Search result for

knick

(63 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knick-, *knick*
English-Thai: Longdo Dictionary
knickers(n pl) กางเกงชั้นใน, S. panties, women's undergarments,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knicker[SL] หนึ่งปอนด์สเตอริง
knickers[N] กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า, Syn. knickerbockers
knickers[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ
knickknack[N] เครื่องตบแต่งบ้าน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ของมีราคาไม่มาก, ของกระจุกกระจิก, Syn. nicknack, knack
Knickerbocker[N] ชาวนิวยอร์ก, Syn. New Yorker
Knickerbocker[N] ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
knickerbockers[N] กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า, Syn. knickers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knickers(นิค'เคิร์ซ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
knickknack(n) ของกระจุ๋มกระจิ๋ม,ของเล็กๆน้อยๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knickpoint; rejuvenation headจุดเปลี่ยนลาดลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
knickknack (n adj ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot
See also: S. trifle, gimgrack,
knickknack (n adj ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot
See also: S. trifle, gimgrack,
knickknack (n adj ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ / ของเล็ก ๆ น้อย ๆ syn. nicknack, -knickkancked adj. knickknacky adj-syn., n. trifle, trinket, gimgrack, bauble, gewgaw, knack, bric-a brac, nicknack, bagatelle, bibelot
See also: S. trifle, gimgrack,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jenny humphrey caught in her knickersเจนนี่ ฮัมฟรีย์ถูกจับได้ในสภาพชุดชั้นใน Pret-a-Poor-J (2008)
No, it's Alex. lx. Like New York Knicks.เปล่า ผมอเล็กซ์ ตัวเอ็กซ์เหมือนนิวยอร์คนิคส์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Our headmistress, Slim, likes to oppress me, 'cause I caught her once with her skirt in her knickers.อาจารย์ใหญ่ สลิม ชอบหาเร่องฉัน เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเห็น กระโปรงเธอติดที่กางเกงใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Look at the slag's knickers. It's like something my gran would wear.ดูกกน.รุ่นพระเจ้าเหานั่นสิ อย่างกับที่ยายชั้นใส่เลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- with your knickers on full display.- ไหนจะกกน.นั่นอีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Why couldn't you have worn smaller knickers?ทำไมเธอไม่ใส่สเตย์ไว้ข้างใน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
You're just a big, fat, minging minger with huge knickers and a ginormous schnozzle!เธอมันก็แค่ยัยอ้วน ขี้เหร่ อัปลักษณ์ ที่ชอบใส่กกน.ยักษ์ แถมยังจมูกใหญ่อีก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Zombie kill of the week goes to sister Cynthia Knickerbocker.นักฆ่าซอมบี้ของสัปดาห์นี้ได้แต่ ซิสเตอร์ ซินเทียร์ นิกเกอร์บอคเกอร์ Zombieland (2009)
Start with the little things, the things on shelves and in drawers the knick-knacks, the collectibles.คุณเริ่มด้วยสิ่งของชิ้นเล็กๆ ของบนชั้นวาง ในตู้เสื้อผ้า ของกระจุกกระจิก ของสะสม Up in the Air (2009)
You know that shelf where I keep my knickknacks?เธอเห็นหิ้งที่ฉันวางของกระจุกกระจิกตกแต่งมั้ย Rose's Turn (2009)
Death collects knickknacks.ยมฑูตสะสมของตกแต่ง Rose's Turn (2009)
Apparently he climbed in through a window and then tried to steal one of her knickknacks.เขาปีนเข้ามาทางหน้าต่าง แล้วก็พยายามจะขโมยของกระจุกกระจิกแต่งบ้านของเธอ Rose's Turn (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของกระจุกกระจิก[N] knickknack, See also: odds and ends, trinket, Example: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงในสตรี[n. exp.] (kāngkēng nai satrī) EN: knickers ; panties (am.)   FR: culotte de femme [f] ; slip de femme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KNICK    N IH1 K
KNICKS    N IH1 K S
KNICKER    N IH1 K ER0
KNICKERS    N IH1 K ER0 Z
KNICKKNACK    N IH1 K N AE2 K
KNICK-KNACK    N IH1 K N AE1 K
KNICKKNACKS    N IH1 K N AE2 K S
KNICK-KNACKS    N IH1 K N AE1 K S
KNICKERBOCKER    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0
KNICKERBOCKERS    N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knickers    (n) (n i1 k @ z)
knick-knack    (n) - (n i1 k - n a k)
knick-knacks    (n) - (n i1 k - n a k s)
knickerbockers    (n) (n i1 k @ b o k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knick {m}; Schleife {f}kink [Add to Longdo]
Knick {m}; Knicken {n}; Stauchung {f}buckling [Add to Longdo]
Knicker {m}curmudgeons [Add to Longdo]
Knicker {m} | Knicker {pl}skinflint | skinflints [Add to Longdo]
Knicklast {f} | Eulersche Knicklast {f}buckling load | Euler's buckling load [Add to Longdo]
Knickpunkt {m}inflexion point [Add to Longdo]
Knicks {m} | Knickse {pl}curtsy | curtsies [Add to Longdo]
Knickschutztülle {f}bend relief [Add to Longdo]
Knickstab {m}column [Add to Longdo]
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
knicksendcurtsying [Add to Longdo]
knickstecurtsied [Add to Longdo]
Knickung {f}buckling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミニッカーズ[, kaminikka-zu] (n) cami-knickers [Add to Longdo]
ニッカ;ニッカー[, nikka ; nikka-] (n) (abbr) (See ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーズ[, nikka-zu] (n) knickers; (P) [Add to Longdo]
ニッカーズボン;ニッカズボン[, nikka-zubon ; nikkazubon] (n) (abbr) (See ズボン,ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーボッカー;ニッカーボッカーズ[, nikka-bokka-; nikka-bokka-zu] (n) knickerbockers [Add to Longdo]
パンツ[, pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Knick [knik] (n) , s.(m )
     buckling; kink
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top