Search result for

mutterings

(180 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mutterings-, *mutterings*, muttering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mutterings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mutterings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mutter[VI] บ่น, See also: บ่นอุบอิบ, พร่ำบ่น, พูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complain
mutter[N] การบ่น, See also: การบ่นอุบอิบ, การพร่ำบ่น, การพูดจู้จี้, Syn. murmur, grumble, complaint
mutterer[N] ผู้บ่น, See also: ผู้พึมพำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your mother?An Ihre MutterNow, Voyager (1942)
Ma, come on.Mutter, komm. The Talk of the Town (1942)
- Mother.- MutterLissy (1957)
Mother.MutterPeyton Place (1957)
Mother.MutterBen-Hur (1959)
Ma?MutterLong Distance Call (1961)
Grandma!GroßmutterValerie and Her Week of Wonders (1970)
Mama?MutterCarrie (1976)
Mother.MutterLa Cage aux Folles II (1980)
Mom!MutterFamily Relations (1982)
Mom?MutterTootsie (1982)
[ Chuckles ]MutterHigh Flying Steele (1984)
Mother!MutterThe Times They Are a Changin' (1984)
Mother...MutterA Private Function (1984)
- Mother.-MutterHairspray (1988)
- Mother.-MutterHairspray (1988)
-Mom!-MutterPretty Village, Pretty Flame (1996)
Mother!MutterThe Town (1997)
Mother.MutterBarge of the Dead (1999)
Mother!MutterSia, the Dream of the Python (2001)
Grandma!GroßmutterTorrente 3: El protector (2005)
Mom!MutterShrek the Third (2007)
Good mom.Gute MutterKids Ain't Like Everybody Else (2008)
Hello, Mum...Hallo MutterAlone (2008)
Granny!GroßmutterThe Good the Bad the Weird (2008)
Thanks, Mom.Danke, MutterThe Men Who Stare at Goats (2009)
Mother?MutterPlanet Hulk (2010)
And mother?Und MutterThe Butcher of Prague (2011)
Mother...Mutter... A Message Back (2011)
Mother!MutterThe Pointy End (2011)
Mother!MutterEpisode #1.24 (2011)
No.Nein. Ihre MutterBackflash (2012)
Mother! Mother?MutterA Promise (2013)
Mother!MutterHelp Me Make It Through the Night (2013)
Mother.MutterThe Warrior Class (2014)
How?Das hat Ihre Mutter verneint. Episode #1.4 (2014)
Mum!MutterDémons (2015)
Your mother?Die MutterTough Love (2015)
Mother?MutterA Danger to Himself and Others (2016)
Mother?MutterHell Is Other People (2016)
A mother.Eine MutterSeven Minutes in Heaven (2016)
- Your ma!- Deine MutterMea culpa (2016)
Mother?Mutter... A Brady-American Christmas (2017)
Go back to your muttering and see if I care.เชิญนั่งบ่นไปคนเดียวเหอะ จะไม่สนเลยสักนิด Inkheart (2008)
(CARL MUTTERING)(CARL MUTTERING) Up (2009)
(MUTTERING)(MUTTERING) Up (2009)
(muttering)(MUTTERING) The Fourth Kind (2009)
I doubt it, since he walks around muttering to her ghost.ฉันไม่แน่ใจนัก ตั้งแต่เขาเดินไปมาและพร่ำบ่นกับวิญญาณเธอ Connect! Connect! (2009)
[muttering] [chuckles] You, uh...คุณ เออ... Darkness (2009)
[muttering][เสียงบ่น] Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mutterHe muttered a curse.
mutterHe muttered complaints against the school.
mutterShe is muttering to herself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดงึมงำ[V] murmur, See also: grumble, mutter, Syn. พูดพึมพำ, Example: พ่อเลี้ยงพูดงึมงำคล้ายปลอบเจ้าพลายอยู่ในเพิงข้างบ้าน, Thai definition: พูดเสียงเบาหรืออยู่ไกลทำให้ได้ยินไม่ถนัด
ร่ายมนต์[V] enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
งึมงำ[V] mutter, See also: murmur, grumble, Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ, Example: ชายแก่บ่นงึมงำแล้วก็ชะงักเมื่อมีเสียงหงุดหงิดไม่แพ้กันแทรกขึ้นมา, Thai definition: เสียงพูดหรือบ่นพึมพำ
พำพึม[V] murmur, See also: mutter, Syn. พึมพำ, พำๆ พึมๆ, Example: เขาพำพึมอะไรอยู่ในคอฟังไม่รู้เรื่องเลย, Thai definition: ทำเสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึม[ADV] mutteringly, See also: mumblingly, Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ, Example: เขาบ่นพึมว่า โชคไม่เข้าข้างเขา, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
พึมพำ[V] mumble, See also: mutter, murmur, Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ, Example: หล่อนได้ยินเขาพึมพำอยู่คนเดียว, Thai definition: เสียงอย่างเสียงคนพูดหรือบ่นค่อยๆ
บ่น[V] mutter, See also: grumble, murmur, complain, Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้, Example: เดี๋ยวนี้ทำไมเจ้านายบ่นลูกน้องทุกวัน วันละเรื่องสองเรื่อง, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
กระซิบ[V] whisper, See also: murmur, mutter, Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก, Example: เขากระซิบบอกผมเบาๆ ตามที่เขาได้รับคำสั่งมา, Thai definition: พูดเสียงเบาๆ
กระหมุบกระหมิบ[V] mutter, See also: mumble, Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ, Example: ผู้เฒ่ากระหมุบกระหมิบริมฝีปากเหมือนกำลังท่องคาถา, Thai definition: ทำปากเม้มเข้าเม้มออก
กะหลีกะหลอ[ADV] mutter, See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นกะหลีกะหลอกันใต้ต้นไม้, Thai definition: แสดงกิริยาท่าทางหรือพูดจาประจบประแจงอย่างไม่น่าดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter   FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งึมงำ[v.] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
อ้อมแอ้ม[v.] (øm-aēm) EN: mutter ; mumble   FR: marmonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain   FR: marmonner ; ronchonner
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble   FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MUTTER    M AH1 T ER0
MUTTERS    M AH1 T ER0 Z
MUTTERED    M AH1 T ER0 D
MUTTERING    M AH1 T ER0 IH0 NG
MUTTERINGS    M AH1 T ER0 IH0 NG Z
PERLMUTTER    P ER1 L M AH2 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mutter    (v) (m uh1 t @ r)
mutters    (v) (m uh1 t @ z)
muttered    (v) (m uh1 t @ d)
mutterer    (n) (m uh1 t @ r @ r)
mutterers    (n) (m uh1 t @ r @ z)
muttering    (v) (m uh1 t @ r i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
呟く[つぶやく, tsubuyaku] Thai: บ่นพึมพำ English: to mutter

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
Muttersprache(n) |die, pl. Muttersprachen| ภาษาแม่, See also: A. die Fremdsprache

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bart {m} | Bärte {pl} | etw. in den Bart nuscheln | in den Bart brummen; vor sich hin murmelmbeard | beards | to mumble (mutter) sth. into one's beard | to mumble (away) to oneself [Add to Longdo]
Befestigungsmutter {f}clamp nut; securing nut [Add to Longdo]
Blechmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Blindmutter {f} [techn.]cap nut; box nut [Add to Longdo]
Bügelmutter {f}lifting nut [Add to Longdo]
Dichtungsmutter {f}grommet nut [Add to Longdo]
Distanzmutter {f} [techn.]spacer nut [Add to Longdo]
Einsteckmutter {f}speed nut [Add to Longdo]
Feststellmutter {f} [techn.]locknut [Add to Longdo]
Flügelmutter {f} [techn.]wing nut [Add to Longdo]
Gebärmutter {f}; Uterus {m} [anat.]womb; uterus [Add to Longdo]
Gebärmutterhals {m}; Cervix uteri [anat.]cervix; uterine cervix [Add to Longdo]
Gebärmutterhals {m} [anat.]womb neck [Add to Longdo]
Gegenmutter {f}; Kontermutter {f}; Klemmmutter {f} [techn.]locknut; locking nut [Add to Longdo]
Gegenmutter {f}; Sechskantmutter {f} [techn.]jam nut [Add to Longdo]
Gemurmel {n}mutterings; mumble [Add to Longdo]
Gleitmutter {f} [techn.]slide nut [Add to Longdo]
Griffmutter {f}knurled nut [Add to Longdo]
Großmutter {f}grandma [Add to Longdo]
Großmutter {f}grandmother [Add to Longdo]
Halsmutter {f}round-neck nut [Add to Longdo]
Haltemutter {f}retaining nut [Add to Longdo]
Hausmutter {f}matron [Add to Longdo]
Hutmutter {f} [techn.]cap nut; domed nut; box nut [Add to Longdo]
die Mutter Maria [relig.]the Virgin Mary; Our Blessed Lady [Add to Longdo]
Kabelausgangsüberwurfmutter {f} [techn.]cable outlet nut [Add to Longdo]
Käfigmutter {f}cage nut [Add to Longdo]
Katzenmutter {f}mother cat [Add to Longdo]
Klemmmutter {f} (an Anschlussklemme)clamping nut [Add to Longdo]
Klippmutter {f}clip nut [Add to Longdo]
Knebelmutter {f}tommy nut [Add to Longdo]
Königinmutter {f}queen mother [Add to Longdo]
Kombimutter {f}nut-and-washer assembly [Add to Longdo]
Kontermutter {f} [techn.]counter nut [Add to Longdo]
Kontermutter {f}; Klemmmutter {f} [techn.]check nut; lock nut [Add to Longdo]
Konusmutter {f} [techn.]conical nut [Add to Longdo]
Kopfschraube {f} (Maschinenkopfschraube mit/ohne Mutter) [techn.]machine screw [Add to Longdo]
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw [Add to Longdo]
Kordelmutter {f} [techn.]knurled nut [Add to Longdo]
Kreuzlochmutter {f}capstan nut [Add to Longdo]
Kronenmutter {f} [techn.]castle nut; castellated nut [Add to Longdo]
Lasthakenmutter {f}load hook nut [Add to Longdo]
Lehrmutter {f}gage nut [Add to Longdo]
Leihmutter {f}surrogate mother [Add to Longdo]
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood [Add to Longdo]
Magnetmutter {f}magnetic nut [Add to Longdo]
Mutter {f} | Mütter {pl} | werdende Mutter {f} | Mutter von drei Kindernmother | mothers | mother-to-be; expectant mother | mother of three [Add to Longdo]
Mutter {f}; Schraubenmutter {f} (zur Schraube) [techn.] | lockere Mutter | selbstsichernde Mutter | unverlierbare Mutter {f}nut; screw-nut | loose nut | self-locking nut; clinch nut | captive nut [Add to Longdo]
Mutterband {n}; Systemband {n}master tape [Add to Longdo]
Mutterboden {m}; Muttererde {f} | Abtragen von Mutterbodentopsoil | topsoil stripping [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep [Add to Longdo]
世迷言[よまいごと, yomaigoto] (n) grumbling; muttering; nonsense [Add to Longdo]
独りごちる;独り言ちる(iK);一人ごちる(iK)[ひとりごちる, hitorigochiru] (v1) (See 独り言つ) to talk to oneself; to mutter [Add to Longdo]
独り言つ[ひとりごつ, hitorigotsu] (v5t,vi) to talk to oneself; to mutter [Add to Longdo]
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (uk) to mumble; to mutter [Add to Longdo]
呟き[つぶやき, tsubuyaki] (n) murmur; mutter; murmuring [Add to Longdo]
呟く[つぶやく, tsubuyaku] (v5k) to mutter; to murmur; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低语[dī yǔ, ㄉㄧ ㄩˇ, / ] mutter [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] to mutter; to talk indistinctly [Add to Longdo]
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, / ] onomat. muttering; to whisper; mouthing words [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] mutter [Add to Longdo]
唸唸有词[niàn niàn yǒu cí, ㄋㄧㄢˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧㄡˇ ㄘˊ, / ] to mumble; to mutter to oneself [Add to Longdo]
喃喃[nán nán, ㄋㄢˊ ㄋㄢˊ, ] onomat. to mutter; to mumble; to murmur [Add to Longdo]
嘟哝[dū nong, ㄉㄨ ㄋㄨㄥ˙, / ] to mutter; to mumble complaints; to grumble [Add to Longdo]
[nāng, ㄋㄤ, ] muttering, indistinct speech [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
[ちち, chichi] Muttermilch, Brust [Add to Longdo]
子宮[しきゅう, shikyuu] Gebaermutter, Uterus [Add to Longdo]
[はは, haha] Mutter [Add to Longdo]
母乳[ぼにゅう, bonyuu] Muttermilch [Add to Longdo]
母国語[ぼこくご, bokokugo] Muttersprache [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
母胎[ぼたい, botai] Mutterleib [Add to Longdo]
母親[ははおや, hahaoya] Mutter [Add to Longdo]
父母[ふぼ, fubo] Vater_und_Mutter [Add to Longdo]
生母[せいぼ, seibo] die_leibliche_Mutter [Add to Longdo]
祖母[そぼ, sobo] Grossmutter, -Oma [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
[ろう, rou] MUTTERLEIB, GEBAERMUTTER, UTERUS [Add to Longdo]
胎動[たいどう, taidou] Kindesbewegung (im Mutterleib) [Add to Longdo]
胎盤[たいばん, taiban] Mutterkuchen, Plazenta [Add to Longdo]
[ほう, hou] SCHUTZHUELLE, SCHEIDE, BEUTEL, MUTTERKUCHEN [Add to Longdo]
貝ボタン[かいぼたん, kaibotan] Perlmutterknopf [Add to Longdo]
賢母[けんぼ, kenbo] weise_Mutter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top