Search result for

menons

(165 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menons-, *menons*, menon
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา menons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *menons*)
English-Thai: Longdo Dictionary
phenomenon(n) |pl. phenomena| ปรากฏการณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phenomenon[N] ปรากฏการณ์, Syn. event, incident
phenomenon[N] สิ่งหรือคนพิสดาร, See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์, Syn. marvel, miracle, prodigy
phenomenon[N] สิ่งประทับใจ, Syn. marvel, miracle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phenomenon(ฟินอม'มะนอน) n. ปรากฎการณ์,ข้อเท็จจริง,สิ่งที่ประทับใจ,บุคคลที่ประทับใจ,คนที่ยอดเยี่ยม pl. phenomena, Syn. fact

English-Thai: Nontri Dictionary
phenomenon(n) ปรากฏการณ์,สิ่งที่ประทับใจ,ข้อเท็จจริง,ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenomenon (เอก.); phenomena (พหู.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomenon; phenomena (pl.)ปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
phenomena (พหู.); phenomenon (เอก.)ปรากฏการณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phenomena (pl.); phenomenonปรากฏการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trimester; trimenonช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimenon; trimesterช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
noumena (pl.); noumenonนูเมนอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
noumenon; noumena (pl.)นูเมนอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arias-Stella Phenomenonไอริแอส-สเตลล่าฟีโนมีนอน [การแพทย์]
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]
Bell's Phenomenonเมื่อหลับตาลูกตาข้างนั้นจะเคลื่อนขึ้นข้างบน [การแพทย์]
Doll-Eye Phenomenonลูกตากลอกไปตรงข้ามกับการหมุนของศีรษะ [การแพทย์]
phenomenon, phenomena (พหูพจน์),ปรากฏการณ์, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Iceberg Phenomenonปรากฏการณ์ไอซะเบริก [การแพทย์]
Interference Phenomenonปราฏการณ์อินเตอร์เฟอเรนซ์, สภาวะขัดขวาง [การแพทย์]
Jod-Basedow Phenomenonคอพอกเป็นพิษที่เกิดจากไอโอดีน [การแพทย์]
Koch's Phenomenonการไม่พบการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคจากตำแหน่งที่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I have studied the phenomenon for a long time.-ผมศึกษาปรากฎการณ์ประหลาดมานาน. Suspiria (1977)
This is a very unusual phenomenon.นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติ อย่างมาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
This phenomenon is too important to leave, unless it represented danger.ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งสำคัญ มากเกินไปที่จะออก เว้นแต่จะเป็นตัวแทนของ อันตราย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
It's like, um, it's a pop phenomenon.หรือไม่ก็ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ In the Mouth of Madness (1994)
No way that's a natural phenomenon!ทางที่เป็นปรากฏ การณ์ธรรมชาติไม่มี! Contact (1997)
A phenomenon known in psychiatric circles as a self-reinforcing delusion.ปรากฏการณ์ที่รู้จักกันดีในจิตเวช วงการเป็นความเข้าใจ ผิดในตัวเองเสริม Contact (1997)
But I've seen photographs of such phenomenon.But I've seen photographs of such phenomenonAnna and the King (1999)
Can this phenomenon really go on forever?ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆมั้ย? Yomigaeri (2002)
The data show the strange phenomenon started in the forest.ข้อมูลบอกว่าเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นเริ่มมาจากในป่า Yomigaeri (2002)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
# Something of a phenomenon telling my body to come along#มีอะไรซักอย่างที่บอกฉัน Shaun of the Dead (2004)
'Scientists are still trying to establish the nature of the phenomenon 'and are unsure as to the... ''นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะ อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น' 'และไม่แน่ใจเกี่ยวกับ... ' Shaun of the Dead (2004)
'As we now know, the phenomenon resulted from the use of... ' '... not something I ever expected as a newscaster to have to say on air.มองไม่เห็นอะไรเลย แล้วทันใดก็มีเสียงห้าวๆ ดังขึ้น Shaun of the Dead (2004)
E.V.P. stands for electronic voice phenomenon.E.V.P. หมายถึงปรากฏการณ์เสียงทางไฟฟ้า White Noise (2005)
You know there's EVP* on that ? *EVP = Electronic Voice Phenomenonนายรู้ใช่ไหม ว่า มีเสียงแทรกอยู่ในนั้น Pilot (2005)
Well, it's more of a phenomenon, really.อืม มันมีปรากฏการณ์มากมาย จริงๆ Pilot (2005)
Life, Iike time and space, is not merely a local phenomenon.-Because you can't beat the physics. Deja Vu (2006)
The first is a clipping from some astrology magazine, a report of an unusual phenomenon.สิ่งแรกที่ผมได้มาจากหนังสือโหราศาสตร์ รายงานว่าเป็นปรากฎการณ์ที่ผิดปรกติ The Omen (2006)
"Oh, this whole thing, this is a cyclical phenomenon."อ๋อ... ทั้งหมดนี้มันก็คือปรากฏการณ์ที่เป็นวัฏจักร" An Inconvenient Truth (2006)
Not in a weather phenomenon.อย่าไปเชื่อปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศ Faith Like Potatoes (2006)
"Don't look at the weather phenomenons and the weather conditions."เวลาผมสวดมนต์ ผมรู้สึกว่าพระเจ้าพูดกับผม "อย่ามองที่ปรากฏการณ์ด้านอากาศ Faith Like Potatoes (2006)
- I think it is interesting - save something supernatural phenomenon, occurs on or not.-เราว่ามันน่าจะน่าสนใจดี ไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ Paranormal Activity (2007)
So we were able to save extremely rare phenomenon.เราจึงบันทึกเหตุการณ์เหล่านั้น ได้ยากมาก Paranormal Activity (2007)
He'll get caught 100%, unless there's a phenomenon.เขาต้องถูกจับได้ 100% นอกจากจะมีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้น 9 Ends 2 Out (2007)
I said as long as there's not a phenomenon.ฉันเคยพูดไว้ตั้งนานแล้ว ว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องประหลาด 9 Ends 2 Out (2007)
No, not really. This is a phenomenon that happens quite often.ไม่ นี่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ The Brave One (2007)
While doing field work, anthropologists have been known to lose themselves in the very society that they're studying, a phenomenon known as "going native."ขณะที่กำลังทำงานนี้ นักมานุษยาวิทยา ก็ได้สูญเสียความเป็นตัวตนเขาไป ในสังคมคนหมู่มากที่พวกเขากำลังเรียนรู้ The Nanny Diaries (2007)
I'm aware of the phenomenon.ผมรู้ว่ามีเรื่องแบบนั้น I Had a Dream (2008)
The making of a phenomenon.สิ่งที่เป็นปรากฎการณ์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
The "heroes" phenomenon captivated the u.s.ปรากฎการณ์ "heroes" ได้เข้าครอบครองใจของคนอเมริกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That "heroes" is a global phenomenon."Heroes" มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกจริงๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Initial reports are that Kable, the most recognizable face of the Slayers phenomenon... next to Ken Castle himself, is officially listed as fragged.รายงานเบื้องต้น กล่าวว่า เกเบิ้ล.. สเลยอร์ที่มีใบหน้าเป็นที่จดจำมากที่สุด.. รองจากผู้พัฒนาเกม อย่าง เคน คาสเซิล นั้น.. Gamer (2009)
This phenomenon is called the astrology a total solar eclipse.นี่คือปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ ซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นสุริยคราสเต็มดวง Dragonball: Evolution (2009)
In two weeks we have witnessed of this rare phenomenon.อีกสองสัปดาห์ เราทุกคนจะได้เห็น ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่นานๆ จะมีสักครั้งหนึ่ง Dragonball: Evolution (2009)
Conversion disorder is not a phenomenon that a lot of people understand, and we've had to make quite an adjustmentภาวะสับสนทางประสาท ไม่ใช่ปรากฎการณ์ มีผู้คนมากมายเข้าใจ เราต้องปรับตัวไม่ใช่น้อยทีเดียว The Fourth Kind (2009)
MAN 7 We observed an unknown phenomenon this morning, about 1600 Zulu, and we observed it for about 10 to 15 minutesพวกเราสังเกตเห็นเหตุการณ์แปลกๆตอนเช้าวันนี้ ประมาณ 1600 ซูลู และพวกเราก็สังเกตเห็นมันประมาณ 10ถึง15 นาที The Fourth Kind (2009)
In a phenomenon recalling Marilyn Monroe's sensational debut in show business,ปรากฏการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงการก้าวสู่วงการ อย่างครึกโครมของมาริลีน มอนโร Nowhere Boy (2009)
Foreman, kid's got Uhthoff phenomenon.โฟร์แมน.เด็ก ไม่ได้มีปาฏิหารย์ House Divided (2009)
I think your lyric bread just might be a phenomenon--ผมคิดว่าบทกวีขนมปังของคุณอาจเป็นปรากฏการณ์ Strange Friends or the Truth Is, You're Sexy (2009)
...Confirming that the blackout was a worldwide phenomenon....ได้รับการยืนยัน No More Good Days (2009)
- What the hell is this? - Worldwide phenomenon.เกิดอะไรขึ้น No More Good Days (2009)
It's not the first time I've seen this phenomenon.ไม่เป็นครั้งแรกที่ผม เคยเห็นปรากฎการณ์แบบนี้ Earthling (2009)
"Discovered Raynaud's phenomenon,"ผู้ค้นพบปรากฎการณ์เรโนลด์ The Gift (2009)
Idiot. We talked about having suspicions, about our work contributing to a phenomenon.บ้าเสียจริง เราคุยกันแล้ว ว่าจะตั้งข้อสังเกตจากการ ทดลองของเราว่ามีส่วน ทำให้เกิดปรากฎการณ์นั่น A561984 (2009)
In my opinion, the existence of life is a highly overrated phenomenon.ในความเห็นของผม การมีอยู่ของชีวิต... ...เป็นเงื่อนไข ที่ถูกให้ค่ามากเกินไป Watchmen (2009)
This is the greatest weather phenomenon in history.เป็นปรากฏการณ์ทางอากาศ.. ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เลย! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
How can you be sure that it wasn't a transient ego-state phenomenon?คุณจะแน่ใจได้ยังไงว่า มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ทางภาวะแห่งตนชั่วคราว Frankie & Alice (2010)
And coming up after the hour, a costumed vigilante has become the latest Internet phenomenon after a Hamilton Park resident filmed the man's remarkable intervention in a gang-related attack last week.- พวก นายต้องมาดูนี่ - อะไร ...ในข่าวคอรัปชั่นอื้อฉาวล่าสุด และตามด้วยข่าวต่อไป Kick-Ass (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menonAcid rain is not a natural phenomenon.
menonAn analysis of the nature of the heat island phenomenon and countermeasures.
menonAn eclipse of the moon is a rare phenomenon.
menonA rainbow is a natural phenomenon.
menonLightning is an electrical phenomenon.
menonMany of Europe's metropolises are plagued by the doughnut phenomenon.
menonPeople are talking about this "Internet" phenomenon.
menonThe aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
menonThe biologist concentrated on observing the phenomenon.
menonThe current imbalance between supply and demand is considered to reflect structural changes on the demand side, rather than being a cyclical phenomenon.
menonThe midnight sun is a fantastic natural phenomenon.
menonThe phenomenon is typical of our modern era.
menonThe phenomenon of interest is in itself a most interesting subject.
menonThe problem is one of determining the dominant factors in this phenomenon.
menonThere is not a physical explanation for this phenomenon yet.
menonThe same phenomenon has been observed.
menonWe can decide that this phenomenon is not related to either pollutant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรากฏการณ์[N] phenomenon, Syn. การอุบัติ, การปรากฏ, การเกิด, Example: การซื้อเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว, Thai definition: การสำแดงออกมาให้เห็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[N] natural phenomenon, Example: สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก, Thai definition: สิ่งที่เกิดมีขึ้นเองตามธรรมชาติ
ปรากฏการณ์[N] phenomenon, See also: occurrence, Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น, Thai definition: การสำแดงออกมาให้เห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรากฏการณ์[n.] (prākotkān) EN: phenomenon ; occurence ; effect   FR: effet [m] ; phénomène [m]
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān thammachāt) EN: natural phenomenon   FR: phénomène naturel [m]
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān thammachāt) EN: natural phenomenon   FR: phénomène naturel [m]
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ[n. exp.] (prākotkān thāng thammachāt) EN: natural phenomenon   FR: phénomène naturel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENON    M EY0 N AO1 N
PHENOMENON    F AH0 N AA1 M AH0 N AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
phenomenon    (n) (f i1 n o1 m i n @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon [Add to Longdo]
Erscheinung {f}phenomenon [Add to Longdo]
Liberationsphänomen {n}disinhibition phenomenon [Add to Longdo]
Naturereignis {n}; Naturerscheinung {f}natural phenomenon [Add to Longdo]
Phänomen {n}phenomenon [Add to Longdo]
Schwingungserscheinung {f}oscillatory phenomenon [Add to Longdo]
Wetterphänomen {n}weather phenomenon [Add to Longdo]
Wunderkind {n} | Wunderkinder {pl}infant prodigy; infant phenomenon; wunderkind | infant prodigies; child prodigies [Add to Longdo]
Raynaud-Phänomen {n}; funktionelle Gefäßstörungen [med.]Raynaud's phenomenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロッソラリア[, gurossoraria] (n) glossolalia (the phenomenon of speaking in tongues) [Add to Longdo]
デリンジャー現象[デリンジャーげんしょう, derinja-genshou] (n) Dellinger phenomenon [Add to Longdo]
ドーナツ化現象[ドーナツかげんしょう, do-natsu kagenshou] (n) doughnut phenomenon; combination of urban sprawl and inner-city decay [Add to Longdo]
ドーナツ現象[ドーナツげんしょう, do-natsu genshou] (n) doughnut phenomenon [Add to Longdo]
バムバム[, bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P) [Add to Longdo]
フェーン[, fe-n] (n) (abbr) (See フェーン現象) Foehn phenomenon [Add to Longdo]
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon) [Add to Longdo]
フェノメノン[, fenomenon] (n) phenomenon [Add to Longdo]
メノナイト[, menonaito] (n) Mennonite [Add to Longdo]
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa [Add to Longdo]
異象[いしょう, ishou] (n) vision; strange phenomenon [Add to Longdo]
異変[いへん, ihen] (n,adj-no) unusual phenomenon; unusual event; abnormal event; accident; (P) [Add to Longdo]
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China) [Add to Longdo]
仮相[かそう, kasou] (n) appearance; phenomenon [Add to Longdo]
海象[かいしょう, kaishou] (n) marine phenomenon [Add to Longdo]
界面現象[かいめんげんしょう, kaimengenshou] (n) interfacial phenomenon; surface phenomenon [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
空洞化現象[くうどうかげんしょう, kuudoukagenshou] (n) (economic) hollowing-out phenomenon [Add to Longdo]
現象[げんしょう, genshou] (n) phenomenon; (P) [Add to Longdo]
後光;御光[ごこう, gokou] (n) (1) (後光 only) halo; aureole; aureola; nimbus; (2) (esp. 御光) halo (optical phenomenon); glory [Add to Longdo]
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] (n) event; phenomenon; matter; (P) [Add to Longdo]
事相[じそう, jisou] (n) aspect; phase; phenomenon [Add to Longdo]
自然現象[しぜんげんしょう, shizengenshou] (n,adj-no) natural phenomenon (phenomena) [Add to Longdo]
社会現象[しゃかいげんしょう, shakaigenshou] (n) social phenomenon [Add to Longdo]
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical [Add to Longdo]
[ぞう, zou] (n) phenomenon; (P) [Add to Longdo]
心霊現象[しんれいげんしょう, shinreigenshou] (n) psychic phenomenon [Add to Longdo]
随伴現象[ずいはんげんしょう, zuihangenshou] (n) epiphenomenon [Add to Longdo]
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount [Add to Longdo]
雪だるま式;雪達磨式[ゆきだるましき, yukidarumashiki] (n) snowballing (phenomenon, effect) [Add to Longdo]
地象[ちしょう, chishou] (n) terrestrial phenomena (phenomenon) [Add to Longdo]
超自然現象[ちょうしぜんげんしょう, choushizengenshou] (n) supernatural phenomenon [Add to Longdo]
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
超常現象[ちょうじょうげんしょう, choujougenshou] (n) supernatural phenomenon; paranormal phenomenon; anomalous phenomenon [Add to Longdo]
珍現象[ちんげんしょう, chingenshou] (n) strange phenomenon [Add to Longdo]
突如異変[とつじょいへん, totsujoihen] (n) sudden and dramatic event (incident); sudden and strange phenomenon [Add to Longdo]
馬鹿の壁;バカの壁[ばかのかべ(馬鹿の壁);バカのかべ(バカの壁), bakanokabe ( baka no kabe ); baka nokabe ( baka no kabe )] (exp) phenomenon that perfect reasoning fail if an idiot cannot understand [Add to Longdo]
抜け目のない[ぬけめのない, nukemenonai] (exp,adj-i) (See 抜け目がない,抜け目ない) shrewd; astute; cunning; alert [Add to Longdo]
物象[ぶっしょう, busshou] (n) object; natural phenomenon; science of inanimate nature [Add to Longdo]
物理現象[ぶつりげんしょう, butsurigenshou] (n) physical phenomenon [Add to Longdo]
物理的現象[ぶつりてきげんしょう, butsuritekigenshou] (n) physical phenomenon [Add to Longdo]
本体[ほんたい, hontai] (n,adj-no) (1) substance; real form; (2) body (of a machine); (3) object of worship (at a shrine, temple, etc.); (4) noumenon; (P) [Add to Longdo]
毛管現象[もうかんげんしょう, moukangenshou] (n) capillary phenomenon [Add to Longdo]
毛細管現象[もうさいかんげんしょう, mousaikangenshou] (n) capillary phenomenon [Add to Longdo]
目の中に入れても痛くない[めのなかにいれてもいたくない, menonakaniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye [Add to Longdo]
[り, ri] (n) (1) reason; principle; logic; (2) {Buddh} (See 事・じ) general principle (as opposed to individual concrete phenomenon); (3) (in neo-Confucianism) the underlying principles of the cosmos; (P) [Add to Longdo]
理体[りたい, ritai] (n) (1) (obsc) {Buddh} essence of all things; (2) (See 本体) noumenon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天象[tiān xiàng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] a meteorological or astronomical phenomenon (e.g. rainbow or eclipse) [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] to request; to impose (taxes); to levy (troops); to draft (for military service); phenomenon; symptom; characteristic sign (used as proof); evidence [Add to Longdo]
情事[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, ] case; phenomenon; circumstance; feelings [Add to Longdo]
本体[běn tǐ, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; torso; the thing in itself; noumenon (object of purely intellectual perception according to Kant) [Add to Longdo]
滥觞[làn shāng, ㄌㄢˋ ㄕㄤ, / ] lit. floating wine goblets on a stream; the origin (of some phenomenon) [Add to Longdo]
现象[xiàn xiàng, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] appearance; phenomenon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top