Search result for

mas

(192 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mas-, *mas*, ma
English-Thai: Longdo Dictionary
masturbate(vt ) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
smashed(adj slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., S. very drunk ,
webmaster(n ) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mash[N] มันบด (มักผสมกับเนยและนม), Syn. mix, brew, paste, emulsion, poultice
mash[N] อาหารผสมสำหรับสัตว์
mash[VT] ป่น, See also: บด, Syn. squash, crush, squelch
mask[N] หน้ากาก, See also: ที่คลุมหน้า, เครื่องกำบัง, เครื่องปิดหน้า, ผ้าคลุมหน้า, Syn. cover, veil, safty goggles
mask[VT] สวมหน้ากาก, Syn. cover, conceal, Ant. bring into view
mask[VT] บัง, See also: กำบัง, ปกคลุม, Syn. cover, screen, Ant. expose
mask[VT] ปกปิด (ความรู้สึก), See also: ซ่อน, ปิดบัง (ความรู้สึก), Syn. constrain, inhibit, Ant. reveal, expose
Mass[N] พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist rite
mass[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. crowd, heap, volume
mass[N] กอง, See also: กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน, Syn. block, piece, portion, section

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mascot(แมส'คอท) n. ตัวนำโชค,ผู้นำโชค
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
maser(เม'เซอะ) n. เครื่องขยายmicrowave
mash(แมช) n. ก้อนเละเทะก้อนที่เกิดจากการคลุกเคล้ากัน,ก้อนอาหารและที่ให้กับม้าและวัวควาย,ข้าวต้มข้น. vt. ทำให้เละ,ทำเป็นก้อนเละ,คลุกเคล้ากับน้ำร้อน, See also: masher n.
mashie(แมช'ชี) n. ไม้กอล์ฟที่มีหัวเป็นเหล็ก
mask(แมสคฺ,มาสคฺ) n. หน้ากาก,สิ่งปิดบัง,มารยา,การหลอกลวง,ผู้สวมหน้ากาก,การเต้นรำสวมหน้ากาก,สิ่งที่คล้ายใบหน้า,ใบหน้า,ส่วนหัว,หน้ากากแก๊ส,ปลอกสวมปากสุนัข. v. ปิดบัง,กำบัง,ปกคลุม,ใส่หน้ากาก,ปลอมแปลงตัว.
masked(แมสคฺทฺ,มาสคฺทฺ) adj. สวมหน้ากาก,ใช้หน้ากาก,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,คล้ายหน้ากาก
masker(แมส'เคอะ,มาส'เคอะ) n. ผู้สวมหน้ากาก., Syn. masquer
masking tapeเทปปิดคลุมผิวหน้าหรือบริเวณที่ไม่ต้องการถูกสีทาหรือสีพ่น
masochism(แมส'ซะคิสซึม) n. กามวิตถารชนิดหนึ่งที่ได้รับความสุขหรือความพอใจเมื่อตัวเองถูกโบยตีหรือทำให้เจ็บ (ตรงกันข้ามกับ sadism) ,ความสุขหรือความพอใจดังกล่าว., See also: masochist n. masochistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mascot(n) เครื่องราง,เครื่องนำโชค,ตัวนำโชค,มิ่งขวัญ
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
mash(n) ส่วนผสม,ส่วนประกอบ
mash(vt) ผสมกัน,คลุกเคล้า,ทำให้เละ,บด,ป่น
mask(n) หน้ากาก,สิ่งปกคลุม,เครื่องกำบัง,การหลอกลวง,มารยา
mask(vt) สวมหน้ากาก,กำบัง,ปกคลุม,ซ่อน
masker(n) คนสวมหน้ากาก,คนหลอกลวง
mason(n) ช่างก่อสร้าง,ช่างก่ออิฐ
masonry(n) การก่ออิฐ
masque(n) การเต้นรำสวมหน้ากาก,ละครสวมหน้ากาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masculineเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
masculine endingท้ายบาทเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
masculine rhymeสัมผัสเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
masculinisation; masculinization; virilescence; virilisation; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masculinityความเป็นชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
masculinity proportionสัดส่วนของผู้ชาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
masculinity; virilismบุรุษภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
masculinization; masculinisation; virilescence; virilisation; virilizationบุรุษภาพในหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mash weldงานเชื่อมหลอมกด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
maskตัวพราง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mascaraมาสคาร่า, มาสคารา [การแพทย์]
Mascotsสัญลักษณ์นำโชค [TU Subject Heading]
Masculature, Contiguousกล้ามเนื้อใกล้เคียง [การแพทย์]
Masculine Secondary Sex Characteristicผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ [การแพทย์]
Masculinisationการมีลักษณะเพศชาย [การแพทย์]
Masculinityความเป็นชาย [TU Subject Heading]
Masculinityความเป็นชาย [การแพทย์]
Masculinity in literatureความเป็นชายในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Masculinity in motion picturesความเป็นชายในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Masculinizationบุรุษสภาพ, ลักษณะของบุรุษภาพ, ลักษณะเป็นผู้ชายเกิด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
massมิสซา
mass balance (n uniq ) สัดส่วนการผลิต (ปาล์มน้ำมัน)
Mass Hysteria (n name ) อุปทานหมู่
master (n ) เด็กชาย (ด.ช.)
master fundกองทุนรวมหลัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mason. Whoa!เมสัน Kill or Be Killed (2010)
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
Is this that masked man's idea of some kind of a twisted joke?- จากนั้นทุกอย่างก็หายไป. - ผมบอกแล้วว่าเราจะผ่านไปได Committed (2008)
I'm wearing a mask.ฉันใส่หน้ากาก Birthmarks (2008)
Even though I'm a natural master of deception, I needed a little help.ถ้าฉันเป็นเจ้าแห่งการตบตาจริง, ฉันคงต้องการคนช่วยแล Committed (2008)
And now that our masks have been ripped off, we're seriously hampered.และขณะนี้หน้ากากของเราได้ถูกเปิดออก เราถูกทำให้หยุดชะงัีก Odyssey (2008)
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
To tell him he may have a massive brain tumor.ไปบอกเค้าว่าเค้าอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
You seem to have a massive brain tumor.คุณอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
Looks like a mass in the pancreas.ดูเหมือนมีก้อนที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masHowever hard one may work, one cannot master a foreign language in a year or two.
masA massive flood paralyzed the local transportation network.
masCareless words and deeds masquerade of love.
masThe picture is done in a masterly style.
masJoe's masculine smell made Louis sick.
masTom was master of the situation in no time.
masThe car proved to be a slave, so I will not be a master.
masHe got a master's degree in law.
masMastering a foreign language calls for patience.
masThe man began to take off his hat, glasses and mask.
masTheir small protest triggered a mass demonstration.
masHe had complete mastery over the necessary mathematics formula.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือดี[N] unapprehended thief, See also: master thief, Example: รถจักรยานยนต์ถูกมือดีขโมยไปเสียแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ขโมยที่ยังจับไม่ได้, Notes: (สำนวน)
สถานอาบอบนวด[N] massage parlor, Example: ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตาของสถานอาบอบนวดแบบใหม่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานบริการที่มีผู้หญิงทำหน้าที่นวดผ่อนคลายหลังการอาบน้ำ
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต[N] master of arts, See also: A.M.
กระดาษกาว[N] masking tape, Thai definition: กระดาษที่มีแถบกาวเหนียวสำหรับแปะยึดสิ่งต่างๆ
ช่วยตัวเอง[V] masturbate, Syn. อัตตกามกิริยา, Thai definition: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
สื่อมวลชน[N] mass media
สื่อสารมวลชน[N] mass communication
ขนส่งมวลชน[N] mass transportation, See also: public transportation, Example: กรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่รองรับคนโดยสารจำนวนมากและมีความสะดวกสบายเพียงพอ, Thai definition: เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
หน้ากาก[N] mask, Example: หน้ากากที่แกทำมีหน้าตาหน้าเกลียดน่ากลัว สำหรับใช้ในพิธีสะเดาะเคราะห์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องบังใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt mahābandit) EN: Master of Arts ; M.A.   
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อโศกอินเดีย [n. exp.] (asōk Indīa) EN: Asoke tree ; Cemetary tree ; Mast tree   
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAS    M AA1 Z
MASA    M AA1 S AH0
MASK    M AE1 S K
MASS    M AE1 S
MASH    M AE1 SH
MASE    M EY1 Z
MASI    M AA1 S IY0
MAST    M AE1 S T
MASAI    M AA0 S AA1 IY0
MASER    M EY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mass    (n) (m a1 s)
masc    (n) (m a1 s k)
mash    (v) (m a1 sh)
mask    (v) (m aa1 s k)
mass    (v) (m a1 s)
mast    (n) (m aa1 s t)
maser    (n) (m ei1 z @ r)
masks    (v) (m aa1 s k s)
mason    (n) (m ei1 s n)
massy    (j) (m a1 s ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真っ新[まっさら, massara] (n) ใหม่
まっすぐ[まっすぐ, massugu] (adv) ตรงไป

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
増す[ます, masu] Thai: เพิ่มขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
Masse(n) |die, pl. Massen| มวล, กอง, กองขนาดใหญ่, ก้อน
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: S. senken, reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maschinendaten {pl}machine-data [Add to Longdo]
Masche {f} (im Netz) | Maschen {pl}mesh | meshes [Add to Longdo]
Masche {f} (Strick-)stitch [Add to Longdo]
Masche {f}interstice [Add to Longdo]
Maschennetz {n}meshed communication network [Add to Longdo]
Maschendraht {m}wire netting [Add to Longdo]
Maschenweite {f}mesh [Add to Longdo]
Maschine {f} | Maschinen {pl} | elektrische Maschinen | elektrische Maschinen und Anlagen | Maschine mit Autokorrekturfunktionmachine | machines | electrical machines | electrical machines and devices | self-correcting machine [Add to Longdo]
Maschine {f}; Motor {m} | Maschinen {pl}engine | engines [Add to Longdo]
Maschinen {pl}; Maschinenpark {m}machinery [Add to Longdo]
Maschinenadresse {f} [comp.]machine address [Add to Longdo]
Maschinenanschluss {m}equipment connection [Add to Longdo]
Maschinenantrieb {m}machine-drive [Add to Longdo]
Maschinenaufstellung {f}equipment hook-up [Add to Longdo]
Maschinenbau {m}mechanical engineering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
Xマス[エックスマス, ekkusumasu] (n) (See クリスマス) Xmas; Christmas [Add to Longdo]
あけおめことよろ;アケオメコトヨロ[, akeomekotoyoro ; akeomekotoyoro] (exp) (col) (abbr) abbreviation of "akemashite omedetou, kotoshi mo yoroshiku onegaishimasu" [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主人[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] master; host [Add to Longdo]
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ , ] master (of one's own destiny etc) [Add to Longdo]
主仆[zhǔ pú, ㄓㄨˇ ㄆㄨˊ, / ] master and servant [Add to Longdo]
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, ] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine) [Add to Longdo]
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, ] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear) [Add to Longdo]
乳突窦[rǔ tū dòu, ㄖㄨˇ ㄊㄨ ㄉㄡˋ, / ] mastoid antrum (bones at the back of tympanic chamber) [Add to Longdo]
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, / ] Master of Business Administration (MBA) [Add to Longdo]
假面具[jiǎ miàn jù, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask; fig. false façade; deceptive front [Add to Longdo]
假面[jiǎ miàn, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] mask [Add to Longdo]
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] masterpiece [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
サブネットマスク[さぶねっとますく, sabunettomasuku] subnet mask [Add to Longdo]
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an) [Add to Longdo]
マシンコード[ましんこーど, mashinko-do] machine code [Add to Longdo]
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle [Add to Longdo]
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no) [Add to Longdo]
マシン語[マシンご, mashin go] machine language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仮面[かめん, kamen] Maske, Larve [Add to Longdo]
処分[しょぶん, shobun] Massnahme, -Strafe [Add to Longdo]
処置[しょち, shochi] Massnahme, Vorgehen, Schritt [Add to Longdo]
勝る[まさる, masaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[ます, masu] (Hohlmass, 1,8 l) [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] massiv [Add to Longdo]
増す[ます, masu] zunehmen, vermehren [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
抹殺[まっさつ, massatsu] ausstreichen, tilgen, verneinen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MAS
     Multi Agent Systems (AI)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mas
   but
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mas
   male
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 suck
 
 1. emmek, massetmek
 2. içine çekmek, soğurmak
 3. sorumak
 4. içmek, çekmek, almak
 5. emer gibi içine çekmek
 6. (argo) yetmemek, eksik gelmek
 7. emme, emiş, mas
 8. emilen şey
 9. yudum, içim
 10. ana sütü
 11. anafor. give suck emzirmek.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 mas
   but
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top