Search result for

liché

(46 entries)
(0.7509 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liché-, *liché*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lichee[N] ลิ้นจี่, Syn. litchi, lichi, lychee
lichen[VT] ปกคลุมด้วยเห็ดรา
lichen[N] โรคผิวหนังพุพองชนิดหนึ่ง
lichen[N] เห็ดราที่ขึ้นตามต้นไม้หรือก้อนหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lichee(ลี'ซี') n. =litchi (ดู)
lichen(ไล'เคิน) n. พืชผสมระหว่างfungusกับalgaeซึ่งอยู่รวมกันแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
cliche(คลิเ?') n. สำนวนซ้ำ ๆ ซาก ๆ น่าเบื่อ,ความคิดที่เก่าคร่ำครึ adj. คร่ำครึ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่า, Syn. platitude

English-Thai: Nontri Dictionary
lichee(n) ลิ้นจี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lichenไลเคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lichen planusไลเคนแพลนัส [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lichenไลเคน, สิ่งมีชีวิตสองชนิด ประกอบด้วยสาหร่ายและราอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์แบบภาวะที่ต้องพึ่งพา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lichen planusไลเคน พลานัส [TU Subject Heading]
Lichen Planusไลเคน พลานัส, ไลเคนแพลนัส [การแพทย์]
Lichen Sclerosusไลเคนสเคิลโรซุส [การแพทย์]
Lichenificationผิวหนังหนา, ผิวหนังที่เป็นโรคเริ่มหนาและแข็งตัวขึ้น, ยาที่ทำให้ผิวชุ่มชื้น, ความหนาของผิวหนัง [การแพทย์]
Licheniforminไลเคนนิฟอร์มิน [การแพทย์]
Lichensไลเคน, พืช; ไลเคนส์; รา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lichen planusเป็นสภาพผิวอักเสบที่คันแต่ไม่ติดเชื้อผื่นผิวบนแขนและขา ประกอบด้วยขนาดเล็กหลายด้านแบน-ราด,สีชมพูหรือสีม่วงคล้ำ ผู้เชี่ยวชาญผิวหนังจํานวนมากเชื่อว่ามันอาจจะเป็นโรคภูมิต้านทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะไคร่[N] moss, See also: lichens, Example: ทางเดินที่ชื้นแฉะตลอดเวลาจะมีตะไคร่ขึ้น, Thai definition: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิ้นจี่[n.] (linjī ) EN: lichee   FR: litchi = lychee [m]
ม้าตัวเมีย[n.] (mā tūamīa) EN: mare ; female horse   FR: jument [f] ; pouliche [f]
ภาพ[n.] (phāp) EN: picture ; painting ; drawing ; photograph   FR: image [f] ; illustration [f] ; photo [f] ; photographie [f] ; figure [f] ; cliché [m] ; vision [f] ; images télévisées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
LICHEN    L AY1 K AH0 N
LICHENS    L AY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lichee    (n) (l ai1 ch ii)
lichen    (n) (l ai1 k @ n)
lichees    (n) (l ai1 ch ii z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
schriftliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบข้อเขียน, See also: A. die mündliche Prüfung,
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung,
Jugendliche(n) |der, pl. Jugendliche| เด็กวัยรุ่น (สังเกตว่า der Jugendliche แต่ ein Jugendlicher)
übernatürliche Kräfte|pl.| อิทธิฤทธิ์
königliche Hochzeit(n) |die, pl. königliche Hochzeiten| อภิเษกสมรส

Japanese-English: EDICT Dictionary
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
クリシェ[, kurishie] (n) cliche [Add to Longdo]
依蘭苔[えいらんたい;エイランタイ, eirantai ; eirantai] (n) (uk) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen [Add to Longdo]
猿麻桛(oK)[さるおがせ;サルオガセ, saruogase ; saruogase] (n) (uk) old man's beard (any lichen of genus Usnea) [Add to Longdo]
岩茸[いわたけ, iwatake] (n) (uk) rock tripe (edible lichen used as medication in Korea, China and Japan) [Add to Longdo]
決まり文句;決り文句;きまり文句[きまりもんく, kimarimonku] (n) cliche; platitude; formula; set phrase [Add to Longdo]
常套句[じょうとうく, joutouku] (n) (1) cliche; (2) frequently used musical (guitar) phrase [Add to Longdo]
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地衣[dì yī, ㄉㄧˋ ㄧ, ] lichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top