Search result for

kl

(144 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kl-, *kl*
English-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
klaxon[N] แตรรถ
klempt[SL] หิว
klepto[SL] โรคจิตประเภทหนึ่งที่อยากขโมยของ
kleptomania[N] โรคจิตประเภทที่ไม่สามารถควบคุมความต้องการในการขโมยได้
klieg light[N] ไฟที่มีแสงสว่างมากใช้ในโรงถ่ายภาพยนตร์, Syn. arc light

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kleptomania(เคลพทะเม'เนีย) n. โรคจิตที่ชอบขโมย.
klipspringer(พลิพ'สพิงเกอะ) n. ละมั่งแอฟริกาขนาดเล็ก
kloof(คลูฟ) n. หุบเขาลึก
ankle(แอง' เกิล) n. ข้อเท้า,ส่วนเรียวยาวบริเวณเหนือข้อเท้า
ankle boneตาตุ่ม = talus
anklet(แอง' เกลทฺ) n. กำไลเท้า, ตรวน,รองเท้าที่มีสายรัดข้อเท้า, สิ่งประดับที่สวมรอบข้อเท้า
auckland(ออค'ลันดฺ) n. ชื่อเมืองท่าในนิวซีแลนด์ (a seaport in New Zealand)
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
besprinkle(บิสพริง'เคิล) {besprinkled,besprinkling,besprinkles} vt. พรมหรือโรยไปทั่ว
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์

English-Thai: Nontri Dictionary
ankle(n) ข้อเท้า
anklebone(n) ตาตุ่ม
anklet(n) กำไลข้อเท้า
besprinkle(vt) โรยไปทั่ว,พรม,ประพรม
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง
blackleg(n) คนทรยศ,คนโกง,คนหลอกลวง
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bricklayer(n) คนก่อตึก,ช่างก่ออิฐ,คนปูอิฐ
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย
brooklet(n) ลำธารเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Klein bottleขวดแบบไคลน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
kleptomaniaโรคชอบหยิบฉวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kleptomaniaโรคชอบขโมย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Klebsiellaเคล็บซิลลา [TU Subject Heading]
Klebsiellaเคล็บซิเอลลา; เคลบซิเอลลา, เชื้อ; เคลบซิเอลลา [การแพทย์]
Klebsiella Granulomatisเชื้อเคลบซิลลาแกรนูโลมาตีส [การแพทย์]
Klebsiella Infectionsเคลบซิเอลลา, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Klebsiella pneumoniaeเคล็บซิลลา นิวโมเนีย [TU Subject Heading]
Klebsiella Pneumoniaeเคลบซิเอลลา, ปนิวโมเนีย [การแพทย์]
Kleptomaniaบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้ [การแพทย์]
Klinefelter's Syndromeภาวะกรรมพันธุ์ที่โครโมโซมผิดปกติในผู้ชายมีลักษณ, กลุ่มอาการไคลเฟลเตอร์, กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because german Klaus wanted to ski all year round? That wasn't so bad.เพราะว่าผู้ชายเยอรมัน คลาคส์ ต้องการเล่นสกีตลอดทั้งปี มันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอก Chuck in Real Life (2008)
Klaus. You say someone who wore the wedding shoes£¿คลาคส์ คนที่ใส่รองเท้าแต่งงานนะหรอ Chuck in Real Life (2008)
This is german klaus, with a "k."ที่เยอรมัน คลากส์ เขียนด้วย K Chuck in Real Life (2008)
No, just german klaus,/ ไม่ แค่ เยอรมัน คล้าก Chuck in Real Life (2008)
Was that, um, german klaus with a "k,"เด๋วนะ คนเยอรมันที่ชื่อ คล้าก นำหน้าด้วย K Chuck in Real Life (2008)
There was a brief period between klauses.ซานต้า คลอส ยังมีสองร่างเลย Chuck in Real Life (2008)
(Foreman) what about kluver-Bucy syndrome?เกี่ยวกับ.. Kluver-Bucy syndrome Adverse Events (2008)
If it's kluver-Bucy, his brain'll melt down,ถ้าเค้าเป็นKluver-Bucy \ สมองเค้าจะหลอมเหลวละลาย Adverse Events (2008)
Kluver-Bucy wouldn't explain the seizure or the cytokine storm.Kluver-Bucy ไม่ได้อธิบายถึงseizureหรือcytokine storm Adverse Events (2008)
Red hair means it's not kluver-Bucy.ผมแดงแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ กลุ่มอาการ Kluver-Bucy Adverse Events (2008)
What are you a klutz? Get out of the way!(นี่นายทำอะไรเนี่ย สร้างแต่งาน) Scandal Makers (2008)
Roldy, dude, I'd never thought I'd say this in a million years... but the Klan really knows how to party.โรลดี้ ฉันไม่เคยคิดว่า ฉันจะพูดแบบนี้ในล้านปีนี้ แต่พวกแคลนก็รู้วิธีที่จะปาร์ตี้กัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
klBring me the Kleenex.
klDr. Klein recommended you to me.
klMiss Klein gives a test every Friday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารดอง[n. exp.] (āhān døng) EN: pickle   
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: ticklish ; oversensitive to tickles   FR: très chatouilleux
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]
เบนจามิน แฟรงคลิน[n. prop.] (Bēnjāmin Fraēngkhlin) EN: Benjamin Franklin   FR: Benjamin Franklin
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot   FR: klaxonner

CMU English Pronouncing Dictionary
KLEY    K L EY1
KLEM    K L EH1 M
KLEE    K L IY1
KLAY    K L EY1
KLAS    K L AE1 S
KLIM    K L IH1 M
KLOC    K L AA1 K
KLAR    K L AA1 R
KLAN    K L AE1 N
KLOM    K L AO1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Klein    (n) (k l ai1 n)
Klaus    (n) (k l au1 s)
Kloves    (n) (k l ou1 v z)
klaxon    (n) (k l a1 k s n)
klaxons    (n) (k l a1 k s n z)
kleenex    (n) (k l ii1 n e k s)
Kleinwort    (n) (k l ai1 n w oo t)
kleenexes    (n) (k l ii1 n e k s i z)
kleptomania    (n) (k l e2 p t @ m ei1 n i@)
kleptomaniac    (n) (k l e2 p t @ m ei1 n i a k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Klappstuhl(n) |der, pl. Klappstühle| เก้าอี้ที่พับได้
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
klarชัดเจน
klar(adj) |klarer, klarst-| กระจ่าง ใส ชัดเจน, See also: wolkenlos, deutlich, eindeutig
klar!(adj) แน่นอนอยู่แล้ว, See also: selbstverständlich
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano
klebrig(adj) เหนียว
Kleid(n) |das, pl. Kleider| เสื้อชุดติดกันของผู้หญิง เช่น Abendkleid ชุดราตรี
Kleiderschrank(n) |der, pl. Kleiderschränke| ตู้เสื้อผ้า
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Klavier (n ) เปียโน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klan {m}klan [Add to Longdo]
klugsage [Add to Longdo]
kleines Auto | kleine Autossubcompact | subcompacts [Add to Longdo]
kleines Fräuleinmissy [Add to Longdo]
kleine Insel; Inselchen {n}ait; eyot [obs.] [Add to Longdo]
Kleinhändler {m}merchant [Am.] [Add to Longdo]
Klanganalyse {f}sound analysis [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f}complainer; complainant [Add to Longdo]
Kläger {m} | Kläger {pl}demander | demanders [Add to Longdo]
Kläger {m}libellant [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]
Kläglichkeit {f}plaintiveness [Add to Longdo]
Kläranlage {f}purification plant [Add to Longdo]
Klärgas {n}gas from purification plants [Add to Longdo]
Klärschlamm {m}sludge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu [Add to Longdo]
KKK[ケーケーケー, ke-ke-ke-] (n) (abbr) (See クークラックスクラン) Ku Klux Klan; KKK [Add to Longdo]
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
あわや[, awaya] (exp) in no time; in an instant; in the nick of time; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
いがいが;イガイガ[, igaiga ; igaiga] (n) (1) crying of a baby; (2) (from 毬栗) tickle in the throat [Add to Longdo]
いささ小川;いさら小川;細小小川[いささおがわ(いささ小川;細小小川);いさらおがわ(いさら小川;細小小川), isasaogawa ( isasa ogawa ; sai shou ogawa ); isaraogawa ( isara ogawa ; sai shou og] (n) (arch) (obsc) trickling brook [Add to Longdo]
いささ川;いさら川;細小川[いささがわ(いささ川;細小川);いさらがわ(いさら川;細小川), isasagawa ( isasa kawa ; sai ogawa ); isaragawa ( isara kawa ; sai ogawa )] (n) (arch) trickling brook [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うふふ[, ufufu] (adv) chuckling; giggling [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏罗希洛夫[Fú luó xī luò fū, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, / ] Kliment Voroshilov (1881-1969), Soviet politician and military commander [Add to Longdo]
克林德[Kè lín dé, ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄜˊ, ] Klemens Freiherr von Ketteler, German minister killed during the Boxer uprising [Add to Longdo]
克莱因[Kè lái yīn, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ , / ] Klein or Kline (name); Felix Klein (1849-1925), German mathematician) [Add to Longdo]
克雷伯氏菌属[Kè léi bó shì jūn shǔ, ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˇ, / ] Klebsiella [Add to Longdo]
巴生[Bā shēng, ㄅㄚ ㄕㄥ, ] Klang (city in Malaysia) [Add to Longdo]
白喉杆菌[bái hóu gǎn jūn, ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, / ] Klebs-Loeddler bacillus (the diphteria bacterium) [Add to Longdo]
肺炎克雷伯氏菌[fèi yán kè léi bó shì jūn, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄐㄩㄣ, ] Klebsiella pnenmoniae [Add to Longdo]
速调管[sù tiáo guǎn, ㄙㄨˋ ㄊㄧㄠˊ ㄍㄨㄢˇ, / 調] klystron (electronic tube used to produce high frequency radio waves) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクなし[でいすく なし, deisuku nashi] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ディスクレス[でいすくれす, deisukuresu] diskless (a-no) [Add to Longdo]
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file [Add to Longdo]
作業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload [Add to Longdo]
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
スパークル[すぱーくる, supa-kuru] sparkle [Add to Longdo]
クラマス[くらます, kuramasu] Klamath [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
会館[かいかん, kaikan] Klubhaus, Halle [Add to Longdo]
僧院[そういん, souin] Kloster, Tempel [Add to Longdo]
[じ, ji] KLEINKIND, SAEUGLING [Add to Longdo]
冬物[ふゆもの, fuyumono] Kleider_fuer_den_Winter [Add to Longdo]
刃先[はさき, hasaki] Klinge [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
利口[りこう, rikou] klug, verstaendig, schlau [Add to Longdo]
厘毛[りんもう, rinmou] Kleinigkeit, unbedeutend, unwesentlich [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top