Search result for

(53 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -né-, *né*
Possible hiragana form:
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *né*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me worry about Bauer and Ree. Okay?ปล่อยให้ผมจัดการ บาวเออร์ และ เรเน่ เอง โอเค? Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Re Lenier or Drew Marshall or whatever his name was killed my gran, not a vampire.เรนจ์ เลเนียร์ หรือ ดรู มาร์แชล หรือมันจะชื่ออะไรก็ตาม ที่ฆ่ายายฉัน ไม่ใช่แวมไพร์ Everybody Wants to Rule the World (2012)
Seeing "nette" at the film forum.ดู "n#233; nette" ที่ฟิล์มฟอรั่ม The Townie (2010)
I'm seeing "nette" at film forum.ฉันก้อดู "n#233; nette" ที่ฟิล์มฟอรั่ม The Townie (2010)
"nette" is an inspiration."n#233; nette" เป็นแรงบันดาลใจ The Townie (2010)
Seeing "nette" at the film forum.ดูN#233; netteที่ฟิล์มฟอรั่ม The Kids Are Not All Right (2011)
I'm seeing "nette" at film forum.ฉันก็จะดูN#233; netteที่ฟิล์มฟอรั่ม The Kids Are Not All Right (2011)
Raven-Symo.แขกรับเชิญดีว่าของเรา Diva (2013)
Ree.Ree. The Thief of Paris (1967)
Shado. Ni ng tingdào wo ma? Slade.ชาโดว สเลด Keep Your Enemies Closer (2013)
The only way the Banque Réal de Geve would cooperate with a foreign legal body is if the crime being pursued is also a crime in Switzerland.วิธีเพียงรอยัลแบงก์ออฟเจนีวา จะให้ความร่วมมือกับร่างกายตาม กฎหมายต่างประเทศ คือถ้าอาชญากรรมถูกไล่ล่า The Wolf of Wall Street (2013)
Saint-Etienne-de-Tie.แซงต์ - เอเตียน - เดอ From the Land of the Moon (2016)
I promised my fiae that I'd call him before dinner.ฉันสัญญากับคู่หมั้นของฉัน ว่าจะโทรหาก่อนมื้อค่ำ Salvation (2013)
What the hell? Cestování bezpec. Hello...อะไรวะนั่น หวัดดี For Whom the Bell Tolls (2013)
Siad O'Connor, 1990. Sorry."ไม่มีอะไรเทียบเธอได้" เพลงฮิตชีเน็ด โอคอนเนอร์ 1990 โทษที Deadpool (2016)
Unfortunately as has happened on two previous occasions, la Cimathèque de Normandie has sent us the wrong film.แต่น่าเสียดายที่ได้เกิดขึ้น สองครั้งก่อนหน้าน la Cin? คณิตศาสตร์ Que de Normandie เราได้ส่งภาพยนตร์เรื่องที่ไม่ถูกต้อง. The Family (2013)
What do you think of Re?พี่คิดว่าเรเน่เป็นยังไง From the Land of the Moon (2016)
Zip it, Siad!เงียบซะโล้นซ่า Deadpool (2016)
I'm going to blow up the Ark, Re.ฉันจะระเบิดหีบศักดิ์สิทธิ์ นี่, เรน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Re?ReThe Color of Lies (1999)
Re.ReWo wir sind, ist vorne (2010)
What is this stuff, Re?นี่มันเป็นอะไร, เรน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Well, I have to be going now, Re.ดี, ฉันต้องไปแล้ว ตอนี้, เรน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I like you, Re, very much.ฉันชอบคุณ, เรน, มากๆ. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Re!RePardon Mon Affaire (1976)
It's a class for the "public géral." A two-week course.มันเป็นตำรับสำหรับคนทั่วไป หลักสูตร 2 สัปดาห์ Woman on Top (2000)
Oh, Re. Mr Blair likes to have a bottle of Scotch in his room.Ren The Russia House (1990)
The séchaux and the Grand Master himself.เซเนโชซ์ทั้งสาม และ ประมุข The Da Vinci Code (2006)
The Grand Master and the three séchaux..หนึ่งประมุข กับอีก 3 เซเนโช The Da Vinci Code (2006)
That is Penelope.- Das ist Pélope. Ja? The Party (1980)
What if the Priory was compromised, the other séchaux dead?หากไพเออรี่ ตกอยู่ในอันตราย โซเนโชตายหมด The Da Vinci Code (2006)
A séchal. A guardian of the Grail right here in my own home.เซโนโช อัศวินผู้ำพิทักษ์เกรลอยู่ในบ้านผม The Da Vinci Code (2006)
Re Bernardini.- Re Bernardini. The Last Metro (1980)
Club Med?Club Méditerrae? Private Benjamin (1980)
And Penelope's mother is really coming?- Und Pélopes Mutter kommt bestimmt? The Party (1980)
The morning promised to be memorable.Die Matie klang vielversprechend. Le guignolo (1980)
Your grandfather and the other séchaux..คุณ ตาคุณและเชเนโช คนอื่นๆ The Da Vinci Code (2006)
Hello, this is plumber Lai.Hallo, hier ist die Klempnerei LaiThe Umbrella Coup (1980)
Penelope.lope. The Party (1980)
/T'as jamais sig /un cpntrat.คุณไม่เคยไปเซ็นต์ สัญญาเช่าเลย. The Visitor (2007)
A disaster? Here too.Ah, Pélope. 'Ne Katastrophe? The Party (1980)
Penelope, move!lope, beweg dich! The Party (1980)
Penelope neither.lope auch nicht. The Party (1980)
She is out with Penelope.- Sie ist mit Pélope aus. The Party (1980)
If mom asks, Penelope was at your place!Aber Vorsicht, wenn Mami fragt, war Pélope bei Ihnen! The Party (1980)
Penelope saw them together yesterday.lope hat sie zusammen gesehen. The Party (1980)
Hey, Vic, Penelope!- Hey, Vic, Pélope! The Party (1980)
I'm Penelope.- Ich heiße Pélope. The Party (1980)
That is Penelope's friend dad.Das ist der Vater von Pélopes Freundin. The Party (1980)
I'm Penelope's sister.Ich bin die Schwester von Pélope. The Party (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matinee {f}matinee; matie [Add to Longdo]
Tamariskengrasmücke {f} [ornith.]tries' Warbler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top