Search result for

lové

(116 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lové-, *lové*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
love[รัก] รัก

English-Thai: Longdo Dictionary
lovely(adj) น่ารัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
love[N] ความชอบ, See also: ชื่นชอบ, ใจชอบ, สนใจ
love[N] ความรัก, See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา, Syn. affection, fondness, tenderness, adoration, warmth, Ant. hate, hatred
love[N] คู่รัก, See also: ยอดรัก, คนรัก, Syn. sweetheart
love[VT] ชอบ, See also: โปรด, พอใจ, รัก, Syn. like, Ant. detest, hate
love[N] แต้มศูนย์ (เทนนิส)
love[VT] หลงรัก, See also: รัก, คลั่งรัก, บูชา, Syn. adore, adulate, worship, Ant. detest, hate
lover[N] คนรัก, See also: แฟน, คู่รัก
lovely[N] คนที่น่ารัก
lovely[ADJ] น่ารัก, See also: น่าเอ็นดู, สวยงาม, Syn. charming, attractive, pretty
lovely[ADJ] เป็นที่เบิกบานใจ, Syn. delightful, plesant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
love affairn. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ, Syn. amour
love matchการแต่งงานด้วยความรัก
love potionยาเสน่ห์,ยากระตุ้นความรักความใคร่}
love-making(ลัฟว'เมคคิง) n. การจีบ,การเกี้ยวพาราสี,การสังวาส, Syn. sexual intercourse
loveable(ลัฟ'วะเบิล) adj. น่ารัก,น่าชื่นชอบ., See also: lovability n. ดูlovable lovableness n. ดูlovable lovably adv., Syn. amiable
lovelorn(ลัฟว'ลอร์น) adj. อกหัก,พลาดรัก,ถูกคนรักทอดทิ้ง., See also: lovelornness n. ดูlovelorn
lovely(ลัฟว'ลี) adj. สวยงาม,น่ารัก,ดีงาม,เป็นที่น่าเบิกบานใจ. adv. ดีมาก,ดีเยี่ยม., See also: loveliness n. ดูlovely, Syn. attractive ###A. ugly
lover(ลัฟ'เวอะ) n. คนรัก,คนที่ชอบ., See also: lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดูlover, Syn. sweetheart,beau,devotee
lovesick(ลัฟว'ซิค) adj. เป็นไข้ใจ,ป่วยด้วยโรครัก., See also: lovesickness n. ดูlovesick, Syn. lovelorn

English-Thai: Nontri Dictionary
love(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร่,คนรัก,คู่รัก
love(vt) รัก,ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมสู่
LOVE love affair(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ
loveable(adj) น่ารัก,น่าชื่นชอบ
loveliness(n) ความน่ารัก,ความสวย,ความงาม
lovelorn(adj) อกหัก,พลัดพราก,ถูกทอดทิ้ง
lovely(adj) งาม,น่ารัก,สวยงาม,สวย,ดีงาม
lovemaking(n) การเกี้ยวพาราสี,การจีบ,การสมสู่
lover(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก
lovesick(adj) เป็นไข้ใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Love waveคลื่นเลิฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loveความรัก [TU Subject Heading]
Loveรัก, ความรัก [การแพทย์]
Love and Beloved Needsความต้องการให้เป็นที่รักของคนอื่น [การแพทย์]
Love Hungerขาดความรัก [การแพทย์]
Love in adolescenceความรักในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Love in literatureความรักในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Love in motion picturesความรักในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Love Needsความต้องการความรัก, ความต้องการในด้านความรัก [การแพทย์]
Love poetryกวีนิพนธ์รัก [TU Subject Heading]
Love poetry, Americanกวีนิพนธ์รักอเมริกัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Love[เลิฟ] (n vi vt modal ver) รัก
Love[เลิฟ] รัก
Loveรัก
love[เลิฟ] (n ) ความรัก
love[รัก] (vi vt adj adv conj pron. ) รัก
love[รัก] (vi vt adj adv conj pron. ) รัก
love
love at first sight (n phrase ) รักแรกพบ
love child (n ) ลูกนอกสมรส
lovegrass (n ) หญ้าไข่ปู

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รักสามเส้า[N] love triangle, Example: รักสามเส้าเป็นเพียงปรากฎการณ์ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้, Thai definition: ความรักระหว่างบุคคล 3 คน
คู่ชื่น[N] lover, See also: husband and wife, sweetheart, Syn. คู่รัก, คู่สามีภรรยา, Example: คราใดที่ซิ้มรำลึกถึงคู่ชื่น เขาก็จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่ไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
ปิ๊ง[V] like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
ส่วนเกิน[N] paramour, See also: lover, second wife, Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ, Ant. เมียหลวง
สวาท[N] loveliness
เสน่หา[N] love, See also: affection, Syn. ความรัก, ความชอบพอ, Ant. ความเกลียดชัง, Example: เขาซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านเป็นของขวัญให้ภรรยาน้อยด้วยเสน่หา
ความน่ารัก[N] loveliness, Syn. ความน่ารักน่าเอ็นดู, Ant. ความน่าเกลียด, Example: เด็กๆ ชอบตุ๊กตาเพราะตุ๊กตามีความน่ารัก
ไข้ใจ[N] love sickness, See also: heartbreak, heartsickness, Example: เขาคงพักรักษาไข้ใจอยู่ที่ทะเลสักอาทิตย์แล้วค่อยกลับมา, Thai definition: ความระทมใจเนื่องจากผิดหวังในความรัก
ความเสน่หา[N] affection, See also: love, Syn. ความรัก, Example: นักธุรกิจซื้อรถเก๋งราคาเก้าล้านเป็นของขวัญให้นักการเมืองด้วยความเสน่หา, Thai definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
แฟน[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานก[v.] (ānok) EN: love ; adore ; be fond of   
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer ; paramour ; lover   FR: amant [m]
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful   FR: beau
ฉันรักคุณ[xp] (chan rak khun) EN: I love you (m., f.)   FR: je vous aime (m., f.)
ฉันรักเธอ[xp] (chan rak thoē) EN: I love you ; I am in love with you   FR: je t'aime
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod   FR: négligé ; peu soigné
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบพอ[v.] (chøpphø) EN: love ; love each other   FR: être intime avec
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely   FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully   FR: gracieusement

CMU English Pronouncing Dictionary
LOVE    L AH1 V
LOVER    L AH1 V ER0
LOVEN    L AH1 V AH0 N
LOVES    L AH1 V Z
LOVED    L AH1 V D
LOVELY    L AH1 V L IY0
LOVERN    L AH1 V ER0 N
LOVELL    L AH1 V AH0 L
LOVERS    L AH1 V ER0 Z
LOVE'S    L AH1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
love    (v) (l uh1 v)
loved    (v) (l uh1 v d)
lover    (n) (l uh1 v @ r)
loves    (v) (l uh1 v z)
lovely    (j) (l uh1 v l ii)
lovers    (n) (l uh1 v @ z)
lovebird    (n) (l uh1 v b @@ d)
loveless    (j) (l uh1 v l @ s)
lovelier    (j) (l uh1 v l i@ r)
lovelorn    (j) (l uh1 v l oo n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Pullover(n) |der, pl. Pullover| เสื้อกันหนาวที่ถักด้วยขนแกะหรือไหมพรม, See also: der Pulli

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
いい人;好い人[いいひと, iihito] (exp) (1) good-natured person; (n) (2) lover [Add to Longdo]
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
こよなく愛する[こよなくあいする, koyonakuaisuru] (exp,vs-s) to love greatly; to love beyond all else [Add to Longdo]
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P) [Add to Longdo]
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly [Add to Longdo]
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一见倾心[yī jiàn qīng xīn, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
一见钟情[yī jiàn zhōng qíng, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ, / ] love at first sight [Add to Longdo]
三角恋爱[sān jiǎo liàn ài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] love triangle [Add to Longdo]
仁爱[rén ài, ㄖㄣˊ ㄞˋ, / ] love for one another [Add to Longdo]
傍家儿[bàng jiā r, ㄅㄤˋ ㄐㄧㄚ ㄖ˙, / ] lover; partner [Add to Longdo]
婚恋[hūn liàn, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ, / ] love and marriage [Add to Longdo]
妩媚[wǔ mèi, ˇ ㄇㄟˋ, / ] lovely; charming [Add to Longdo]
嬿[yàn, ㄧㄢˋ, 嬿] lovely [Add to Longdo]
情人[qíng rén, ㄑㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, ] lover; sweatheart [Add to Longdo]
情书[qíng shū, ㄑㄧㄥˊ ㄕㄨ, / ] love letter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR) [Add to Longdo]
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top