผูกไว้ หลังรถได้เร็วกว่าเธอจะพูดแคนโนลีอีก Truth and Consequences (2012)
♪ hello, you wild magnolias ♪♪ hello, you wild magnolias ♪ The Callback (2012)
Oh, this is lanolin. Used for waterproofing.อ้อ นี่คือ ลาโนลิน (ไขมันที่ได้จากขนแกะ) ใช้สำหรับกันน้ำ Desperate Souls (2012)
Savino was a member of the Agnoli crime family.ซาวิโน่เป็นสมาชิก ครอบครัวอาชญากรรมอันโยลี่ Snake Eyes (2012)
Um, cannolis waiting to be stuffed.ต้องไปใส่ใส้ขนมแคนโนลี่ What Lies Beneath (2012)
- How about a nice cannoli?แล้วถ้าเป็นคันโนลีแสนอร่อยนี่หล่ะ? De Marathon (2012)
- And cake, cannoli, pie. - I'll have fruit pie. I'm on a diet.แล้วก็มีเค็ก คันโนลี พาย ฉันขอพายผลไม้ ฉันลดความอ้วนอยู่ De Marathon (2012)
- She'll have fruit and give Joop a cannoli. - Want a cannoli, Joop?เธออยากได้ผลไม้ แล้วก็ขอคันโนลี่ให้จู๊บชิ้นนึง เอาคันโนลี่ใช่ไหมจู๊บ? De Marathon (2012)
I thought I had a cannoli?ผมคิดว่า ผมมีคันโนลี่อยู่อันแล้วนะ? De Marathon (2012)
Mm-hmm. Actinolite asbestos.แร่ใยหิสีเขียว The Bod in the Pod (2012)
- Let's go. Life is unkind, Magnolia.ไปกันเถอะ ชีวิตมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละ แม็กโนเลีย The Host (2013)
All Bout Eve, a little more Steel Magnolias.อิจฉาริษยาแบบหนังเรื่อง All About Eve ให้น้อยลงหน่อย แล้วเป็นคนที่สนับสนุนกันแบบในหนังเรื่อง Steel Magnolias ให้มากขึ้นหน่อยเถอะนะ เข้ัาใจผมใช่มั้ย Hail, Hale (2013)
My guys are heavy into mink and lanolin oil.คนของฉันหนักไปทางพวกขนมิงค์ กับน้ำมันลาโนลิน Guadalajara Dog (2013)
I don't know the location of Katie's cell, which means the battery's dead, but I pulled phone records for both the girls, and holy cannoli, they text more than I do.ดี โอเค ฉันไม่รู้ตำแหน่งของโทรศัพท์เคที่ All That Remains (2013)
Two doors down, they're doing Steel Magnolias.ประตูสองบานล้มลง, และพวกเขากำลังทำดอกไม้เหล็ก Zane vs. Zane (2013)
Tyre tracks indicate we're looking for a Ford Econoline, white or blue body, long wheel base.ร่องรอยยางตรงกับที่เราหาอยู่ รถฟอร์ดรุ่นอีโคโนไลน์ สีขาวหรือฟ้า ฐานล้อยาว Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Oh, I brought cannoli.ฉันเอาขนมแคโนลีมาให้ Arkham (2014)
About 200 years after the group studying the Monolith chiseled it into the floor of the castle.200 ปีหลังจากกลุ่มนั้นศึกษาโมโนลิธ และสลักมันไว้ที่พื้นปราสาทน่ะเหรอ Many Heads, One Tale (2015)
This was cut from a much larger stone, a monolith that possesses otherworldly properties.ก้อนนี้ถูกตัดออกมา จากก้อนที่ใหญ่กว่านี้มาก โมโนลิธที่ครอบครอง คุณสมบัติจากนอกโลก Many Heads, One Tale (2015)
These five stones were extracted from the monolith centuries ago.หิน 5 ก้อนนี้สกัดออกมาจากโมโนลิธ เมื่อหลายศตวรรษก่อน Closure (2015)
Your mother was terrified of the Monolith for a reason.มีเหตุผลที่แม่เธอกลัวโมโนลิธนะ Maveth (2015)
Bobbi: When S.H.I.E.L.D. fell, Fury sent us onto the Iliad to keep Hydra from getting their hands on that Monolith.ตอนที่ชีลด์ล่มสลาย ฟิวรี่ส่งเราไปอิเลียด Maveth (2015)
All junior xenolinguistics and science personnel must observe general curfew unless expressly authorized for extended work hours by unit COs.จูเนียร์ทั้งหมด ภาษาศาสตร์ และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ต้องสังเกต เคอร์ฟิวทั่วไปเว้นแต่ได้รับ อนุญาตอย่างชัดแจ้ง สำหรับชั่วโมงการทำงานขยาย โดยโคไซน์หน่วย Arrival (2016)
Monolito!Manolito! Torrente 2: Mission in Marbella (2001)
- Hey, Manolin, come on. - Play first base.เฮ้ แมโนลิน มาสิ เล่นฐานแรก The Old Man and the Sea (1958)
- Manolin. - A dinner for two, please.แมโนลิน อาหารค่ำสำหรับสอง โปรด The Old Man and the Sea (1958)
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้ The Old Man and the Sea (1958)
They beat me, Manolin. They truly beat me.มันชนะฉัน แมโนลิน มันอย่าง แท้จริงชนะฉัน The Old Man and the Sea (1958)
-Don't forget the cannoli!- อย่าลืม CannoliThe Godfather (1972)
Leave the gun. Take the cannoli.ออกจากปืน ใช้คันโนลี The Godfather (1972)
Also to examine the large monolith.นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ เสาขนาดใหญ่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
-About. The small monolith you brought back from the moon....เสาหินขนาดเล็กที่คุณคนนำ กลับไป 2010: The Year We Make Contact (1984)
The monolith near Jupiter, it is the same?เสาหินที่อยู่ใกล้ดาวพฤหัสบดีก็ เป็นเหมือนกันหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Unless it has something to do with that monolith.เว้นแต่จะมีสิ่งที่จะทำอย่างไร กับ ที่เสาขึ้นที่นั่น 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่าเรือ[v. exp.] (chao reūa) FR: noliser
คนชักหุ่นกระบอก[n. exp.] (khon chak hunkrabøk) EN: puppeteer   FR: marionnettiste [m] ; guignoliste [m] (rég.)
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin mao lam) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [m] (angl.) ; avion nolisé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOLIN    N OW1 L IH2 N
NOLIE    N AA1 L IY0
NOLITA    N OW0 L IY1 T AH0
MINOLI    M IH2 N OW1 L IY0
LANOLIN    L AE1 N AH0 L AH0 N
MANOLIS    M AE1 N AH0 L IH2 S
SPAGNOLI    S P AA0 G N OW1 L IY0
PHENOLIC    F AH0 N AA1 L IH0 K
MONOLITH    M AA1 N AH0 L IH2 TH
MAGNOLIA    M AE0 G N OW1 L Y AH0
FARGNOLI    F AA0 R G N OW1 L IY0
MONOLITHS    M AA1 N AH0 L IH2 TH S
MAGNOLIAS    M AE0 G N OW1 L Y AH0 Z
ROMAGNOLI    R OW0 M AA0 G N OW1 L IY0
ECONOLINE    IY0 K AA1 N OW0 L AY2 N
MONOLITHIC    M AA2 N AH0 L IH1 TH IH0 K
MONOLINGUAL    M AA2 N AH0 L IH1 NG G W AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lanolin    (n) (l a1 n @ l i n)
magnolia    (n) (m a1 g n ou1 l i@)
monolith    (n) (m o1 n @ l i th)
crinoline    (n) (k r i1 n @ l i n)
magnolias    (n) (m a1 g n ou1 l i@ z)
monoliths    (n) (m o1 n @ l i th s)
crinolines    (n) (k r i1 n @ l i n z)
monolithic    (j) (m o2 n @ l i1 th i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hartbetonestrich {m}granolitic concrete screed [Add to Longdo]
Kinoliebhaber {m}cineast [Add to Longdo]
Lanolin {n}lanolin; wool fat [Add to Longdo]
Magnolie {f}magnolia [Add to Longdo]
Monolith {m} (einzelner Steinblock)monolith [Add to Longdo]
Scheibenfilter {m} [techn.]planar array filter; transverse monolith filter [Add to Longdo]
einsprachig {adj}monolingual [Add to Longdo]
monolitisch {adj}monolithic [Add to Longdo]
Magnolienwaldsänger {m} [ornith.]Magnolia Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーソノライト[, a-sonoraito] (n) arsenolite [Add to Longdo]
イソキノリン[, isokinorin] (n) isoquinoline [Add to Longdo]
キノリン[, kinorin] (n) quinoline [Add to Longdo]
クリノリン[, kurinorin] (n) crinoline [Add to Longdo]
グリーンアノール[, guri-n'ano-ru] (n) green anole (Anolis carolinensis) [Add to Longdo]
フォノライト[, fonoraito] (n) phonolite [Add to Longdo]
モクレン科[モクレンか, mokuren ka] (n) (See 木蓮・もくれん) Magnoliaceae (plant family); magnolia [Add to Longdo]
モノライン保険会社[モノラインほけんがいしゃ, monorain hokengaisha] (n) (See マルチライン保険会社) monoline insurance company; monoline insurer [Add to Longdo]
モノリシック[, monorishikku] (adj-f) {comp} monolithic [Add to Longdo]
モノリシックIC[モノリシックアイシー, monorishikkuaishi-] (n) {comp} monolithic integrated circuit [Add to Longdo]
モノリシックドライバ[, monorishikkudoraiba] (n) {comp} monolithic driver [Add to Longdo]
ラノリン[, ranorin] (n) lanoline; lanolin [Add to Longdo]
一枚岩[いちまいいわ, ichimaiiwa] (n) monolith; large slab of rock; (P) [Add to Longdo]
噛柴;匂辛夷;田虫葉[たむしば;タムシバ, tamushiba ; tamushiba] (n) (uk) willow-leafed magnolia (Magnolia salicifolia); anise magnolia [Add to Longdo]
厚朴[こうぼく, kouboku] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia bark (used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
紫木蓮;紫木蘭[しもくれん;シモクレン, shimokuren ; shimokuren] (n) (uk) (See 木蓮・もくれん) alternative name for lily magnolia (Magnolia quinquepeta, Magnolia liliiflora) [Add to Longdo]
辛夷[こぶし, kobushi] (n) kobus magnolia; Magnolia praecocissima; Magnolia kobus [Add to Longdo]
泰山木;大山木[たいさんぼく;タイサンボク, taisanboku ; taisanboku] (n) evergreen magnolia; Southern magnolia; Magnolia grandiflora [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] (n) {comp} monolingual thesaurus [Add to Longdo]
白木蓮[はくもくれん, hakumokuren] (n) white magnolia; Magnolia denudata [Add to Longdo]
被子植物門[ひししょくぶつもん, hishishokubutsumon] (n) Phylum Magnoliophyta; angiosperms; flowering plants [Add to Longdo]
幣辛夷[しでこぶし, shidekobushi] (n) Magnolia praecocissima; shidekobushi Magnolia kobus [Add to Longdo]
朴;厚朴;朴柏[ほお(朴;厚朴);ほおがしわ(ok), hoo ( boku ; atsushi boku ); hoogashiwa (ok)] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia (Magnolia obovata) [Add to Longdo]
朴の木;ほうの木(ik)[ほおのき(朴の木);ほうのき(ik);ホオノキ;ホウノキ(ik), hoonoki ( boku no ki ); hounoki (ik); hoonoki ; hounoki (ik)] (n) (uk) magnolia (Magnolia obovata); Japanese big leaf magnolia [Add to Longdo]
朴歯[ほおば, hooba] (n) geta supports made out of magnolia wood; geta with these supports [Add to Longdo]
朴葉味噌[ほおばみそ, hoobamiso] (n) magnolia leaves grilled with miso and negi [Add to Longdo]
木蓮;木蘭[もくれん;モクレン, mokuren ; mokuren] (n) (uk) lily magnolia (Magnolia quinquepeta, Magnolia liliiflora) [Add to Longdo]
緑閃石[りょくせんせき, ryokusenseki] (n) actinolite [Add to Longdo]
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, ] see 喹啉; quinoline [Add to Longdo]
喹啉[kuí lín, ㄎㄨㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] quinoline C6H4(CH)3N (pharmacology) [Add to Longdo]
喹諾酮[kuí nuò tóng, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ, ] quinolone (a hydroxylated quinoline, inhibiting the replication of bacterial DNA) [Add to Longdo]
捕虏岩[bǔ lǔ yán, ㄅㄨˇ ㄌㄨˇ ㄧㄢˊ, / ] xenolith (geol.) [Add to Longdo]
木兰[mù lán, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] (bot.) lily magnolia [Add to Longdo]
木兰纲[mù lán gāng, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ ㄍㄤ, / ] Magnoliopsidae or Dicotyledoneae (class of plants distinguished by two embryonic leaves) [Add to Longdo]
木兰花[mù lán huā, ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] magnolia [Add to Longdo]
玉兰[Yù lán, ㄩˋ ㄌㄢˊ, / ] Yulan magnolia [Add to Longdo]
玉兰花[yù lán huā, ㄩˋ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, / ] magnolia [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan [Add to Longdo]
兰舟[lán zhōu, ㄌㄢˊ ㄓㄡ, / ] lit. boat made of lily magnolia wood; a poetic term for boat [Add to Longdo]
酚醛[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ, ] phenolic aldehyde; phenolic resin (used to manufacture bakelite) [Add to Longdo]
酚醛胶[fēn quán jiāo, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, / ] phenolic resin (used to manufacture bakelite) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モノリシック[ものりしっく, monorishikku] monolithic (a-no) [Add to Longdo]
単一言語シソーラス[たんいつげんごシソーラス, tan'itsugengo shiso-rasu] monolingual thesaurus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top