Search result for

lax

(94 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lax-, *lax*
English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lax[ADJ] ซึ่งไม่เข้มงวด, Syn. careless
lax[ADJ] ซึ่งออกเสียงไม่เกร็งลิ้น
lax[ADJ] หลวม, See also: หย่อน, ไม่ตึง, ไม่แน่นหนา, Syn. loose
laxity[N] ความหย่อน, See also: ความหลวม, Syn. looseness
laxation[N] ความหย่อน
laxative[ADJ] เกี่ยวกับยาระบาย, See also: ซึ่งช่วยระบาย, ซึ่งประกอบด้วยยาระบาย
laxative[ADJ] ที่ทำให้ผ่อนคลาย, Syn. relaxing, loosening, Ant. confining, binding
laxative[N] ยาระบาย, See also: ยาถ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
laxative(แลค'ซะทิฟว) n. ยาถ่าย,ยาระบาย,ยาแก้ท้องผูก. adj. เกี่ยวกับยาถ่าย,ระบายท้อง,หลวม,หย่อน,ท้องเดิน., See also: laxativeness n. ดูlaxative, Syn. aperient
laxity(แลค'ซิที) n. ความหย่อน,ความหลวม,การปล่อยปะละเลย, Syn. looseness
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
flax(แฟคซฺ) n. ปอ,ป่าน,ใยป่าน,ใยปอ,พืชที่ใช้ทำผ้าลินิน,พืชคล้ายป่าน
flaxen(แฟลค'เซิน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายป่าน,เกี่ยวกับสีเหลืองอ่อนของป่ายหรือปอ., Syn. flaxy
galaxy(แกล'ลัคซี) n. กาแล็กซี,หมู่ใหญ่มากของดวงดาว,ทางช้างเผือก
parallax(แพ'ระแลคซฺ) n. การเคลื่อนจากที่ของวัตถุ ที่เนื่องจากผู้สังเกตเคลื่อนไหวหรือตาหรือศีรษะเคลื่อนไหว, See also: parallactic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxative(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
flaxen(adj) ทำด้วยฝ้าย,ทำด้วยผ้าลินิน
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lax-หย่อน, หลวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laxโปร่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lax vowelสระคลาย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laxativesยาระบายอ่อน ๆ, ยาระบาย [การแพทย์]
Laxatives, Bulkยาระบาย [การแพทย์]
Laxatives, Fiberยาระบายที่มีกาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He arrived at LAX this morning and took a cab to The Standard Hotel.เขามาถึงแอลเอเมื่อเช้านี้ จับแท๊กซี่ไปที่โรงแรมสแตนดาร์ด Chuck Versus the Beefcake (2009)
Put some laxative into his porridge or something.เราก็ใส่ยาถ่ายลงในโจ๊กแล้วให้พวกเขากินไง Episode #1.7 (2009)
Laxatives.ต้องใช้ยาระบาย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Kurt gave the dog a laxative that nearly killed him.เคิร์ดโยนยาระบายให้มันกิน เกือบฆ่ามันเลย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Rocky peed on his stupid windmill, so then he gave our dog chocolate laxatives.ร็อกกี้ไปฉี่รดเสา กังหันลมของเขา เขาเลยให้ยาถ่ายช็อคโกแล็ต กับหมาเรา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
It's very difficult to overdose on laxatives.มันเป็นการยาก ที่จะให้ยาถ่ายเกินขนาด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Dr. Laxmeesh Nayak?ดร.แลซมีช นาแยค? Dream Logic (2009)
I just need to know that in this misbegotten corner of Manhattan, that wealth, ambition and moral laxity are alive and well.แค่อยากรู้ว่ามุมที่เป็นจุดเริ่มต้น ของแมนฮัตตันที่ทั้งมั่งคั่งความทะเยอทะยาน ไม่เข้มงวดเรื่องศีลธรรมจรรยา ว่ายังมีอยู่รึเปล่า Dan de Fleurette (2009)
I just... I prefer cream over laxative.ชั้นชอบกาแฟใส่ครีมมากกว่าใส่ยาระบาย Chuck Versus First Class (2010)
Of Dr. Laxmeesh Nayak.ของดร.ลักซ์มีช นายัค The Box (2010)
Also natural laxative.แถมยังใช้เป็นยาระบาย Rango (2011)
Security is a little lax since everybody got their throat torn out.รปภ ไม่สนใจอะไรแล้ว หลังจากที่ทุกคนคอหอยทะลุ Fright Night (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laxA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
laxBetter short and sweet, than long and lax.
laxSome member countries have been lax in abiding by G-7 agreements.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner
ดาราจักร[n.] (dārājak) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
กาแล็กซี[n.] (kālaeksī) EN: galaxy   FR: galaxie [f]
กาแล็กซีดำมืด[n. prop.] (kālaeksī dam meūt) EN: dark galaxy   FR: galaxie noire [f]
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAX    L AE1 K S
LAXEY    L AE1 K S IY0
LAXALT    L AE1 K S AA0 L T
LAXITY    L AE1 K S AH0 T IY0
LAXSON    L AE1 K S AH0 N
LAXTON    L AE1 K S T AH0 N
LAXATIVE    L AE1 K S AH0 T IH0 V
LAXATIVES    L AE1 K S AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lax    (j) (l a1 k s)
laxly    (a) (l a1 k s l ii)
laxity    (n) (l a1 k s i t ii)
laxative    (n) (l a1 k s @ t i v)
laxities    (n) (l a1 k s i t i z)
laxatives    (n) (l a1 k s @ t i v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Laxheit {f}laxity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
アナフィラキシー[, anafirakishi-] (n) Anaphylaxie (ger [Add to Longdo]
アンドロメダ銀河[アンドロメダぎんが, andoromeda ginga] (n) Andromeda galaxy [Add to Longdo]
ギャラクシー[, gyarakushi-] (n) (See 銀河) galaxy [Add to Longdo]
クラクション[, kurakushon] (n) Klaxon; car horn; (P) [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
コンパクト銀河[コンパクトぎんが, konpakuto ginga] (n) compact galaxy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] lax; negligent, #23,601 [Add to Longdo]
泻药[xiè yào, ㄒㄧㄝˋ ㄧㄠˋ, / ] laxative, #59,285 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パララックス[ぱららっくす, pararakkusu] parallax [Add to Longdo]
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lax \Lax\, n.
   A looseness; diarrhea.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lax \Lax\ (l[a^]ks), a. [Compar. {Laxer} (l[a^]ks"[~e]r);
   superl. {Laxest}.] [L. laxus Cf. {Laches}, {Languish},
   {Lease}, v. t., {Leash}.]
   1. Not tense, firm, or rigid; loose; slack; as, a lax
    bandage; lax fiber.
    [1913 Webster]
 
       The flesh of that sort of fish being lax and spongy.
                          --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. Not strict or stringent; not exact; loose; weak; vague;
    equivocal.
    [1913 Webster]
 
       The discipline was lax.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Society at that epoch was lenient, if not lax, in
       matters of the passions.       --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
       The word "[ae]ternus" itself is sometimes of a lax
       signification.            --Jortin.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a looseness of the bowels; diarrheal.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Loose; slack; vague; unconfined; unrestrained;
     dissolute; licentious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lax
   adj 1: lacking in rigor or strictness; "such lax and slipshod
       ways are no longer acceptable"; "lax in attending
       classes"; "slack in maintaining discipline" [syn: {lax},
       {slack}]
   2: pronounced with muscles of the tongue and jaw relatively
     relaxed (e.g., the vowel sound in `bet') [ant: {tense}]
   3: lacking in strength or firmness or resilience; "a lax rope";
     "a limp handshake" [ant: {tense}]
   4: emptying easily or excessively; "loose bowels" [syn: {lax},
     {loose}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 lax
   salmon
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 lax [laks]
   laxly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top