Search result for

néons

(67 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -néons-, *néons*, néon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา néons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *néons*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กินนร[/กิน - นอน / eng /kin. neon/] (n ) รูปพหูพจน์ของสัตว์ (อมนุษย์) ในป่าหิมพานต์ ร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ ท่อนล่างเป็นนก มีปีกบินได้; รูปพหูพจน์ที่รวมทั้งเพศผู้และเพศเมียของสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายดังกล่าว; กินรี และ กินริน = เพศเมีย และ กินนรา = (รูปเอกพจน์) เพศผู้

English-Thai: Longdo Dictionary
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neon[N] ก๊าซเฉื่อย (สัญลักษณ์คือ Ne), See also: นีออน
neonate[N] เด็กแรกเกิด, See also: ทารก, Syn. babe, infant, newborn
neonatal[ADJ] เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
neon tube[N] หลอดนีออน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neon(นี'ออน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
predeciduous tooth; tooth, neonatalฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, neonatal; tooth, predeciduousฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tooth, predeciduous; tooth, neonatalฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neon sculptureประติมากรรมนีออน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neonatalแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neonatal tooth; tooth, predeciduousฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neonate; newborn๑. เพิ่งเกิด๒. ทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [มีความหมายเหมือนกับ infant, newborn] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
newborn; neonate๑. เพิ่งเกิด๒. ทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [มีความหมายเหมือนกับ infant, newborn] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asphyxia neonatorumการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Hyperbilirubinemia, Neonatalภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Intensive care, Neonatalการดูแลทารกแรกเกิดที่ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Jaundice, Neonatalดีซ่านในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Neonatal nursingการพยาบาลทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Anemia, Neonatalเลือดจางในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Asphyxia Neonatorumการหายใจไม่ออกในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Asphyxia, Neonatalการขาดอากาศในระยะแรกเกิด [การแพทย์]
Calcaneonavicalar Barส่วนเชื่อมระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกเท้า [การแพทย์]
Convulsions, Neonatalโรคลมชักที่เกิดในวัยเกิดใหม่ [การแพทย์]
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neon lampหลอดไฟฟ้านีออน, หลอดไฟฟ้าซึ่งภายในบรรจุแก๊สนีออนความดันต่ำและมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วที่ให้อิเล็กตรอนได้อย่างอิสระ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอด อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วไฟฟ้าและไปทำให้อะตอมของแก๊สนีออนรอบ ๆ ขั้วแคโทดเปล่งแสงสีแดงออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Infection, Neonatalการติดเชื้อแรกคลอด, การติดเชื้อในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Intensive Care Units, Neonatalห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Jaundice, Neonatalตัวเหลืองแรกคลอด, ดีซ่านในทารกแรกเกิด, ภาวะเหลืองจัดในทารกแรกเกิด [การแพทย์]
Meningitis, Neonatalเยื่อหุ้มสมองอักเสบในวัยแรกเกิด, เยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กแรกคลอด [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดนีออน[N] neon lamp, See also: fluorescent light, Syn. นีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์, Example: หลอดนีออนประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดไส้, Count unit: หลอด, Thai definition: หลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟนีออน[n.] (fai nīøn) EN: neon light   FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
หลอดนีออน[n. exp.] (løt nī-øn) EN: neon tube   FR: tube au néon [m]
นีออน[n.] (nī-øn) EN: neon   FR: néon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEON    N IY1 AA0 N
NEONS    N IY1 AA2 N Z
NEONATAL    N IY2 OW0 N EY1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neon    (n) (n ii1 o n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
のんびり[のんびり, nonbiri] (adv) สบายๆ ตามสบาย ไม่รีบร้อน

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans) [Add to Longdo]
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
ネオナチ[, neonachi] (n) Neo-Nazi; (P) [Add to Longdo]
ネオン[, neon] (n) neon (Ne); (P) [Add to Longdo]
ネオンサイン[, neonsain] (n) neon sign [Add to Longdo]
ネオンテトラ[, neontetora] (n) neon tetra (Paracheirodon innesi) [Add to Longdo]
ネオンランプ[, neonranpu] (n) neon lamp [Add to Longdo]
ネオン管[ネオンかん, neon kan] (n) neon tube [Add to Longdo]
バンドネオン[, bandoneon] (n) bandoneon [Add to Longdo]
パルック[, parukku] (n) neon light tube [Add to Longdo]
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
現生生物学[げんせいせいぶつがく, genseiseibutsugaku] (n) (See 古生物学) neontology [Add to Longdo]
光る棒[ひかるぼう, hikarubou] (n) glowstick; neon light stick [Add to Longdo]
新生児メレナ[しんせいじメレナ, shinseiji merena] (n) (See メレナ) neonatal melena (melaena) [Add to Longdo]
新生児黄疸[しんせいじおうだん, shinseijioudan] (n) neonatal jaundice [Add to Longdo]
赤烏賊[あかいか, akaika] (n) (uk) red squid; neon flying squid (Ommastrephes bartramii) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
新生儿[xīn shēng ér, ㄒㄧㄣ ㄕㄥ ㄦˊ, / ] newborn baby; neonate [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] neon Ne, noble gas, atomic number 10 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, ] neon Ne; also written nai3 氬 [Add to Longdo]
稀有气体[xī yǒu qì tǐ, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] rare gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
霓虹灯[ní hóng dēng, ㄋㄧˊ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ, / ] neon lamp [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top