Search result for

killt

(51 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killt-, *killt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา killt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *killt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Killthemall!ฆ่ามันให้หมด! Battlefield (2012)
She'll kill my family. Jamie,Jared-she 'llkillthem .เธอจะทำให้ครอบครัวฉันต้องตาย เจมี่ จาเร็ด พวกเขาจะตาย The Host (2013)
... thestormwillkillthem .... พวกเขาจะตายเพราะพายุ The Day After Tomorrow (2004)
"Jelly roll killed my mamaDer Brei hat meine Mama gekillt Any Which Way You Can (1980)
Kill all hippies!Vernichtet, killt alle Hippies! Out of the Blue (1980)
Kill all hippies!Killt alle Hippies! Out of the Blue (1980)
Then he killed some people who reminded him of them.Dann killte er Leute, die ihn an seine Familie erinnerten. Stir Crazy (1980)
That's it, Gamera has won!Große Klasse. Gamera hat ihn gekilltSuper Monster (1980)
They killed Rosa, and Karl Liebknecht. People should stick together and do something.Und Rosa haben sie gekillt, und Karl Liebknecht, da sollen die Leute mal zusammenhalten und sollen was machen. Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
They totalled it. I can`t believe it."Lincoln killt" Sie haben es schrottreif gefahren. Fast Times at Ridgemont High (1982)
The chink killed his father.Das Schlitzauge killte seinen Vater. Bad Boys (1983)
And he killed your brother.Und er hat deinen Bruder gekilltBad Boys (1983)
This watering hole's not bad.Ich habe schon welche für weniger gekilltGo for It (1983)
Did you kill all the Japs, or leave some?Hast du alle Japsen gekillt oder sind noch welche übrig? Maria's Lovers (1984)
I was killing people while you were in your dad's balls.Ich hab Leute gekillt, da warst du noch ein Sperma! Repo Man (1984)
- He was gonna kill us!- Er hätte uns gekilltRunning Scared (1986)
You have no clues or leads? Not so far. See, I've seen dozens of these wise-guy jobs.Wissen Sie, ich sah Dutzende dieser Morde im Auftrag der Mafia und wir finden raus, warum er gekillt wurde, vielleicht, wer's tat, aber für 'ne Anklage reicht's nicht. The Big Easy (1986)
Well, we sure are. What's that supposed to mean, huh?-Ist Tentino der Einzige auf der Welt, der ein Gewehr benutzt, wenn er killtThe Big Easy (1986)
Somebody kill the ref!Killt den Schieri! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Somebody kill anybody!Killt irgend jemanden! Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
The truth. Last night I killed a V.C. Broad.Letzte Nacht hab ich 'ne Vietcong-Mieze gekilltDuty and Honor (1987)
You killed a bunch of cops.Du hast eine Menge Cops gekilltRoboCop (1987)
I want his family dead, his house burnt to the ground!Killt seine Familie, brennt sein Haus ab! The Untouchables (1987)
People are getting killed here.Kann doch nicht sein, dass er uns alle nacheinander killtEvil Dead Trap (1988)
I killed the strawberry jam.Ich hab die Erdbeermarmelade gekilltThe Blob (1988)
I followed the dude that wasted the bitch.Ich folgte dem Kerl, der die Nutte gekillt hat. Off Limits (1988)
Jack and I killed a few account people in our day, too, didn't we?Jack und ich haben damals ein paar Buchhalter gekillt, oder? The Dream Team (1989)
Jake, we cannot let the public think there's some psychotic ex-cop... whacking off wise guys like he's got a hunting license.Jake, die Öffentlichkeit darf nicht glauben, dass ein psychotischer Ex-Cop herumläuft und Mafiosi killt, als hätte er dafür 'nen Jagdschein. The Punisher (1989)
- Do you think she killed Eben? - Could be.Und du denkst, sie killte Eben? The Reflecting Skin (1990)
Not the disease that killed a billion peasants in the 1300s.Nicht die Art, die im Mittelalter ein Milliarde Bauern gekillt hat. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Yeah, plus, they already killed us once.- Und sie haben uns schon mal gekilltBill & Ted's Bogus Journey (1991)
That nigga had you all up by your neck and shit.Der Bohnenfresser hätte dich fast gekillt. Nein, nein, nein, nein. Juice (1992)
- I thought the cheatin' wife shot Andy.- Ich dachte, die Nutte hätte ihn gekilltReservoir Dogs (1992)
He still can't read, write, or use a knife and fork but he has learned how to chant "Kill the Bundys" with the other neighbors.Er kann zwar nicht lesen, schreiben oder Gabel und Messer benutzen... aber er hat gelernt, mit allen Nachbarn "Killt die Bundys" zu singen. Death of a Shoe Salesman (1992)
- You killed my guy.- Du hast meinen Jungen gekilltBest of the Best II (1993)
- Take it easy. - You wreck it for the others.Bist du der Arsch, der Spider gekillt hat? Blood In, Blood Out (1993)
I want to join La Onda. You speak Spanish, guero.Ich habe einen Tres Puntos gekillt, der meinen Kumpel umbringen wollte. Blood In, Blood Out (1993)
They killed him on the toilet.Die haben ihm auf dem Klo gekilltCB4 (1993)
"Just because I had the cash doesn't mean I killed his ass."Nur weil ich die Kohle hatte, hab ich ihn noch lang nicht gekilltCB4 (1993)
He killed Mozart.Der Kerl hat Mozart gekilltLast Action Hero (1993)
- Who is Slater.- Wenn er ihn killt, killt er Slater. Last Action Hero (1993)
Yo, what's up? Boy, you better get your butt back in that house 'fore your mama come out here and try to kill us all.Geh lieber rein, bevor deine Mama uns killtMenace II Society (1993)
If I go to the holosuite, dad will kill me.Wenn ich in die Holosuite gehe, killt mich mein Dad. If Wishes Were Horses (1993)
- Kill you?- Killt dich? If Wishes Were Horses (1993)
Man, Miss Coleman's gonna kill me.Mrs. Coleman killt mich! Fresh (1994)
Jake said he'd kill me if I tell, so I tell Chuckie Esteban.Jake hätte mich gekillt, also sagte ich, Esteban. Fresh (1994)
They took Chillie out, 'mano. I seen it right there. They took him out.Sie haben Chillie gekillt, vor meiner Nase! Fresh (1994)
I told him Nichole be seein' James, and he got so mad... he took his homeboys down to James's store and dead all them niggers.Nichole geht mit James. Er ist ausgerastet und hat James und seine Leute gekilltFresh (1994)
They kill all them niggers.Sie haben alle gekilltFresh (1994)
When you knock, he be tellin' her how he gonna kill her if she say somethin'.Er hat gesagt, er killt sie, wenn sie redet. Fresh (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top