Search result for

mush

(123 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mush-, *mush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mush[VT] บด, See also: คั้น, บีบ, Syn. squeeze, crush, crunch
mush[N] อาหารเปียกหรือบดละเอียด, See also: อาหารบด, ข้าวบด
mush[SL] หน้า
mush[SL] คำเรียกชายแปลกหน้า, See also: คำเรียกผู้ชายที่ไม่รู้จักชื่อ, Syn. John, mate
mushy[ADJ] ซึ่งเหลวเละๆ, Syn. pulpy, muddy
musher[N] ผู้แข่งขันในกีฬาสุนัขลากเลื่อนผ่านน้ำแข็ง
mushily[ADV] อย่างแสดงความรู้สึกมากไป, Syn. sentimentally
mushroom[N] เห็ด, See also: ดอกเห็ด, สิ่งที่คล้ายเห็ด, Syn. fungus, toadstool
mushroom[ADJ] คล้ายเห็ด, See also: เหมือนเห็ด
mushroom[ADJ] ซึ่งเจริญเติบโตรวดเร็วและอยู่ได้ไม่นาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mushroom(มัช'รูม) n. เห็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
mushroom(n) เห็ด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mushroomed valve stemก้านลิ้นเยิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mushroomเห็ด [การแพทย์]
Mushroom Atropineมัชรูมอะโทรปีน [การแพทย์]
Mushroom cloudมัชรูมคลาวด์, กลุ่มแก๊สร้อน ควัน ฝุ่น และสสารอื่นๆ ที่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ในอากาศหรือใกล้ผิวโลก มักมีรูปร่างเหมือนดอกเห็ด เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า mushroom cloud (ดู Fireball และ Radioactive cloud ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Mushroom cultureการเพาะเลี้ยงเห็ด [TU Subject Heading]
Mushroom poisoningเห็ดเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Mushroom Poisoningเห็ดพิษ, เห็ดเป็นพิษ [การแพทย์]
Mushroomsเห็ด [TU Subject Heading]
Mushrooms, Poisonousเห็ดมีพิษ [TU Subject Heading]
Mushrooms, Poisonousเห็ดเมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mushroom (slang ) ยาเสพย์ติด
See also: S. crack,drug,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think I can handle a couple mushrooms.ฉันคิดว่าฉันจัดการเห็ดสองอันนี้ได้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Well, at this point... a mushy guy would tell you he's proud of you, give you a hug and send you on your way.-งั้น.. ณ จุดนี้ ไอ้แก่เหี่ยวๆคนนึงคงจะบอกว่าเค้าภูมิใจในตัวนาย กอดนาย แล้วพานายไปส่งให้ถึงที่ล่ะนะ Marley & Me (2008)
- They have mushy peas and chips.- พวกเขากินถั่วกับมันฝรั่ง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Mushroom.เห็ด Duplicity (2009)
Mushroom and onion.เห็ดกับหัวหอม Duplicity (2009)
Is this what you mean when you say, "Don't crowd the mushrooms"? Is this a crowd?อย่างนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่า "อย่าใส่เห็ดทีละเยอะๆ" แบบนี้เรียกว่าเยอะมั้ย Julie & Julia (2009)
But then I came home and cooked chicken with cream, mushrooms and port, and it was total bliss.แต่หลังจากนั้นฉันกลับบ้านมาปรุงไก่ กับครีม เห็ดและไวน์แดง และมันก็สุขสุดยอด Julie & Julia (2009)
I had been cooking mushrooms the wrong way my entire life.ฉันปรุงเห็ดแบบผิดๆมาตลอดทั้งชีวิต Julie & Julia (2009)
Don't crowd the mushrooms, otherwise they won't brown.อย่าใส่เห็ดเยอะเกินไป ไม่งั้นมันจะไม่เป็นสีน้ำตาล Julie & Julia (2009)
Cooked it in class. It's a veal chop with mushrooms in a bag.เคยทำในคลาสมันคือเนื้อลูกวัวสับ กับเห็ดอยู่ในถุง Julie & Julia (2009)
Veal and mushrooms, it's just I've never flunked a test in my entire life.เนื้อลูกวัวใส่เห็ด ก็นะ... ฉันไม่เคยสอบตกเลยสักหนเดียว Julie & Julia (2009)
The economic forum. Musharraf wouldn't shut up, remember that?ประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ มูชาราฟไม่ยอมหุบปาก จำได้ไหม A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mushI don't think that they are valuable just because they have a large crop, but I'm glad when they sprout in great numbers - even when they are poison mushrooms.
mushWe keep shiitake mushrooms dry.
mushThe art of recognizing matsutake mushrooms became my passion, culminating in my writing a book on it.
mushCan you tell me the art of recognizing matsutake mushrooms?
mushThey will go to the woods to pick mushrooms, weather permitting.
mush"Shiitake" is a sort of mushroom.
mushThis mushroom is not good to eat.
mushMushrooms are in season now, so they are cheap.
mushShiroonitake is a poisonous mushroom but it has real presence, and I like it.
mushI found some wild mushrooms under the log.
mushThe candy I had in my bag went mushy in the heat.
mushHigh rises are mushrooming in the heart of the city.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็ด[N] mushroom, See also: toad-stool, fungus, fungi, Example: เธอลงมือนั่งยองๆ ช่วยกันกับลูกสาวมองหาเห็ดรอบๆ บริเวณนั้น, Count unit: ดอก, Thai definition: ส่วนของราที่ออกเป็นดอก แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งไม่มีพิษ กินได้ อีกชนิดหนึ่งมีพิษ บางชนิดกินแล้วถึงตาย
ดอกเห็ด[N] mushroom, Example: เห็ดบางประเภทรับประทานได้ทั้งโคนและดอกเห็ด
หัวเห็ด[N] large-headed nail, See also: mushroom-headed nail, Syn. ตะปูหัวเห็ด, Example: คุณเคยใช้ตะปูหัวเห็ดไหม, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ด[n.] (het) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)   FR: champignon [m]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
เห็ดฟาง[n. exp.] (het fāng) EN: rice straw mushroom ; straw mushroom   
เห็ดแห้ง[n. exp.] (het haēng) EN: dried mushrooms   
เห็ดหอม[n. exp.] (het høm) EN: Chinese mushroom ; Shiitake Mushroom ; shiitake   FR: champignon noir [m]
เห็ดหูหนูสีน้ำตาล [n. exp.] (het hūnū sī nāmtān) EN: Jew's Ear Mushroom   
เห็ดเข็มทอง [n. exp.] (het khem thøng) EN: Golden Needle Mushroom   
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดโคน[n.] (het khōn) EN: Termite Mushroom   
เห็ดหลินจือ[n. exp.] (het lin jeū) EN: Shiitake Mushroom   

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSH    M AH1 SH
MUSHA    M Y UW1 SH AH0
MUSHA    M UW1 SH AH0
MUSHY    M AH1 SH IY0
MUSHER    M AH1 SH ER0
MUSHTAQ    M AH1 SH T AE0 K
MUSHERS    M AH1 SH ER0 Z
MUSHRUSH    M AH1 SH R AH2 SH
MUSHROOM    M AH1 SH R UW0 M
MUSHROOMS    M AH1 SH R UW0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mush    (n) (m uh1 sh)
mushy    (j) (m uh1 sh ii)
mushier    (j) (m uh1 sh i@ r)
mushiest    (j) (m uh1 sh i i s t)
mushroom    (v) (m uh1 sh r u m)
mushrooms    (v) (m uh1 sh r u m z)
mushroomed    (v) (m uh1 sh r u m d)
mushrooming    (v) (m uh1 sh r u m i ng)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[むし, mushi] (n) แมลง
虫歯[むしば, mushiba] (n) ฟันผุ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matsch {m}; Schneematsch {m}mush of snow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled [Add to Longdo]
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
ででむし[, dedemushi] (n) (arch) (See でんでんむし・1) snail [Add to Longdo]
なおこ[, naoko] (n) long thin brown "naoko" mushroom [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伞菌[sǎn jūn, ㄙㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] mushroom [Add to Longdo]
穆沙拉夫[Mù shā lā fū, ㄇㄨˋ ㄕㄚ ㄌㄚ ㄈㄨ, ] Musharraf (Pakistan leader) [Add to Longdo]
[gū, ㄍㄨ, ] mushroom [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] mushroom [Add to Longdo]
蘑菇[mó gu, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙, ] mushroom [Add to Longdo]
蘑菇汤[mó gu tāng, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙ ㄊㄤ, / ] mushroom soup [Add to Longdo]
蘑菇云[mó gū yún, ㄇㄛˊ ㄍㄨ ㄩㄣˊ, / ] mushroom cloud [Add to Longdo]
蘑菰[mó gū, ㄇㄛˊ ㄍㄨ, ] mushroom [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャム信号[じゃむしんごう, jamushingou] jam signal [Add to Longdo]
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing [Add to Longdo]
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS) [Add to Longdo]
フレームシーケンス[ふれーむしーけんす, fure-mushi-kensu] frame sequence [Add to Longdo]
無指定ビットレート[むしていビットレート, mushitei bittore-to] unspecified bit rate (UBR) [Add to Longdo]
無償収集[むしょうしゅうしゅう, mushoushuushuu] free acquisition [Add to Longdo]
イーエムシー[いーえむしー, i-emushi-] EMC [Add to Longdo]
エムシーアイ[えむしーあい, emushi-ai] MCI [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]
シムシティー[しむしていー, shimushitei-] SIMCITY [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
武者[むしゃ, musha] Krieger [Add to Longdo]
無償[むしょう, mushou] unentgeltlich, umsonst, gratis [Add to Longdo]
無職[むしょく, mushoku] stellungslos, arbeitslos [Add to Longdo]
無視[むし, mushi] unbeachtet_lassen, ignorieren [Add to Longdo]
蒸し暑い[むしあつい, mushiatsui] schwuel [Add to Longdo]
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (wieder) aufwaermen, wiederholen [Add to Longdo]
[むし, mushi] Insekt [Add to Longdo]
虫歯[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mush \Mush\, n. [Cf. Gael. mus, muss, pap, porridge, any thick
   preparation of fruit, OHG. muos; akin to AS. & OS. m[=o]s
   food, and prob, to E. meat. See {Meat}.]
   Meal (esp. Indian meal) boiled in water; hasty pudding;
   supawn. [U.S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mush \Mush\, v. t. [Cf. F. moucheter to cut with small cuts.]
   To notch, cut, or indent, as cloth, with a stamp.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mush \Mush\, n. [Perh. short for mush on, a corrupt of E.
   marchons, the cry of the voyageurs and coureurs de bois to
   their dogs.]
   A march on foot, esp. across the snow with dogs; as, he had a
   long mush before him; -- also used attributively. [Colloq.,
   Alaska & Northwestern U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mush \Mush\, v. i. [imp. & p. p. {Mushed}; p. pr. & vb. n.
   {Mushing}.]
   To travel on foot, esp. across the snow with dogs. -- v. t.
   To cause to travel or journey. [Rare] [Colloq., Alaska &
   Northwestern U. S.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mush
   n 1: any soft or soggy mass; "he pounded it to a pulp" [syn:
      {pulp}, {mush}]
   2: cornmeal boiled in water [syn: {mush}, {cornmeal mush}]
   3: writing or music that is excessively sweet and sentimental
     [syn: {treacle}, {mush}, {slop}, {glop}]
   4: a journey by dogsled
   v 1: drive (a team of dogs or a dogsled)
   2: travel with a dogsled [syn: {dogsled}, {mush}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MUSH
     Multi-User Shared Hallucination (MUD)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top