Search result for

lev

(156 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lev-, *lev*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
levure chimique (n ) baking power
See also: R. ผงฟู

English-Thai: Longdo Dictionary
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)
leverage(vi vt ) ใช้ประโยชน์จาก
leverage(vt ) ใช้กำลังให้เป็นประโยชน์
leviticus(n) หนังสือเลวีนิติ หนังสือเล่มที่ 3 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
levy[N] การเกณฑ์ทหาร, Syn. enlistment
levy[N] การจัดเก็บภาษี, Syn. imposing, collecting
levy[VT] เกณฑ์ทหาร, See also: เกณฑ์, Syn. enlist, callup
levy[VI] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VT] เก็บภาษี, See also: จัดเก็บภาษี
levy[VI] ยึดทรัพย์สิน, See also: อายัดทรัพย์สิน, Syn. seize property
levee[N] เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
levee[N] คันนา
levee[N] ที่สำหรับจอดเรือ
levee[VT] สร้างเขื่อนกั้นน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lev-Pref.ซ้าย
levee(เลฟ'วี) n. เขื่อนกันน้ำท่วมจากแม่น้ำ,เขื่อน,เนินรอบบริเวณไร่นา ที่จะทดน้ำเข้า,ที่จอดเครื่องบิน,งานสโมสรสันนิบาต,งานต้อนรับผู้มีเกียรติ vt. สร้างเขื่อน, Syn. dike
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
leveler(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levelheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
leveller(เลฟ'วะเลอะ) n. ผู้วัดระดับ,ผู้หาระดับ,เครื่องรังวัดหาระดับ,ผู้ทำให้ล้มนอนลง,ผู้ชกล้มลง
levellheaded(เลฟ'เวลเฮดดิด) adj. สุขุม,รอบคอบ., See also: levelheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ. levellheadedness n. ความสุขุม,ความรอบคอบ
lever(เลฟ'เวอ,ลี'เวอะ) n. ชะแลง,เหล็กงัด,ไม้คาน,คาน,เครื่องงัด,วิธีการ. vt. งัดด้วยไม้หรือเหล็กงัด, Syn. crow
leverage(เลฟ'เวอริจฺ,ลี'เวอริจฺ) n. การงัด,กำลังงัด,พลัง,อิทธิพล,อำนาจกระทำ,อำนาจงัด,ง้าง,อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน. vt. ให้อำนาจเพิ่มผลทางการเงิน, Syn. influence,pull
leviable(เลฟ'วิอะเบิล) adj. ซึ่งอาจเก็บภาษีได้,ซึ่งต้องเสียภาษี

English-Thai: Nontri Dictionary
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง
level(adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน
level(n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน
level(vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ
lever(n) คานงัด,ชะแลง,ไม้คาน
leverage(n) อำนาจ,พลัง,การงัด
leveret(n) ลูกกระต่าย
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
levy(n) การเลือกเก็บ,การระดมพล,ส่วนชัก,ทหารเกณฑ์
levy(vt) เลือกเก็บ,เกณฑ์(ทหาร),ระดมพล,เก็บ(ภาษี)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lev(o)-ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lev(o)-ซ้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levant and couchantระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
levatorกล้ามเนื้อยก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
levator of upper eyelid muscle; musculus levator palpebrae superiorisกล้ามเนื้อลืมตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leveeคันดิน, ทำนบดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
levelระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
level intonationทำนองเสียงคงระดับ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
level lineเส้นระดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
level of analysisระดับการวิเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Levallorphan Tartrate Injectionลีวัลลอร์แฟนทาร์เกรตในยาฉีด [การแพทย์]
Levamisoleลีวาไมโซล; เลวาไมโซล, ยา [การแพทย์]
Levansเลแวนส์ [การแพทย์]
Levarterenolลีวาร์เทอรีนอล [การแพทย์]
Levator Aniลีเวเตอร์แอไน [การแพทย์]
Levator Palpebraeกล้ามเนื้อที่ยกหนังตา [การแพทย์]
Levator Palpebral Superioris Muscleกล้ามเนื้อลีเวเตอร์พัลพิบัลลสุพีเรียรีส [การแพทย์]
Levator Scapulaeกล้ามเนื้อบริเวณสะบักและต้นแขนทำหน้าที่ยกแขน [การแพทย์]
Levee คันดิน, ทำนบดิน
ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
leveelevee, คันกั้นน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
levyการบังคับยึดทรัพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's taken it to a whole other level.เธอจะก้าวไปสู่อีกระดับนึงแล้ว There Might be Blood (2008)
Countless couples rush headlong into marriage, ignorant to responsibility of the burden of truth that comes with that level of commitment.ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่มีสิทธิ์แต่งงาน. มีคู่รักนับไม่ถ้วนที่แต่งงานกัน, โดยที่ยังไม่เข้าใจดีว่า Committed (2008)
She's close. Lock the bay doors on every level.ปิดทางเข้าให้หมดเลย Dead Space: Downfall (2008)
The computer core mainframes are on D Level.เมน#8203; เฟรมอยู่ที่ชั้น D Dead Space: Downfall (2008)
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
Blood test confirms low potassium levels, explains the numbness in her hip.ผลเลือดยืนยัน ระดับโปตัสเซียมต่ำ อธิบายถึงnumbness ในสะโพกเธอ Lucky Thirteen (2008)
Instead of getting sweaty with a stranger, why don't you try taking it to the next level?แทนที่จะไปออกแรงกับคนแปลกหน้า ทำไมคุณไม่พยายามเลื่อนระดับขึ้นไป เล่นกับพระเจ้า Lucky Thirteen (2008)
This is a level of risk taking beyond anonymous girl-On-Girl action.นี่มันเสี่ยงระดับเดียว\ กับการหิ้วสาวแปลกหน้า\ มามีเซ็กซ์ที่บ้านเลยนะ Last Resort (2008)
I just wanna say toJackson on a club level, the Sons of Anarchy... the Redwood Original, is here for you.ฉันแค่อยากจะคุยกับแจ็คสัน เรื่องระดับคลับของ the Sons of Anarchy... the Redwood Original รอนายอยู่ Pilot (2008)
Commander, what is the damage level to the enemy ship?ผู้การ ระดับความเสียหาย ของยานข้าศึกเป็นยังไง? Destroy Malevolence (2008)
On the lower levels. I'm fine, but I don't know for how long.อยู่แถวชั้นล่าง ตอนนี้ยังไม่เป็นไร แต่ไม่รู่ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ Destroy Malevolence (2008)
He's just at his worst... He'll level out.ตอนนี้เค้าแค่แย่เท่านั้น เดี๋ยวเค้าก็เย็นเอง Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
levIt is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
levOnce they came in, Levi's never went out of fashion.
levMy cholesterol levels are high.
levHe leveled his gun at me.
levCertainly there are inequalities in level of education even within a generation, but there have been no visible inequities between machines and materials in recent years.
levDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
levThe plane rose sharply before leveling off as it left the coast.
levCuzco lies about 3,500 meters above sea level, and you can still see many Incas there.
levThis city is 1,600 meters above sea level.
levAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
levA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
levTheremin: The world's first electronic musical instrument, made by Russian physicist Lev Sergeivitch Termen in 1920.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ[V] levy, Syn. เรียกเก็บ, Example: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์
ระดับชั้น[N] degree, See also: level, class, Example: การประเมินผลการสอนมีหลายระดับชั้น, Count unit: ระดับ
คันโยก[N] lever, See also: controlling handle, Syn. คันบังคับ, Example: เด็กๆ สามารถกดปุ่มหรือโยกคันโยกไปมา เพื่อเล่นเกมตามความต้องการนั้นได้, Count unit: อัน
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
อันดับ[N] level, See also: sequence, series, Syn. ลำดับ, ขั้น, ระดับ, Example: เราเริ่มงานอันดับแรกด้วยการย้ายพ่อค้าแม่ค้าจากสนามหลวงไปเข้าที่ตั้งใหม่
แบน[ADJ] flat, See also: level, even, Syn. แฟบ, Ant. นูน, พอง, Example: กลุ่มดราวิดอยด์คือกลุ่มคนที่มีจมูกแบนมีผิวกายดำได้แก่คนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เกรด[N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกรด[N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
กล้องวัดระดับ[N] surveyor's telescope, See also: level-measuring instrument, Syn. กล้องระดับ, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำรวจชนิดหนึ่ง เป็นเครื่องวัดระดับชนิดฟองน้ำที่ใช้ประกอบกับกล้องส่องเพื่อใช้หาระดับสูงต่ำของพื้นที่
ส่วย[N] levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรเสียงสูง[n. exp.] (aksøn sīeng sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อักษรสูง[n. exp.] (aksøn sūng) EN: high-level consonant ; high-class letter   FR: consonne haute [f]
อันดับสูง[n. exp.] (andap sūng) FR: rang élevé [m]
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
เอาลง[v. exp.] (ao long) EN: put something down   FR: enlever
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
เอาไป[v. exp.] (ao pai) FR: emporter ; emmener ; prendre ; enlever
อัตราเสี่ยง[n. exp.] (attrā sīeng) EN: risk level   FR: niveau de risque [m]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer

CMU English Pronouncing Dictionary
LEV    L EH1 V
LEVY    L EH1 V IY0
LEVI    L IY1 V AY0
LEVY    L IY1 V IY0
LEVE    L IY1 V
LEVA    L EH1 V AH0
LEVEL    L EH1 V AH0 L
LEVAL    L AH0 V AA1 L
LEVER    L EH1 V ER0
LEVAN    L EH1 V AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Levi    (n) (l ii1 v ai)
levy    (v) (l e1 v ii)
Leven    (n) (l e1 v n)
levee    (n) (l e1 v ii)
level    (v) (l e1 v @ l)
lever    (v) (l ii1 v @ r)
levis    (n) (l ii1 v ai z)
Levine    (n) (l @ v ai1 n)
Levant    (n) (l i1 v a1 n t)
levant    (v) (l i1 v a1 n t)

German-Thai: Longdo Dictionary
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Level {n}level [Add to Longdo]
Levitation {f} | Levitationen {pl}levitation | levitations [Add to Longdo]
Levkoje {f} [bot.]stock [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
levure (n ) yeast

Japanese-English: EDICT Dictionary
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) {comp} level 1 cache [Add to Longdo]
BSL[ビーエスエル, bi-esueru] (n) (See バイオセーフティーレベル) biosafety level; BSL [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
てこの原理;梃子の原理[てこのげんり, tekonogenri] (n) principle of leverage [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利未记[Lì wèi jì, ㄌㄧˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] Leviticus; the third book of Moses [Add to Longdo]
[chǎn, ㄔㄢˇ, / ] level off; root up [Add to Longdo]
力臂[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] lever arm (i.e. perpendicular distance from the fulcrum to the line of force) [Add to Longdo]
勒维纳斯[Lè wéi nà sī, ㄌㄜˋ ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Levinas (philosopher) [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] level spot for sacrifices [Add to Longdo]
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, ] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry) [Add to Longdo]
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
平声[píng shēng, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] level or even tone (i.e. the first and second tones of classical Chinese) [Add to Longdo]
征实[zhēng shí, ㄓㄥ ㄕˊ, / ] levies in kind; grain tax [Add to Longdo]
手扳葫芦[shǒu bān hú lu, ㄕㄡˇ ㄅㄢ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] lever hoist pulley [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コマンドレベル[こまんどれべる, komandoreberu] command level [Add to Longdo]
システムのエナジーセーブレベル[しすてむ の えなじーせーぶれべる, shisutemu no enaji-se-bureberu] system energy saver level [Add to Longdo]
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lev
      n 1: the basic unit of money in Bulgaria

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top