Search result for

leu

(135 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leu-, *leu*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
leucinesกรดอะมิโนลิวซีน เป็นกรดอะนิโนชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Leukoplakie {f} [med.]a disorder of a mucous membrane characterized by one or more white patches, occurring most commonly on the cheek, tongue, vulva, or penis: often medically insignificant but sometimes becoming malignant.

English-Thai: Longdo Dictionary
coleus(n) ต้นฤาษีผสม เช่น Information on how to grow Coleus (Coleus blumei) in your garden.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leukemia[N] ลูคีเมีย, See also: โรคชนิดหนึ่งที่มีเม็ดโลหิตขาวผิดปกติ, Syn. leukaemia
leukaemia[N] ลูคีเมีย, See also: โรคชนิดหนึ่งที่มีเม็ดโลหิตขาวผิดปกติ, Syn. leukemia
leukocyte[N] เม็ดโลหิตขาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leucocyte(ลู'คะไซทฺ) n. เม็ดโลหิตขาว., Syn. leukocyte
leucorrhea(ลู'คะเรีย') n. โรคระดูขาว,โรคมุตกิต., Syn. See also: leukorrhea,leucorrhoeal adj.
leukemia(ลูคี'เมีย) n. โรคโลหิตชนิดหนึ่งที่มีเม็ดโลหิตขาวผิดปกติและมาก อาการอาจเฉียบพลันหรือเรื้อรังและถึงตายเสมอ., See also: leukemic adj. ดูleukemia leukaemic adj. ดูleukemia, Syn. leukaemia,leucemia
leukocyte(ลู'คะไซทฺ) n. เม็ดโลหิตขาว., Syn. leucocyte
leukopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อย
leukorrhea(ลูคะเรีย') n. โรคระดูขาว,โรคมุตกิต., Syn. leucorrhea ดูleukorrhea, See also: leukorrheal adj. ดูleukorrhea leukorrhoeal adj. ดูleukorrhea
aculeus(อะคิว' เลียส) ส่วนที่มีรูปคล้ายหนามที่สำหรับวางไข่ของผึ้ง
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
fleur-de-lis(เฟลอดะลี') n. ตราดอกไอริส,ดอกไอริส,ต้นไอริส., Syn. fleur-de-lys
ileum(อิล'เลียม) n. ลำไส้เล็กท่อนปลาย,ส่วนหน้าของhindgutของแมลง

English-Thai: Nontri Dictionary
leucocyte(n) เม็ดโลหิตขาว
linoleum(n) พรมปูพื้นสักหลาด,พรมน้ำมัน
mausoleum(n) หลุมฝังศพ,ฮวงซุ้ย,สุสาน
nucleus(n) ใจกลาง,แก่นกลาง,นิวเครียส
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leuc-; leuk-ขาว [ศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย leuk- ดูที่ leuc-] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucaemia; leucemiaมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucemia; leucaemiaมะเร็งเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocyte, basophilicเม็ดเลือดขาวเบโซฟิล [มีความหมายเหมือนกับ basophil ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocyte; corpuscle, white bloodเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytolytic serum; serum, leukocytolyticเซรุ่มสลายเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytopenia; leucopeniaภาวะเม็ดเลือดขาวน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytopoiesis; leucopoiesisการสร้างเม็ดเลือดขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucocytosisภาวะเม็ดเลือดขาวมากเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leucoderma; leucodermis; leucopathia; leucopathy; vitiligoผิวด่างขาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
leucineลิวซีน, กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  มีสูตรโมเลกุลเป็น C6H13O2N [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leucineลิวซีน, ลูซีน, ลิวซีน [การแพทย์]
Leucite ลูไซต์
แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินภูเขาไฟชนิดบะซอลต์ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - เพื่อการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
Leucocyte Agglutinationการรวมกลุ่มกันของเม็ดเลือดขาว [การแพทย์]
Leucocyte Countค่าของเม็ดเลือดขาว [การแพทย์]
leucocyte [white blood cell]เซลล์เม็ดเลือดขาว, เม็ดเลือดที่ไม่มีสี ค่อนข้างใส รูปร่างค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 - 25 ไมครอน มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด ทำหน้าที่ต่อต้านและทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าไปในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leucocytesเม็ดเลือดขาว, เม็ดโลหิตขาว [การแพทย์]
Leucocytosisเม็ดเลือดขาวเพิ่มสูงขึ้น, เม็ดเลือดขาวมาก, ภาวะเม็ดเลือดขาวมาก [การแพทย์]
Leucodermaด่างขาว [การแพทย์]
Leucoderma, Confetti-Likeด่างขาวและหน้าดำและด่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It could be leukemia.อาจเป็นลูคีเมีย Birthmarks (2008)
She needs a bone marrow transplant. Or leukemia.เธอจำเป็นต้อง ปลูกถ่ายไขกระดูก Lucky Thirteen (2008)
It's cancer. Leukemia explains everything. No fever.มะเร็ง มะเร็งเม็ดโลหิตอธิบายได้หมด Joy (2008)
Leukemia'd be obvious from the CBC.ลูคีเมียชัดเจนที่สุด จากอาการทั้งหมด Joy (2008)
Leukemia has false negatives all the time.การตรวจพลาดผลเป็นลบ มีตลอดเวลา Joy (2008)
So we have four reasons for leukemia, four reasons against.ดังนั้นเรามี 4 เหตุผล สำหรับลูคีเมีย Joy (2008)
Means it's not leukemia.หมายความว่ามันไม่ใช่ลูคีเมีย Joy (2008)
Acute promyelocytic leukemia's still treated with arsenic.โรคลูคีเมียแบบเฉียบพลันก็รักษาด้วยอาเซนิค Emancipation (2008)
Arsenic slows leukemia, but it can't cure it.อาร์เซนิคทำให้ลูคีเมียเจริญช้า แต่ไม่ได้รักษามัน Emancipation (2008)
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
This doctor says you have leukemia.คุณหมอคนนี้ บอกว่าหนูเป็นลูคีเมีย Emancipation (2008)
I don't have leukemia.หนูไม่ได้เป็นลูคีเมีย Emancipation (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกขาว[N] leucorrhea, See also: leukorrhoea, Syn. มุตกิต, โรคระดูขาว, ระดูขาว, Example: เธอมีตกขาวมากผิดปกติ
ต้อลำไย[N] leucoma corneae, Example: คุณตาเป็นต้อลำใยทำให้มองอะไรไม่ชัดเจน, Count unit: ข้าง, Thai definition: โรคตาที่เกิดจากกระจกตาขุ่น
ระดูขาว[N] leukorrhea, See also: leucorrhea, Syn. มุตกิด, ตกขาว, Thai definition: สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกมาทางช่องคลอด ลักษณะข้น หรือค่อนข้างข้น สีขาวหรือสีเหลืองปนเขียว มีกลิ่นเหม็น เกิดจากสาเหตุหลายประการ
กระถิน[N] Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit, Example: อาหารการกินของคนชนบทอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ พวกพืชผักท้องถิ่น เช่น กระถิน ยอดมะขาม หน่อไม้ ผักบุ้ง ผักกระเฉด ตำลึง เป็นต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นไม่มีหนามชนิด Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit ในวงศ์ Leguminosae ช่อดอกกลม สีนวล ฝักแบน ใบอ่อนและฝักอ่อนใช้เป็นอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result   FR: mérite [m] ; valeur [f]
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บากบั่น[adj.] (bākban) EN: hard-working ; painstaking ; assiduous   FR: volontaire ; assidu ; travailleur
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours   FR: les cinq couleurs primaires
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile

CMU English Pronouncing Dictionary
LEU    L UW1
LEUMI    L UW1 M IY0
LEUCK    L UW1 K
LEUNG    L UW1 NG
LEU'S    L UW1 Z
LEUZZI    L UW1 Z IY0
LEUBERT    L UW1 B ER0 T S
LEUFFER    L UW1 F ER0
LEUGERS    L OY1 G ER0 Z
LEUPOLD    L OY1 P OW0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leucocyte    (n) (l uu1 k @ s ai t)
leukaemia    (n) (l uu1 k ii1 m i@)
leucocytes    (n) (l uu1 k @ s ai t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Leuchtstofflampe(n) |die, pl. Leuchtstofflampen| หลอดไฟนีออนยาว (ไม่ใช่กลมๆ), See also: Related: Glühbirne
Leute(n) |pl.| ผู้คน
Kaufleute(n) |pl.| นักธุรกิจ(ไม่ว่าชายหรือหญิง), See also: Kaufmann, Kauffrau
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน
Beschleunigung(n) |die, nur Sg.| ความเร่ง, See also: A. die Verzögerung,
beleuchten(vt) |beleuchtete, hat beleuchtet, etw.(A)| ทำให้ส่องแสง, ติดไฟสว่าง, ทำให้สว่าง เช่น Mit Lichtspielen wird der Kiyomizu Tempel in Kyoto beleuchtet.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtzeichen {n}; Markierung {f}; Echozeichen {n}blip [Add to Longdo]
Leuchtfeuer {n}; Funkfeuer {n}beacon [Add to Longdo]
Leuchtdichte {f}luminance; light density [Add to Longdo]
Leuchte {f} | Leuchten {pl}shiner; lamp | shiners [Add to Longdo]
Leuchten {n}; Strahlen {n}; Glanz {m} | freudiges Strahlenradiance; radiancy | radiance of joy [Add to Longdo]
Leuchter {m} | Leuchter {pl}candlestick | candlesticks [Add to Longdo]
Leuchter {m}flambeaux [Add to Longdo]
Leuchter {m} | Leuchter {pl}glower | glowers [Add to Longdo]
Leuchtfähigkeit {f}; Transparenz {f}lucency [Add to Longdo]
Leuchtgeschoss {n}; Leuchtrakete {f}; Leuchtkugel {f} | Leuchtgeschosse {pl}; Leuchtraketen {pl}; Leuchtkugeln {pl}flare | flares [Add to Longdo]
Leuchtkäfer {m}firefly [Add to Longdo]
Leuchtpfad {m}flare path [Add to Longdo]
Leuchtpistole {f} | Leuchtkäfer {pl}flare pistol | fireflies [Add to Longdo]
Leuchtkörper {m}luminary [Add to Longdo]
Leuchtreklame {f}luminous advertising [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fleur(n) |f, pl. -s| ดอกไม้
Image:
couleur(n) |f, pl. -s| สี
bleu(adj) |f. -e| ที่มีสีฟ้า
pleurer(vi) ร้องไห้
Image:
crayon de couleur(n) |m| ดินสอสี

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus) [Add to Longdo]
にいにい蝉[にいにいぜみ, niiniizemi] (n) (uk) Kaempfer cicada (Platypleura kaempferi) [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アークティックフラウンダー[, a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ属[イコクエイラクブカぞく, ikokueirakubuka zoku] (n) Galeorhinus (genus whose only member is the school shark, Galeorhinus galeus, in the family Triakidae) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亮氨酸[liàng ān suān, ㄌㄧㄤˋ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] leucine (Leu), an essential amino acid [Add to Longdo]
白榴石[bái liú shí, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄡˊ ㄕˊ, ] leucite [Add to Longdo]
白色体[bái sè tǐ, ㄅㄞˊ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] leucoplast [Add to Longdo]
白血病[bái xuè bìng, ㄅㄞˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, ] leukemia [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] leucacene [Add to Longdo]
血癌[xuè ái, ㄒㄩㄝˋ ㄞˊ, ] leukemia [Add to Longdo]
鲁汶[lǔ wèn, ㄌㄨˇ ㄨㄣˋ, / ] Leuven (a town in Belgium famous for its university) [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, ] Leuciscus macropus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュクリアス[にゅくりあす, nyukuriasu] nucleus [Add to Longdo]
[かく, kaku] kernel, nucleus [Add to Longdo]
常駐制御プログラム[じょうちゅうせいぎょプログラム, jouchuuseigyo puroguramu] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
中核[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人々[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
人びと[ひとびと, hitobito] Leute [Add to Longdo]
小尉[しょうい, shoui] Leutnant [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] Leugnung, Ableugnung, Ablehnung, Veto [Add to Longdo]
灯台[とうだい, toudai] Leuchtturm [Add to Longdo]
発光[はっこう, hakkou] Leucht-, leuchten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leu
      n 1: the basic unit of money in Moldova
      2: the basic unit of money in Romania

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top